image005
Іванов Віктор Кузьмич
керівник відділу № 34
доктор фіз.–мат. н., с. н. с.
тел. раб. +38-057-7634-396
E-mail: ivanov@ire.kharkov.ua

 Портфоліо


Тематика наукових досліджень

 1. Розробка моделей розсіювання електромагнітних хвиль різними природними середовищами, такими як грунт, рослинні покриви, ліси, морський та озерний лід, айсберги, шельфові льодовики, дослідження підповерхневих ефектів, забруднення морського поверхні та ін.
 2. Розробка радіофізичної апаратури дистанційного зондування Землі з аерокосмічних носіїв.
 3. Створення методичного забезпечення тематичної обробки даних дистанційного зондування з аерокосмічних носіїв, робота зі споживачами інформації.
 4. Наземний моніторинг місцевої та глобальної грозової активності за допомогою низькочастотного радіовипромінювання блискавок.
 5. Вивчення проблеми глобального потепління.
 6. Дослідження неоднорідностей нижньої іоносфери.
 7. Вивчення електромагнітних провісників землетрусів.
 8. Дослідження розсіювання радіохвиль і радіоголографія.
 9. Створення моделей джерел природних радіовипромінювань (грозових розрядів).
 10. Дослідження умов поширення УКХ над поверхнею розділу. Створення методів і алгоритмів розрахунку параметрів УКХ в випадково-неоднорідних середовищах.
 11. Дослідження приграничного шару атмосфери. Розробка контактних і дистанційних методів і засобів оцінки радіометеорологічних параметрів приграничного шару атмосфери.
 12. Дослідження поширення радіохвиль 0,5-10 ГГц в сильно поглинаючих середовищах з метою використання електромагнітного випромінювання в медицині та ветеринарії:
  • рішення зворотньої задачі з відновлення параметрів середовища поширення (температурні профілі в фантомах біотканин);
  • розробка та дослідження засобів введення мікрохвильового випромінювання в біотканини для цілей гіпертермії.

Науково-технічні розробки

Проектування, виготовлення та авторський супровід аерокосмічної апаратури дистанційного зондування Землі

Радіолокатори бічного огляду, скануючі НВЧ радіометри

 34-1

РБО-3 ШСЗ «Космос-1500»

Літаковий багатоцільовий радіолокаційний комплексМРЛКМРЛК ІЛ-18Д

 • різна проникаюча здатність;
 • оптимальне просторове дозвіл і смуги огляду поверхні;
 • використання даних у природокористуванні, екології, геології, мореплаванні, гляціології, метео-рологии та інших народногосподарських завданнях.

Параметри радіолокатора бічного огляду і скануючого радіометра ШСЗ «Космос-1500»

Прибор Параметр (характеристика)
Наименование Значення
РЛС БО Довжина хвилі, см 3
Поляризація ВВ
Тривалість імпульсу, мкс 3
Частота повторення, Гц 100
Ширина смуги огляду, км 450
Просторовий дозвіл, км 2,5x1,3
Кут початку огляду, град 20
РМ 08 Довжина хвилі, мм 8
Поляризація В
Діапазони вимірювання, К0 перший другий 110-330 150-250
Ширина смуги огляду, км 550
Просторовий дозвіл, км 25х25
Кут початку огляду, град 20
Період сканування, с 2

 Параметри радіолокаторів, що входять до складу МРЛК

Тип радіолокатора
РБО-0,8
РБО-3
РСА-23
РСА-180
РМ-0,8
Довжина хвилі, см 0,8 3 23 180 0,8
Поляризація
ВВ,ГГ
ВВ
ВВ,ГГ,ВГ,ГВ
ВВ,ГГ,ВГ,ГВ
ГГ
Кут падіння, град 20-60 20-80 20-85 20-85 20-60
Дозвіл, м2 30-60 30-50 30-50 2,5-50 30-100 2,5-50 500х500
Обробка борт борт борт земля борт земля борт
Смуга огляду, км влево 15 2х40 влево 30 30 10

Бортові антенні системи

image006

Антена система РБО Космос-1500, Океан, Січ-1

image008

Літакова  антенна система РМ-08

image010

Супутникова антенна система радіометра РМ-08

 • високий коефіцієнт підсилення; -
 • малий рівень бічних пелюсток;
 • адаптація до будь-якого носія.

Прийомо - передавальні пристрої

image012Приемо-фидерное устройство РБО 3 БПФУ image014 Приемник радиометра РМ-08
 • висока чутливість;
 • велика потужність випромінювання;
 • бортове електроживлення;
 • малі габарити.

Бортова апаратура обробки радіофізичної інформації

image016

Літак - лабораторія ІЛ-18Д МРЛК

 • обробка дистанційної інформації в реальному часі;
 • відображення на дисплеї оператора;
 • передача інформації наземним споживачам за радіолінії зв'язку.

Наземна інфраструктура прийому і обробки аерокосмічної ін-формації

 image018  image019
ІСЗ- «Космос-1500» Антена АППІ
 • проектування і створення автономних пунктів прийому космічної інформації АППІ;
 • первинна обробка інформації, впровадження в ГІС;
 • тематична обробка дистанційної інформації, передача споживачам інформації у вигляді тематичних карт.

Комплекс для вимірювання та реєстрації трьох компонент поля атмосфериками і НДХ станцій призначений для діагностики нижньої іоносфери

    image028  

Пристрій для впливу КВЧ випромінюванням на внутрішні органи пацієнта при комплексному лікуванні після проведення оперативного втручання.

Складається з генератора КВЧ на лавино-прольотному діоді (ЛПД) і опромінювача в захисній оболонці з біоінертного матеріалу. Генератор на ЛПД забезпечує необхідну потужність, що під-водиться до випромінювача (не менше 40мВт в безперервному режимі), при малих габаритах і масі всього пристрою. Опромінювач являє собою стрижневу діелектричну антену біжучої хвилі, яка живиться круглим металевим хвилеводом довжиною близько 200 мм з діаметром внутрішнього перерізу 3,6 мм і товщиною стінки 0,2 мм, приєднаним до фланця генератора через плавний хвилевідний перехід з прямокутного перерізу 3,6 мм х 1,8 мм на круглий, що забезпечує збудження в хвилеводі тільки хвилі основного типу H11. Додатково в конструкцію пристрою входять спрямований відгалужувач і детекторна секція для контролю потужності, що підводиться до опромінювача.

Захищено патентом: Пристрій для впливу крайвисокочастотним електромагнітним випромінюванням на внутрішні органи, заявл. 5.06.2012, № заявки u2012 06829, 25.02.2013, Бюл. № 4 Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України Бойко В. В.¹, Іванова Ю. В.¹, Мушенко Є. В.¹, Іванов В. К.², Фатєєв О. С.², Сілін О. О.², Стадник О. М.²

image030
 • Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України.
 • Інститут радіофізики та електроніки Національної академії наук України.

Автоматизований стенд для реєстрації розподілів електромагнітного поля в поглинаючих середовищах

Автоматизований стенд дозволяє реєструвати двовимірний просторовий розподіл амплітуди електричної компоненти НВЧ електромагнітного поля, яке створюється в рідких або гелеобразних середовищах різного роду випромінювачами (аплікаторами), які застосовуються в медицині або ветеринарії.

