Оголошення про захист дисертаційної роботи

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

 Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 грудня 2017 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Проценко Ірини Олександрівни

«Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних резонаторів із сильнопоглинаючою рідиною»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата

фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних резонаторів із сильнопоглинаючою рідиною»

Текст дисертації:

«Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних резонаторів із сильнопоглинаючою рідиною»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки, Бондаренко І.М.

Офіційний опонент,
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Ніколов О.Т.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 грудня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Косяка Олега Сергійовича

«Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата

фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону»

Текст дисертації:

«Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Маслов В.О.

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, Грибовський О.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 грудня 2017 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Бичкова Дмитра Михайловича

«Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон підтоплення, підповерхневого саморозігріву грунтів та нафтових забруднень поверхні моря»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата

фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон підтоплення, підповерхневого саморозігріву грунтів та нафтових забруднень поверхні моря»

Текст дисертації:

«Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон підтоплення, підповерхневого саморозігріву грунтів та нафтових забруднень поверхні моря»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Горобець М.М.

Офіційний опонент,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, декан факультету радіотехнічних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Павліков В.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

30 листопада 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Івженко Любові Ігорівни

 «Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів  мікрохвильового діапазону довжин хвиль»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів  мікрохвильового діапазону довжин хвиль»

Текст дисертації:

«Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів  мікрохвильового діапазону довжин хвиль»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
зав. відділом теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Просвірнін С.Л.

Офіційний опонент,
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Федорін І.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

30 листопада 2017 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Слюсаренко Ганни Олександрівни

«Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періодичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій області»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періодичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій області»

Текст дисертації:

«Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періодичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій області»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Сухаревський І.О.

Офіційний опонент,
зав. відділом теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Просвірнін С.Л.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

19 жовтня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Вакули Артура Сергійовича

«Електромагнітні властивості наномагнетиків у сантиметровому та міліметровому діапазонах довжин хвиль»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12).

Автореферат роботи:

«Електромагнітні властивості наномагнетиків у сантиметровому та міліметровому діапазонах довжин хвиль»»

Текст дисертації:

«Електромагнітні властивості наномагнетиків у сантиметровому та міліметровому діапазонах довжин хвиль»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
д.ф-м.н, с.н.с. відділу оптичних і магнітних властивостей твердих тіл Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Фертман О.Л.

Офіційний опонент,
д.ф-м.н, професор, професор кафедри квантової радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Зависляк І.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

19 жовтня 2017 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Бєлоброва Володимира Олександровича

«Електромагнітні поля та пороги самозбудження періодичних резонаторів з кругових діелектричних, металевих та квантових ниток у шаруватому середовищі»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12).

Автореферат роботи:

«Електромагнітні поля та пороги самозбудження періодичних резонаторів з кругових діелектричних, металевих та квантових ниток у шаруватому середовищі»

Текст дисертації:

«Електромагнітні поля та пороги самозбудження періодичних резонаторів з кругових діелектричних, металевих та квантових ниток у шаруватому середовищі»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
д.ф-м.н, професор, зав. каф. квантової радіофізики Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Маслов В.О.

Офіційний опонент,
провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор Сухаревський І.О.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

16 травня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Попова Дмитра Олеговича

«Дистанційне зондування навколишнього середовища з використанням випромінювань глобальних навігаційих супутникових систем»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12).

Автореферат роботи:

«Дистанційне зондування навколишнього середовища з використанням випромінювань глобальних навігаційих супутникових систем»

Текст дисертації:

«Дистанційне зондування навколишнього середовища з використанням випромінювань глобальних навігаційих супутникових систем»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
зав. каф. загальної фізики Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д.ф-м.н, доцент Лазоренко О.В.

Офіційний опонент,
д.т.н, професор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Волосюк В.К.

ІРЕ оголошує конкурсний прийом

Інститут радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова НАН України

оголошує конкурсний прийом до аспірантури та докторантури з відривом від виробництва

Читати оголошення повністю »»

Процедура отримання електронного цифрового підпису

Конференції