Склад вченої ради ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України

 (затверджено постановою Бюро ВФА НАН України від 24.06.2014, протокол № 5)

Мележик Петро Миколайович

академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., директор Інституту-голова Ради

тел.: +38057-315-11-29


Логвінов Юрій Федорович

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., заступник директора Інституту з наукової роботи – заступник голови Ради

тел.: +38057-315-20-09


Почаніна Ірина Євгенівна

кандидат фіз.-мат. наук, учений секретар Інституту – учений секретар Ради

тел.: +38057-315-00-11


Ганапольський Єль Маркович,

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., головний науковий співробітник


Тарапов Сергій Іванович,

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Яковенко Володимир Мефодійович

академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник

почесний директор Інституту


Ямпольський Валерій Олександрович

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Білецький Микола Миколайович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Дзюбенко Михайло Іванович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Іванов Віктор Кузьмич

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


Кириленко Анатолій Опанасович

доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник


Ківва Фелікс Васильович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Кулешов Олексій Миколайович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник


Лавринович Олександр Антонович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник, голова профспілкової організації Інституту


Лукін Костянтин Олександрович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Масалов Сергій Олександрович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Мирошниченко Володимир Семенович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., заступник завідувача відділу


Поєдинчук Анатолій Юхимович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


Разсказовський Вадим Борисович

доктор технічних наук, професор


Сіренко Юрій Костянтинович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Скуратовський Сергій Іванович

кандидат фіз.-мат. наук,  старший науковий співробітник, представник Ради молодих учених Інституту


Сугак Володимир Григорович

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


Тіщенко Анатолій Семенович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


Фісун Анатолій Іванович

доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник


Хлопов Григорій Іванович

доктор технічних наук, с.н.с., завідувач відділу


Черпак Микола Тимофійович

доктор фіз.-мат. наук, професор, старший науковий співробітник


Шестопалова Ганна Вікторівна

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


Print Friendly