Правила прийому до аспірантури.


Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
проводить конкурсний прийом до аспірантури
з відривом від виробництва
за спеціальністю: 104 «фізика і астрономія»
6 місць

Термін навчання – 4 роки.

Тематика наукових досліджень за спеціальністю 104 – фізика та астрономія включає радіофізику, фізичну електроніку, теоретичну фізику, фізику твердого тіла, біофізику.

До аспірантури для здобуття ступеня «доктор філософії» з фізики та астрономії на конкурсних засадах приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), як правило за спеціальностями радіофізика, фізична електроніка, теоретична фізика, фізика твердого тіла, біофізика. Вступникам, які мають освіту з інших споріднених спеціальностей, за рішенням приймальної комісії може призначатися додатковий (попередній) вступний іспит з фізики. У разі успішного складання цього іспиту вступник допускається до участі в конкурсі на загальних засадах.

Вступники проходять співбесіду з потенційним науковим керівником і за його згодою допускаються до вступних іспитів

  • із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра);
  • з іноземної мови.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в правилах прийому до аспірантури.

Відповідно до законодавства України аспіранти, які навчаються на денній формі навчання, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації; відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються в аспірантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Стипендія аспіранта – 7264 грн.

Бажаючі вступити до аспірантури і докторантури подають наступні документи:

  • Заява на ім’я директора інституту з візою наукового керівника (консультанта для докторантури).
  • Анкета науковця, засвідчена відділом кадрів за місцем роботи.
  • Копія диплома про освіту магістра (спеціаліста), доктора філософії або кандидата наук, виписки з оцінками.
  • Список наукових праць (реферат дипломної роботи або за темою, обраною потенційним науковим керівником – за відсутності наукових праць).
  • Фотокартки – 4 шт.
  • Копія першої сторінки  паспорта.
  • Копія ідентифікаційного коду.

Термін подачі документів в аспірантуру – з 1 липня по 10 вересня.

Документи подаються вченому секретарю Інституту за адресою 61085, Харків-85, вул. Академіка Проскури, 12.

Контакти:
В.о.вченого секретаря: Кривенко Олена Владиславівна, т.: (099)-008-23-40.
Електронна пошта: entropia1981@gmail.com
Відділ аспірантури: т.: (057)-7643-300