Відділ теоретичної фізики (№ 24)


Керівник :  Ямпольський Валерій Олександрович
Зав. відділом №24
Доктор фіз-мат. н.,
проф., член-кореспондент. НАН України.
Tel . (+ 38-057)720-33-33
E-mail : yam@ire.kharkov.ua

 Портфоліо

Тематика наукових досліджень

 • Високочастотні електромагнітні та акустичні явища в металах
 • Теорія транспортних електромагнітних явищ в напівпровідниках
 • Теорія поширення електромагнітних хвиль у плазмі твердих тіл
 • Поширення лінійних і нелінійних звукових хвиль
 • Теорія розповсюдження і дифракції хвиль у випадково неоднорідних середовищах і розсіювання радіохвиль на статистично нерівних поверхнях розділу
 • Нелінійні електромагнітні явища в металах
 • Теорія електромагнітних та акустичних хвиль в низькорозмірних невпорядкованих металах
 • Нелінійні електромагнітні явища в жорстких надпровідниках
 • Локалізаційні явища в невпорядкованих класичних і квантових системах
 • Поширення нелінійних хвиль і солітонів
 • Нелінійні електромагнітні явища в жорстких надпровідниках
 • Лінійні і нелінійні електромагнітні явища у шаруватих надпровідниках
 • Теорія випадкових дискретних систем з далекими кореляціями
 • Теорія електромагнітних явищ у графенах та інших низькорозмірних квантових системах
 • Резонансні явища в металах, пов’язані з порушенням власних локалізованих електромагнітних мод

  Науково-технічні розробки

  Історія відділу

  Відразу ж після виникнення ІРЕ його перший директор, Олександр Якович Усіков, почав запрошувати на роботу фізиків-теоретиків і математиків, випускників фіз.-мат. факультету ХДУ. На той час у Харкові було тільки три доктори фізики-теоретики: О.Й. Ахієзер, І.М. Ліфшиц і В.Л. Герман. Й одного з них, Веніаміна Леонтійовича Германа, Олександр Якович попросив очолити відділ теоретичної фізики.

   На перший погляд, ідея створення такого відділу могла здатися не цілком зрозумілою. Адже школа теоретичної фізики, організована в нашій країні Л.Д. Ландау, в ті часи була в основному орієнтована на вирішення фундаментальних проблем, загалом далеких від завдань радіофізичної науки. Крім того, підходи до вирішення завдань у фізика-теоретика та у радіофізика сильно відрізняються. Проте, на думку О.Я. Усикова, діалог між представниками двох різних «наукових культур» повинен був привести до виникнення нових наукових напрямів.

  І дійсно, прийняті на роботу в ІРЕ молоді випускники кафедри теоретичної фізики Харківського державного університету, такі як В.П. Шестопалов, Е.А. Канер, Ф.Г. Басс, В.М. Конторович і багато інших активно включилися у проведені в інституті дослідження, а крім того запропонували ряд нових наукових напрямів.

  Необхідно особливо підкреслити роль професора Емануїла Айзековича Канера у становленні відділу. Е.А. Канер був одним з яскравих представників теоретичної школи Іллі Михайловича Ліфшиця. Найбільш важливі дослідження Е.А. Канера відносяться до теорії плазмових явищ в металах. Завдяки відкриттю циклотронного резонансу та іншим його роботам у цій області відбувся перегляд загальноприйнятих уявлень про метал як про середовище, в якому неможливо поширення електромагнітних коливань. Е.А. Канер передбачив існування різних типів таких коливань, здатних проникати всередину металу на велику глибину, виявив новий механізм їх поглинання (так зване магнітне загасання Ландау), розробив теоретичні уявлення про одночастковий балістичний механізм аномальної прозорості металів.

  Одним із перших Е.А. Канер почав дослідження з магнітною акустикою металів. Ним були передбачені акустичний циклотронний та гелікон-фононний резонанси, резонанс на відкритих орбітах, гігантські квантові осциляції швидкості звуку, сильні неадіабатичні ефекти в електрон-фононній взаємодії, розроблені теоретичні основи магнітної акустоелектроніки металів на релєєвських хвилях.

