Могила Анатолій Андрійович
Зав. відділом №31
Старший науковий співробітник
тел.: 057-7634-339
е-mail: moganat1196@gmail.com


 • Тематика наукових досліджень

  1. Розробка методів дистанційного двочастотного зондування опадів з метою визначення їх мікроструктурних характеристик і оцінки інтенсивності і водності дощів;
  2. Дослідження можливості двочастотного метода для зондування твердих аерозолів;
  3. Розробка методів активно-пасивного зондування хмар і опадів за допомогою радара і радіометра;
  4. Дослідження профілю коефіцієнта заломлення тропосфери по вимірюванню радіозаходів навігаційних супутників;
  5. Застосування стохастичних зондуючих сигналів у допплерівських метеорологічних радарах;
  6. Перешкодостійке активно-пасивне виявлення цілей на фоні підстильної поверхні;
  7. Розробка методів дистанційного зондування, що засновані на використанні стохастичних радіосигналів;
  8. Розробка радіолокаційних пристроїв для вирішення прикладних задач:
   • розробка безконтактних датчиків рівня в сховищах рідких і сипучих речовин;
   • розробка технологічних РЛС для систем охоронної сигналізації;
   • розробка когерентно-імпульсних РЛС для виявлення малорозмірних морських цілей;
   • розробка безконтактних датчиків для контролю коефіцієнта буксування сільськогосподарських агрегатів;
   • розробка радіометричних і радіолокаційних систем і комплексів.

  Історія відділу

  Історія відділу фізичних основ радіолокації ІРЕ НАН України бере свій початок з робіт по створенню імпульсного трьохкоординатного радіолокатору дециметрового діапазону, що проводились в 30-40-і рр. минулого століття під керівництвом А. О. Слуцкіна (академік АН УСССР з 1948 р.) в Українському фізико-технічному інституті. Одразу після закінчення війни там під керівництвом С. М. Брауде (академік АН УСССР з 1969 р.) була організована лабораторія розповсюдження радіохвиль і були проведені піонерні дослідження розповсюдження декаметрових і гектометрових радіохвиль над поверхнею моря – НДР «Лілія» (1950) і «Черемха» (1953), – що направлені на створення систем загоризонтної радіолокації.

  1 2
  А. О. Слуцкін С. Я. Брауде
  4 3
  Антенна система типу «хвилевий канал» загоризонтної РЛС (l=115 м), 1950 р., Ветспілс, НДР «Лілія» Антенна система передавача діапазонної РЛС (l=180÷240 м), 1953 р., Ветспілс, НДР «Черемха»
  5
  Крейсер «Чкалов», що використовувався в натурних експериментах по визначенню максимальної дальності виявлення і супроводу кораблів різноманітного класу. НДР «Черемха», 1953 р.

  В 1952 р. основним виконавцям цих робіт С. Я. Брауде, І. Є. Островському, Ф. С. Саніну, І. С. Тургенєву і Я. Л. Шамфарову була присуджена Державна (Сталінська) премія.

  6
  1948 р., Вентспілс. Стоять зліва направо: С. Я. Брауде, І. М. Іванченко, І. Є. Островський, Я. Л. Шамфаров, (?), Д. А. Новицький, І. С. Тургенєв, А. І. Елькінд, Ф. С. Санін

  В 1955 р. у новоствореному на базі радіофізичних відділів УФТІ Інституті радіофізики та електроніки АН УССР (ІРЕ) була організована лабораторія радіолокації. В штат лабораторії були зараховані 6 людей, в тому числі А. В. Мень, В. Ф. Шульга і тільки що захистивший диплом на радіотехнічному факультеті Харківського політехнічного інституту (ХПІ) В. Б. Разсказовський. Функції завідуючого лабораторією фактично виконував А. В. Мень аж до 1957 р., коли вступив у свої повноваження І. С. Тургенєв, що працював до цього в ХПІ. В 1965 р. лабораторія радіолокації була перетворена в відділ радіолокації, в 1987 р. – у відділ радіолокації і радіонавігації, а в 1998 р. – у відділ фізичних основ радіолокації.

  7 8 9 10
  І. С. Тургенєв А. В. Мень В. Ф. Шульга В. Б. Разсказовський

  З 1957 по 1987 рр. лабораторію, а потім відділ очолював І. С. Тургенєв (1918-2007), доктор технічних наук, професор, лауреат Державної (Сталінської) премії СССР (1952), Заслужений діяч науки і техніки України (1998), в 1987-2003 р. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат премії Ради Міністрів СССР (1990) С. І. Хоменко. З 2003 р. по теперішній час відділ очолює доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії в області науки і техніки України (2010) Г. І. Хлопов.

  11 12
  С. І. Хоменко Г. І. Хлопов

  Після створення в складі ІРЕ структурної лабораторії радіолокації розширилося коло задач, що вирішуються, і стали суттєво збільшуватись об´єми досліджень, що потребувало поповнення штату новими кваліфікованими співробітниками. В першу чергу, І. С. Тургенєв залучив до роботи випускника ХПІ В. Ю. Рязанцева, а на початку 1960-х рр. у колектив влилися молоді спеціалісти, також ті що захистили радіотехнічний факультет ХПІ Ф. В. Ківва, В. Б. Синицький, С. І. Хоменко. В 1966 р. лабораторія радіолокації була перетворена у відділ, який незабаром поповнився великою кількістю нових, в тому числі молодих співробітників (А. А. Савенко, Р. С. Шубова, Г. П. Кульомін, А. Ф. Велічко, Г. В. Лисов, В. А. Кортунов).

  Наукові напрямки лабораторії, а потім відділу радіолокації диктувались інтенсивним розвитком радіотехнічних систем різноманітного призначення, які використовують різні діапазони хвиль (від декаметрових до міліметрових) і працюючих як над морем, так і над сушею:

  • радіолокація в декаметровому діапазоні (І. С. Тургенєв);
  • вплив розповсюдження радіохвиль міліметрового діапазону над поверхнею Землі на точність вимірювання координат (В. Б. Разсказовський);
  • визначення місця розташування джерела випромінювання сантиметрових радіохвиль на поверхні моря разностно-фазовим методом (А. В. Мень);
  • точність пеленгування джерел випромінювання в метровому і сантиметровому діапазонах (В. Ф. Шульга).

  Ці роботи виконувались за постановленням керівництва за постановою уряду СССР (НДР «Жасмін», «Камін», «Комета», «Метр»), принесли широку популярність колективам виконавців, забезпечували хороше фінансування і професійний ріст співробітників.

  13 14
  1958 р. НДР «Жасмін». Початок освоєння узбережжя Феодосійського заливу. П. І. Даньшин, Н. У. Соколенко, М. В. Фадеєв, І. Д. Гонтарь, В. І. Шерстнюк, В. А. Лихобаба, Б. Ф. Вебер, В. І. Афанасьєв, Д. А. Чалий 1959 р. НДР «Комета». Ранкова зарядка: запуск дизель-генератора для живлення апаратури стаціонарного приймально-пеленгаційного пункту

  Новим значним успіхом лабораторії можна вважати виконання фундаментальної НДР «Акула», в якій вирішувались задачі вивчення особливостей розповсюдження радіохвиль на морських відкритих акваторіях у північних та південних широтах Атлантичного океану (І. С. Тургенєв, В. Ф. Шульга, В. Ю. Рязанцев, Ф. В. Ківва).

  15 16
  1962 р. Експедиція в Криму. Зліва направо: В. Пащенко, Д. А. Чалий, А. Політковський, В. Б. Синицький, А. Н. Тєсцов, В. А. Тімохін, І. С. Тургенєв, А. Гузенко 1962 р. Крим, Ялта. А. Н. Тєсцов і В. Б. Синицький

  Проведені дослідження також показали і слабкі місця проведених вимірювань – відсутність надійних даних про структуру тропосфери на трасі розповсюдження. Тому була поставлена задача створення точного приладу – рефрактометра для оцінювання профілю коефіцієнта заломлення по висоті N(h). До розробки рефрактометра був залучений В. Ф. Шульга з невеликим колективом (І. Д. Гонтарь і М. В. Фадеєв). В найкоротші терміни, менше ніж за рік, був розроблений, і виготовлений і успішно пройшов випробування один з перших в СССР приладів такого класу, що дозволило провести серію дослідів по вимірюванню профілю N(h) з борту літака, на морських та сухопутних трасах.

  В результаті по матеріалах виконаних НДР «Камін», «Жасмін», «Комета», «Акула» в 1963-1964 рр. співробітники відділу В. Ф. Шульгой, В. Б. Разсказовським і В. Ю. Рязанцевым були успішно захищені кандидатські дисертації.

  17 18
  1961 р. Учасники експедиції по НДР «Акула». Зліва направо: В. Н. Бормотов, Б. М. Онуфрієнко, Ф. В. Ківва 1966 р. Граково, НДР «Метр». Зліва направо: Ф. В. Ківва, І. Д. Гонтарь, А. Ф. Велічко, Г. П. Кульомін

  У зв´язку зі збільшенням об´єму робіт, що виконувались згідно Постанови уряду СССР, в 1968 р. у відділі були створені дві неструктурні лабораторії, однією з яких керував В. Б. Разсказовський, а другою – В. Ф. Шульга.

  В 1960-1970-ті рр. у відділі виконувався ряд науково-дослідницьких робіт згідно постанови РМ СССР, найбільш великі з яких (НДР «Радіан», «Висота», «Горіх», «Тулома», «Дикобраз»). Ці роботи були направлені на вивчення флуктуації фази в турбулентній атмосфері, перешкод від схвильованої поверхні моря, берегової межі, а також спектральних характеристик перешкод і цілей, в тому числі малорозмірних і тих, що летять низько.

  У ході виконання НДР «Горіх» (науковий керівник В. Ю. Рязанцев) були створені високопотенційні вимірювальні макети РЛС метрового і сантиметрового діапазонів хвиль. Використання оригінального аналогового аналізатору спектра на кварцевих фільтрах дозволило аналізувати спектри сигналів до рівней 40-50 дБ. При цьому був відзначений також ряд цікавих закономірностей в законах розподілу спектральної густини відбитих від морської поверхні сигналів, у томі числі:

  • залежність ширини спектру від швидкості вітру в районі вимірювання;
  • залежність спектральної густини від кута ковзання, особливо при кутах менше одного градуса;
  • залежність спектральної густини від кута випромінювання по відношенню до головного напрямку бігу хвиль; вплив поляризації випромінення на спектральні характеристики відбитих сигналів.

  Результати цих досліджень широко використовувались підприємствами Міністерства суднобудівної промисловості «Квант», «Альтаір», «Салют», а також НПО «Стріла» Міністерства радіотехнічної промисловості СССР (м. Тула) і лягли в основу дисертаційних робіт співробітників відділу, захищених в 1970 р. (Н. А. Дорфман) і в 1971 р. (А. Ф. Велічко, Ф. В. Ківва, Г. П. Кульомін, Г. В. Лисов).

  В 1972-1982 рр. відділ продовжив роботи по створенню систем загоризонтного виявлення об´єктів в декаметровому і НВЧ діапазонах, вивченню особливостей спектральних характеристик перешкод і цілей, виявленню і пеленгації малорозмірних об´єктів. В 1975 р. неструктурна лабораторія В. Б. Разсказовського, яка налічувала 15 осіб, була перетворена в структурну самостійну лабораторію.

  19
  Обговорення результатів експерименту. Зліва направо: В. Б. Разсказовський, В. Ю. Рязанцев, І. С. Тургенєв

  Широкий об´єм виконуємих відділом експедиційних робіт і масштабність досліджень (НДР «Чад», «Челн», «Чіж») сприяли притоку молодих і енергійних співробітників (В. О. Кабанов, І. І. Пікулик, Г. М. Моргун). Деякі співробітники відділу, ставши висококваліфікованими спеціалістами, внаслідок цього згодом виросли до рівня керівників підрозділів (Г. В. Лисов – головний інженер СКТБ, В. Ю. Рязанцев – головний конструктор СКТБ, Ф. В. Ківва – заступник директора Інституту з наукової роботи) і очолювали свої наукові напрямки і колективи.

  20 21
  1973 р. Крим, мис Чауда. НДР «Позиція»
  Зліва направо: І. Д. Гонтарь, В. О. Кабанов, Н. А. Дорфман В. О. Кабанов

  Вагомі результати були отримані при проведенні НДР «Чад» (науковий керівник І. С. Тургенєв). В роботі також приймали участь співробітники других відділів і лабораторій (А. Д. Розенберг, Г. Г. Майков, В. Б. Разсказовсбкий, Г. П. Кульомін, Є. І. Мірошніченко). Вирішувалась важлива задача загоризонтного виявлення літальних і надводних апаратів як за рахунок вторинних ефектів, що супроводжують їх рух, так і за рахунок особливостей розповсюдження радіохвиль в різноманітних частотних діапазонах, зокрема, шляхом використання короткохвильової частини декаметрового діапазону. Ці роботи знайшли подальший розвиток в роботах відділу (НДР «Трактовка», «Акваторія», «Волна» та ін.), а також були реалізовані в РЛС поверхневої хвилі, що розроблена і виготовлена в НПО НДІ ДАР (м. Москва).

  Також були початі дослідження в абсолютно новому напрямку – визначення місцеположення літального апарату по випереджаючій звуковій хвилі, що розповсюджується в морській воді (І. С. Тургенєв, Г. Г. Майков). Проведені теоретичні оцінки і натурні експерименти по визначенню шумів моря показали можливість використання даного механізму для загоризонтного виявлення літальних апаратів, що рухаються на малій висоті. Однак в цьому випадку виявлення об´єктів і їх ідентифікація на новому рівні потребувало більш ретельного вивчення спектральних характеристик перешкод і цілей, значного розширення динамічного діапазону РТС. Зокрема, передбачалося вирішення проблеми оперативного контролю проходження сигналів на трасі розповсюдження, тобто діагностики умов розповсюдження радіохвиль. Для цього були запропоновані і пройшли апробацію декілька варіантів контролю параметрів тропосфери. На підставі накопиченого досвіду в створенні рефрактометрів В. О. Кабановим було розроблено малогабаритний рефрактометр вагою до 1,5 кг, який міг підніматися за допомогою прив´язаної кулі-зонда. Рефрактометр підвішувався під вертольотом на фалі довжиною близько 15 м, а вимірювання проводились при певній швидкості польоту. Це дозволило вилучити вплив потоку від гвинтів на показання приладу і забезпечити безперервне зондування атмосфери практично з нульових висот до декількох тисяч метрів.

  У процесі виконання НДР «Позиція», що задана Постановою РМ СССР, була накопичена трьохрічна всесезонна статистика висотного профілю коефіцієнта заломлення N(h) над Чорним морем, розглянуто інші методи визначення умов проходження радіосигналів. Зокрема, за пропозицією І. С. Тургенєва було створено новий напрямок досліджень за оперативною діагностикою умов розповсюдження за допомогою прийому радіовипромінювання ШСЗ (В. Б. Синицький, С. І. Хоменко, Г. А. Алексеєв та ін.).

