Склад вченої ради ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України

 

Мележик Петро Миколайович

академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., директор Інституту – голова Ради

тел.: +38057-315-11-29


Логвінов Юрій Федорович

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., заступник директора Інституту з наукової роботи – заступник голови Ради

тел.: +38057-315-20-09


Тарапов Сергій Іванович

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник директора Інституту з наукової роботи – заступник голови Ради

тел.: +38057-763-43-79


Почаніна Ірина Євгенівна

кандидат фіз.-мат. наук, учений секретар Інституту – учений секретар Ради

тел.: +38057-315-00-11


Яковенко Володимир Мефодійович

академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник,

почесний директор Інституту


Ямпольський Валерій Олександрович

чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Авєрков Юрій Олегович

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


Білецький Микола Миколайович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Веселовська-Майборода Ганна Богданівна

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с. – представник ради молодих учених Інституту


Дзюбенко Михайло Іванович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Іванов Віктор Кузьмич

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


Ківва Фелікс Васильович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Кириленко Анатолій Опанасович

доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник


Кузьмичов Ігор Костянтинович

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник


Кулешов Олексій Миколайович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник


Лавринович Олександр Антонович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник – голова профспілкової організації Інституту


Лукін Костянтин Олександрович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Масалов Сергій Олександрович

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


Мізрахі Сергій Вікторович

кандидат фіз.-мат. наук, завідувач відділу


Миценко Ігор Михайлович

доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник


Недух Сергій Володимирович

кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., заступник завідувача відділу


Ніколаєнко Олександр Павлович

доктор фіз.-мат. наук, професор, старший науковий співробітник


Сіренко Юрій Костянтинович

доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник


Фісун Анатолій Іванович

доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник


Хуторян Едуард Михайлович

кандидат фіз.-мат. наук,  старший науковий співробітник


Черпак Микола Тимофійович

доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник


Шестопалова Ганна Вікторівна

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу