Спеціалізовану  вчену раду з захисту докторських дисертацій в Інституті було створено у 1990 році. З того часу у спецраді було захищено більше 30 докторських і понад 150 кандидатських дисертацій. Наказом МОН України     № 775 від  16.07.2018 р.  в ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.157.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.04.03 – радіофізика; 01.04.04 – фізична електроніка; 04.00.22 – геофізика строком до 31 грудня 2020 року.

Серед здобувачів – аспіранти, докторанти і співробітники ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України та інших наукових установ і вищих навчальних закладів України.

Слід відзначити, що спецрада ІРЕ є єдиною в Україні, якій було надано право проводити захист докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 04.00.22 – геофізика з фізико-математичних наук в частині: фізика атмосфери, іоносфери та магнітного поля Землі.

До складу спецради введено провідних спеціалістів, докторів фізико-математичних і технічних наук (в тому числі два академіки і чотири члени-кореспонденти  НАН України) з радіофізики, фізичної електроніки та геофізики, що працюють в ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, Радіоастрономічному інституті НАН України, ННЦ «ХФТІ» НАН України, Інституті іоносфери НАН України та МОН України, Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна  і кваліфіковано можуть оцінити дисертаційні роботи за всіма вказаними спеціальностями.

Голова спецради  – Яковенко Володимир Мефодійович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України.  Тел. (057) 720-34-57.

Заступники голови спецради – Мележик Петро Миколайович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України. Тел. (057) 315-11-29; Масалов Сергій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор. Тел. (057) 720-34-34.

Вчений секретар спецради – Іванченко Ігор Віталійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Тел. (057) 720-35-94.

Технічний секретар спецради – Топчій Марина Анатоліївна. Тел. (057) 720-33-46.

E-mail –spsovet@ire.kharkov.ua

СКЛАД

спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 в ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України

(термін повноважень  – 2018 – 2020 рр.)

№ п/п Прізвище, ім’я , по батькові Науковий ступінь, шифр спеціальності у раді
 1 Яковенко Володимир Мефодійович (голова спецради) д. ф.-м. н., 01.04.04
 2 Масалов Сергій Олександрович (заст. голови спецради) д. ф.-м. н., 04.00.22
 3 Мележик Петро Миколайович (заст. голови спецради) д. ф.-м. н., 01.04.03
 4 Іванченко  Ігор Віталійович (вчений секретар спецради) д. ф.-м. н., 01.04.03
 5 Білецький Микола Миколайович д. ф.-м. н., 01.04.04
 6 Буц В`ячеслав Олександрович д. ф.-м. н., 01.04.04
 7 Ваврів Дмитро Михайлович д. ф.-м. н., 01.04.04
 9 Дзюбенко Михайло Іванович д. ф.-м. н., 01.04.03
 10 Домнін Ігор Феліксович д.т.н., 01.04.03
 11 Залізовський Андрій Владиславович д. ф.-м. н., 04.00.22
 12 Іванов Віктор Кузьмич д. ф.-м. н., 04.00.22
14 Кириленко Анатолій Опанасович д. ф.-м. н., 01.04.03
 13 Ківва Фелікс Васильович д. ф.-м. н., 04.00.22
 15 Лазоренко Олег Валерійович д. ф.-м. н., 01.04.03
 16 Лукін Костянтин Олександрович д. ф.-м. н., 01.04.04
 17 Маслов Вячеслав Олександрович д. ф.-м. н., 01.04.03
 18 Миценко Ігор Михайлович д. ф.-м. н., 04.00.22
 19 Ніколаєнко Олександр Павлович д. ф.-м. н., 04.00.22
 20 Свеженцев Олександр Євгенович д. ф.-м. н., 01.04.03
20 Тарапов Сергій Іванович д. ф.-м. н., 01.04.03
 21 Фісун Анатолій Іванович д. ф.-м. н., 01.04.03
 22 Чорногор Леонід Феоктистович д. ф.-м. н., 04.00.22
 23 Ямпольський Валерій Олександрович д. ф.-м. н., 01.04.04
 24 Ямпольський Юрій Моїсійович д. ф.-м. н., 04.00.22