  У процесі виконання НДР «Позиція» були розроблені і виготовлені досконалі високопотенційні вимірювальні макети когерентних РЛС (l=30 см і 4 см). Використання малошумлячих підсилювальних клістронів, а також застосування цифрових аналізаторів спектрів і потрійне когерентне перетворювання частоти в приймаючому пристрої дозволило дослідити спектральні характеристики сигналів, відбитих від морської поверхні до рівней 60-70 дБ. В результаті були ідентифіковані джерела дискретного відбиття у доплерівському спектрі (пташки, зокрема чайки, окремі гребні хвиль на морській поверхні, неоднорідності тропосфери) і показано, що основна причина виникнення обумовлена неоднорідностями тропосфери значних розмірів і з великими перепадами коефіцієнту заломлення N0. Зокрема, у експерименті спостерігалось те, що два рівних за амплітудою, але протилежні за знаком дискретні лінії в доплерівському спектрі були вихорами, що часто спостерігалися  на морі, в яких радіальні швидкості обертання і вертикального підйому повітряного потоку перевищує 30 м/с навіть за відсутності вітру і коливань на морі. Це знайшло підтвердження і в подальших експериментах на високопотенційній РЛС «Фрегат МА», яка забезпечує значну розподільну здатність на дальності (до 15 м за рахунок стиснення імпульсу) і формує до п´яти променів діаграми антени в вертикальній площині.

  За матеріалами робіт, що вивчали особливості розповсюдження міліметрових хвиль над сушею і морем, були захищені кандидатські дисертації В. Б. Синицьким (1982) і В. А. Кортуновим (1986).

  Була запропонована і пройшла апробацію методика оцінки проходження сигналів на трасі розповсюдження по радіояскравій температурі тропосфери. За результатами цих досліджень і вимірюванням висотного профілю N(h) за допомогою рефрактометра В. О. Кабановим в 1996 р. була захищена кандидатська дисертація.

  Групою співробітників відділу (І. І. Пікулік, Г. М. Моргун, С. Б. Кащеєв, П. А. Мельяновський, Б. М. Курко, А. Н. Тісцов) під керівництвом І. С. Тургенєва в Криму в районі м. Судак були виконані піонерні роботи по створенню трьохчастотного макета РЛС поверхневої хвилі короткохвильової частини декаметрового діапазону (f=6,5; 13 і 26 МГц) було розгорнуто макет РЛС. В результаті проведених натурних експериментів зроблено висновок – окрім загоризонтного виявлення об´єктів була показана можливість дистанційного оцінювання наступних параметрів морського хвилювання (напрямок руху морських хвиль, характеристики поверхневих течій, інтенсивність хвилювання, швидкість вітру).

  22
  Крим. Антенне поле трьохчастотного локатора поверхневої хвилі декаметрового діапазону

  Пройшли апробацію і показали свою працездатність декілька варіантів побудови РЛС: робота приймально-передавача на одну антену з розрядником, просторовий розніс просторовий рознос антен, а також робота на дві антени з підсвіткою через іоносферу. За результатами робіт, які виконувались в рамках НДР «Траекторія» і «Акваторія», С. Б. Кащеєв в 1993 р. успішно захистив кандидатську дисертацію, сформулював вимоги до антенно-фідерного пристрою, структурі побудови приймально-передавального пристрою, а також до системи обробки сигналів.

  В різні роки з експериментаторами відділу активно співробітничали теоретики інституту: Ф. Г. Бас, П. В. Бліох, В. Г. Сініцин, А. С. Брюховецький і Г. А. Алексеєв, що сприяло більш повному розумінню явищ, що вивчаються. В 1983 р. І С. Тургенєвим була успішно захищена докторська дисертація, яка підбила підсумки багаторічних робіт відділу над проблемою виявлення об´єктів, прихованих кривизною землі. Були запропоновані варіанти вирішення цієї задачі за допомогою декаметрової радіолокації, НВЧ загоризонтної радіолокації, а також виявлення аеродинамічних об´єктів по збуренням в тропосфері і інших ефектів.

  В цей період за Постановленням РМ СССР і ЦК КПСС були виконані великі НДР, в тому числі: «Шлюп», «Черемха», «Ефект». При цьому високопотенційні РЛС (l=30 см і 4 см) використовувались для проведення великого об´єму натурних вимірювань по вивченню спектральних характеристик надводних і аеродинамічних об´єктів.

  23 24
  1981 р. Крим, селище Орджонікідзе. НДР «Шлюп». В. Б. Синицький і Ю. Свєтлаков Підйом радіолокаційного відповідача в районі гори Кіік-Атлама. Зліва направо: Г. Г. Майков, В. А. Тесля, Б. М. Курко, А. І. Капустник

  У процесі виконання цих НДР «Шлюп» вирішувалась задача виділення малорозмірних швидколетючих об´єктів на малих висотах і на фоне інтенсивного хвилювання, берегової межі, а також судів з великою ЕПР. В результаті було отримано цілий ряд нових результатів, зокрема, вдалось виділити окремі лінії від несучого і хвостового гвинта за рахунок високої розподільної здатності за частотою, а при польоті вертольоту на малій висоті (~ 10 м), спостерігати розширення спектру за рахунок відбиття від схвильованої поверхні моря. В спектрі ехо-сигналів, що відбиті від суден, було відмічено відбиття від корабельних хвиль і хвиль, що обрушуються у носовій і кормовій частинах судна. Цей ефект проявляється за мірою росту енергоозброєння корабля (відношення потужності силової установки судна до його водовиміщення). Особливо добре спостерігаються відбиття від збуреної морської поверхні при русі судна на підводних крилах (наприклад, «Комета»). Було відзначено зсув спектра по частоті від судна при наявності хвилювання, яке завдяки хитавиці судна збільшується при рості хвилювання на морі і зменшенні водовиміщення судна.

  В 1976-1982 рр. співробітники відділу С. І. Хоменко і М. В. Фадеєв приймали активну участь у виконанні фундаментальної роботи по створенню радіокліматичного атласу Світового океану, що виконувалась знову створеним спеціальним конструкторсько-технологічним бюро (СКТБ) спільно з інститутом. Створення СКТБ ІРЕ позитивно відобразилось на роботі відділу, з яким тепер додатково працював колектив як досвідчених, так і молодих співробітників (В. І. Зельдис, Г. Г. Майков, М. І. Головко, П. К. Тютюник, В. Г. Гутнік).

  Співробітники відділу в експедиційних дослідженнях умов розповсюдження радіохвиль УКХ і НВЧ діапазонів в різноманітних районах Світового океану
  25 26 27
  Дослідницькі судна Гідрографічної служби Флоту «Аджарія», «Адмірал Володимирський», «Фаддей Беллінсгаузен» в порту Лас-Пальмас (Канарські острови) 1979 р. Лас -Пальмас. Зліва направо: С. І. Хоменко, І. М. Миценко і В. К. Іванов (від. № 32) Вдала риболовля. М. В. Фадеєв
  28 29
  1979 р. НДС «Адмірал Володимирський». Зліва направо: В. Б. Синицький, М. В. Фадеєв, І. М. Миценко Зліва направо: В. Є. Морозов, Г. В. Лисов, М. В. Фадеєв

  В 1988 р. у відділі відбулась зміна керівництва: І. С. Тургенєв залишив пост керівника відділу за віком і перейшов на посаду головного наукового співробітника, продовжуючи визначати наукову політику відділу. Відділ очолив С. І. Хоменко, який в 1986 р. захистив кандидатську дисертацію за результатами НДР «Позиція», «Шлюп», «Черемха». Першою великою роботою під його керівництвом була НДР «Образ», що виконувалась за Постановою Ради Міністрів СССР спільно з НПО «Салют», МДТУ ім. Баумана, МАІ, Одеським політехнічним інститутом і Науково-дослідним центром генерального штабу МО СССР.

  У роботі «Образ-К» вирішувалась актуальна проблема – виявлення надводних об´єктів за вторичними утворюваннями в приводному шарі тропосфери. В основі її вирішення лежить фізичний ефект, який полягає в нагріванні приводного шару тропосфери за рахунок корпуса судна і пов´язаного з цим викривлення профілю коефіцієнта заломлення і перерозподілу тропосферних неоднорідностей. Експерименти проводились за допомогою макетів високопотенційних РЛС в діапазоні від 8 мм до 35 см і складалися у виявленні морських цілей, які знаходяться за горизонтом або в підводному стані.

  30 31
  1984 р. Експедиція в Криму. Селище Соняча долина. Недільний пікнік.

  У процесі виконання дослідів була визначена оптимальна форма діаграми направленості антени для загоризонтного виявлення надводних об´єктів, а також вирішена задача виявлення надводних об´єктів за тінню, що відкидається ними на збурену морську поверхню при спостереженні за екраном РЛС. Ця проблема має особливу актуальність у зв´язку зі створенням суден з використанням технології «Стелс» для зменшення ЕПР. В 1990 р. Виконавці цих робіт, в тому числі керівник відділу С. І. Хоменко, були відзначені премією Ради Міністрів СССР.

  32
  Лауреати премії Ради Міністрів СССР 1990 р. Зліва направо: А. Ф. Велічко, В. І. Луценко, Б. К. Скриннік, Ф. В. Ківва, С. І. Хоменко і В. К. Корнієнков з директором Інституту В. П. Шестопаловим

  Проведення НДР сприяло розробці методів і апаратури для цифрової обробки інформації і вводу її в ПК. В цей період відділ поповнився молодими співробітниками (А. Є. Зацеркляний, Д. Ю. Кулік, О. І. Калмиков, М. А. Машнев, А. А. Смирнов, В. Б. Замараєв, О. В. Узлєнков), які з успіхом виконували поставлені задачі, підвищуючи свій інженерно-технічний рівень.

  В кінці 1980-х і початку 1990-х рр. було розроблено експериментальний макет високопотенційної РЛС для дослідження відбивань від «ясного» неба в діапазоні 6,5 ГГц, який забезпечував енергетичний потенціал не менше 220 дБ. В 1992 р. фінансування робіт з боку Міністерства оборони практично припинилось, і організація експериментальних досліджень зіштовхнулась зі значними труднощами. Тим не менш, підтримка Науково-дослідницького центру генерального штабу Міністерства оборони України (НДЦ ГШ МО) дозволила виконати ряд робіт (НДР «Кафа», «Мономах», «Ціль», «Захід», «Ліхтар») і в 1996 р. відновити трьохчастотний макет РЛС поверхневої хвилі декаметрового діапазону, а також провести спільно з НДЦ ГШ МО (м. Київ) і Українським радіотехнічним інститутом (м. Миколаїв) натурні експерименти.

  33
  1991 р. Крим, селище Сонячна долина. НДР «Образ-К». Сидять: М. А. Машнев, Д. Ю. Кулік; стоять: О. В. Узлєнков, В. О. Марикивский, А. А. Смирнов, А. Є. Зацеркляний

  Низька заробітня плата, епізодичні переходи відділу на неповний робочий тиждень, недостатнє фінансування наукових досліджень не сприяли збереженню в колективі молодих співробітників. Позитивні тенденції в фінансуванні окреслилися в 2001-2004 рр. і визначили приток молодих співробітників (Д. Д. Халамейда, І. В. Луценко), ріст його чисельності і, що дуже важливо, розширення партнерських зв’язків із закордоном. Однією з таких робіт відділу був проект УНТЦ № 144, в якому вдалося успішно виконати вимірювання по діагностиці умов розповсюдження радіохвиль по радіовипромінюванню ШСЗ на морських трасах.

  В 2003 р. у відділ влилась група співробітників (О. О. Костенко, В. П. Макулін, Л. Ф. Крамаренко, Г. О. Руднєв, О. Л. Теплюк, В. А. Штих) на чолі з Г. І. Хлоповим, який в тому ж році захистив докторську дисертацію і очолив відділ. Упродовж тривалого часу цим колективом проводились дослідження в області антенно-фідерних пристроїв, розповсюдження радіохвиль і створення когерентних радіолокаційних систем міліметрового діапазону радіохвиль.

  В 1970-ті рр. Г. І. Хлопов і О. О. Костенко в рамках НДР «Оріон», виконуваної за замовленням Ленінградського вищого інженерного морського училища ім. адмірала Макарова, приймали участь в розробці імпульсної РЛС 8-мм діапазону, призначеної для швартових операцій, проведення суден в вузьких проходах і кригових умовах. Макет радіолокатора в 1977-1978 рр. пройшов успішні випробування в Атлантиці на учбово-виробничому судні «Зеніт», а в 1979 р. – на атомному криголамі «Арктика» в районах Північного льодовитого океану.

  В період 1975-1980 рр. були розроблені приймально-передавальні пристрої на основі надрозмірного хвилеводу круглого перетину з хвилею Н11, що забезпечують роботу РЛС 2-мм діапазону на спільну антену. При цьому вперше були створені антенні перемикачі з використанням феритового циркулятора і оптоелектронного перемикача квазіоптичного типу (НДР «Лютік», «Абзац»). За результатами цих робіт О. О. Костенко і Г. І. Хлоповим в 1983 р.. були захищені кандидатські дисертації.

  В 1982 р. була вперше створена когерентна РЛС 2-мм діапазона на базі генератора дифракційного випромінювання (НДР «Корида», «Альтаір»). Це дозволило колективу в 1983-1989 рр. провести широке коло досліджень розповсюдження когерентних сигналів цього діапазону, в тому числі впливу на їх характеристики турбулентності атмосфери, флуктуацій в опадах і виду рослинності (НДР «Аргумент», «Магія-УА», «Маяк-УА» та ін.). В 1989-1992 рр. були вперше проведені дослідження радіофізичних властивостей різноманітних рухомих радіолокаційних цілей, включаючи наземні транспортні засоби і людини (НДР «Маска», «Клен-ГКНО»). В результаті було запропоновано новий підхід до вирішення задачі розпізнавання рухомих цілей з використанням концепції «радіоакустичного» портрету цілі і в 1991-1993 рр. отримані перші експериментальні результати (НДР «Шихта-УН»). В подальшому були створені експериментальні макети когерентних РЛС 2- і 3-мм діапазонів стосовно до задачі виявлення і супроводу наземних цілей, а також технологічних РЛС для контролю параметрів технологічних процесів, включаючи горіння і вибух, вимірювання параметрів пароводяної суміші в потужних парових турбінах, безконтактне вимірювання вібрацій (НДР «МІГ-19-УА» та ін). Матеріали цих досліджень були узагальнені в докторській дисертації Г. І. Хлопова.

  34 35 36
  1977 р. Радіолокаційне зображення порту м. Вентспілс в гирлі річки Вента на екрані РЛС 1977 р. Вентспілс. Учбова база ЛВІМУ. О. О. Костенко і Г. І. Хлопов зі співробітником училища Н. Т. Нечипоренко 1979 р. Атомний криголам «Арктика». В прямокутному вікні показана антенна система РЛС

  У зв’язку з конверсією досліджень, що проводяться в рамках оборонної тематики, особливу увагу було приділено розробкам в області радіохвилевих датчиків для систем охоронної сигналізації, де застосування міліметрового діапазону у вирішенні задач розпізнавання виявилися дуже актуальними. Зокрема, були створені практичні зразки датчиків, які експлуатуються тривалий час на об’єктах нафтогазової промисловості, в місцях ув'язнення та ін. Співробітники цієї групи набули досвід роботи із закордонними партнерами, виконуючи дослідження в рамках грантів від НАТО, фондів CRDF і УНТЦ по розробці радіолокаційних датчиків широкого використання. Крім того, виконувались контракти з компанією UBS (Канада) по розробці комплекту антен для широкосмугових систем зв’язку, антенних систем для автомобільного радару та ін.