Стенд дозволяє реєструвати розподіл поля в горизонтальній площині на площі до 420х297 мм, забезпечує позиціонування зонду з дискретністю і точністю 0,1 мм. У кожному конкретному випадку розмір досліджуваної області (залежить від розмірів аплікатора і величини питомого поглинання поля в середовищі) і крок переміщення зонда по кожній координаті задається програмою і вибирається в діалоговому режимі. Діапазон частот реєстрованих електромагнітних полів від 900 МГц до 12 ГГц. При вихідної потужності НВЧ генераторів від 50 мВт до 1 Вт динамічний діапазон вимірювань розподілу квадрата напруженості поля, що створюється різними аплікаторами, знаходиться в межах 16 ... 30 дБ. Роздільна здатність по градієнту поля не гірше 1 дБ/мм.

image032

Шестиканальний електронний термометр

Призначений для вимірювання локальної температури різних ділянок тіла і внутрішніх органів пацієнта в медичних установах, а також температури різних зразків в наукових дослідженнях. В якості термодатчиків використовуються термопари, розташовані в кінцях герметично запаяних медичних голок. Діапазон вимірюваних температур (10 ... 55) °С, точність 0,1 °С. Результати вимірювання виводяться на рідкокристалічний індикатор термометра (для обраного каналу), а також можуть бути передані в ПК через послідовний порт RS32.

image034

Історія відділу

image0011 вересня 1979 в ІРЕ АН УРСР був створений відділ дистанційних методів дослідження природного середовища для розвитку нового наукового напрямку - космічної радіоокеанографії та дистанційного зондування Світового океану і морських льодів на замовлення МЗМ СРСР. Основою відділу стала група А.І. Калмикова, яка впритул займалася дистанційними методами радіолокації моря у відділі поширення радіохвиль І.Є. Островського (А.І. Калмиков, О.С. Курекін, В.Б. Єфімов, В.Ю. Левантовський, С.А. Шило, О.П. Пічугін, А. Б. Фетисов, С.Н. Діденко, Ю.В. Захаров, А.І. Губаренко), а також влилися в колектив фахівці з НВЧ радіометрії моря В.А. Комяк, А.С. Левда з лабораторії поглинання радіохвиль І.Х. Ваксера, теоретик Ю.О. Синіцин). Загальна чисельність відділу становила на момент створення 20 осіб, з них 2 кандидати наук (А.І. Калмиков, Ю.О. Синіцин). Відділ очолив А.І. Калмиков. Надалі чисельність відділу зросла. Наприклад при створенні апаратури дистанційного зондування ШСЗ «Космос-1500" брали участь наступні співробітники:

Найбільший внесок внесли А.І. Калмиков, В.В. Іголкін, О.П. Пічугін, П.М. Торчун, В.Ю. Левантовський, Ю.В. Захаров, В.Б. Єфімов, А.Б. Фетисов, Г.Н. Левчук, С.М. Діденко, В.І. Зельдіс, О.С. Гавриленко, В.М. Цимбал. Скануючий радіометр восьмиміліметрові діапазону створили В.О. Комяк, С.А. Шило, А.П. Євдокимов, П.М. Торчун, А.С. Левда, С.Є. Яцевич, Ю.В. Захаров. У розробці методичних питань обробки та аналізу космічної інформації брали участь А.П. Пічугін, Ю.О. Синіцин, В.М. Цимбал, Л.В. Єленський, О.С. Гавриленко, Д.М. Бичков, С.А. Величко, С.Є. Яцевич.

Теоретичне забезпечення робіт цього етапу виконали Ю.О. Синіцин, А.І. Тимченко, С.А. Величко за участю професора Ф.Г. Басса.

Пункт прийому космічної інформації реалізований під керівництвом В.І. Зельдіса; цілодобовий прийом інформації здійснювався А.Б. Фетисовим, І.А. Калмиков, А.П. Галактіонова, Н.В. Зубенко, С.Є. Яцевич.

image002

 Відділ 34 - 1983 р.

Зверху: Г.Н. Левчук, В.Б. Ефимов, О.С. Гавриленко, М.М. Скоробогатов, А.Б. Фетисов, О.С. Курекін, А.І. Калмиков, Ю.А. Кулешов, Ю.В. Захаров, Л.Н. Баташова, О.І. Рюмшіна, В.І. Шалімов, В.О. Комяк, Г.А. Аношко, С.Є. Яцевич, А.С. Левда.
Знизу: В.Ю. Левантовський, Н.А. Полякова, Л.П. Скворцова, Г.М. Сироватська

image003С 1995 по 1999 рр. відділом руководила к.ф.м.н., с.н.с. А.І. Тімченко. У цей же період у відділі відкривається новий напрям, який очолив доктор фізико-математичних наук, професор О.П. Ніколаєнко - дистанційне зондування навколишнього середовища пасивними методами. Об'єктами досліджень є світова грозова активність, космічна погода і поширення ННЧ-ДНЧ радіовипромінювання в хвильоводі Земля - іоносфера. До складу групи увійшли старші наукові співробітники, кандидати фізико-математичних  наук Л.М. Рабинович, В.А. Рафальський і О.В. Швець, пізніше до досліджень була залучена молодий співробітник О.І. Яцевич.

image004

Група Ніколаєнко

image005У 1999 році в колектив влилася група співробітників 32 відділу на чолі з доктором фізико-математичних наук В.К. Івановим, який очолив відділ дистанційного зондування Землі і керує їм по теперішній час.

image006

Відділ 34 – 2005 р.

Зверху: к.ф.м.н. О.М. Стадник, О.О. к.ф.м.н. Силін, к.ф.м.н. В.М. Шаляпин, О.С. Фатєєв, О.С. Васильєв, М.Е. Бичков, Ю.А. Васьковський, к.ф.м.н. Ю.В. Левадный, д.ф.м.н. О.В. Швець
Знизу: Ю.В. Горишня, д.ф.м.н. В.К. Іванов, д.ф.м.н. О.П. Нколаєнко, к.ф.м.н. С.Є. Яцевич, Т.Є. Чистова, к.ф.м.н. Л.М. Рабинович

Основна тематика відділу не зазнала істотних змін - це в першу чергу дистанційні методи і засоби дослідження природного середовища Землі і ряд нових напрямків, пов'язаних з дистанційними методами діагностики та вивчення дії електромагнітного випромінювання на живі організми і людину.

У 2011р. у відділ повернулися старі кадри к.т.н. В.М. Цимбал, к.ф.м.н. В.Б. Єфімов, к.ф.м.н. О. Я. Матвєєв, Д.М. Бичков, які підключилися до виконання тематики дистанційного зондування Землі, а також, був прийнятий на роботу д.т.н. Пащенко Р.Е займається вивченням фрактальних структур і сигналів.

Кількісний склад відділу в даний час: докторів наук - 4, кандидатів - 10, всього наукових співробітників - 28, допоміжних працівників - 3.

Основні результати відділу за весь час

Дослідження Землі з космосу

З початку 1980-х рр. у відділі починається розробка космічного радіолокатора бічного огляду і скануючого радіометра для вивчення океану і льодів.

Одночасно у відділі створюється літаковий комплекс апаратури, що складається з радіолокатора бічного огляду сантиметрового діапазону (РБО-3) і скануючого восьмиміліметрового радіометра (РМ-08) з оперативною обробкою інформації на борту, аналог космічної системи. У перших же експериментах підтверджена ефективність запропонованої в ІРЕ АН УРСР системи для вивчення океану і льодів [1].

Спільне використання інформації РБО-3 і РМ-08 принципово мало б забезпечити отримання даних про стан морської поверхні і льодів,  глибших, ніж дані кожного окремо взятого датчика. У ряді ситуацій ці можливості були проілюстровані, проте інформативність радіометричних систем виявилася набагато меншою, ніж очікувалося. У цей період отримано переконливі дані про можливості радіолокаційних спостережень льодів. Результати цих досліджень переконали співробітників відділу в перспективах радіолокаційних спостережень льодів з космосу. Вжиті численні спроби теоретично інтерпретувати дані зондування льодів, на жаль, не привели до створення адекватної моделі і методів розрахунку. Явище розсіювання льодами виявилося багато складнішим, ніж розсіяння морем. Разом з тим виконані дослідження показали перспективи вирішення широкого кола завдань по вивченню океану і льодів з космосу.