  Е.А. Канер вніс важливий внесок у розробку проблеми нестійкості і поширення хвиль у напівпровідниковій і газорозрядної плазмі - передбачив гелікоїдальну нестійкість пов'язаних звукових і спіральних електромагнітних хвиль, розвинув теорію циклотронної параметричної нестійкості нового типу в напівпровідниках.

  Плідні наукові ідеї Е.А. Канера знайшли втілення у статистичній теорії поширення радіохвиль у турбулентній тропосфері та розсіювання хвиль на гідрометеорах, у радіолокації, інших областях сучасної радіофізики. В останні роки свого життя Е.А. Канер активно займався вивченням магнітодомішкових хвиль у металах, деяких проблем магнітного пробою, акустичних властивостей низькорозмірних невпорядкованих систем, нелінійної електродинаміки металів і напівпровідників.

  Після смерті Е.А. Канера, починаючи з 1986 року, відділ теоретичної фізики очолив один з талановитих його учнів - Микола Михайлович Макаров, а починаючи з 2001 року відділ очолює інший учень Е.А. Канера - В.О. Ямпольський.

  Більше двох десятиліть Е.А. Канер вів активну педагогічну роботу, будучи професором Харківського державного університету. Активна співпраця відділу теоретичної фізики ІРЕ з кафедрою теоретичної фізики ХНУ продовжується і тепер. Двоє співробітників відділу (В.О. Ямпольський та С.С. Апостолов) ведуть викладацьку діяльність на кафедрі, читають загальні курси лекцій, керують виконанням дипломних та курсових робіт. Це забезпечує спадкоємність традицій відділу. І в колишні часи, і тепер у відділі працює багато талановитої молоді.

  Основні результати відділу за весь час

  На жаль, цей запис доступна тільки в Русский.

  Нагороди

  Всього за час існування відділу опубліковано 8 монографій і понад 1000 статей у реферованих журналах.

  1. Державна премія УРСР (Е.А. Канер, 1980 г.)
  2. Грант 1050 E 9112 СONACyT (Meксіка), 1992 р, Н.М. Макаров.
  3. Грант 3004 E 9306 СONACyT (Meксіка), 1994 г., Н.М. Макаров.
  4. Грант Сороса по довгостроковій дослідницькій програмі, проект "Metal as active media", 1993 р, Н.М. Макаров.
  5. Грант INTAS, проект IR-97-1394, 1997 г., В.А. Ямпольський.
  6. Грант INTAS, проект 02-2282, 2002 г., В.А. Ямпольський.
  7. Державна премія України (В.А. Ямпольський, 2013).

  Співпраця

  Міжнародне співробітництво В даний час відділ співпрацює з:

  1. Benemerita Universidad Autonoma de Puebla (Заслужений автономний університет Пуебла, Пуебла, Мексика), проф. Макаров М.М. і проф. Felipe Perez Rodriguez. Спільні дослідження з резонансних ефектів, пов'язаних із порушенням власних електромагнітних хвиль.
  2. University of North Texas (Університет Північного Техасу, Дентон, Техас, США), проф. Крохін А.А. Спільні дослідження з резонансних ефектів, пов'язаних із порушенням власних електромагнітних хвиль, а також дослідження систем з далекими кореляціями.
  3. Michigan State University (Державний університет Мічигану, Лансинг, Мічиган, США), проф. Алекс Левченко. Дослідження електромагнітних явищ у графенах та інших низькорозмірних квантових системах.
  4. Institute for Physical and Chemical Research (RIKEN), Tokyo, Japan (Інститут фізичних і хімічних досліджень, Токіо, Японія), проф. Franco Nori. Дослідження з різних проблем фізики конденсованого стану.
  5. International Center for Theoretical Physics (ICTP) (Міжнародний Центр Теоретичною фізики, Трієст, Італія). Дослідження з різних проблем фізики конденсованого стану.

  Підготовка кадрів

  За час існування відділу захищено 11 докторських дисертацій та 43 кандидатські дисертації.