  37
  Відділ № 31. 2005 р. Зліва направо, перший ряд: Г. А. Алексеєв, В. П. Макулін, О. О. Костенко, І. В. Луценко, Г. І. Хлопов, С. І. Хоменко, Л. Ф. Крамаренко, В. О. Кабанов, О. Л. Теплюк; другий ряд: В. І. Луценко, Б. В. Жуков, Д. Д. Халамейда, Є. І. Березін, Г. О. Руднєв, І. М. Миценко, В. А. Штих, В. Б. Синицький, Б. М. Курко, О. В. Узлєнков, Є. М. Бєлов

  Основні результати відділу за весь час

  Основні наукові результати, отримані за участю співробітників відділу фізичних основ радіолокації

  • Вперше здійснено широкомасштабні теоретичні і експериментальні дослідження процесів розповсюдження радіохвиль різноманітних діапазонів над поверхнею моря (А. В. Мень, І. С. Тургенєв та ін.). В результаті були розроблені унікальні методи і апаратура для загоризонтної радіолокації в декаметровому діапазоні (В. І. Горбач, Н. А. Дорфман, А. В. Мень, В. Б. Разсказовський, А. А. Савенко, В. Ф. Шульга, Р. С. Шубова та ін.).
  • Проведені систематичні дослідження дальнього тропосферного розповсюдження радіохвиль різноманітних діапазонів у комплексі з метеорологічними вимірюваннями в акваторіях Чорного та Балтійського морів, Атлантичного, Індійського, Північно-Льодовитого і Тихого океанів (І. С. Тургенєв, В.О. Кабанов, В. А. Кортунов, Ф. В. Ківва, Г. В. Лисов, В. Є. Морозов, І. М. Миценко, В. Ю. Рязанцев, С. І. Хоменко, В. Ф. Шульга та ін.).
  • Вперше в СССР створено радіолокатор поверхневої хвилі декаметрового діапазону і розвинена нова область радіофізики – декаметрова радіоокеанографія для безконтактного визначення характеристик морського хвилювання методами радіолокації на великих відстанях (І. С. Тургенєв, І. Д. Гонтарь, С. Б. Кащеєв, П. А. Мельяновський, Г. М.Моргун, І. І. Пікулік та ін.).
  • Досягнута рекордно висока точність пеленгування об’єктів фазометричними методами на морських та сухопутних трасах (В. Ф. Шульга, І. Д. Гонтарь).
  • Розроблені різноманітні варіанти рефрактометрів, призначених для вимірювання просторово-часових властивостей коефіцієнта заломлення атмосфери і розміщуваних на спеціальних щоглах підйомниках, кулях-зондах, вертольотах і літаках (В. О. Кабанов, Ф. В. Ківва, І. С. Тургенєв, С. І. Хоменко, В.Ф. Шульга).
  • Отримана статистика багатопроменевих завмирань радіохвиль міліметрового діапазону в дощах (В. Б. Синицький).
  • Досліджені статистичні і спектральні характеристики сигналів, відбитих від ангел-ехо, і їх зв’язок з метеорологічними параметрами тропосфери (С. І. Хоменко Є. М. Бєлов, А. Є. Зацеркляний, Д. Ю. Кулік).
  • Показана можливість виявлення надводного об’єкту за зміною положення «ангел-ехо» в прилеглому шарі тропосфери (С. І. Хоменко, А. Є. Зацеркляний, Д. Ю. Кулік).
  • Показана можливість виявлення надводного об’єкту за радіолокаційною тінню на морській поверхні (І. С. Тургенєв, А. Є. Зацеркляний, С. І. Хоменко).
  • Досліджені спектральні характеристики перешкод, відбиттів від корабельних хвиль і кільватерного сліду, а також надводних цілей в динамічному діапазоні до 60 дБ (В. Н. Горобець, В. Г. Гутнік, Г. Г. Майков, С. І. Хоменко).
  • Досліджена діагностика умов розповсюдження радіохвиль за допомогою радіовипромінювання ШСЗ (І. С. Тургенєв, В. Б. Синицький, С. І. Хоменко, Г. А. Алексеєв, В. Б. Замараєв, Б. М. Курко, Г. М. Моргун).
  • Розроблено когерентний радіолокатор короткохвильової частини міліметрового діапазону хвиль. Досліджені вплив на розповсюдження когерентних сигналів цього діапазону турбулентності атмосфери, флуктуацій в опадах і виду рослинності, а також вивчені радіофізичні властивості різноманітних рухомих радіолокаційних цілей, включаючи наземні транспортні засоби і людини (Г. І. Хлопов, В. С. Коростильов, О. О. Костенко, С. П. Мартинюк).
  • Розроблений і введений в експлуатацію метод дистанційного двочастотного зондування опадів з метою визначення їх мікроструктурних характеристик і оцінки інтенсивності і водності дощів на базі модернізованого двочастотного метеорадару МРЛ-11 (Є. М. Бєлов, О. А. Войтович, Б. М. Курко, А. М. Лінкова, Г. І. Хлопов, Г. О. Руднєв, С. І. Хоменко, Б. А. Шкурупій та ін.)
  • Розроблено ряд приладів і систем радіолокаційного типу, що призначені для вирішення конверсійних задач – технологічні радари, охоронні пристрої, системи вимірювання рівнів рідких і сипучих речовин, а також визначення параметрів забрудненості водної поверхні (Г.І. Хлопов, В. П. Макулін, Г. О. Руднєв, Б. В. Жуков, О. В. Узлєнков, В. П. Мальцев).

  Наукові результати

  2005

  1. Відновлено та введено в експлуатацію високо потенційний метеорологічний радіолокатор.
  НДР «Цетан»

  Основні виконавці: Є. М. Белов, Б. М. Курко, С. І. Хоменко.

  Наукова значимість полягає у створенні сучасного радіофізичного комплексу для дослідження неоднорідної тропосфери, грозових і градових хмар у турбулентної тропосфери, а також виявлення інформативних ознак метеорологічних утворень.

  Практична значимість полягає у створенні експериментальної бази для проведення досліджень у галузі радіометеорології.

  1. Розроблено, створено та введено в експлуатацію високоточний інтерферометр із базою 10 м в азимутальній площині
  НДР «Цетан»

  Основні виконавці: С. І. Хоменко, Д. Д. Халамейда, Б. А. Шкурупий).

  Наукова значимість полягає у створенні радіофізичного комплексу підвищеної точності для експериментального дослідження розповсюдження радіохвиль в тропосфері.

  Практична значимість полягає у підвищенні точністі виміру кутової рефракції в тропосфері при проведенні експериментальних досліджень при формуванні радіокліматичного атласу для забезпечення безпеки судноплавства.

  1. Проведено натурні дослідження спектральних характеристик, відбитих від рухомого чоловіка, опадів та рослинності.
  НДР «Стриж-4»

  Основні виконавці: Г. І. Хлопов, О. Л. Теплюк, В. П.  Макулин).

  Наукова значимість полягає у отриманні експериментальних даних для створення моделі розсіяння когерентних сигналів, відбитих від чоловіка та рослинності.

  Практична значимість полягає у створенні засад для формування алгоритму та структури системи обробки сигналів радіолокаційних сенсорів рухомих цілей для систем охоронної сигналізації важливих об’єктів.


  2006

  1. Розроблено, створено та введено в експлуатацію радіолокаційний комплекс для фіксації небезпечних явищ атмосфери, удосконалено метод діагностики умов поширення радіохвиль з використанням штучних супутників Землі та теплового випромінювання тропосфери.
  НДР «Цетан»

  Основні виконавці: автори: С. І. Хоменко, Є. М. Белов, В. Б. Синицкий, В. О. Кабанов, І. М. Мыценко, Б. В. Жуков, Г. А. Алексеев, І. П. Безгина, Б. А. Шкурупий, В. Є. Морозов, Д. Д. Халамейда, Г. І. Хлопов.

  Отриманий результат не має аналогів у країнах СНД.

  Наукове значення полягає у тому, що створений радіолокаційний комплекс дозволяє запровадити регулярні натурні дослідження небезпечних явищ в атмосфері.

  Практичне значення полягає у тому, що створений двохчастотний радіолокаційний комплекс дозволяє розпізнавати небезпечні явища погоди (град, злива і др.).

  1. Розроблено та створено когерентний радар 8-мм діапазону із цифровою обробкою сигналів для проведення натурних експериментальних досліджень. Проведено дослідження сигналів, відбитих від опадів, рослинності та рухомих об’єктів та створено програмне забезпечення, що дозволило провести численне моделювання процесу розпізнавання наземних об’єктів. У результаті доведено, що досліджений метод розпізнавання забезпечує досить високу вірогідність розпізнавання 0,8-0,9 для усіх класів об’єктів, що вивчалися.
  НДР «Стриж-5»

  Основні виконавці:  Г. І. Хлопов, О. О. Костенко, О. А. Войтович, Г. О. Руднев, І. В. Радочин, О. Л. Теплюк, Л. Ф. Крамаренко, В. П. Макулин, Т. О. Ткачева, Т. О. Макулина, О. В. Тоцкий)

  Отриманий результат не має аналогів у країнах СНД.

  Наукове значення полягає у тому, що досліджений метод двомірної обробки сигналів у частотно-часовому просторі забезпечує формування стійких інформативних ознак, щодо зміни умов спостереження.

  Практичне значення полягає у тому, що досліджений метод розпізнавання дозволяє суттєво поліпшити надійність систем охоронної сигналізації важливих державних об’єктів.

  1. Уперше отримані результати дослідження спектральних характеристик відбитків від поверхні води забрудненої поверхнево-активними речовинами.
  НДР «Икар»

  Основні виконавці:  С. І. Хоменко, Є. М. Белов, В. І. Луценко, О. В. Узленков, І. В. Луценко, І. П. Безгина.

  Отриманий результат не має аналогів у країнах СНД.

  Наукове значення полягає у тому, що розроблений метод дослідження спектральних характеристик відбитків від поверхні води засновано на нових інформаційних ознаках відбитків когерентних сигналів у широкій смузі частот.

  Практичне значення полягає у тому, що розроблений метод поліпшує надійність розпізнавання забруднення водної поверхні на фоні природних сліків.


  2007

  Розроблено метод діагностики тропосфери для прогнозу умов поширення мікрохвильового випромінювання, котрий базується на дистанційному зондуванні пограничного шару атмосфери за допомогою радіопросвічування із використанням сигналів штучних супутників, сигналів телевізійних станцій на заобрійний трасі, а також радіо-теплового випромінювання.

  НДР «Зонд»

  Основні виконавці:Є. М. Белов, В. О. Кабанов, В. І. Луценко, В. Б. Синицкий, С. І. Хоменко.

  Отриманий результат не має аналогів у країнах СНД.

  Наукове значення полягає у тому, що розроблений метод уперше дозволяє здійснити діагностику рефракції у тропосфери у умовах розповсюдження радіохвиль на сухопутних трасах, а також дозволяє запровадити регулярні натурні дослідження небезпечних явищ в атмосфері.

  Практичне значення полягає у тому, що створений метод дозволяє підвищити надійність роботи радіотехнічних систем зв’язку та радіолокації, а також забезпечити розпізнавання небезпечних явищ погоди (град, злива та ін.).


  2008

  1. 1. Уперше створено активно-пасивний радіофізичний комплекс для дистанційного зондування тропосфери.
  НДР «Зонд»

  Основні виконавці: Є. Н. Белов, О. А. Войтович, В. О. Кабанов, Т. О. Макулина, Г. О. Руднев, Г. І. Хлопов, С. І. Хоменко.

  Отриманий результат не має аналогів у вітчизняної практиці.

  Наукове значення полягає у тому, що створений експериментальний інструментарій дозволяє здійснити вивчення загрозливих явищ природи.

  Практичне значення полягає у тому, що створений радіофізичний комплекс дозволить розробити алгоритми обробки сигналів для виявлення загрозливих явищ у тропосфері.

  1. Уперше запропоновано новий метод оцінки рефракційних властивостей тропосфери над сушею на базі вимірювання радіо-заходів навігаційних супутників.
  НДР «Зонд»

  Основні виконавці: В. Б. Синицкий, В. І. Луценко, І. В. Луценко.

  Отриманий результат не має аналогів у вітчизняної практиці.

  Наукове значення полягає у тому, що створений метод дозволяє дистанційно досліджувати профіль показника переломлення тропосфери.

  Практичне значення полягає у тому, що створений метод дозволяє оптимізувати роботу багатьох радіотехнічних систем, включаючи радіолокаційні, навігаційні та системи зв’язку.


  2009

  1. Уперше розроблено двочастотний метод, алгоритм та комплекс радіолокаційного обладнання для дистанційного зондування об’ємних розсіювачів з метою вимірювання їх ефективного розміру. Сумісно із вченими Технічного Університету м. Кілль, Німеччина проведено експериментальні дослідження які підтвердили ефективність розробленого метода.
  НДР «Зонд»

  Основні виконавці: А. М. Лінкова, О. Л. Теплюк, Г. І. Хлопов.

  Авторам не відомі аналогічні результати в Україні і світі.

  Наукове та практичне значення полягає у тому, що отримані результати дозволяють розробляти сенсори для дистанційного вимірювання параметрів потоку пилу, що важливо для вирішення задач в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища, а також для розробки радіолокаційних систем попередження небезпечних явищ у атмосфері.

  1. Уперше розроблено метод виявлення небезпечних метеорологічних явищ за допомогою використовування сигналів систем глобальної навігації та показано статистичний зв’язок між флуктуаціями псевдо дальності, та наявністю на трасі опадів.
  НДР «Зонд»

  Основні виконавці: В. М. Гудков, В. І. Луценко, І. В. Луценко, Н. С. Ань.

  Авторам не відомі аналогічні результати в Україні і світі.

  Наукове та практичне значення полягає у тому, що отримані результати дозволяють використовувати мережу супутників систем глобальної навігації для попередження про небезпечні метеорологічні явища, у результаті чого можливе створення систем глобального моніторингу небезпечних метеорологічних явищ.


  2010

  1. Розроблено та досліджено двочастотний метод дистанційного зондування для вимірювання розмірів дощових крапель та інтенсивності дощу за допомогою радара, та показано, що розроблений метод забезпечує точність вимірювання характеристик дощу краще 30 %.
  НДР «Зонд»

  Основні виконавці: О. А. Войтович, А. М. Линкова, Г. І. Хлопов, С. І. Хоменко.

  Розроблений метод не має аналогів в Україні і за кордоном.

  Наукове значення полягає у можливості застосуванні розробленого методу для оцінювання водного балансу у кліматології.