У 1983 р. запущений ШСЗ Космос-1500 (рис.1) з першим вітчизняним оперативним РБО зі смугою огляду близько 500 км і просторовою роздільністю 1-2 км [2].

Параметри РБО Космос-1500 (див. табл.1) обрано оптимальними для вивчення мезомасштабних процесів в океані і льодах, що забезпечувало можливість контролю основних взаємодій в системі океан-атмосфера, основних процесів льодоутворення і динаміки льодових покривів.

image001

 Рис 1. Космічний апарат «Космос - 1500» з радіофізичної апаратурою дистанційного зондування Землі на борту (ВДНГ СРСР)

Таблиця 1
Параметри РБО-3
Довжина хвилі, см 3,1
Поляризація ВВ
Діапазон кутів спостереження 20°-46°
Ширина ДС антени: в азимутальній площині в угломестной площині 0,2° 42°
Просторова роздільна здатність, км: при передачі по М- лінії при передачі по ДМ-лінії 2 х 2,5 0,8 х 2,5
Чутливість приймача, дБ / Вт -140
Потужність передавача 100 КВт
Тривалість імпульсу, мкс 3
Частота повторення імпульсів, Гц 100
Висота орбіти ШСЗ, км 650
Нахил орбіти  82,6°
Смуга огляду, км 450

Висока оперативність системи досягалася як вибором параметрів, так і обробкою інформації на борту і передачею її в міжнародному стандарті АРТ на широку мережу споживачів (у тому числі і на автономний пункт прийому та обробки космічної інформації в ІРЕ).

Розробка РБО і скануючого радіометра була передана НДІ радіовимірюваннь для промислового виготовлення. НДІРВ виготовив системи ШСЗ Космос-1766, 1899, Океан, перших українських національних систем ДЗЗ Січ-1, Січ-1м.

Починаючи з середини 1980-х рр. відділ приступив до розробки концепції побудови багатоцільових аерокосмічних оперативних радіолокаційних систем (БРЛК), що забезпечували спостереження океану, льодів і суші. Ця система планувалася до установки на ДОС "Мир" [3].

Пізніше запропоновано вирішення і виконано оцінку інформативності різних ра-діолокаційних систем дистанційного зондування. Було показано, що максимальну інформативність має комплекс, що складається з РБО, РСА і скатерометра. Відповідно до запропонованої концепції в період 1987-1990 рр. відділом спільно з ЦСКБ (Самара) і КБ "Південне" були виконані розробки перспективного варіанта багатоцільового радіолокаційного комплексу. Цю комплектацію було запропоновано до установки на національний супутник дистанційного зондування.

Багатоцільовий авіаційний радіолокаційний комплекс.

Паралельно з розробкою космічного варіанту створювався літаковий багатоцільової авіаційний радіолокаційний комплекс (МРЛК - «МАРС») [4]. Він був призначений як для забезпечення наукових досліджень, так і для виконання експлуатаційних робіт. Склад і параметри комплексу вибиралися також на основі запропонованої концепції (рис.2, табл. 2).

Реалізація активної фазованої ґратки (АФАҐ) дозволила вирішити комплекс проблем: компенсація еволюції носія; високий енергетичний потенціал РСА; оперативна обробка інформації на борту. Запропоноване рішення виключило необхідність управління супутником для компенсації траєкторних спотворень. Необхідно зазначити, що застосовані рішення дозволили досягти смуг огляду, перевищуючих смуги більшості космічних РСА, існуючих на тій момент.

image002

Рис.2 Літак - лабораторія МРЛК ІЛ-18Д

Таблиця 2
Параметри РБО-0.8 РБО-3 РСА-23 РСА-180
Довжина хвилі, см 0.8 3 23 180
Тривалість імпульсу, мкс стисненого ЛЧМ імпульсу розтягнутого ЛЧМ імпульсу 0.15 0.15 0.15 7 0.25 28
Потужність випромінювання імпульсу, кВт 50 100 1.5 0.3
Ширина спектра, МГц 6.5 6.5 12 6.5
Частота повторення імп., Гц 1000 1000 1000 1000
Чутливість приймача, Вт 10-12 10-13 10-14 5х10-14
Коефіцієнт посилення антени, дБ 33 30 19,4 11
Ширина ДС антени, град: в азимутальній площині в кутомісцевій площині 0.3 50 0.6 42 3.6 63 35 70
Тип антени АДИ ХЩ АФАГ ФАГ
Поляризація ВВ, ГГ, ВГ ВВ ВВ, ГГ, ВГ, ГВ ВВ, ГГ, ВГ, ГВ
Смуга огляду, км 15 2 х 45 15, 30 30, 60
Початковий кут огляду, град 20 20 20 20
Дозвіл, м 30...50* 20...50* 25...50* 2.5...25** 50...100* 10...50**

* Цифрова бортова обробка

** Цифрова наземна обробка

Застосування оригінальних систем калібрування потенціалу РБО і РСА з використанням ліній затримок на НВЧ дозволило досягти точності вимірювань до 2 дБ, що забезпечувало потреби більшості вимірювань параметрів об'єктів природного середовища [5].

Створення конформних антен для всіх систем, включаючи РСА 1,8 м, дозволило зберегти льотні якості літака, що має принципове значення для вивчення важкодоступних районів.

На борту був літака встановлено пункт прийому космічної інформації і створено радіоканал для оперативної передачі одержуваної інформації на Землю споживачам.

Багатоцільовий літаковий радіолокаційний комплекс розроблено А.І. Калмиковим, В.М. Цимбалом, О.С. Курекіним, О.Я. Матвєєвим, В.В. Іголкіним, М.В. Васильєвим, Г.І. Клочко, В.І. Зельдісом, А.С. Левдою, С.А., Шило, В.Ю. Левантовським, А.І. Логвіненко, В.Б. Єфімовим, О.С. Гавриленко, Л.В. Єленським, С.Є. Яцевичем та ін.

Практичне використання аерокосмічної інформації.

За своїми технічними характеристиками космічний РБО-3 не мав аналогів при практичному вивченні океану і льодів. Хоча системи Seasat, Shattle, згодом ЕRS-1, Radarsat та ін. мали високі потенційні характеристики, практичне використання їхньої інформації виявилося ефективним лише для суші. Ефективність РБО «Космос-1500» ґрунтувалася, насамперед, на використанні результатів фундаментальних досліджень і підтверджена на практиці.

Так, в 1983 р. за даними РБО Космос-1500 врятовано з кризового становища в важких льодах караван суден в Арктиці (протока Лонга) - рис.3.

У 1984 р. виявлено ураган Diana на узбережжі США, проведено синхронні літакові (США) і космічні (СРСР) експерименти, визначено точністні можливості вимірювання параметрів вітру (рис.4).

У 1985 р. проведено операцію з порятунку судна "Михайло Сомов", затертого в льодах Антарктики - рис.5.

У 1986 р. патрулювали відкол шельфового льодовика в Антарктиді зі станцією "Дружна-1".

У 1988 р. за даними РБО Космос-1766 спостерігався процес танення снігів у Дніпровському каскаді. Велика кількість снігів загрожувала катастрофічною повінню і, побоюючись її, адміністративні органи збиралися спустити водосховища на Східній Україні. Було б завдано величезної матеріальної та екологічний шкоди. Небезпека повені погіршувалася Чорнобильською катастрофою. Інформація РБО оперативно використовувалася в штабі паводкової ситуації і дозволила уникнути подібних втрат у Дніпровському каскаді водосховищ (рис.6).

