Відділ квантової електроніки й нелінійної оптики (№ 33)

image001

Дзюбенко Михаил Иванович

Зав. відділом №33
Доктор фіз.- мат. наук, ст. н. сп.
Тел.:
E-mail:

Портфоліо


Тематика наукових досліджень

Історія відділу

Історія відділу Одразу ж після виникнення ІРЕ його перший директор, Олександр Якович Усіков, почав запрошувати до роботи физиків-теоретиків і математиків, випускників фіз.-мат. факультету ХДУ. В той час в Харкові було тільки три доктори физика-теоретика: О.І. Ахієзер, І.М. Ліфшиц і В.Л. Герман. І одного з них, Веніаміна Леонтійовича Германа, Олександр Якович запросив очолити відділ теоретичної фізики. На перший погляд, ідея створення такого відділу могла здатися не зовсім зрозумілою. Бо школа теоретичної фізики, яка була організована в нашій країні Л.Д. Ландау, в ті часи була, переважно, орієнтована на вирішення фундаментальних проблем, загалом, далеких від задач радіофізичної науки. Крім того, підходи до розв’язання задач у фізика-теоретика та у радіофизика сильно відрізняються. Однак, за думкою О.Я. Усікова, діалог між представниками двох різних «наукових культур» мав призвести до виникнення нових наукових напрямків. І дійсно, прийняті на роботу в ІРЕ молоді випускники кафедри теоретичної фізики Харківського державного університету, такі як В.П. Шестопалов, Е.А. Канер, Ф.Г. Басс, В.М. Конторович та інші активно включились до досліждень, які проводились в інституті, а крім того запропонували ряд нових наукових напрямків. Треба окремо відзначити роль професора Емануїла Айзиковича Канера у становленнні відділу. Е.А. Канер був одним з яскравих представників теоретичної школи Іллі Михайловича Ліфшица. Найважливіші дослідження Е.А. Канера відносяться до теорії плазмових явищ у металах. Завдяки відкриттю циклотронного резонансу та іншим його працям в цій області стався перегляд загальноприйнятих уявлень про метал як про середовище, в якому неможливе розповсюдження електромагнітних коливань. Е.А. Канер передбачив існування різних типів таких коливань, які можуть проникати вглиб металу на велику глибину, виявив новий механізм їх поглинання (так зване магнітне затухання Ландау), розробив теоретичні уявлення про одночастковий балістичний механізм аномальної прозорості металів. Одним з перших Е.А. Канер розпочав дослідження з магнітної акустики металів. Ним були передбачені акустичний циклотронний та гелікон-фононний резонанси, резонанс на відкритих орбітах, гігантські квантові осциляції швидкості звука, сильні неадіабатичні ефекти в електрон-фононній взаємодії, розроблені теоретичні основи магнітної акустоелектронки металів на релеївських хвилях. Е.А. Канер вніс важливий вклад в розробку проблеми нестабільності і розповсюдження хвиль у напівпровідниковій і газорозрядній плазмі – передбачив гелікоїдальну нестабільність зв’язаних звукових і спіральних електромагнітних хвиль, розвинув теорію циклотронної параметричної нестабільності нового типу у напівпровідниках. Плідні наукові ідеї Е.А. Канера знайшли втілення у статистичній теорії розповсюдження радіохвиль у турбулентній тропосфері і розсіювання хвиль на гідрометеорах, у радіолокації, інших областях сучасної рдіофізики. В останні роки свого життя Е.А. Канер активно займався вивченням магнітодомішкових хвиль у металах, деяких проблем магнітного пробою, акустичних властивостей низьковимірних невпорядкованих систем, нелінійної електродинаміки металів і напівпровідників. Після смерті Е.А. Канера, починаючи з 1986 року, відділ теоретичної фізики очолив один з талановитих його учнів – Микола Михайлович Макаров,  а починаючи з 2001 року відділ очолює інший учень Е.А. Канера – В.О. Ямпольський. Більше двох десятирічь Е.А. Канер вів активну педагогічну працю на посаді професора Харківського державного університету. Активне співробітництво відділу теоретичної фізики ІРЕ з кафедрою теоретичної фізики ХНУ триває і зараз. Два співробітники відділу (В.О. Ямпольський і С.С. Апостолов) ведуть викладацьку діяльність на кафедрі, читають загальні курси лекцій, керують виконанням дипломних і курсових робіт. Це забезпечує спадкоємність традицій відділу. І в попередні часи, і зараз, у відділі працює багато талановитої молоді.

Основні результати відділу за весь час

Наукові результати

На жаль, цей запис доступна тільки в Русский.

Основні публікації

Публікації

На жаль, цей запис доступна тільки в Русский.

Нагороди

Співпраця

Підготовка кадрів

Співробітники

Дзюбенко Михайло Іванович зав. від., доктор фіз.-мат. н., проф. +38(057)720-33-69 dzyubenko41@mail.ru корпус. 5, к. 26 Маслов В'ячеслав Васильович с.н.с., канд. фіз.-мат. н. +38(057)720-33-69 maslov@ire.kharkov.ua корпус. 5, к. 27 Ніколаєв Сергій Вікторович с.н.с., канд. фіз.-мат. н. +38(057)720-33-69 svn@ire.kharkov.ua корпус. 5, к. 32
Пелипенко Віктор Петрович с.н.с., канд. фіз.-мат. н. +38(057)720-33-69 altpeliy@mail.ru корпус. 5, к. 18 Прийомко Олександр Олександрович с. н. с., канд. тех. н. +38(057)720-33-69 priyomko@ukr.net корп. 5, к. 31 Величко Олена Анатоліївна н. с. +38(057)720-33-69 elena.vel80@gmail.com корп. 5, к. 30
Пожар Василь Васильович н. с. +38(057)720-33-69 корп. 5, к. 24 Колпаков Сергій Миколайович м. н. с. +38(057)720-33-69 skolpakov@fromru.com корп. 5, к. 31 Попов Ігор Володимирович м. н. с. +38(057)720-33-69 igpo@ukr.net корп. 5, к. 33
Зворський Павло Валентинович інж. 2ої  кат. +38(057)720-33-98 PavelZvorskiy@bigmir.net корп. 5, к. 33 Воловик Тетяна Іванівна, Інж. 2ої  кат. +38(057)720-33-69 корп. 5, к. 29 Дрозд Валерій Михайлович ВКР +38(057)720-33-69 корп. 5, к. 17

Print Friendly