  Практична значення пов’язано із можливістю дистанційного виявлення і попередження повіне й та підтоплень.

  1. Розроблено та досліджено метод радіолокаційного розпізнавання метеорологічних об’єктів за допомогою авторегресійної обробки відбитих сигналів та показано, що запропонований метод забезпечує високу вірогідність правильного розпізнавання досліджених об’єктів ≥90%.
  НДР «Зонд»

  Основні виконавці: О. А. Войтович, Г. І. Хлопов, С. І. Хоменко у співавторстві із В. М. Безруком – ХНУРЕ.

  Розроблений метод не має аналогів в Україні і за кордоном.

  Наукове значення полягає у подальшому розвитку методів автоматичного розпізнавання об’ємних розсіювачів.

  Практична значення пов’язано із можливістю дистанційного виявлення і попередження небезпечних явищ у атмосфері, включаючи зсув вітру, що важливо для забезпечення безпеки польотів авіації.

  1. Розроблено та досліджено метод радіолокаційного розпізнавання на основі застосування біспектрального оцінювання сигналів, відбитих від типових об’єктів в натурних умовах та показано, що запропонований метод забезпечує вірогідність правильного розпізнавання типових наземних цілей не гірше 80%.
  НДР «Зонд»

  Основні виконавці: В. Є. Морозов, Г. І. Хлопов у співавторстві із О. В. Тоцьким – НАУ «ХАІ».

  Розроблений метод не має аналогів в Україні і за кордоном.

  Наукове значення полягає у подальшому розвитку методів оцнівання сигналів на базі статистик вищих порядків.

  Практична значення пов’язано із підвищенням стійкості алгоритму розпізнавання по відношенні к пасивним та активним завадам.


  2011

  1. 1. Розроблено та досліджено методи дистанційного зондування:
  • комбінованої метод дистанційного зондування опадів з допомогою двочастотного радара. метод призначений для вимірювання мікроструктурному параметрів дощу і заснований на використанні моделі розподілу частинок за розміром, яка отримана у результаті контактних наземних вимірювань спільно із даними дистанційного зондування.
  • метод активно-пасивного зондування хмар по вимірюванню їх середнього водозапасу для оцінки придатності хмар в перспективних системах штучних опадів. Метод заснований на спільному використанні радіометра, що забезпечує вимірювання радиояскравного контрасту хмар і радара для вимірювання їх довжини;
  • метод активно-пасивного зондування хмар для вимірювання їх середнього водозапасу. Метод заснований на вимірі загасання сигналів геостаціонарного супутника Землі у хмарах та вимірювання їх довжини з допомогою РЛС.
  НДР «Зонд»

  Основні виконавці: Основные исполнители: Є. Н. Белов, О. А. Войтович, А. М. Линкова, Г. І. Хлопов. С. І. Хоменко.

  1. Розроблено та створено акустичний локатор для вимірювання рівня рідких, сипучих та високотемпературних матеріалів. Проведено експериментальні дослідження флуктуацій акустичних сигналів у турбулентній атмосфері, що створило наукове забезпечення для створення акустичного рівнеміру високотемпературних матеріалів.
  НДР «Зонд»

  Основні виконавці: Б. В. Жуков).

  Створений акустичний локатор прибор впроваджено у комунальному підприємстві “Вода”, м. Харків, що підтверджено актами впровадження. Крім того розроблений прибор було презентовано на 3-х міжнародних виставках (Hannover Messe-2011, Москва -2011, IRS-2011, м. Бангалор, Індія), де він викликав інтерес у спеціалістів та організаторів.

  Практичне значення полягає у тому, що розроблений прибор дозволяє суттєво зменшити витрати питної води, а також запобігає екологічним катастрофам у разі переливу резервуара.


  2012

  Уперше проведено експериментальне порівняння даних дистанційного зондування опадів за допомогою двочастотного радару та контактних вимірів на базі дощоміру. Отримані результати підтвердили високу точність дистанційного зондування (не гірше 15%) при використанні раніше запропонованого та дослідженого методу двочастотного зондування на етапі виконання НДР «ЗОНД». Метод дозволяє оперативно вимірювати просторовий розподіл інтенсивності опадів на значних територіях із урахування послаблення радіохвиль в опадах та їх просторової неоднорідності.

  НДР «ЗОНД-2»

  Основні виконавці: Є. М. Белов, А. М. Линкова, О. А. Войтович, І. М. Мыценко, Г. І. Хлопов, С. і. Хоменко.

  Отримані результати мають пріоритетне значення, отримані уперше і не мають аналогів в Україні та за рубежем.

  Наукове значення отриманих результатів полягає у створенні нового методу дистанційного зондування опадів, що має велике значення для проведення досліджень в галузі фізики атмосфери та формування опадів в хмарах.

  Практичне значення отриманих результатів полягає у суттєвому поліпшенні точності дистанційного вимірювання інтенсивності та водності опадів на великих територіях, що необхідно для оптимального керування роботою гідрологічних служб Україні, особливо у регіонах із великою імовірністю повеней. Це також має важливе значення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку таких регіонів, де сильні зливи та повені задають значної шкоди навколишньому середовищу та народному господарству.


  2013

  1. Розроблено алгоритми та програмне забезпечення для сумісної обробки сигналів радару і радіометру для вимірювання середнього водозапасу в хмарах; Проведено натурні експерименти і оброблено дані, що дозволило уперше обчислити кількість опадів без використання апріорних усереднених даних.
  НИР «ЗОНД-2»

  Основні виконавці: О. А. Войтович, А. М. Линкова, С. І. Хоменко, Г. І. Хлопов.

  Отриманий результат не має аналогів в Україні.

  Наукова значимість полягає у тому, що запропонований метод уперше дозволяє досліджувати просторо-часову структуру опадів у реальному часі.

  Практична значимість полягає у тому, що запропонований метод забезпечує вимір мікроструктурних параметрів опадів, що важливо при обчисленні інтенсивності та водності опадів для регіонів з високою імовірністю повінь та підтоплень.

  1. Проведено натурні експерименти із зондування характеристик турбулентності “ясного неба” та оброблено дані за допомогою розробленого алгоритму та програмного забезпечення.
  НИР «ЗОНД-2»

  Основні виконавці: О. А. Войтович, А. В. Зацерклянная, С. І. Хоменко, Г. І. Хлопов.

  Отримані результати не мають аналогів в Україні.

  Наукова значимість полягає у тому, що отримані дані розширюють знання щодо турбулентності у тропосфері і дозволяють досліджувати дрібномасштабну частину спектру просторо-часових флуктуацій атмосфери.

  Практична значимість полягає у можливості прогнозу небезпечних явищ у атмосфері (шквали, урагани та інш.), що важливо для забезпечення безпеці польотів авіації.

  1. Проведено натурні експерименти із виміру водності та водозапасу у хмарах за допомогою запропонованого методу активно-пасивного зондування та оброблено результати за допомогою розробленого алгоритму та програмного забезпечення.
  НИР «ЗОНД-2»

  Основні виконавці: О. А. Войтович, А. М. Линкова, Т. О. Ткачева, С. І. Хоменко, Г. І. Хлопов.

  Отримані результати не мають аналогів в Україні.

  Наукова значимість полягає у тому, що отримані дані дозволяють досліджувати висотний профіль водності у хмарах, що дозволяє розширити знання щодо фізики хмар.

  Практична значимість пов’язано із підвищенням ефективності методів активного впливу на хмари, що застосовуються у службах боротьби із градом.


  2014

  1. Створено експериментальний комплекс активно-пасивного зондування на основі двочастотного радару та радіометру для вивчення мікроструктурних характеристик хмар та опадів, включаючи небезпечні атмосферні явища . Комплекс введено до експлуатації та отримано перші результати із дослідження водності хмар.
  НДР «ЗОНД-2»

  Основні виконавці: Є. М. Белов, О. А. Войтович, В. О. Кабанов, С. І. Хоменко, Г. І. Хлопов.

  Отриманий результат не має аналогів в Україні.

  Наукова значимість полягає у тому, що створений комплекс дозволяє досліджувати фізику хмар та формування опадів.

  Практична значимість полягає у можливості застосування комплексу у практичної радіометеорології, наприклад при формуванні штучних опадів для потреб сільського господарства у засушливих регіонах України.

  1. Розроблено алгоритми відновлення інтенсивності дощу та вертикального профілю водності хмар за допомогою сумісної обробки сигналів двочастотного радара і радіометра. Для рішення оберненої задачі активно-пасивного зондування дощів, що описується системою трьох інтегральних рівнянь, використана апріорна база даних значень прийнятої потужності двочастотного радара і радіояскравісної температури радіометра, яка отримана шляхом рішення прямої задачі активно-пасивного зондування для дощів з різною інтенсивністю. Проведене чисельне моделювання показало, що точність рішення оберненої задачі залежить від шагу зміни параметрів розподілу крапель за розмірами при створенні бази даних, а для отримання однозначного рушення оберненої задачі запропоновано критерій близькості для вибору коректного рішення.
  НДР «КАПЛЯ»

  Виконавець: А. М. Линкова.

  Отриманий результат не має аналогів в Україні і світі.

  1. Запропоновано алгоритм відновлення параметрів однорідного дощу, що базується на результатах дистанційного зондування з допомогою двочастотного радара і радіометра, а також процедура обробки отриманих результатів і створення бази даних та пошуку додаткових критеріїв вибору єдиного рішення. В результаті показано, що запропонований підхід забезпечує похибку вимірювання мікроструктурних характеристик дощів не більше 15% для дощу, інтенсивність якого не перевищує 5 мм на годину і не більше 5% для більш інтенсивних дощів.
  НДР «ДОЩ».

  Основні виконавці: А. М. Лінкова, В. П. Мальцев.

  Отриманий результат не має аналогів в Україні і світі.


  2018

  1. Запропоновано метод відновлення інтенсивності рідкокрапельних опадів, що заснований на розв’язанні інтегрального рівняння розсіяння електромагнітних хвиль полідисперсним середовищем водних крапель для випадку двочастотного зондування у НВЧ-діапазоні. Показано, що для інтенсивностей 1…30 мм/год і робочих довжин хвиль 0,82 і 3,2 см, запропонований підхід дозволяє відновлювати інтенсивність дощу з похибкою менш ніж 20 % для дощів з інтенсивністю більше 5 мм/год і 60 % для слабих дощів (менш ніж 5 мм/год).
  2. Проведено огляд фізико-механічних та електрофізичних властивостей снігу, а також проаналізовані особливості фізичного і чисельного моделювання характеристик радіолокаційного розсіяння часток опадів.
  3. Досліджено характеристики зворотного розсіяння електромагнітних хвиль частками снігу у вигляді шестигранників двох типів в широкому діапазоні довжин хвиль, при цьому в якості параметра задачі вибрано середньокубічний діаметр еквівалентної сфери. Визначено характер резонансів при дослідженні ефективної площі розсіяння при зміні середньокубічного радіусу часток.
  4. Досліджено індикатрису розсіяння сніжних кристалів (залежність ЕПР від кута падіння електромагнітної хвилі), що дозволило оцінити границі зміни ЕПР часток снігу при варіаціях кута піднесення антени радара.
  5. Проведено аналіз фізичних основ, розроблені і перевірені експериментально методи і засоби використання сигналів геостаціонарних ШСЗ для визначення параметрів гідрометеоутворень і вирішення прикладних задач.
  6. Розроблено і перевірено експериментально комплексований пасивно-активний метод визначення водності гідрометеоутворень за радіосигналами РЛС і геостаціонарних ШСЗ.
  7. В результаті аналізу і обробки експериментальних результатів експедицій ІРЕ НАН України 1976-1991 рр. створена база даних дистанційних залежностей множників ослаблення ультракоротких хвиль над світовим океаном.
  8. Розроблена і узгоджена з КП «Водоканал» методика проведення випробувань рівноміру-витратоміру і ескізна документація пристрою для встановлення установки рівноміру-витратоміру на вхідному водоводі Безлюдовських очисних споруд (ГОС №2).
  9. Проведено дослідження комплексної діелектричної проникності рідких паливномастильних матеріалів, в тому числі дизельного палива, керосинів, бензинів. По результатах проведених досліджень встановлена можливість визначення типу паливномастильних матеріалів за його місцезнаходженням на комплексній площині.
  10. Запропоновано метод калібрування радіометричної системи із застосуванням відносних вимірювань під різними кутами місця для точного визначення температури неба. Це дозволяє суттєво підвищити точність калібрування і, відповідно, якість радіометричних вимірювань, особливо в області малих значень радіояскравих температур.
  11. Розроблено і реалізовано варіант трьохсантиметрового радіометра з використанням стандартного супутникового конвертера, що дозволило підвищити чутливість, спростити і здешевити конструкцію, а також підвищити надійність радіометричного приймача.
  12. Проведено натурні дослідження водозапасу розвинутої хмарності при спільному пасивно-активному зондуванні в 3см і 8мм діапазонах.

