Чому наукова молодь має приходити в Інститут радіофізики та електроніки(ІРЕ) ім. О.Я.Усикова НАН України?

Наш Інститут, створений 30.09.1955р., є визнаним в Україні і в світі науковим центром, в ньому сформувались і активно працюють відомі, авторитетні наукові школи, здобутки яких відзначені багатьма міжнародними і вітчизняними науковими нагородами і преміями.

Зараз нам вкрай потрібні молоді люди, які прагнуть пізнавати нове, цікавляться наукою, здатні до дослідницької діяльності. Вони зможуть стати часткою нашого дружнього колективу.

Чому молодь має йти до нас? Спробуємо розповісти про складі речі простими словами.

З назви видно, що ІРЕ – інститут, який займається однією з найбільш всеосяжних наук – радіофізикою. Радіофізичні процеси є невід’ємною частиною нашого звичайного життя. Кожен з нас живе в полі, а точніше, мабуть, в океані чи в середовищі електромагнітних хвиль різних частот, які забезпечують радіозв’язок, телебачення, мобільний зв’язок, безконтактну медичну діагностику, роботу комп’ютерів та радіокерованих пристроїв і багато інших життєво важливих функцій, без яких ми вже не уявляємо свого життя, і часто не замислюємося про те, як все це працює, завдяки чому, які фізичні явища лежать в основі цих технологій? Можливості новітніх технологій стрімко розвиваються і вражають! Хіба ж не цікаво особисто взяти участь в розвитку прогресивних наукових ідей?

Але, створюючи ці неприродні фактори – електромагнітні хвилі – люди змінюють своє навколишнє середовище, впливають на нього, іноді, навіть не маючи прогнозованого результату цього впливу. І це також дуже цікава та широка тема для роздумів і досліджень, актуальність і важливість якої не викликають жодних сумнівів. Такими дослідженням можете зайнятися саме ви!

Радіофізика вивчає процеси взаємодії електромагнітних хвиль з різноманітними об’єктами: від Землі як планети – до молекул, наприклад, ДНК. Електромагнітна хвиля, поширюючись в середовищі, стикається з досліджуваними об’єктами. Параметри хвилі змінюються, і з цих змін можна отримати інформацію про об’єкти, які знаходилися на шляху хвилі. Завданням таких досліджень є, перш за все, отримання нових знань про властивості різноманітних об’єктів: шарів атмосфери, хмар, поверхні Землі, підповерхневої структури грунту, поверхні моря, рослинності тощо, а також: рідких речовин і твердих матеріалів, графену, метаматеріалів тощо і ще багатьох видів і класів різноманітних природних і штучних об’єктів.

Але ж електромагнітна хвиля – це не лише інструмент, а й об’єкт дослідження, бо вона здатна змінювати властивості речовин та об’єктів, вона є носієм інформації і має ще багато цікавих і важливих властивостей, які ми вивчаємо.

Не менш першорядним завданням для нас є використання отриманих знань для рішення реальних задач практики: від прогнозування грозової активності і змін клімату – до керованої доставки лікарських препаратів безпосередньо в місце, де вони повинні засвоюватися. Для цього в Інституті розвиваються спеціалізовані методи теоретичних та експериментальних досліджень, створюється радіолокаційна та інша апаратура, розвиваються засоби обробки інформації.

Друга частина назви Інституту говорить про те, що в ньому займаються ще й електронікою. Саме так і є. Електроніка в нашому Інституті – це, преш за все, генератори. Бо для того, щоб мати наш головний дослідницький інструмент – електромагнітні хвилі, їх треба навчитися генерувати і при цьому забезпечувати необхідні параметри цих хвиль. Для цього розробляються математичні моделі та конструкції генераторів, які мають потрібні для конкретних задач параметри.

Основними напрямками наукової роботи Інституту є:

 • Електроніка та радіофізика міліметрових і субміліметрових хвиль,
 • Взаємодія електромагнітних хвиль з твердим тілом і біологічними об’єктами,
 • Поширення радіохвиль у навколишньому середовищі,
 • Радіофізичне зондування об’єктів природного та штучного походження.