У процесі досліджень з космічними РБО отримано ряд фундаментальних результатів. Спільні синхронні спостереження хмарних структур за допомогою оптичного сканера і поверхні океану за допомогою інформації РБО дозволили встановити, що всі основні процеси в системі океан - атмосфера проявляються на поверхні океану в зміні структури поля хвилювання (вітру). Саме цим методом ідентифіковано серпоподібні структури в радіолокаційних зображеннях океану, які проявилися у вигляді конвективних осередків. Одним з яскравих результатів стала розробка методики вимірювання енергетичних параметрів вихороподібних структур в системі океан - атмосфера, зокрема, вимірювання потужності тропічних циклонів (ураганів, тайфунів). Це дозволяє задовго до виходу ураганів на сушу виміряти їх потужність і оцінити їх небезпеку, прийняти необхідні заходи. На підставі проведених досліджень з'явилася принципова можливість виявлення зародження ураганів та їх розвитку.

Згодом спільно з фахівцями НАСА (США) запропоновано комплексувати інформацію РБО ШСЗ типу Космос-1500 / Океан, яка дозволяє оцінювати параметри ураганів в океані, з даними супутника ТRММ, що вимірює інтенсивність зливових дощів після виходу урагану на сушу. Спільні оптичні та радіолокаційні спостереження дозволили виявити вельми цікаві кільцеві підповерхневі структури в льодовиках Антарктиди і в Сахарі.

Радіолокаційні зображення РБО ШСЗ Космос-1500 використано для складання першої радіолокаційної карти Антарктиди, на якій виявляються відколи льодовиків, айсберги, розломи, підповерхневі геологічні структури. Цей напрямок являє собою інтерес у зв'язку з участю України в освоєнні Антарктиди.

image006

а)

image007

а)

image008

б)

image009

б)

Рис. 3. Порятунок каравану суден у протоці Лонга (1983р.) Радіолокаційне (а) зображення і тематична карта (б), на якій зазначено місце розташування судів і шлях їх виходу з льодового полону Рис. 5 Порятунок судна «Михайло Сомов» (1985р.), Затертого в льодах Антарктики. Радіолокаційне (а) зображення і тематична карта (б) на якій зазначено місце розташування судна і шлях криголама «Владивосток» при виведенні його по тріщинах в льоду на чисту воду
image010

а)

image011

б)

image012

а)

image013

б)

Рис.4 Радіолокаційне (а) зображення тропічного циклону і тематична карта (б) із зображенням «ока  тайфуну» і умовними позначеннями швидкостей вітру Рис. 6 Розподіл снігового покриву на території України за даними ШСЗ Січ - 1 (а - радіолокаційне зображення, б - тематична карта) image014image015image016image017

З метою широкомасштабного використання інформації радіолокаторів типу Космос-1500 / Океан було підготовлено методичні матеріали з дешифрування інформації по морю і кригам, а також методичний посібник для країн - учасниць програми «Інтеркосмос», а всі матеріали, що стосуються як створення радіолокатора, так і його експлуатації та обробки даних було узагальнено в монографії [6].

Використання радіолокаторів різних діапазонів дозволяло вирішувати широке коло наукових і практичних завдань. У вивченні моря це дозволило одночасно аналізувати стан капілярних, гравітаційно-капілярних і гравітаційних хвиль, на підставі чого в сантиметровому діапазоні вимірювалося поле приводного вітру, а в дециметровому - просторовий спектр хвилювання. Багаточастотне зондування дозволило по-новому вирішувати екологічні завдання. Наприклад, у запропонованій технології інформація РБО трисантиметрового діапазону використовується для виявлення факту розливу нафти, а дециметровий РСА дозволяє виділяти найбільш небезпечні ділянки товстих плівок (рис.7).

Завдання діагностики льодів також ефективно вирішувалися БРЛК. За допомогою дециметрового і метрового РСА виявляються айсберги, визначається стан льодів в літній період, що в сантиметровому діапазоні виявляється скрутним. При вивченні льодовиків багаточастотне зондування дозволяє провести пошарову діагностику їх структури до глибин в кілька кілометрів. Це дозволяє виявляти тріщини, розломи, геологічні структури.

Що стосується спостережень суші, то багаточастотне зондування дозволяє розділити внесок у зворотнє розсіяння  рослинністі і ґрунта. Так, відбиття на 8 мм формуються верхньою межею рослинності. На 3 см (рис.8) - шаром рослинності і іноді навіть верхнім шаром грунту. На 23 см - шаром грунту товщиною до декількох метрів На 1,8 м - шаром глибиною від декількох метрів до сотні метрів. Таке пошарове спостерігання дозволяє розділити поверхневі і підповерхневі відбиття, що забезпечує можливость вирішення задач підповерхневого зондування. При цьому глибина спостерігання становить від кількох метрів до сотні метрів залежно від вологості ґрунту (рис.9).

Літак Іл-18Д, обладнаний БРЛК, неодноразово забезпечував навігацію в Арктиці, за його допомогою контролювалися родовища нафти і газу на шельфі, виявлені газоносні соляні куполи в Харківській області, виконувалося екологічне патрулювання морської економічної зони та ін. Коло завдань, що вирішуються БРЛК, досить широке, що робить раціональним його використання в інтересах України і міжнародної співпраці.

Об'єктами зйомки були різні поверхні  що підстелюють в лісостеповій та степовій зонах України, тайгові зони Забайкалля, деякі райони Далекого Сходу, піски Кара-Кумів, гори Кавказу, Паміру і передгір'я Капет-Дага, заплави великих і малих річок, внутрішні водойми, зрошувальні канали, заболочена місцевість, засніжені райони Заполяр'я, тундра, геологічні об'єкти. Отримано матеріали по районах екологічних катастроф в районі Чорнобильської АЕС, Аральського моря, затоки Кара-Богазгол. Проводилися зйомки забруднень нафтопродуктами в районі Баку («Нафтові камені») з різноманітними товщинами нафтових плівок. На морях Тихого і Північного Льодовитого океанів (Японське, Охотське моря з островами, Баренцове, Карське, Лаптєвих та ін.) Проводились вимірювання параметрів морського хвилювання і льодової обстановки (рис.10). Отримано матеріали по льодовиках на Новій Землі і Землі Франца Йосипа і ряду інших (рис. 11).

Крім цього для ряду тестових полігонів було отримано гідрометеорологічну інформацію і наземні дані, отримані синхронно зі зйомкою з літака. Відбиралися проби ґрунту і рослинності з метою отримати дані про фізикохімічні і геометричні параметри поверхні, що підстелює. Ці додаткові дані дозволили по-новому підійти до створення емпіричних і теоретичних моделей відбиття від різноманітних типів поверхонь, що підстелюють.

image018

а)

image019

а)

image020

б)

image021

б)

image022

в)

image023

в)

Рис.7. Контроль забруднень морської поверхні нафтопродуктами на Каспійському морі в районі «Нафтові камені».  РБО СМ - (а), РСА ДМ - (б), тематична карта - (в)
image025

а)

image026

б)

image024

г)

Рис. 8 Сезонні радіозображення с/г територій в Харківській області, отримані РБО СМ в серпні (а) і жовтні Рис.9 Багаточастотні зображення (а - РБО СМ, б - РСА ДМ, в-РСА - М) і тематична карта (г) алмазоносного району в Архан-гельській області
image027 а)              б)             в)              г) image029

   а)                   б)                      в)

Рис. 10 Багаточастотні зображення морських льодів різного віку (а -РБО 3, б - РСА 23, в - РСА 180), тематична карта віку льоду виконана за міжнародними гляціологічними стандартами – г Рис.11 Багаточастотні зображення льодовиків на землі Франца - Йосипа (а -РБО 3, б - РСА 23, в - РСА 180)

Літакові дослідження, забезпечуючи наукові потреби, послужили і для відпрацювання методик обробки і дешифрування інформації для споживачей, дозволили розв'язувати різні народно-господарські завдання.