  Основні публікації

  Oсновні публикації за всю історію відділу

  1. Брауде С. Я., Мень А. В., Шульга В. Ф. Использование импульсно когерентной техники для изучения рассеяния радиоволн промежуточного и средневолнового диапазонов взволнованной поверхностью моря // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1955. – Т. 3. – С. 17-45.
  2. Мень А. В., Горбач В. И. К вопросу об определении координат радиолокационных станций // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1956. – Т. 4. – С. 237-246.
  3. Мень А. В., Горбач В. И., Брауде С. Я. Некоторые данные о стабильности фазовых фронтов десятисантиметровых радиоволн, распространяющихся над морской поверхностью // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1958. – Т. 5. – С. 13-29.
  4. Брауде С. Я., Мень А. В., Поплавко Ю. В., Тургенев И. С., Щульга B. Ф., Лебедева О. М. Радиоокеанографические исследования волнения моря в диапазоне промежуточных  радиоволн (часть I) // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1959. – Т. 6. – С. 5-43.
  5. Тургенев И. С., Вебер Б. Ф., Гонтарь И. Д., Лебедева О. М., Панченко В. С. Разсказовский В. Б., Шульга В. Ф. Частотная зависимость флуктуации фазы радиоволн сантиметрового диапазона // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1961. – Т. 9. – С. 16-23.
  6. Шульга В. Ф. О флуктуациях фазы сигнала на волне 0,8 см // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1961. – Т. 9. – С. 24-29.
  7. Тургенев И. С., Шульга В. Ф., Панченко В. С, Гонтарь И. Д. Некоторые данные о суточных изменениях горизонтальных углов прихода радиоволны 3,2 см при распространении над морской поверхностью // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1961. – Т. 9. – С. 30-33.
  8. Тургенев И. С, Шульга В. Ф., Панченко В. С, Гонтарь Л. Д., Разсказовский В. Б., Лебедева О. М., Вебер Б. Ф. О влиянии некоторых метеорологических факторов на флуктуации фазы при распространении сантиметровых радиоволн над морем // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1961. – Т. 9. – С. 34-42.
  9. Мень А. В. Продольное корреляционное пеленгование флуктуирующих сигналов // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1961. – Т. 9. – С. 54-64.
  10. Мень А. В. К вопросу о влиянии рефракции на точность разностно-угломерных (разностно-фазовых) методов измерения дальности // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1961. – Т. 9. – С. 65-77.
  11. Мень А. В. Всенаправленный фазовый радиодальномер с вращающейся плоскостью обзора // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1961. – Т. 9. – С. 78-81.
  12. Тургенев И. С. Об одном методе повышения угловой разрешающей способности РЛС, установленной на движущемся объекте // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1961. – Т. 9. – С. 244-246.
  13. Шульга В. Ф., Рязанцев В. Ю., Кивва Ф В., Дорфман Н. А. Экспериментальные данные о распространении сантиметровых радиоволн за горизонтом над поверхностью океана // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1962. – Т. 10. – С. 15-32.
  14. Тургенев И. C. Разсказовский В. Б., Гонтарь И. Д., Дорфман Н. А. Некоторые результаты экспериментального исследования ошибок равносигнальных пеленгаторов миллиметрового диапазона радиоволн // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1962. – Т. 10. – С. 104-121.
  15. Блиох П. В., Тургенев И. С. О возможности синтеза антенного раскрыва за счет движения Земли // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1962. – Т. 10. – С. 227-229.
  16. Тургенев И. С., Разсказовский В. Б., Дорфман Н. А., Гонтарь И. Д., Вебер Б. Ф. Ошибки пеленгования по углу места устройствами миллиметрового диапазона радиоволн // Тр. Ин-та радиофизики и электроники АН УССР. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1963. – Т. 11. – С. 38-54.
  17. Бормотов В. Н., Гонтарь И. Д., Шульга В. Ф.Самолетный рефрактометр // Геомагнетизм и аэрономия. – 1970. – Т. 10, № 5. – С. 888-892.
  18. Синицкий В. Б. Экспериментальное исследование распространения миллиметровых волн в условиях многолучевости // Изв. Вузов. Радиофизика. – 1976. – Т. 19, № 9. – С. 1285-1295.
  19. Дорфман Н. А., Кивва Ф В., Тургенев И. С. Статистические характеристики показателя преломления в приводном слое атмосферы // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. – 1978. – Т. 14, № 5. – С. 549-552.
  20. Дорфман Н. А., Кивва Ф В., Тургенев И. С. Рефрактометрические измерения показателя преломления в приводном слое атмосферы // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. – 1978. – Т. 14, № 5. – С. 549-552
  21. Тургенев И. С. Рефрактометрические измерения с помощью вертолета // Радиотехника: Респ. межвед. темат. науч.-техн. сб. – Харьков: Вища школа. Изд-во Харьк. ун-та. – 1980. – № 52. – С.  4-97.
  22. Кабанов В. А., Тургенев И. С. Рефрактометрические исследования слоистых образований над морем // Радиотехника: Респ. межвед. темат. науч.-техн. сб. – Харьков: Вища школа. Изд-во Харьк. ун-та. – 1980. – № 55. – С. 99-100.
  23. Кивва Ф В., Синицкий В. Б., Тургенев И. С. Экспериментальное изучение устойчивости полосовых свойств наземных линий связи миллиметрового диапазона в различных метеорологических условиях // Физика и техника миллиметровых и субмиллиметровых волн: Сб. науч. тр. – Киев: Наук. думка, 1983. – С. 176-185.
  24. Кабанов В. А., Майков Г. Г., Синицкий В. Б. и др. Исследование распространения радиоволн СВЧ-диапазона на морских трассах / Физика и техника миллиметровых и субмиллиметровых волн. Распространение и дифракция радиоволн в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах: Сб. науч. тр. – Киев: Наук. думка, 1984. – С. 64-72.
  25. Кабанов В. А., Майков Г. Г., Синицкий В. Б., Тургенев И. С., Хоменко С. И. Диагностика рефракционных свойств приводного слоя атмосферы контактными и неконтактными методами / Физика и техника миллиметровых и субмиллиметровых волн. Радиофизические методы и средства для исследований окружающей среды в миллиметровом диапазоне: Сб. науч. тр. – Киев: Наук. думка, 1984. – С. 64-72.
  26. Моргун Г. М., Пикулик И. И. Измерение характеристик морского волнения на макете декаметровой РЛС поверхностной волны // Радиофизические исследования Мирового океана: Сб. науч. тр. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. АН Украины. – 1992. – С. 100-106.
  27. Синицкий В. Б., Тургенев И. С., Ширманова С. И. Измерение и расчет углов атмосферной рефракции по радиозаходам ИСЗ над морем // Радиотехника: Всеукр. межвед. темат. науч.-техн. сб. – Харьков: Вища школа. Изд-во Харьк. ун-та. – 1993. – № – С. 52-60.
  28. Моргун Г. М., Пикулик И. И. Измерение характеристик морского волнения при локации поверхностной волной в декаметровом диапазоне // Электромагнитные волны и электромагнитные системы. – 1997. – Т. 2, № – С. 87-92.
  29. Tourgenev S., Khomenko S. I. On the Feasibility of Detecting Non-Submerged Targets by the Radar Shadow Cast on the Sea Surface // Telecom. and Radio Eng. – 1997. – Vol. 51, No. 9. – P. 15-19.
  30. Тургенев И. С., Хоменко С. И., Зацеркляный А. Е. О возможности обнаружения надводных объектов по радиолокационной тени, создаваемой ими на морской поверхности // Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 1998. – Т. 3, № 1. – С. 59-62.
  31. Mytsenko M. and Homenko S. I. Distance dependence of the damping factor for metric and decimetric waves in an inversion layer condition // Telecom. and Radio Eng. – 2003. – Vol. 59, No. 7-9. – P. 15-19.
  32. Мыценко И. М., Панкратов Л. С., Хоменко С. И. Экспериментальное исследование дальности действия судовых навигационных РЛС трехсантиметрового диапазона в районах Мирового океана // Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2001. – Т. 6, № 2,3. – С. 242-246.
  33. Кабанов В. А. Оценка условий распространения радиоволн над морем по радиометрическим измерениям в области скользящих углов // Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 2006. – Т. 11, № 3. – С. 400-403.
  34. BelovYeN., Voytovich .A., Makulina TA., Rudnev GA., Khlopov GI., Khomenko S. I. Software and hardware complex for investigation of meteorological radar echo // Telecom. Radio Eng. – 2010. – Vol. 69, No. 17. – P. 1517-1527.
  35. Войтович О.А., Линкова А.М., Хлопов Г.И., Хоменко С.И. Дистанционное измерение размеров капель воды с помощью двухчастотного зондирования // Радиофизика и электроника. – 2010. – Т. 15, № 4. – C. 78-84
  36. Belov Y., Khomenko S., Khlopov G., Linkova A., Rudnev H., Voitovych O.. Study of Combined Method for Double Frequency Sensing of Liquid Precipitation // Universal Journal of Geoscience. – 2013 – Vol. 1(2). – P. 90-98. DOI: 10.13189/ujg.2013.010208
  37. ВеселовскаяА. Б., Хлопов Г. И. О точности расчета эффективной площади рассеяния несферических частиц жидких осадков в приближении дипольного рассеяния // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2014. – Т. 57, № 5. – С. 3-12.
  38. Veselovskaya A. B., Khlopov  G. I. Use of dipole scattering approximation for radar cross section calculation of non-spherical liquid particles // J. Remote Sensing. – 2014. – Vol. 35, No. 15, – P.5766–5774.
  39. ВеселовскаяА. Б., Войтович О. А., Хлопов Г. И. Обратное рассеяние электромагнитных волн полидисперсной средой несферических капель дождя // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Изд-во Харьков. нац. ун-т радиоэлектрон. – 2014. – № 177. – С. 114-123.
  40. КнехельР., Теплюк А., Хлопов Г., Шенеманн К. Двухчастотное зондирование полидисперсных твёрдых аэрозолей // Радиофизика и электроника. – – Т. 15, № 1.С. 51-61.
  41. KnoechelG., Khlopov G., Linkova A., Tepljuk A., Schuenemann K. Voitovych O. Peculiarities of Double Frequency Radar for Polydisperse Aerosols Sounding // Telecom. Radio Eng. – 2011. – Vol. 70, No. 2. – P. 95-114.
  42. Белов Е. Н, Войтович О. А., Кабанов В. А., Линкова А. М., Руднев Г. А., Ткачева Т. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Применение активно-пассивного зондирования для исследования профиля водности облаков // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Изд-во Харьков. нац. ун-т радиоэлектрон. – 2013. – № 174. – С. 32-42.
  43. Belov Ye., Khomenko S., Khlopov G., Linkova A., Rudnev G., Tkachova T., Kabanov V. Profiling of cloud water content by active-passive sensing // Telecom. Radio – 2014. – Vol. 73, No. 13. – P. 1141-1152.
  44. ЛинковаA. М., Хлопов Г. И. Восстановление интенсивности жидких осадков с помощью многочастотного активно-пассивного pондирования // Радиофизика и электроника. – 2014. – Т. 19, № 3. – С. 26-32
  45. Синицкий В. Б. О влиянии линии горизонта на измерения тропосферной рефракции по радиозаходам спутников GPS над сушей // Радиофизика и Электроника. – 2010. – Т. 15, № 1. − С. 43-50.
  46. Синицкий В. Б. О возможности использования излучения спутников GPS под малыми углами для диагностики морского волнения // Радиофизика и Электроника. – 2010. – Т. 15, № 3. − С. 58-64.
  47. Жуков Б. В., Одновол А. В. Воздействие канала распространения на функционирование акустических уровнемеров локационного типа // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Изд-во Харьков. нац. ун-т радиоэлектрон. – 2014. − № 178. − С.41-47.
  48. Zhukov B. V., Odnovol A. V. Monitoring of the level of highly evaporative liquids by acoustic location method // Telecom. Radio Eng. – 2014. – Vol. 732, No. 10. – P. 915-922.
  49. Мальцев В. П., Хлопов Г. И. Флуктуации когерентных сигналов миллиметрового диапазона при зондировании почвы с малых высот // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Изд-во Харьков. нац. ун-т радиоэлектрон. – 2013 − № 172. С. 32-40.
  50. Мальцев В. П. Применение комбинации радиолокационных и контактных измерений для вычисления скорости и пробуксовки сельскохозяйственных машин // Прикладная радиоэлектроника. – 2014. – Т. 13, № 1. − С. 93-98
  51. Шестопалов В. П., Вертий А. А., Ермак Б. К., Скрынник Б. К., Хлопов Г. И., Цвык А. И. Генераторы дифракционного излучения / Под ред. В. П. Шестопалова. – Киев: Наукова думка. 1991. – 320 с.
  52. КостенкоА. А., Носич А. И., Ранюк Ю. Н. Развитие харьковской радиофизической школы и организация ИРЭ / Институт радиофизики и электроники им. А.Я Усикова НАН Украины. 50 лет / Под ред. В. М. Яковенко. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 612 с.
  53. Nosich A. I, Kostenko A. A., and Tishchenko I. A. Microwave and Radar Drama in Kharkov, Ukraine in 1920—30’s / 100 Years of Radar (Special issue) / Rohling and A. Dunstheimer (Eds). – Bonn: German Institute of Navigation, 2005. – P. 123-132.
  54. Kostenko A. A., Nosich A. I., and Goldsmith P. F. Historical Background and Development of Soviet Quasioptics at Near-MM and Sub-MM Wavelengths / History of Wireless / Sarkar (Ed.). – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2006. – P. 473-542.
  55. Гученко М.І., Зубков А. М., Кісельов В. К., Ковальов Є. Д., Матюха В. М., Моцарь А. І., Моцар П. І., Рудик В. І., Удовенко В. О., Хлопов Г. І. (Відп. ред.). Радіоелектронні та навчально-тренувальні комплексі для підвищення безпеки польоті. – Харків: Точка, – 192 с.
  56. ЖуковБ В., Кабанов В. А., Мыценко И. М., Синицкий В. Б., Хоменко С. И., Хлопов Г. И. (Отв. ред.). Диагностика условий распространения УКВ в тропосфере. – Киев: Наукова думка, 2010. – 264 с.
  57. Костенко О. О., Носич О. Й. Яковенко В. М. Радіофізика та електроніка / Історія української культури, Т.5., Кн. 4 / Під ред. М. Г. Жулинського. – Київ: Наукова думка, 2012. – С. 865-884.
  58. Могила А. А., Лукин К. А. Двухпараметрическое представление случайных сигналов: Модели и оценка статистических характеристик. – Saarbrücken: Lambert Acad. Publ., – 200с.
  59. Дзюба В. П., Ерёмка В. Д., Зыков А. Ф., Милиневский Л. П., Мыценко И. М., Прокопенко О. И., Роенко А. Н., Роскошный Д. В. Физические основы и радиоэлектронные средства контроля надводной обстановки / Под ред. В. М. Яковенко. – Севастополь: Вебер, 2012. – 196 с.
  60. Киселев В. К., Костенко А. А., Хлопов Г. И. (Отв. ред.), Яновский М. С. Квазиоптические антенно-фидерные системы. – Харьков: ИПП Контраст, 2013. – 408 с.
  61. Ерёмка В. Д., Кабанов В. А., Логвинов Ю. Ф., Мыценко И. М. и др. Особенности распространения радиоволн над морской поверхностью / Под ред. В. Б. Разсказовского. – Севастополь: Вебер, 2013. – 218 с.
  62. КостенкоА. А., Хлопов Г. И. Когерентные системы ближней и сверхближней радиолокации миллиметрового диапазона. – Харьков: ИПП «Контраст», 2013. – 352 с.

