Склад вченої ради ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України


ЛОГВІНОВ Юрій Федорович
Доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., в.о.директора Інституту
Голова ради


КОГУТ Олександр Євгенович
Доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., в.о.заступника директора Інституту з наукової роботи
Заступник голови ради


СОБОЛЯК Олександр Васильович
Кандидат фіз.-мат. наук, в.о.заступника директора Інституту з наукової роботи
Заступник голови ради


КРИВЕНКО Олена Владиславівна
Кандидат фіз.-мат. наук, в.о.вченого секретаря Інституту
Секретар ради


МЕЛЕЖИК Петро Миколайович
Акад. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с.
Радник при дирекції


ТАРАПОВ Сергій Іванович
Чл.-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


ЯМПОЛЬСЬКИЙ Валерій Олександрович
Чл.-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


АВЄРКОВ Юрій Олегович
Доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


АПОСТОЛОВ Станіслав Сергійович
Доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач відділу


БІЛЕЦЬКИЙ Микола Миколайович
Доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


ДЗЮБЕНКО Михайло Іванович
Доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


ІВАНОВ Віктор Кузьмич
Доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


КИРИЛЕНКО Анатолій Опанасович
Доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник


КУЗЬМИЧОВ Ігор Костянтинович
Доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу


КУЛЕШОВ Олексій Миколайович
Доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник зав. відділу


ЛУКІН Костянтин Олександрович
Доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


МАСАЛОВ Сергій Олександрович
Доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник


МИЦЕНКО Ігор Михайлович
Доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник


НІКОЛАЄНКО Олександр Павлович
Доктор фіз.-мат. наук, професор, старший науковий співробітник


ЧЕРПАК Микола Тимофійович
Доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник


ШЕСТОПАЛОВА Ганна Вікторівна
Доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу


ЛАВРИНОВИЧ Олександр Антонович
Кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник
Голова профспілкової організації Інституту


МАЙБОРОДА Максим Віталійович
Кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник
Представник ради молодих учених Інституту


МІЗРАХІ Сергій Вікторович
Кандидат фіз.-мат. наук, завідувач відділу


НЕДУХ Сергій Володимирович
Кандидат фіз.-мат. наук, с.д., заст. завідувача відділу


СИДОРЕНКО Юрій Борисович
Кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с., старший науковий співробітник


ХУТОРЯН Едуард Михайлович
Кандидат фіз.-мат. наук, с.д., старший науковий співробітник