Дослідження з борту літака-лабораторії тривали до 1995 р. і були завершені з причин припинення фінансування.

Основні наукові результати, отримані співробітниками Інституту в процесі роботи над апаратурними комплексами, в області теоретичних досліджень, обробки результатів, впровадження отриманих даних споживачеві представлено в працях [7-46].

Таким чином, розпочате більше 40 років тому вивчення фізичної природи розсіювання НВЧ радіохвиль морською поверхнею, послужило основою нового наукового напрямку в Академії наук України - радіофізичних досліджень природного середовища Землі з аеро-космічних носіїв. Відмінною особливістю робіт у цьому напрямку стало поєднання фундаментальних досліджень з розробкою на основі їх результатів нової апаратури дистанційного зондування.

Широке коло наукових і практичних завдань вирішено з використанням розробленого першого вітчизняного космічного радіолокатора бічного огляду ШСЗ Космос-1500,  який впроваджено згодом до Державної космічної оперативної експлуатаційної системи Океан, першого національного Українського супутника дистанційного зондування «Січ-1». Пізніше цю систему запропоновано використовувати для виявлення критичних ситуацій та природних катастроф в інтересах світової спільноти.

У цей же період у відділі відкривається новий напрям, який очолив доктор фізико-математичних наук, професор О.П. Ніколаєнко - дистанційне зондування навколишнього середовища пасивними методами. Об'єктами досліджень є світова грозова активність, космічна погода і поширення ННЧ-ДНЧ радіовипромінювання в хвильоводі Земля - іоносфера. До складу групи увійшли старші наукові співробітники, кандидати фізико-математичних наук Л.М. Рабинович, В.А. Рафальський і О.В. Швець, пізніше до досліджень була залучена молодий співробітник О.І. Яцевич.

В рамках роботи гранту ІНТАС проводилися дослідження шуманівськго резонансу спільно з колегами з Росії, Ізраїлю та Швеції. У 1998 р був організований пункт спостережень в Карелії, робота якого продовжується і в даний час, що забезпечує отримання довготривалих рядів експериментальних даних по шуманівському резонансу. У співпраці з японськими і російськими колегами проводяться пошукові роботи з дистанційного виявлення електромагнітних провісників землетрусів.

Серед фундаментальних наукових результатів, отриманих в той період слід відмітити наступні:
 • було показано, що розщеплення власних частот електромагнітного резонанса під впливом геомагнітного поля дійсно спостерігається експериментально;
 • виявленіо і досліджено зміни в сигналах глобального резонансу, які пов'язані зі змінами «космічної погоди»;
 • вирішено зворотні задачі з відновлення просторового розподілу мірової грозової активності, що використовують як дані шумановского резонансу, так і розподіл кутів приходу ННЧ-НДВ атмосфериків.

У 1999 році в колектив влилася група співробітників 32 відділу на чолі з доктором фізико-математичних наук В.К. Івановим, який очолює відділ дистанційного зондування Землі і по теперішній час.

Основна тематика відділу не зазнала істотних змін - це в першу чергу дистанційні методи і засоби дослідження природного середовища Землі і ряд нових напрямків, пов'язаних з дистанційними методами діагностики та вивчення дії електромагнітного випромінювання на живі організми і людину.

СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

У 2005-2014 рр. під керівництвом завідувача відділом В.К. Іванова виконувалися роботи за основними, традиційним для відділу, науковими напрямками:

 1. дистанційне зондування поверхні Землі з аерокосмічних носіїв радіофізичними методами (Цимбал В.Н., Яцевич С.Є, Матвєєв О.Я.);
 2. низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища (О.П. Ніколаєнко, О.В. Швець);
 3. дослідження розповсюдження УКХ в неоднорідних випадково-шаруватих середовищах над шорсткою поверхнею (В.М. Шаляпін, Ю.В. Левадний);
 4. дослідження взаємодії електромагнітних полів НВЧ діапазону з біологічними об'єктами (О.М. Стадник , О.О. Сілін).

У цей період були розпочаті нові наукові напрямки: вивчення проявів надзвичайних ситуацій на морській поверхні і суші методами ДЗЗ (Матвєєв О.Я). Фокусування електромагнітного випромінювання в середовищах з штучними матеріалами (О.М. Стадник, О.О. Сілін). Вивчення впливу дощів на поширення зондуючих радіосигналів міліметрового і субміліметрового діапазонів і розробка досконалих дождемірних метеоприладів (Ю.І. Малишенко).

За результатами робіт виконаних з борту літака лабораторії сформовано банк радіолокаційних відбитків та даних контактних вимірювань, на основі якого встановлено взаємозв'язок багаточастотних радіолокаційних зображень з широким спектром ґрунтових характеристик. Розглядаються питання впливу рослинного покриву і лісів при наявності складного рельєфу місцевості, наявності об'ємних розсіювачів, широкого спектра шорсткостей поверхні на розсіяний сигнал при дистанційних методах зондування Землі.

Триває робота з вивчення можливості застосування природних сверхнизькочастотних ЕМ випромінювань, що порушуються розрядами блискавок в порожнині Земля-іоносфера для діагностики навколишнього середовища.

При вивченні проблеми діелектричних властивостей різних матеріалів природного походження, в тому числі біологічних тканин, розроблено та апробовано нові технічні рішення, проведено натурні експерименти, накопичено банк нових експериментальних даних про величини діелектричної проникності тканин і органів с/г тварин, експериментально апробовано сучасний більш гуманний і більш оперативний спосіб  стерилізації репродуктивних органів с/г тварин.

За останні 10 років колективом відділу було отримано ряд фундаментальних ре-зультатів в області створення методів дистанційного моніторингу катастрофічних явищ на суші і морі. Так, результати відпрацювання (за допомогою авіаційного комплексу дистанційного зондування АКДЗ-30) методики комбінованої (в умовах сухого осіннього сезону) добової і сезонної радіолокаційно-радіотеплової (термальної ІК) авіаційної зйомки покритих травостієм меліорованих ґрунтів показали, що з її допомогою може бути вирішена задача виявлення низки небезпечних катастрофічних процесів – поверхневого та підповерхневого перезволоження (в результаті неробочого стану дренажних каналів) ґрунту (раніше осушених заболочених ділянок), а також підземних осередків низькотемпературного окислення і самонагріву органічних речовин (у тому числі торфу), який їх самозайманням на ділянках, що переосушені[47]. (Цимбал В.М., Матвеєв О.Я., Яцевич С.Є. і Бичков Д.М.)

Експериментальні результати дозволили створити метод виявлення та картографування в районах підтоплення і заболочення шляхів міграції ґрунтових вод по прихованим зонам алювіальних відкладень, пов'язаним з руслами древніх річок, що дозволяє (при поєднанні з підповерхневим георадарним зондуванням) визначати перепіз таких зон міграції та оцінювати їх фільтруючу здатність [48]. (Іванов В.К, Цимбал В.М., Яцевич С.Є., Бичков Д.М.)