  Публікації

  2005

  Журнальні статті

  1. Khomenko S. I., Lutsenko I., Lutsenko 1. V., Zatserklyany A. Ye. Simulation Statistical Model of Reflection from the “Clear-Sky” // Telecommunications and Radio Engineering. – 2005. – Vol. 63, No 5. – P.371–380.
  2. Khomenko S. I., Mytsenko M. An Ecologically Сlean over the Horizon Radar for Protection of Territorial Sea Waters // Telecommunications and Radio Engineering. – 2005. – Vol. 63, No. 8. – Р. 689–698.
  3. Khomenko S. I., Mytsenko I. M. Using the signal Reflected from Sea Surface for Prediction of Coverage Range of Marine Navigational Microwave Radars // Telecommunications and Radio Engineering. – 2005. – Vol. 63, No. 8. – P. 699–705.
  4. Kabanov V. A., Morgun G. M., Sinitsky V. B., Zamarajev V. B. Variability of GPS Signal Characteristics in the Above-Water Layer of the Atmosphere // Telecommunications and Radio Engineering. – 2005. – Vol. 63, No. 10. – P. 849–861.
  5. Khomenko S. I., Lutsenko V. I., Zatserklyany A. Ye. The Atmospheric Reflection Influence upon the «Clear-Sky» Reflections // Telecommunications and Radio Engineering. – 2005. – Vol. 63, No. 12. – P. 1041–1052.
  6. Astola J. T., Egiazarian K. O., Khlopov G. I., Khomenko S. I., Kurbatov I. V., Morozov V. Ye., Тotsky A. V. Extraction of Instantaneous Frequencies from Time-Varying Bispectrum Estimates of Coherent Radar Echo Responses for Moving Objects // Telecommunications and Engineering. – Vol. 64, No. 11. – Р. 889–900.
  7. Замараев В. Б., Кабанов В. А., Моргун Г. М., Синицкий В. Б. Изменчивость характеристик сигналов GPS, распространяющихся в приводном слое атмосферы // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2005. – Т. 10, № 1. – С.25–31
  8. ЗамараевВ. Б., Синицкий В. Б. Интерференционные эффекты в тропосферном СВЧ кнале связи прямой видимости // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2005. – Т. 10, № 3. – С. 377–385.
  9. Замараев В. Б., Кабанов В. А., Моргун Г. М., Синицкий В. Б. Вариации тропосферной рефракции над морем. Совместные измерения на стационарной и спутниковых трассах // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2005. – Т. 10, № 3. – С.386–398.
  10. Konovalov V. M., Lukin A., Mogyla A. A., Scherbakov V. E. Comparative Analysis of Conventional Radar and Noise Radar Performance // Applied Radio Electronics – 2005. – Vol. 4, No. 1. – Р. 31–36.
  11. Lukin K. A, Mogyla A. A., Shyian A. noise Radar Sensor for Collision Warning System // Applied Radio Electronics. –2005. – Vol. 4, No. 1. – Р. 47–53.
  12. Mogyla A. Experimental Estimation of an Ambiguity Function of Noise Signals // Applied Radio Electronics. – 2005. – Vol. 4, No. 1. – Р. 59–63.
  13. ВасильевА. С., Егорова Л. А, Иванов В.  К., Лановой В. Н., Могила А. А, Шаляпин Л. А. Распространение ультракоротких волн на морских трассах в южных широтах // Изв. вузов. Радиофизика. – 2005. – Т. 68, №  – С. 47–53.
  14. EgorovaL, Ivanov , Lanovoy V., Mogyla A., Shalyapin V., Vasil'yev A. Propagation of VHF Radio Waves on Sea Routes in the South Polar Latitudes // Radiophysics and Quantum Electronics. 2005. – Vol. 48, No. 7, – Р. 522–528.
  15. Костенко А. А., Носич А. И., РанюкЮ. Н. Предыстория Института радиофизики и электроники НАН Украины // Наука та наукознавство. – 2005. – № 4. – С.102-135.

  Монографії

  1. Nosich A .I,Kostenko A. A., and Tishchenko I. A. Microwave and Radar Drama in Kharkov, Ukraine in 1920—30’s / 100 Years of Radar (Special issue) / Rohling and A. Dunstheimer, Ed. – Bonn: German Institute of Navigation, 2005. – P.123-132.
  2. Академик С. А. Брауде в воспоминаниях современников / Под ред А. А. Костенко. – Харьков: Радиоастрономический ин-т НАН Украины. 2005. – 328 с.
  3. Костенко А. А., Носич А. И., РанюкЮ. Н. Развитие харьковской радиофизической школы и организация ИРЭ / Институт радиофизики и электроники им. А. Я.  Усикова НАН Украины. 50 лет / Редкол.: В. М. Яковенко (отв. ред.) и др. – Харьков: ИПП «Контраст», 2005. – 612 с.


  2006

  Журнальні статті

  1. Корецький А. П., Сухоручко О. Н., Хоменко С. І. Радиофизические методы определения компонентного состава мелкодисперсных смесей // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС. – 2006. – Вип.5(54). –  С.142–144.
  2. ХаламейдаД. Д., Хоменко С. И. Некоторые результаты оценки рефракционных свойств тропосферы с использованием радиоизлучения геостационарных спутников // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – T. 11, №  C. 61–64.
  3. ГонтарьИ. Д., Кивва Ф. В., Разсказовский В. Б., Синицкий В. Б., Шульга В. Ф. Экспериментальное изучение влияния неоднородной трассы на азимутальные ошибки пеленгования // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – Т. 11, №  – С. 222–228.
  4. КабановВ. А. Связь радиояркостной температуры при скользящих углах с условиями распространения радиоволн над морем // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – Т. 11, № 2, – С. 234–239.
  5. Мыценко И. М. Дистанционные зависимости множителя ослабления радиоволн 3, 10, 50, 200 см диапазонов в районах Мирового океана // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006.– Т. 11, № 3. – С.393– 399.
  6. КабановВ. А. Оценка условий распространения радиоволн над морем по радиометрическим измерениям в области скользящих углов // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2006. – Т. 11, – № 3,– C. 400–403.
  7. Kabanov A., Morgun G. M., Sinitsky V. B., Zamarajev V. B. Variations of the Tropospheric Refraction over the Sea. Simultaneous Measurements at Ground-to-Ground and Satellite-to-Ground Radio Paths // Telecommunications and Radio Engineering. – 2006. – Vol. 65, No. 8. – P. 685–699.
  8. Khalameyda D. and Khomenko S. I. Some Results of Estimating Refractive Properties of the Troposphere with the use of Radio Emission from Geostationary Satellites // Telecommunications and Radio Engineering. – 2006. – Vol. 65, No. 18. – P. 1643-1648.
  9. Gontar D., Кivva F. V., Razskazovsky V.  B., Shulga V. F. and Sinitsky V. B. Experimental Researches of Inhomogeneous Path Influence on Azimuth Errors of Bearing // Telecommunications and Radio Engineering. – 2006. – Vol. 65, No. 18. – P. 1649–1662.
  10. Mytsenko M. Experimental Study into the UHF-Wave attenuation Factor in the World Ocean Regions // Telecommunications and Radio Engineering. – 2006. – Vol. 65, No. 18. – Р. 1663–1674.
  11. АндриенкоЮ. А., Жуков Б. В. Диагноз условий распространения УКВ по данным радиопросвечивания атмосферы эталонными // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2006. – Вып. 144. – С. 281–289.
  12. АндриенкоЮ. А., Жуков Б. В. Результаты экспериментальных исследований множителя ослабления на морских трассах с общим участком вдоль поверхности раздела // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2006. – Вып. 145. – С. 20–27.
  13. ЖуковБ. В. Результаты натурной реализации диагноза радиолокационной наблюдаемости по данным радиопросвечивания атмосферы эталонными источниками // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2006. – Вып. 146. – С. 242–249.

  Монографії

  1. Kostenko A. A., Nosich A. I, and Goldsmith P. Historical Background and Development of Soviet Quasioptics at Near-MM and Sub-MM Wavelengths / History of Wireless / Sarkar, Ed. – John Wiley & Sons, Inc. 2006. – 612 с.


  2007

  Журнальні статті

  1. Хлопов Г. И., Луценко В И., Луценко И. В. Спектральная модель обратного рассеяния радиоволн СВЧ и КВЧ диапазонов биологическими объектами // Электромагнитные волны и электронные системы. – – Т.12, № 3. – С. 9–21.
  2. МыценкоИ. М. Исследование распространения радиоволн УКВ диапазона над океанской поверхностью в период солнечного затмения // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2007.– Т. 12, № 1. – С. 192–195.
  3. МыценкоИ. М., Халамейда Д Д., Хоменко С. И. Использование сигналов геостационарных ИСЗ для определения параметров гидрометеообразований // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2007.– Т. 12, № 1. – С. 196–199.
  4. ЛукинК. А., Могила А. А., Выплавин П. Л. Получение изображений с помощью неподвижной антенной решетки, шумовых сигналов и метода синтезированной апертуры // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2007. –– Т. 12, № 3. – С.526–531.
  5. Костина В. Л., Мыценко И. М., Роенко А. Н., Хоменко С. И. Исследование ослабления радиоволн УКВ-диапазона в районах Мирового океана // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2007. – Т.12, № 3. – С. 532–539.
  6. Kabanov V. A. Radio Brightness Temperature Dependence upon Radio Wave Propagation Conditions at Granting Angles above Sea Surface / Telecommunications and Radio Engineering. – 2007. – Vol. 66, No. 2– P. 123–134.
  7. Kabanov V. A. Estimation of Radio Wave Propagation Conditions above the Sea Surface by Radiometric Measurements at Grazing Angles // Telecommunications and Radio Engineering. – 2007. – Vol. 66, No. 5. – P. 383–389.


  2008

  Журнальні статті

  1. Морозов В. Е., Тоцкий А.В., Теплюк А. Л., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Радиолокационное распознавание движущихся наземных объектов в миллиметровом диапазоне длин волн // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – – Т. 51, № 12. – С. 35–45.
  2. Astola T., Egiazarian K. O., Khlopov G. I., Khomenko S. I., Kurbatov I. V., Lukin V. V., Morozov V. Ye., Тotsky A. V. Application of Bispectrum Estimation for Time-Frequency Analysis of Ground Surveillance Doppler Radar Echo Signals // IEEE Trans. Instrumentation and Measurement. – 2008. – Vol. 57, No. 9– P. 1949–1957.
  3. Astola T., Egiazarian K. O., Fevralev D. V., Khlopov G. I., Khomenko S. I., Kurbatov I. V., Lukin V. V., Molchanov P. A., Morozov V. Ye., Roenko A. A., Tepliuk A. L., Тotsky A. V., Zelensky A. A. Bispectrum-based Methods and Algorithms for Radar, Telecommunication Signal Processing and Digital Image Reconstruction //. Yampere: Tampere University of Technology. Tampere International Center for Signal Processing TICSP Series. – 2008. – No. 45. – 204 P.
  4. ХлоповГИ., Хоменко СИ. Развитие научных исследований в отделе физических основ радиолокации ИРЭ НАН Украины // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2008. – Т. 13, Спецвыпуск. – C. 321–332.
  5. Мыценко И. М. Исследование распространения радиоволн сантиметрового диапазона при наличии волновода испарения // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2008. – Т. 13, – № 2. – C. 173–177.
  6. Халамейда Д. Д. Инструментальные ошибки интерферометрического метода исследования рефракции в тропосфере на трассе ГИСЗ-Земля // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – 2008. – Т. 13, № 3. – С. 503–511.
  7. Mytsenko I. M., Khalameyda D. D., Khomenko S. I. Use of Geostationary Satellite Radio Signals for Determining of Hydrometeor Parameters // Telecommunications and Radio Engineering. – – Vol. 67, No 1. – P.87–95.
  8. Anh N.H., Khuong P. L., Kabanov V. A., Lutsenko V. I., Lutsenko I. V., Sinitsky V. B. Estimation of Atmospheric Parameters Using Radio Occultation Method // J. Geology, Series B. – 2008. –No. 31-32. – P. 60–66.
  9. ЛукинК. А., Могила А. А, Супрун Д. Ю. Моделирование импульсного шумового РСА // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2008. – Вып.  – С. 184–192.
  10. Gajo Z., Kulpa K., Lukin K., Misiurewicz J., Mogila A., Vyplavin P. Quality Enhancement of Image Generated with Bistatic Ground Based Noise Waveform SAR // IET Radar, Sonar & Navigation. – 2008. – Vol. 2, No. 4. – Р. 263–273.
  11. Lukin K. А., Mogyla A. А., Palamarchuk V. P., Vyplavin P .L., Zemlyany O. V. Ka-band Bistatic Ground Based Noise-Waveform-SAR // IET Radar, Sonar & Navigation. – 2008. – Vol. 2, No. 4. – Р. 233–243.
  12. Войтович О. А., Щербаков Н. В. Способ получения, обработки и передачи информации по каналам мобильной связи // Системи управління, навігації та зв’язку. – Киев: «Квант». – – Вип. 1(15). – С.170–174.
  13. ЖуковБ. В. СВЧ-диэлектрометр для экспресс-анализа октановых чисел автомобильных топлив // Датчики и системы. – 2008. – № 11. – С. 15–17.
  14. КостенкоО. О., Литвинко А. С. Професор В. Л. Герман — маловідомий учень академіка Л. Д. Ландау // Наука та наукознавство. – 2008. – № – С. 170-176.


  2009

  Журнальні статті

  1. КабановВ. А. Параметры слоистых метеообразований над Черным морем // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – – Т. 14, № 1. – C. 43–46.
  2. БеловЕ. Н., Войтович О. А., Макулина Т. А., Руднев Г. А., Хлопов Г. И., Хоменко С И. Аппаратурно-программный комплекс для исследования радиолокационных отражений от метеообразований // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – – Т. 14. № 1. – С. 57–63.
  3. ВойтовичО. А., Линкова А. М., Хлопов Г. И. Исследование двухчастотного метода дистанционного зондирования твердых аэрозолей // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – – Т. 14, № 2. – С. 169–176.
  4. КабановВ. А. Анализ высотного профиля коэффициента преломления атмосферы над Черным морем // – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – – Т. 14, № 2. – C. 155–158.
  5. МироновВ. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Исследование обратного рассеяния радиоволн СВЧ-диапазона неоднородностями приводного слоя атмосферы // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. – – Т. 14, № 3. – С. 331–336.
  6. ВойтовичО. А., Хлопов Г. И. Исследование радиально-щелевого излучателя // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – – Т. 52, № 4. – С. 55–60.
  7. Костина В. Л., МыценкоИ. М., Роенко А. Н., Хоменко С. И. Исследование распространения радиоволн УКВ диапазона в районах Мирового океана // Электромагнитные волны и электромагнитные системы. – 2009. – Т. 14, № 10. – С. 41–53.
  8. MytsenkoI. M. Research in Centimeter Radio Wave Propagation with Evaporation Duct Present // Telecommunications and Radio Engineering. – – Vol. 68, No. 17. – Р. 1503–1510.
  9. Galati, Lukin K. A., Mogila A. A., Pavan G, Vyplavin P. L. Novel concepts for surface movement radar design // Int. Journal of Microwave and Wireless Technologies. Cambridge: University Press. – 2009. – Vol. 1, Special Issue 3. – P. 163–169.
  10. АлександровЮ. А, Выплавин П. Л., Земляный О. В., Канцедал В. М., Коновалов В. М., Кулик В. В., Лукин К. А., Лукин С. К., Мельникова Е., Могила А. А., Паламарчук В. П., Шиян Ю. А., Юрченко Л. В. Шумовая радарная технология // Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – Т. 8, № 4. – C. 510–525.
  11. Березин Е. И., Жуков Б. В. Особенности функционирования акустических уровнемеров локационного типа при нестандартных условиях эксплуатации // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2009. – Вып.158. – С. 21–26.


