Науково-технічні розробки

Стенд для квазіоптичних досліджень SQR-0.14 Квазiоптичнi радiовимiрювальнi прилади та пристрої короткохвильової частини міліметрового та субміліметрового діапазонів радіохвиль на основі круглого порожнистого діелектричного проміневоду Квазіоптичний багатокутовий терагерцевий еліпсометер Терагерцева лазерна система для біомедичних досліджень
Квазiоптичнi радiовимiрювальнi прилади та пристрої короткохвильової частини міліметрового та субміліметрового діапазонів радіохвиль на основі метало-діелектричного хвилеводу Лабораторний макет приймально-передавального НВЧ антенного модуля Керований обертач площини поляризації в круглому хвилеводі Апертурна антена дифракційного випромінювання з косекансною діаграмою спрямованості (з несиметричною формою бічних скатів)
Потужний ТГц модуль на основі клінотронів безперервної дії Пасивна система формування зображень у міліметровому діапазоні хвиль НВЧ-радіометрична система формування зображень на малих відстанях для оперативного догляду людей при вирішенні антитерористичних, охоронних та митних задач Радіолокаційний датчик контролю зайнятості колії і вимірювання швидкості залізничних вагонів «РЛС-Гірка»
Високоефективний когерентний радіолокатор міліметрового діапазону для моніторингу і управління наземним рухом в аеропортах
Print Friendly