Отримано результати перших експериментів з відпрацювання методики програмної ідентифікації катастрофічних підповерхневих процесів - перезволоження грунту, низькотемпературного саморозігріву і загоряння органічних речовин (торфу, сіна, соломи тощо) на раніше осушених заболочених ґрунтах на основі даних термальної ІК і радіолокаційної зйомки. Результати комп'ютерної процедури тривимірної кластеризації даних комбінованої добової радіолокаційно-радіотеплової авіаційної зйомки свідчать про надійний поділ кластерів і впевнене співвіднесення (для обраниої ділянки) отриманих кластерів з результатами експертних оцінок. (Іванов В.К., Цимбал В.М., Яцевич С.Є., і Бичков Д.М.)

Співробітниками відділу також запропоновано і обґрунтовано нові супутникові радіолокаційний методи діагностики катастрофічних явищ, пов'язаних з аварійними розливами нафти на морській поверхні і хвилями сейсмічного походження.

При цьому, розроблено методику реалізації та перевірки радіолокаційного багатокутового методу дистанційного зондування, як за даними одночастотного методу, так і з залученням нової моделі розтікання нафти по морській поверхні, що підтверджує можливість використання методу для оперативного вимірювання товщини нафтової плівки на морській поверхні. Для збільшення достовірності верифікації необхідно додавати дані радіометричних і контактних вимірювань [49]. (А. Г. Боєв, О. Я. Матвєєв, В.М. Цимбал)

Для створення методу дистанційного радіолокаційного виявлення морських сейсмічних хвиль було розв'язано задачу впливу таких хвиль на спектр короткохвильового ветрового хвилювання (вітрової брижі), що розсіює зондуючі радіохвилі. При цьому вираз для радіоконтрасту вітрової брижі, що розвивається на довгій сейсмічної хвилі, було розроблено на основі лінійної, але більш загальної гідродинамічної задачі про взаємодії коротких хвиль з довгою хвилею, з урахуванням тиску вітру, в'язкості, повного поля швидкостей рідини в довгій хвилі. Запропонована гідродинамічна модель впливу сейсмічної хвилі на вітрове хвилювання є найменш інерційною. Дана модель дозволяє пояснити вплив вітрової брижі на сейсмічні хвилі типу цунамі, що швидко розповсюджуються. Отримані експериментальні результати підтверджують можливість радіолокаційної діагностики проявів небезпечних сейсмічних хвиль.

Проведений аналіз показав, що морські хвилі сейсмічного походження при зондуванні в сантиметровому діапазоні довжин радіохвиль характеризуються позитивними величинами радіоконтрастів на задньому схилі хвилі і негативними - на передньому. Їх величини, і це підтверджено радіолокаційними даними РБО ШСЗ "Січ-1", достатні для впевненого виявлення навіть відносно слабких проявів сейсмічних хвиль з аерокосмічних носіїв. (А. Г. Боєв, О. Я. Матвєєв, В.М. Цимбал)

Для вирішення завдань дистанційного зондування Землі у відділі з участю Іванова В.К., Пащенко Р.Е., Cтадніка О.М., Яцевича С.Є. використано методи фрактальної обробки інформації. На основі побудови поля фрактальних розмірностей радіолокаційнихних зображень показано можливість відокремлення різних типів природних об'єктів. Для аналізу використано багаточастотну інформацію, отриману літаковими і супутниковими радіолокаторами в міліметровому, сантиметровому, дециметровому і метровому діапазонах довжин хвиль.

Проведений аналіз дозволив виділити характерні типи лісових масивів, сіль-скогосподарчих угідь, дороги, ерозійні особливості місцевості, межі снігового покриву і його області з різним вмістом вологи, визначити кордон лід-море і області течій з різною фрактальної структурою, а також здійснити сегментацію меж областей забруднення морської поверхні і виділити зони циклону, що мають різні енергетичні характеристики [50].

У відділі розроблено систему управління розподіленими базами даних дистанційно-ного зондування землі, яка: дозволяє на відміну від існуючих в даний час систем, зберігати й обробляти в підтримуваних системою базах даних радіолокаційну інформацію дистанційного зондування землі великих обсягів; забезпечує доступ до радіолокаційних зображень в реальному масштабі часу для забезпечення користувачів інформаціїєю дистанційного зондування Землі.

При дослідженні фрактального трафіку в телекоммунікацііонних системах передачі даних ДЗЗ виконано: моделювання фрактального шуму і броунівського руху, що спостерігається в мережевих буферах і при передачі великих файлів; досліджено характер побудови черг при мережевому проектуванні; побудовано модель мережевого процесу з урахуванням компенсації втрати пакетів інформації. Розроблено нові методи управління інформаційними потоками в телекомунікаційних мережах обміну та обробки даних ДЗЗ [51]. (Кучук Г.А.)

У результаті порівняння даних вимірювань і обчислень доведено розщеплення ліній глобальних електромагнітних (шуманівських) резонансів [52]. Зняття резонансного виродження, як правило, не видно в звичайному спектрі потужності електричного або магнітного поля, так як розщеплення мало в порівнянні з природною шириною резонансних ліній. Розділення може бути виявлено шляхом використання просторової структури полів і/або еліптичної поляризації магнітного поля. Просторові властивості було використано в синхронних і послідовних вимірах вертикального електричного поля в двох обсерваторіях. Зняття виродження також проявляється в якості частотно-залежної еліптичної поляризації горизонтальній компоненти вектора магнітного поля, яка була виявлена експериментально.

Вперше глобальний розподіл блискавок було отримано в результаті рішення зворотної задачі для природного електромагнітного фонового поля наднизької частоти (ННЧ), виміряного одночасно на трьох станціях: Лехта (Карелія, Росія), Моширі (Хоккайдо, Японія) і Вест Гринвіч (Род-Айленд , США) [53]. Ми використовували двоетапний метод, що складається з: (1) інверсії спектрів ННЧ поля в розподіл джерел по дальності для кожної станції мережі і (2) обробки отриманих розподілів в якості проекцій в методі томографічної реконструкції. Структура вихідних розподілів по дальності, отриманих з експериментальних спектрів поля, змінюється протягом дня характерним чином для кожної станції, що може бути пояснено перерозподілом активності джерел в тропічних континентальних районах, так званих світових грозових центрах. Порівняння отриманих розподілів джерел і супутникових даних показало задовільну згоду, яка підтверджує працездатність методики інверсії для картування глобального розподілу блискавок по поверхні Землі.

Для аналізу даних, отриманих в трьох обсерваторіях, було також застосовано роба-стну методику, яка відокремлює варіації інтенсивності поля в універсальному та місцевому часі [54]. Середньодобові варіації було отримано для кожного місяця за період з серпня 1999 по грудень 2001 для кожної обсерваторії. Добові варіації для окремих місяців повторюються з року в рік, що свідчить про те, що просторово-часовий розподіл глобальних гроз щорічно відтворюється з незначними відхиленнями. Інший метод, заснований на геометричному усередненні записів, було використано для отримання альтернативних оцінок глобальної інтенсивності гроз. Результати, отримані в обох методах, показують виняткову подібність.

За спостереженнями глобального електромагнітного (шуманівського) резонансу виявлено модифікацію іоносфери в результаті гамма спалаху від SGR 1806-20 (27 грудня 2004) [55]. Гамма-промені знизили іоносферу на денній стороні земної кулі і модифікували спектри шуманівською резонансу. Гамма-спалах модифікував ток глобального електричного кола і, таким чином, став причиною "параметричного" ННЧ перехідного процесу. Результати моделювання порівнювалися зі спостереженнями і дозволили оцінити зміни в глобальному електричному колі. (Ніколаєнко О.П., Швець О.В., Яцевич О.І.)