  2010

  Журнальні статті

  1. МыценкоИ. М., Хоменко С. И. Использование отраженных от морской поверхности сигналов для диагностики условий распространения радиоволн // Радиофизика и электроника. – 2010. – Т. 1(15) – № 1. – С. 35–42.
  2. СиницкийВ. Б. О влиянии линии горизонта на измерения тропосферной рефракции по радиозаходам спутников GPS над сушей / Радиофизика и Электроника. – 2010. – Т. 1(15), №  – С. 43–50.
  3. Кнехель Р., Теплюк А., Хлопов Г., Шенеманн К. Двухчастотное зондирование полидисперсных твёрдых аэрозолей // Радиофизика и электроника. – – Т. 1(15), № 1. С. 5161.
  4. КравчукА. В., Лукин К. А., Могила А. А., Паламарчук В. П., Черний Б. С. Экспериментальные исследования шумового радиолокатора с синтезированием спектра зондирующего сигнала // Радиофизика и электроника. – 2010. –Т. 1(15), № 1. – С. 62–71.
  5. СиницкийВ. Б. О возможности использования излучения спутников GPS под малыми углами для диагностики морского волнения // Радиофизика и Электроника. – 2010, – Т. 1(15), №  – С. 58–64.
  6. Безгина И. П., Мыценко И. М., Хоменко С. И. Исследование радиолокационной наблюдаемости надводных объектов в районах Мирового океана // Радиофизика и электроника. – – Т. 1(15), №4. – С. 32–38.
  7. ХаламейдаД. Д. Влияние флуктуаций коэффициента преломления радиоволн в тропосфере на работу радиоинтерферометра // Радиофизика и электроника. – 2010. – Т. 1(15), – №  – С. 39–44.
  8. МолчановП. А., Морозов  В. Е., Тоцкий А. В, Хлопов Г. И. Использование статистик третьего порядка при распознавании подвижных наземных радиолокационных объектов по частотно-временным распределениям сигналов обратного рассеяния // Радиофизика и электроника:– – Т. 1(15), № 4. – С. 66–73.
  9. Войтович О. А, Линкова А. М., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Дистанционное измерение размеров капель воды с помощью двухчастотного зондирования // Радиофизика и электроника. – – Т. 1(15), № 4. – С.78–84.
  10. Khalameyda D. Instrumental Errors of the Interferometric Method for Troposphere Refraction Investigations along the Geostationary Satellite-Earth Radio Path // Telecommunications and Radio Engineering. – 2010. – Vol. 69, No 6. – Р. 505–522.
  11. Linkova А. М., Khlopov G. I., Vojtovich O. A. Investigation of the Dual-frequency Method for Remote Sensing of Solid Aerosols // Telecommunications and Radio Engineering. – – Vol. 69, No 13. – P. 1205–1219.
  12. Belov Ye. N., Makulina T. A., Rudnev G. A., Khlopov G. I., Khomenko S. I., Voytovich O. A. Software and hardware complex for investigation of meteorological radar echo // Telecommunications and Radio Engineering. – – Vol. 69, No 17. –Р. 1517–1527.
  13. Kabanov V.A. Analysis of a Height Profile of the Atmosphere Refraction Factor above the Black Sea // Telecommunications and Radio Engineering. – 2010. Vol. 69, No 12– P. 1103–1108.
  14. Fortunay-Guasch J., Lukin K., Mogyla A., Siber A., Tarchi D., Vyplavin P. SAR Imaging with Noise Radar // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. – 2010. – Vol/ 46, No. 3. – P. 1214–1225.
  15. Зубков А. М., Кисельов В.  К., Рудік В. І., Хлопов Г. І. Дослідження й розробка РЛС короткохвильової частини міллиметрового діапазону // Колега. – – № 1. – С. 28–38.
  16. Костенко А. А., Яковенко В. М. Становление и развитие научных направлений в Институте радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова Национальной академии наук Украины // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2010. –Т. 15, №9. – С. 3-14.
  17. Безрук В. М., БеловЕ. Н., Войтович О. А., Нетребенко К. А., Тихонов В. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Радиолокационное распознавание метеообъектов с использованием авторегрессионной модели // Прикладная радиоэлектроника. –2010. – Т. 9. – № 2. – С. 209–215.
  18. БабичВ. М., Литвиненко А. С., Лукин К. А., Мачехин Ю. П., Могила А. А., Татьянко Д. Н. Лазерный измеритель расстояний на основе метода спектральной интерферометрии // Прикладная радиоэлектроника. – 2010. – Т. 9, №  – C. 240–245.
  19. Жуков Б.В. Диагноз типов условий загоризонтного распространения радиоволн в прибрежной зоне акваторий по данным радиопросвечивания тропосферы // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2010. – Вып. 163. – С. 256–260.
  20. КостенкоА. А. Д. С. Штейнберг. Творческий портрет // Наука та наукознавство. – 2010. – №1 (67). – С. 64-73.

  Монографії

  1. Гученко М.І., Зубков А. М., Кісельов В. К., Ковальов Є. Д., Матюха В. М., Моцарь А. І., Моцар П. І., Рудик В. І., Удовенко В. О., Хлопов Г. І. (Відп. ред.). Радіоелектронні та навчально-тренувальні комплексі для підвищення безпеки польотів. – Харків: Точка, – 192 с.
  2. ЖуковБ. В., Кабанов В. А., Мыценко И. М., Синицкий В. Б., Хлопов Г. И. (отв. ред.), Хоменко С. И.. / Диагностика условий распространения УКВ в тропосфере. – Киев: Наукова думка, 2010. – 264 с.
  3. Радиоастрономический институт НАН Украины. 25 лет / Л. Н. Литвиненко (отв. ред.), Д. М. Ваврив, А. А. Коноваленко, А. А. Костенко и др. – Харьков: ИПП «Контраст», 2010. – 304 с.


  2011

  Журнальні статті

  1. Молчанов П. А., Морозов В. Е., Тоцкий А. В, Хлопов Г. И. Радиолокационная автоматическая система классификации подвижных наземных объектов // Радиоэлектронные и компьютерные системы.– – Вып. 1(49). – С. 7 12.
  2. Линкова А. М. Использование микроструктурных параметров для обработки данных двухчастотного измерения интенсивности дождя // Радиофизика и электроника. – – Т. 2(16), № 1. С. 3338.
  3. КанцедалВ. М., Коновалов В. М., Кулик В. В., Лукин К. А., Могила А. А., Паламарчук В. П., Сущенко П. Г. Экспериментальная оценка помехоустойчивости шумового импульсного радиолокатора ближнего действия в условиях воздействия непрерывных активных помех // Радиофизика и электроника. – 2011. – Т. 2(16), №  – С. 77–89.
  4. Войтович О. А, Линкова А. М., Хлопов Г. И. Двухчастотное профилирование параметров дождя // Радиофизика и электроника. – 2011. – Т. 2(16), № 3. –С. 51–60.
  5. Халамейда Д. Д., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Измерительный интерферометрический комплекс для исследования рефракционных свойств тропосферы с помощью радиоизлучения геостационарных искусственных спутников Земли // Радиофизика и электроника. – 2011. – Т. 2(16), № 3. – С. 61–66.
  6. КhlopovGI., Knoechel R., Linkova A. М., Schuenemann , Tepliuk AL., Vojtovich O. А. Peculiarities of Double Frequency Radar for Polydisperse Aerosols Sounding // Telecommunication and Radio Engineering. – 2011. – Vol. 70, No. 2. – Р. 95–114.
  7. Sinitsky V. B. The Effect of Horizon Line upon Tropospheric Refraction Measurements Taken During Beyond-the-Horizon GPS Radio Setting over Dry Land // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – V70, No. 3. – P. 189–200.
  8. KhomenkoSI., Mytsenko I. M. Using of signals scattered from the sea surface for diagnostics of cm-wave propagation // Telecommunications and Radio – 2011. – Vol. 70, No. 3. – Р. 201–214.
  9. Cherniy B. S., Kravchuk A., Lukin K. A., Mogyla A. A., Palamarchuk V. P. Noise Radar with Synthesizing a Spectrum of Sounding Signal // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – Vol. 70, No. 10. – P. 883–898.
  10. Khalameyda D. D. Influence of Fluctuations in the Troposphere Ref-ractive Index on the Interferometer Measure-ment Accuracy of Radio Wave Angles of Arrival // Telecommunications and Radio Engineering. – 20 – Vol.70, No. 14. – P. 1233–1243.
  11. Sinitsky V. B. On the Possibility of Sea State Diagnostics Using the Radio Signals from GPS Satellites at Law Angles // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – Vol. 70, No. 19. – P. 1751–1761.
  12. Khlopov I., Molchanov PA., Morozov V. Ye., Тotsky A. V. Bispectrum-based time-frequency distributions used for moving target recognition in ground doppler surveillance radar systems // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – Vol. 70, No. 20. – P. 1797–1812.
  13. Могила А. А. Оптимальный прием сигналов в условиях полной априорной информации при использовании стохастических зондирующих сигналов // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – – Вып. 164. – С. 11–20.
  14. Жуков Б. В., Клюева А. Н., Петров В. А. Оценка дистанционных зависимостей УВЧ радиополя над морем для произвольных высотных профилей коэффициента преломления воздуха // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2011. – Вып. 164. – С. 58–65.
  15. Жуков Б. В., Нетребенко К. В., Одновол А. В. Контроль уровня высокотемпературных объектов методом акустической локации // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2011. – Вып. 166. – С. 233–238.
  16. Безрук В. М., Белов Е. Н., Войтович О. А., Руднев Г. А., Нетребенко К. В., Тихонов В. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Распознавание метеообъектов по флуктуациям интенсивности отраженных сигналов некогерентного радара // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2011. – Вып. 167. – С. 44–52.


  2012

  Журнальні статті

  1. БеловЕ. Н., Войтович О. А., Руднев Г. А., Ткачева Т. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Радиолокационное зондирование мелкомасштабной турбулентности в пограничном слое атмосферы // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т. 3(17), № 1. – С. 30–35.
  2. МыценкоИ. М., Халамейда Д. Д. Активно-пассивный метод определения водности гидрометеообразований по радиосигналам радиолокационных станций и геостационарных искусственных спутников Земли // Радиофизика и электроника. –2012. – Т. 3(17), № 1. – С. 41–44.
  3. БеловЕ. Н., Войтович О. А., Линкова А. М., Руднев Г. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Двухчастотное зондирование жидких осадков с помощью метеорадара МРЛ-1 // Радиофизика и электроника. – – Т. 3(17), № 1. – С. 49–59.
  4. Могила А. А. Решающая статистика энергетического обнаружителя, основанного на двухпараметрическом разложении стохастических сигналов // Радиофизика и электроника. – 2012. –Т. 3(17), № – С. 76–84.
  5. Халамейда Д. Д., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Исследование рефракционных свойств тропосферы с помощью радиоинтерферометра // Радиофизика и электроника. – – Т. 3(17), № 2. – С. 50–53.
  6. ВеселовскаяА. Б., Войтович О. А., Линкова А. М., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Двухчастотное зондирование водяных капель эллипсоидальной формы // Радиофизика и электроника. – – Т. 3(17), № 4. – С. 37–43.
  7. Дзюба В. П., Еремка В. Д., Зыков А. Ф., Милиневский Л. П., Мыценко И. М., Прокопенко О. И., Роенко А. Н., Роскошный Д. В. О возможности применения РЛС «Буревестник» для навигации в районах Мирового океана с интенсивным судоходством // Радиофизика и электроника. – – Т. 3(17), № 4. – С. 44–53.
  8. KhlopovGI., Khomenko SI., Linkova М., Vojtovich O. A. Remote Measurement of Water Drop Sizes by means of Double Frequency Sensing // Telecommunication and Radio Engineering, – 2012. – Vol. 71, No. 4. – P. 337–348.
  9. Linkova М. Use of Microstructure Parameters for Data Processing of Double Frequency Measurement of Rain Intensity // Telecommunications and Radio Engineering. – 2012. – Vol. 71, No. 5. – P. 423–433.
  10. Mogyla A. Optimum Reception of the Stochastic Probing Signals under Conditions of Full a Priori Information // Telecommunications and Radio Engineering, – 2012. – Vol. 71, No. 7. – P. 637–652.
  11. Lukin K. A., Kantsedal V. M., Kulik V. V., Konovalov M., Mogyla A. A., Palamarchuk V. P., Sushchenko P. G. Experimental Estimate of Noise Immunity for the Short–Range Noise Pulse Radar Subjected to the Action of Continuous Active Noises // Telecommunications and Radio Engineering, – 2012. – Vol. 71, No. 9. – P. 771–790.
  12. Bezgina I. P., Khomenko I., Мytsenko I. М. Research on Radar Observability of Above-Wate Objects in the Areas of the World Ocean / Telecommunications and Radio Engineering, – 2012. – Vol. 71, No. 9. – P. 791–801.
  13. Mogyla A. A. Decision Statistics of Energy Detection Based upon Two-Parametric Expansion of Stochastic Signals // Telecommunications and Radio Engineering, – 2012. – Vol.71, No.  – P. 1017–1033.
  14. Khalameyda D. D., Mytsenko I. M. Using of Radar and Geo-Stationary Satellite Signals for Determination of Hydrometeor Water Content // Telecommunications and – 2012. – Vol.71, No. 20. – P. 1881–1888.
  15. МогилаА. А. Обнаружение радиолокационных сигналов в условиях полной априорной информации при использовании в качестве зондирующих стохастических сигналов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2012. – Т 55, – №  – С. 14–23.
  16. Костина В. Л., Мыценко И. М., Роенко А. Н., Хоменко С. И. Исследование распространения радиоволн сантиметрового диапазона по радиолокационной наблюдаемости надводных объектов в районах Мирового океана // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2012. – Т. 3(17), № 10. – С. 48–55.
  17. Жуков Б. В., Одновол А. В. Контроль уровня легкоиспаряющихся жидкостей методом акустической локации // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2012. Вып. 171. – С. 239–244.
  18. Костенко О. О., Литвинко А. С. Розвиток ідей учня академіка Л. Д. Ландау професора В. Л. Германа в галузі радіофізики та теоретичної механіки // Нариси з історії природознавства і техніки. – Київ: «Фенікс». – 2012. – Вип. 46. – С. 3-14.

  Монографії

  1. КостенкоО. О., Носич О. Й. Яковенко В. М. Розділ 3.7. Радіофізика та електроніка / Історія української культури, Т. 5. Кн. 4 / Жулинський М. Г. (гол. ред.). – Київ: Наукова думка, 2012. – С. 865-884.
  2. Лукин К. А., Могила А. А. Двухпараметрическое представление случайных сигналов. Модели и оценка статистических характеристик. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. – 2012. – 200 C.


