Мележик Петро Миколайович Яковенко Володимир Мефодійович
top1 top2
Директор,
Академік НАН України
Почесний директор,
Академік НАН України, професор
melezhik@ire.kharkov.ua yakovenko@ire.kharkov.ua
Логвинов Юрій Федорович Тарапов Сергій Іванович
top3 top6
Заступник директора,
Доктор фізико-математичних наук
Заступник директора,
член-кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор
logvinov@ire.kharkov.ua tarapov@ire.kharkov.ua
Почаніна Ірина Євгенівна
top5
Учений секретар,
Кандидат фізико-математичних наук
pochanina@ire.kharkov.ua
Print Friendly