У 2014-му році у видавництві Springer опубліковано монографію [56] в якій подано як теоретичні основи, так і результати новітніх досліджень шуманівського резонансу. Розглянуто такі проблеми: методи експериментальних спостережень шуманівських резонансів; виявлення іоносферних збурень, пов'язаних з сонячними протонними подіями, надпотужним гамма-спалахом, а також викликаних сейсмічною активністю; розв'язок зворотних задач з використанням результатів однопозиційних і багатопозіційних вимірювань для визначення характеристик світових гроз і властивостей нижньої іоносфери; зв'язок варіацій природного ННЧ поля з глобальною температурою.

Під керівництвом В.К. Іванова в цей період у відділі отримав подальший розвиток науковий напрямок, пов'язаний з діелектрометрією біологічних тканин і об'єктів. У співавторстві з О.О. Силіним і О.М. Стадником було проведено теоретичні дослідження, чисельне моделювання та експериментальне відпрацювання питань, пов'язаних з застосуванням методу відкритого кінця коаксіальної лінії.

В роботі [57] досліджено похибки визначення комплексної діелектричної проникності диссипативного середовища методом відкритого кінця коаксіальної лінії. Показано, що додаткові похибки у визначенні діелектричної проникності 2-міліметровим коаксіальним зондом в діапазоні частот від 2 до 18 ГГц, що виникають в результаті того, що застосовувані моделі не враховують особливостей реальної геометрії задачі (відсутності фланця у зонда і близькості апертури до поверхні середовища), менші за похибки через неврахування вищих мод на апертурі зонда.

Досліджено чутливість зондів і розраховано помилки визначення діелектрічних параметрів різних біологічних тканин, зумовлені похибками вимірювання комплексного коефіцієнта відбиття в НВЧ діапазоні [58]. Визначено критерії вибору оптимального діаметра зонда в залежності від частоти і типу біологічної тканини (з високим або низьким вмістом води).

Було розроблено модель адмітанса ізольованого коаксіального зонда і на її базі адаптовано методику вимірювання комплексної діелектричної проникності відкритим кінцем коаксіальної лінії [59]. Отримані оцінки чутливості показали можливість використання ізольованого зонда для вимірювання діелектричних характеристик рідких середовищ і біологічних тканин в НВЧ діапазоні. Незважаючи на деяку втрату чутливості в порівнянні з традиційним методом, ізольований зонд має забезпечити більш високу відтворюваність результатів вимірювань. Розглянута в роботі задача примикає до проблеми зондування шарів кінцевої товщини, що має самі різні практичні застосування: від визначення товщини емульсійних шарів і пакувальних матеріалів до діагностики раку шкіри в медицині.

Вперше показано, що тонка підкладка з метаматериала з одночасно негативною діелектричною та магнітною проникностями може призводити до появи резонансних мінімумів на частотної залежності коефіцієнта відбиття коаксіального зонда від шару середовища, що зондується [60]. Фізично це пояснювалося ефективним збудженням поперечно-магнітної поверхневої хвилі на межі середовища, що зондується, та метаматеріалу. На основі цього явища запропоновано модифікацію методу вимірювання комплексної діелектричної проникності рідин коаксіальним зондом, яка вимагає тільки амплітудних вимірювань коефіцієнта відбиття і можливості регулювати і вимірювати товщину шару рідини, що зондується з точністю 0,01 мм. При цьому вимірювання в смузі частот порядку 10% можуть забезпечити визначення діелектричної проникності одним і тим самим зондом в діапазоні її значень не менше декади з похибкою менше 5%. Такий метод також зручний для безперервного моніторингу малих відносних змін діелектричних параметрів досліджуваної рідини в технологічних процесах або наукових експериментах.

Практична реалізація наукових результатів групи здійснювалася за участю О.С. Фатєєва. Спільно зі співробітниками Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України були проведені дослідження можливості застосування електромагнітного випромінювання вкрай високої частоти (ЕМВ КВЧ) в лікуванні різних захворювань. На їх основі була розроблена конструкція компактного пристрою для опромінення ЕМВ КВЧ оперативно відкритих внутрішніх органів, ефективність якого досягається безпосереднім контактом опромінювача з органом [61]. За допомогою комп'ютерного моделювання було оптимізовано конструкцію опромінювача і підібрані режими опромінення, виготовлено макет пристрою і проведено його лабораторні випробування.

У відділі досліджено умови поширення радіохвиль сантиметрового і міліметрового діапазонів в приводному шарі атмосфери над морем, включаючи прибережні райони; вплив флуктуацій коефіцієнта заломлення і морського хвилювання на усереднені та флуктуаційнї характеристики радіосигналів; найбільш використовувані математичні моделі приводного шару атмосфери.

Труднощі, що виникають при побудові адекватної моделі приводного шару атмо-сфери, пов'язані з уточненнями емпіричних залежностей і подальшою перевіркою моделі на експериментальному матеріалі. Для перевірки обрані найбільш відомі моделі LKB (США), РДГМУ (РФ), ECMWF (ЄС), COARE (США). Розроблено алгоритми і програми оцінки радіометеорологічних параметрів за даними СГМВ, проведено зіставлення розрахованих параметрів з синхронно обмірюваними рефрактометром параметрами приводного хвилеводу випаровування. Показано, що точність вимірювання висоти хвилеводу вища для нестійкої атмосфери і складає близько 2,5 м. Всі моделі занижують величину висоти хвилеводу випаровування в області великих значень (10 - 20 м). Проведено оцінки чутливості моделей до точності СГМВ. Показано, що модель РДГМУ більш чутлива до точності СГМВ, ніж LKB.

Проведено дослідження структури поля см і мм радіохвиль в прибережних районах над морем чисельним методом розв'язку параболічного рівняння з покроковим розбиттям і перетворенням Фур'є. Проведено дослідження впливу аномально високих градієнтів поблизу поверхні моря. Показано, що при стандартній атмосфері в міліметровому діапазоні радіохвиль спостерігається спотворення пелюсткової структури (звуження і притиснення до поверхні моря першої пелюстки, а також зсув наступних пелюсток вгору), в сантиметровому діапазоні спотворення відсутні. При збільшенні рівня рефракції спостерігається збільшення кількості притиснутих пелюсток. Подальше збільшення висоти хвилеводу і її зміна з відстанню призводить до руйнування пелюсткової структури з близької відстані. Цей ефект проявляється сильніше для випадку низько розташованих антен. Для сантиметрових радіохвиль перехід від звичайної інтерференційної структури до неправильної відбувається безперервно. При повільних змінах розподілу коефіцієнта заломлення структура поля на хвилі 3 см залишається більш стійкою.

Виконано дослідження впливу дощів на роботу РЛС в діапазоні (1- 100 ГГц), обчислені коефіцієнти ослаблення і питомої відбиваності з використанням метеорологічної статистики випадання дощів і їх інтенсивності в одному з регіонів України для оцінки збою роботи РЛС.

Удосконалено метод чисельного розв'язку параболічного рівняння для оцінки рівня поля НВЧ радіохвиль, декремента затухання за рахунок регулярної рефракції і до-додаткового декремента загасання, обумовленого розсіюванням на неоднорідностях ко-коефіцієнта заломлення і висвічуванням енергії з хвилеводу для різних профілів. Проведено моделювання структури поля для хвилеводів з різними параметрами. Отримано гарний збіг з експериментальними даними, відзначено неодноріднийність висвічування енергії з хвилеводу випаровування уздовж дистанції поширення.