  2013

  Журнальні статті

  1. Дзюба В. П., Еремка  В. Д., Зыков А. Ф., Милиневский Л. П., Мыценко И.М., Пивень А. Н., Прокопенко О. И., Роенко А. Н., Роскошный Д. В. Применение РЛС «Буревестник-ЗГ» для загоризонтного обнаружения надводных объектов // Радиофизика и электроника. – – Т. 4(18), № 2. – С. 40–44.
  2. Belov N., Khlopov G. I., Khomenko S. I., Rudnev G. A., Tkacheva T. A., Vojtovich O. A. Radar Sounding of Small-Scale Turbulence in the Boundary Layer of Atmosphere // Telecommunication and Radio Engineering. – 2013. – Vol. 72, No. 9. – Р. 809–818.
  3. Belov N., Khlopov  G. I., Khomenko S. I., Linkova A. М., Rudnev G. A., Vojtovich OA. Study of Combined Method for Double Frequency Sensing of Liquid Precipitation // Universal Journal of Geoscience. – 2013. – Vol. 1(2). – P. 90-98. DOI: 10.13189/ujg.2013.010208.
  4. БеловЕ. Н., Войтович О. А., Зацерклянная А. В., Руднев Г. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Спектр флуктуаций некогерентных сигналов, отраженных от мелкомасштабных неоднородностей тропосферы // Прикладная радиоэлектроника. – – Т. 12, № 3. – C. 408–413.
  5. Войтович О. А. Радиофизический комплекс дистанционного зондирования метеообъектов // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС. – – Вип.2(109). – С.21–26.
  6. ВойтовичО. А. Модернизация РЛС с внешней когерентностью для работы в составе комплекса дистанционного зондирования метеообъектов // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХУПС. – – №1(23). – С. 58–61.
  7. Войтович О. А., Линкова А. М., Руднев Г. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Измерение коэффициента усиления больших антенн в существенно ближней зоне // Радиотехника. – Харьков: ХИРЭ. – – Вып. 172. – С. 18–23.
  8. Жуков Б. В., Петров В. А., ШиляеваО. Л. Оценка СВЧ поля за радиогоризонтом по измеренному профилю коэффициента преломления воздуха // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – – Вып. 172. – С. 24–31.
  9. МальцевВ. П., Хлопов Г. И. Флуктуации когерентных сигналов миллиметрового диапазона при зондировании почвы с малых высот // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – – Вып. 172. – С. 32–40.
  10. ВеселовскаяА. Б. Двухчастотное зондирование полидисперсной среды в виде капель эллипсоидальной формы // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – – Вып. 172. – С. 51–60.
  11. ЖуковБ. В., Одновол А. В. Акустический уровнемер с высокой разрешающей способностью для контроля жидких сред // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – – Вып. 173. – С. 158–163.
  12. Могила А. А., Хлопов Г. И. Решающая статистика обнаружения сигналов с неизвестной начальной фазой при использовании стохастических зондирующих радиосигналов // Радиотехника. – Харьков: ХИРЭ. – – Вып. 173. – С. 171–182.
  13. БеловЕ. Н., Войтович О. А., Линкова А. М., Руднев Г. А., Ткачева Т. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Применение активно-пассивного зондирования для исследования профиля водности облаков // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – – Вып. 174. – С. 32–42.
  14. Руднев Г. А., Хлопов Г. И. Флуктуации прямого сигнала миллиметрового диапазона радиоволн на низкопрофильных трассах // Радиотехника. – Харьков: ХИРЭ. – – – Вып. 174. – С. 20–26.

  Монографії

  1. КиселевВ. К., Костенко А. А., Хлопов Г. И., Яновский М. С. Квазиоптические антенно-фидерные системы / Под ред. Г. И. Хлопова. – Харьков: «Контраст». – – 408 С.
  2. ЕремкаВ. Д., Кабанов В. А., Логвинов Ю. Ф., Мыценко И. М. Особенности распространения радиоволн над морской поверхностью / Под ред. В. Б. Разсказовского – Севастополь: Вебер. – 2013. –212 С.


  2014

  Журнальні статті

  1. ЛинковаА. М., Хлопов Г. И. Восстановление интенсивности жидких осадков с помощью многочастотного активно-пассивного зондирования // Радиофизика и электроника. – – Т. 5(19), № 3. – С. 26–32.
  2. ЗамараевВ. Б, Синицкий В. Б. Определение характеристик тропосферной рефракции в зоне тени по излучению удаленного источника. Часть 1. Модель // Радиофизика и электроника. – 2014. – Т. 5(19), № 3. – С. 41–48.
  3. ВеселовскаяА. Б., Войтович О. А., Хлопов Г. И. Устранение неоднозначности решения обратной задачи по восстановлению интенсивности дождя с помощью двухчастотного радиолокационного зондирования // Радиофизика и электроника. – – Т. 5(19), № 4. – С. 27–32.
  4. Кабанов В. А., Синицкий В. Б. Определение характеристик тропосферной рефракции в зоне тени по излучению удаленного источника. Часть 2. Эксперимент // Радиофизика и электроника. – 2014. – Т. 5(19), № 4. – С. 56–62.
  5. Veselovskaya B. Radar Properties of Polydisperse Ensemble of Ellipsoidal Drops // Telecommunications and Radio Engineering. – 2014. – Vol. 73, № 4. – Р. 297–309.
  6. Maltovanyi O.Ye., Milinevsky L. P., Mytsenko I. M., Piven A. P., Prokopenko O. I., Royenko A. N., Roskoshny D. V. Beyond-the-Horizon Detection of the Surface Objects Using the “Burevestnic ZG” Radar // Telecommunications and Radio Engineering. – 201 – Vol. 73, No. 9. – Р. 813–821.
  7. Belov Ye. N., Kabanov V.А., Khlopov G. I., Khomenko S. I., Linkova A. М., Rudnev G. A., Tkacheva  A., Vojtovich O. A. Profiling of cloud water content by active-passive sensing // Telecommunication and Radio Engineering. – 2014. – Vol. 73, No. 13. – Р. 1141–1152.
  8. Khlopov I., Linkova A. М., Veselovskaya A. B. Dual-Frequency Sensing of Water Drops of Ellipsoidal Shape // Telecommunication and Radio Engineering. – 2014. – Vol. 73, No. 13. – Р. 1153–1163.
  9. Khlopov I., Linkova A. М., Vojtovich O. A. Dual-Frequency Profiling of Rain Parameters // Telecommunication and Radio Engineering – 2014. – V. 73, No. 17. P. 15411559.
  10. Khlopov I., Veselovskaya A. B. Use of Dipole Scattering Approximationfor Radar Cross Section Calculation of Non-Spherical Liquid Particles // International Journal of Remote Sensing. – 2014 – Vol. 35, No. 15. – Р. 5766–5774.
  11. Mogyla A. Application of Stochastic Probing Radio Signals for the Range-Velocity Ambiguity Resolution in Doppler Weather Radars // Radioelectronics and Communications Systems. – 2014. – Vol. 57, No. 12. – P. 542–552.
  12. ВеселовскаяА. Б., Хлопов Г. И. О точности расчета эффективной площади рассеяния несферических частиц жидких осадков в приближении дипольного рассеяния // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – – Т. 57, № 5. – С. 3–12.
  13. Могила А. А. Применение стохастических зондирующих сигналов для разрешения неопределенности «дальность-скорость» в доплеровских метеорологических радарах // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2014. – T.57, No.  – С. 30–42.
  14. МальцевВ. П. Применение комбинации радиолокационных и контактных измерений для вычисления скорости и пробуксовки сельскохозяйственных машин // Прикладная радиоэлектроника. – 2014. – Т. 13, № 1. – С. 93–98.
  15. Войтович О. А., Хлопов Г. И. Коэффициент усиления зеркальной антенны в условиях выпадения осадков // Прикладная радиоэлектроника. – – Т. 13, № 4. – C. 408–413.
  16. ВеселовскаяА. Б., Войтович О. А., Хлопов Г. И. Обратное рассеяние электромагнитных волн полидисперсной средой несферических капель дождя // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – – Вып. 177. – С. 114–123.
  17. Жуков Б. В., Одновол А. В. Воздействие канала распространения на функционирование акустических уровнемеров локационного типа // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2014. – Вып. 178. – С. 41–47.
  18. Жуков Б. В., Нетребенко К. В. Диагностика типов условий загоризонтного распространения УВЧ радиоволн по данным радиопросвечивания в освещенной области // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ. – 2014. – Вып. 179. – С. 34–39.
  19. ВеселовскаяА. Б. Вычисление сечения обратного рассеяния для несферических капель дождя // Труды ГГО им. А. И. Воейкова. – Санкт-Петербург: ГГО. – 2014. – Вып.  – С. 237–253.
  20. Костенко О. О., Масалов С. О., Мележик П. М. Віктор Петрович Шестопалов: Життя в науці // Вісник НАН України. – 2014, № 2. – С. 91-98.
  21. Костенко АА., Масалов С. А., Мележик П. Н. Академик В.П. Шестопалов. Научные достиждения и ученики // Наука та Наукознавсво. – 2014. – № 2(84). – С. 139-


  2015

  Журнальні статті

  1. ВойтовичО. А., Зацерклянная А. В., Руднев Г. А., Халамейда Д. Д., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. Исследование флуктуаций некогерентных сигналов, отраженных от облаков // Радиофизика и электроника. – – Т. 6(20), № 2. – С. 48–53.
  2. Веселовская А. Б. Дистанционное зондирование снегопадов. Обзор // Радиофизика и электроника. – 2015. –Т. 6(20), №3. – С. 38–48.
  3. Khlopov G. I., Nechitaylo S. V., Sukharevsky O. I., Vojtovich O. A. Influence of the Snow Cover on Radiation Characteristics of Reflector Antennas // Journal of Communications Technology and Electronics. – – Vol. 60, No. 6. – P. 594–602.
  4. Khlopov G., Nechitaylo S. V., Sukharevsky O. I., Vojtovich O. A. Radiation Characteristics of Single-Dish Antennas Partially Covered by a Layer of Water // Electronics and Communications. – 2015. – Vol. 58, No. 2. – P. 61–68.
  5. Войтович О.А., Нечитайло С. Н., Сухаревский О. И., Хлопов Г. И. Влияние снега на поверхности зеркальной антенны на ее коэффициент усиления // Радиотехника и электроника. – Т. 60, №  – С. 633–641.
  6. Мыценко И. М., Халамейда Д. Д. О влиянии солнечных затмений на распространение радиоволн в тропосфере // Радиофизика и электроника. – 2015. – Т. 6(20), № 1. – С. 58–61.
  7. Веселовская А. Б., Сухаревский О. И., Залевский Г. С. Расчет характеристик радиолокационного рассеяния гидрометеоров методом интегральных уравнений // Прикладная радиоэлектроника. – 2015. – Т. 14, № 1. – С. 111–118.
  8. Линкова А. М., Хлопов Г. И. Восстановление микроструктурных характеристик жидких осадков с помощью активно-пассивного зондирования // Труды ГГО им. АИ. Воейкова. – Санкт-Петербург: ГГО. – 2015. Вып. 576. – С. 62–80.
  9. Лебедев С. А., Мальцев В. П., Хлопов Г. И., Шуляк М. Л. Комбинированный измеритель буксования и скорости сельскохозяйственных машин на основе РЛС миллиметрового диапазона и датчика Холла / Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС. – 2015. – Вип. 5. – С. 23–28.
  10. Костенко АА. Яков Соломонович Шифрин. Творческий путь // Наука та Наукознавсво. – 2015. – № 1 (87). – С. 122-

  Монографії

  1. КостенкоА. А., Хлопов Г. И. Когерентные системы ближней и сверхближней радиолокации миллиметрового диапазона. – Харьков: «Контраст», 2015. – 352 с.
  2. Linkova A.М. Double Frequency Method for Remote Sensing of Atmosphere. – Saarbrücken: Lambert Academic – 2015. – 101 p.

  Нагороди

    Нагороди, премії, гранти
  1990 Премія Ради Міністрів СССР за цикл робіт по розповсюдженню радіохвиль (С. І. Хоменко)
  2001 Почесний член Міжнародної спілки електриків і електронників (ІЕЕЕ) (О. О. Костенко)
  2007 Стипендія фонду Леонарда Ейлера у рамках програми Германської служби академічних обмінів DAAD для візиту в технічний університет Гамбург-Харбург, Німеччина (Д. Д. Халамейда)
  2010 Державна премія України в області науки і техніки за цикл робіт «Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх в сучасних авіаційних і учбово-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів» (Г. І. Хлопов)
   2011 Перша премія EuMA для молодих вчених. Симпозіум з мікрохвиль, радарів і дистанційного зондування (MRRS’2011), Київ (Г. М. Линкова)
  2011 Друга премія для молодих вчених. Симпозіум з обробки сигналів (SPS’2011), Варшава, Польша (Г. М. Линкова)
  2012 Стипендія фонду Леонарда Ейлера у рамках програми Германської служби академічних обмінів DAAD для візиту в технічний університет Гамбург-Харбург, Німеччина (Г. Б. Веселовська)
  2012 Стипендія фонду Леонарда Ейлера у рамках програми Германської служби академічних обмінів DAAD для візиту в технічний університет Гамбург-Харбург, Німеччина (Г. М. Линкова)
   2012  Стипендія фонду Леонарда Ейлера у рамках програми Германської служби академічних обмінів DAAD для візиту в технічний університет Гамбург-Харбург, Німеччина (В. П. Мальцев)
   2013  Премія для молодих вчених за кращу постерну презентацію, Симпозіум з обробки сигналів (SPS’2013), Яхранка, Польша (Г. М. Линкова)
   2013   Грант НАН України для молодих вчених (Г. М. Линкова)
   2013  Грант НАН України для молодих вчених (В. П. Мальцев)
   2013-2014   Грант НАН України для молодих вчених, що отримано по результатам виступу на засіданні Президії НАН України (Г. М. Линкова)
   2014-2015  Стипендія Президента України (Г. М. Линкова)
   2014  Перша премія для молодих вчених на конференції Microwaves, Radar and Remote Sensing (MRRS’2014), Київ (Г. Б. Веселовська)
   2016-2017  Стипендія Президента України (Г. Б. Веселовська)
   2016-2017  Стипендія Президента України (В. П. Мальцев)

  Співробітники

  СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ № 31

  Могила Анатолій Андрійович
  Завідувач відділом
  е-mail moganat1196@gmail.com
  10 Хоменко Станіслав Іванович
  Старший науковий співробітник
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Синицький Володимир Борисович
  Старший науковий співробітник
  8 Миценко Ігор Михайлович
  Старший науковий співробітник
  4 Кабанов Валентин Олександрович
  Старший науковий співробітник
  5 Костенко Олексій Олексійович
  Старший науковий співробітник
  е-mail alexei.kostenko@gmail.com
  2 Войтович Олег Антонович
  Старший науковий співробітник
  е-mail cr-bsu@i.ua
  6 Лінкова Анна Михайлівна
  Старший науковий співробітник
  е-mail annlinkova@mail.ru
  14 Мальцев Валентин Петрович
  Науковий співробітник
  12 Веселовська-Майборода Ганна Богданівна
  Старший науковий співробітник
  е-mail veselovskaya3@ukr.net
  13 Халамейда ДмитроДмитрович
  Науковий співробітник
  16 Руднєв Геннадій Олексійович
  Науковий співробітник
  е-mail rudnev@ire.kharkov.ua
  17 Морозов Володимир Євгенович
  Головний інженер
  18 Безгіна Ірина Петрівна
  Провідний інженер-конструктор
  19 Ткачова Тетяна Олександрівна
  Провідний інженер
  21 Радочин Ігор Володимирович
  Інженер 1категорії
  15 Одновол Андрій Володимирович
  Молодший науковий співробітник
  Крамаренко Любов Федорівна
  Інженер 1категорії
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Курко Борис Мусійович
  Налагоджувальник контрольно вимірювальних приладів та автоматики,6р.,ВКР,ОВР
  24 Гіренко Віталій Олексійович
  Токар 6 розряду
  3 Жуков Борис Володимирович
  Старший науковий співробітник
  е-mail zhukov@ire.kharkov.ua
  22 Зиков Віктор Володимирович
  Технік 1категорії