Що ж є в нашому Інституті для молодих учених?

 1. Відомі в світі наукові школи з багаторічними науковими традиціями – величезний обсяг знань, накопичений з конкретних наукових напрямків, який ми готові передати вам.
 2. Висококваліфіковані кадри – відомі в світі вчені, здатні навчити, поділитися своїми знаннями і вміннями.
 3. Авторські методи досліджень, експериментальна база, у.т.ч. – об’єкт Національного надбання України, унікальні прилади, створені в Інституті, Центри колективного користування приладами НАН України, досить потужний сучасний обчислювальний ГРІД-кластер, що входить в український ГРІД.
 4. Міжнародне наукове співробітництво, яке має багаторічні традиції та постійно розширюється, наявність міжнародних рантів і контрактів.
 5. Цікаві, актуальні наукові завдання, гідні того, щоб присвятити їм свій час, і, навіть життя (а не лише пошук чужих помилок в погано написаних чужих програмах!).
 6. Можливість швидкого кар’єрного зростання: 4 роки в аспірантурі, потім захист дисертації, і ще за 2-3 роки можна стати старшим науковим співробітником, ще через 5 років – отримати звання СНС, а це – право керувати власними аспірантами. Тобто, десь в 35 років можна стати керівником своєї наукової команди.
 7. Можна сконцентруватися на написанні кандидатської, а потім – докторської дисертації, розвивати свій науковий напрям.
 8. Наявність спецради по захисту дисертацій при Інституті.
 9. Оплата за проходження процедури захисту в Інституті не стягується.
 10. Фаховий журнал «Радіофізика і електроніка», що входить до переліку МОН України, видається в Інституті.
 11. Набагато менша конкуренція серед молодих людей під час вступу до аспірантури (на роботу), ніж в інших країнах.
 12. Можливість брати участь в проектах, грантах (зараз необхідною умовою участі в багатьох конкурсах є залучення в число виконавців проекту молодих вчених), конкурсах на стипендії.
 13. Уважне і зацікавлене ставлення дирекції до молодих вчених, гостра необхідність омолодження кадрів.
 14. Рада молодих вчених: активні молоді люди, талановиті організатори, однодумці, які люблять наш Інститут і багато що цікаве роблять з власної ініціативи – приклад того, на що здатний молодий вчений Інституту.
 15. Щорічні конференції та інші заходи для молодих вчених, в тому числі міжнародні, які проводить Інститут, учасники яких набувають досвід представництва наукових результатів, зав’язують контакти.
 16. Осередки міжнародних наукових організацій працюють в Інституті, в тому числі молодіжні секції. Членство в цих організаціях дає можливість завдяки грантам активно брати участь в міжнародних наукових заходах, отримувати закордонні наукові видання за пільговими цінами.

Прийшовши в наш Інститут, молода людина може стати висококваліфікованим фахівцем, що представляє авторитетну «фірму», відому наукову школу, продовжити її історію.

Які є основні об’єктивні мінуси в цій ситуації?

 1. Невисока зарплата.
 2. Немає перспективи отримати власне житло.

Що, необхідне успішної роботи в Інституті, є у молодих людей?

 1. Знання, набуті у ЗВО, з фізики, математики, спеціальних дисциплін.
 2. Активність і бажання працювати, опановувати нові знання та навички.
 3. Вільне володіння комп’ютерами, стандартними пакетами програм, інтернет – технологіями, іноземною мовою.
 4. Комунікабельність в світовому науковому співтоваристві, енергія і зацікавленість у власному прогресі.

В нашому колективі багато молодих науковців, які досягли успіхів, стали визнаними вченими, мають авторитет в своїй галузі за кордонами України. Ми пишаємось ними!

Приходь до нас, і ти напишеш свою власну історію в науці, було б бажання вчитися і працювати!