  Докторські дисертації: Басс Ф.Г. (1963 р.), Канер Е.А. (1964 р.), Конторович В.М. (1972 р.), Яковенко В.М. (1974 р.), Фукс Й.М. (1978 р.), Гуревич Ю.Г. (1980 р.), Олейник І.М. (1982 р.), Макаров М.М. (1985 р.), Ямпольський В.О. (1988 р.), Аронов І.Ю. (1990 р.), Усатенко О.В. (2010 р.)

   Кандидатські дисертації: Канер Е.А. (1958 р.), Бліох П.В. (1959 р.), Конторович В.М. (1959 р.), Яковенко В.М. (1964 р.), Фукс Й.М. (1966 р.), Боєв А.Г. (1967 р.), Бланк О.Я. (1967 р.), Фалько В.Л. (1968 р.), Ханкіна С.І. (1968 р.), Фельдман Е.П. (1968 р.), Гуревич Ю.Г. (1968 р.), Булгаков О.О. (1971 р.), Фрейліхер В.М. (1971 р.), Макаров М.М. (1972 р.), Олейник І.М. (1972 р.), Гришин О.М. (1974 р.), Погребняк В.О. (1974 р.), Ваксер А.І. (1974 р.), Белецький М.М. (1976 р.), Синіцин Ю.О. (1977 р.), Тарасов Ю.В. (1978 р.), Аронов І.Ю. (1978 р.), Ямпольський В.О. (1978 р.), Ахієзер І.Т. (1980 р.), Крохін А.А. (1983 р.), Єременко О.В. (1985 р.), Гумен Л.М. (1985 р.), Баранець О.М. (1987 р.), Юркевич І.В. (1988 р.), Балтага І.В. (1995 р.), Воловичев І.М. (1996 р.), Ткачов Г.Б. (1998 р.), Иллєнко К.В. (2000 р.), Блудов Ю.В. (2000 р.), Дубрава В.М. (2001 р.), Дерев’янко С.О. (2001 р.), Нікітін О.Ю. (2007 р.), Нестеров М.Л. (2008 р.), Сліпченко Т.М. (2009 р.), Якушев Д.О. (2009 р.), Майзеліс З.О. (2009 р.), Мельник С.С. (2010 р.), Апостолов С.С. (2010 р.)

  Співробітники

  ПІБ Посада Уч.ст. Уч. звання e-mail Телефон, робочий Місце роботи, кімната
   Ямпольський Валерій Олександрович  Керівник відділу  Доктор фіз.-мат. наук  Професор, член-кор. yam@ire.kharkov.ua 720-33-31 68
   Кац Олександр Володимирович Провідний науковий співробітник Доктор фіз.-мат. наук Професор ak_04@rambler.ru 720-33-31 68
  Усатенко Олег Вікторович С.н.с. Д.ф.-м.н. Доцент olegusatenko@mail.ru 720-33-31 68
  Спевак Іван Станіславович С.н.с. К.ф.-м.н. stigan@rambler.ru 720-33-31 68
  Векслерчик Вадим Євгенович С.н.с. К.ф.-м.н. vekslerchik@yahoo.com 720-33-31 68
  Воловичев Ігор Миколайович С.н.с. К.ф.-м.н. vin@ire.kharkov.ua 720-33-31 68
  Апостолов Станіслав Сергійович С.н.с. К.ф.-м.н. stapos@ukr.net 720-33-31 68
  Притула Галина Михайлівна С.н.с. К.ф.-м.н. pritula.galina@gmail.com 720-33-31 68
  Мельник Сергій Сергійович С.н.с. К.ф.-м.н. melnik.teor@gmail.com 720-33-31 68
  Кадигроб Дмитро Васильович Н.с. dimakadygrob@gmail.com 720-33-31 68
  Шостенко Лука Дмитрович М.н.с. luka.shostenko@gmail.com 720-33-31 68
  Рохманова Тетяна Миколаївна Аспірант, м.н.с. Rokhmanova@i.ua 720-33-31 68
  Кузьменко Антон Олександрович Аспірант, м.н.с. ukra1nez@yandex.ru 720-33-31 68

Print Friendly