В результаті зіставлення ефективної висоти хвилеводу випаровування, оціненої за виміряними дистанційними залежностями множника ослаблення і відновленої по СГМВ, показано, що вплив флуктуацій коефіцієнта заломлення, що обумовлює додаткове зменшення множника ослаблення, можна врахувати за допомогою зниження реальної висоти хвилеводу в середньому на 2 м без шкоди для практичного застосування. Результати опубліковано в роботах [62-66]. (Ю. В. Левадний, В. К. Іванов, В. М. Шаляпін, Ю.І. Малишенко).

Наукові результати

2005

НДР “РАДИКАЛ”

Дистанційне зондування Землі

Продовжені роботи з дистанційного зондування культурної рослинності та лісових масивів характерних для Східної частини України з досить великим різноманіттям біометричних характеристик та порід дерев різного віку та лісотаксаціонних характеристик. При аналізі використана багаточастотна інформація, отримана синхронно літаковими радіолокаторами бічного огляду в діапазоні довжин хвиль від міліметрів до метрів на різних поляризаціях випромінювання і прийому. Здійснено великий  набір статистичних характеристик відбитих радіолокаційних сигналів в різних діапазонах радіохвиль від різноманітної культурної рослинності, хвойного та листяного лісу; проведено процедури розпізнавання, проведено моделювання впливу рельєфу місцевості в сумарний відбитий від поверхні сигнал та створено регресійні залежності. Проведено застосування фрактального аналізу для класифікації рослинного покриву та лісів. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Стадник О.М, к.ф.-м.н. Яцевич С.Є.,Васильєв О.С., Єгорова Л.О )

При виконанні робот по створенню бази даних дистанційного зондування поверхні Землі з аерокосмічних носіїв були розроблені та отримали подальший розвиток ряд алгоритмів, що дозволяють скоротити час передачі даних ДЗЗ в розподілених обчислювальних мережах. Проведено аналітичну оцінку середньої затримки пакета даних для основних методів маршрутизації інформаційних потоків, а також оцінка параметрів, що впливають на її зміну. Сформульовано основне завдання адаптивної маршрутизації інформаційних потоків, що дозволяє мінімізувати середню затримку пакета даних у мережі. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.т.н. Кучук Г.А., Швець О.В, Сухаревський І.О.)

Проведені дослідження були спрямовані на виявлення особливостей розсіювання як від середовищ із просторовою неоднорідністю, так і від середовищ, неоднорідних по вертикалі.

Розвинена теорія розсіювання від шорсткуватої напівпрозорої границі розподілу: повітря - неоднорідне середовище у випадку сильної шорсткості поверхні, що викликає сильне розсіювання. Розсіяне поле для довільного профілю неоднорідності отримано з використанням методу функцій Гріна. Даний підхід є узагальненням наближення Кирхгофа (метод інтегральних рівнянь), отриманого Фангом для однорідного випадку.

Розглянуто розсіювання від структур, розташованих під поверхнею в неоднорідних середовищах в умовах сильного зворотного розсіювання від поверхні. Було показано, що використання кореляційної функції дозволяє розподілити сигнали від близько розташованих до повеpхні об'єктів і від самої поверхні, тому що забезпечується фазове усереднення випадкового розсіяного сигналу.

Побудовано теорію розсіювання від підповерхневих шарів. Застосований метод досить чутливий до змін діелектричної проникності й може бути використаний для виявлення вологих шарів, похованих під шаром піску.

Розвитий підхід був спрямований на те, щоб дати рекомендації щодо того, які параметри виявляються найбільш інформативними з погляду роздільної реєстрації характеристик середовища й шорсткостей поверхні. Зокрема, було показано, що можна істотно поліпшити методику виявлення підповерхових об'єктів, застосовуючи додаткові коригувальні функції, що дозволяє ефективно знизити вплив розсіювання від шорсткостей границі на сигнал від підповерхневих структур.

Розроблені теоретичні моделі дозволяють адекватно інтерпретувати радіолокаційні зображення підповерхневих шарів і неоднорідностей, розташованих під шорсткуватою поверхнею.

Було показано, що використання спеціальних вагових функцій дозволяє pозділити сигнали від близько розташованих до повеpхні об'єктів і від самої поверхні.

З погляду розробки теоретичних моделей навколишнього середовища значимість моделі визначається тим фактом, що модель дозволяє враховувати як регулярні процеси дифракції на обмежених структурах, так і стохастичне розсіювання на випадково-нерівній поверхні. Рішення цієї проблеми важливо для багатьох галузей науки.  (к.ф.-м.н Тімченко А.І)

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

Проведено аналіз записів сигналів навігаційних станцій у сейсмоактивних регіонах. Знайдено аномальні відхилення амплітуди сигналу, які супроводжували землетрус 8,3 балів за шкалою Ріхтера, що стався біля острова Хоккайдо у 2003 році. Запропоновано схему взаємодії сейсмічної активності із нижніми шарами іоносфери з врахуванням планетарних і акусто-гравітаційних хвиль, які розповсюджуються в атмосфері.

Запропоновано теоретичну інтерпретацію експериментальних спостережень аномального зростання сигналу Шумановського резонансу (ШР) перед землетрусом у Тайвані що стався у 2000 році. Показано, що модифікація спектрів сигналу могла бути пов’язана з широкомасштабною неоднорідністю нижньої іоносфери, яка сформувалась над місцем майбутнього землетрусу.

Продовжено теоретичні дослідження взаємозв'язку сонячної активності і параметрів сигналу ШР з метою розв’язання зворотної проблеми з'ясування параметрів збурень іоносфери, які викликані потоками сонячних протонів, і характеру сонячно-земних зв'язків.

Проведено детальний аналіз записів трьох компонентів твік-атмосфериків задля з’ясування поведінки нижніх шарів іоносфери у продовж нічних умов. Знайдено монотонне збільшення висоти нижньої іоносфери при збільшенні сонячного зенітного кута. Проаналізовано сезонні зміни висоти нічної іоносфери.

Продовжено розробку моделей варіацій світової грозової активності із використанням даних наземних спостережень ШР та космічних спостережень блискавок. (д.ф.-м.н. Ніколаєнко О.П., к.ф.-м.н. Швець О.В, к.ф.-м.н. Рабинович Л.М., Яцевич О.І, Горишня Ю.В.)

Дослідження аномальних механізмів поширення хвиль над поверхнею моря

На основі експериментальних даних, отриманих під час морської кругосвітньої антарктичної експедиції, досліджено закономірності загоризонтного поширення ультракоротких радіохвиль у південних полярних широтах.

Відзначено аномально високі рівні сигналів гігагерцового діапазону. Проведено порівняльний аналіз застосування декількох варіантів теорії приграничного атмосферного шару Моніна-Обухова для розрахунку вертикального профілю коефіцієнта заломлення атмосфери над поверхнею моря. Досягнуто точність оцінки висоти  хвилеводу випаровування по стандартних метеорологічних вимірах, що дорівнює 2.5 метра. (д.ф.-м.н. Іванов В.К,  к.ф.-м.н. Шаляпін В.М., Левадний Ю.В.)

НДР “ІКАР”

Вивчення ЕМ полів у поглинаючих середовищах з частотною дисперсією

Оцінено додаткові похибки у визначенні діелектричної проникності різних середовищ методом відкритого кінця коаксіальної лінії в діапазоні частот від 2 до 18 ГГц, що виникають в наслідок того, що застосовувані моделі не враховують особливостей реальної геометрії задачі (відсутності фланця у зонда й близькості апертури до поверхні середовища), або збудження вищих мод на апертурі зонда. Показано, що останній фактор є найбільш суттєвим при вимірюваннях діелектричних властивостей середовищ із високою діелектричною проникністю (вода, м'язова тканина).

Отримано оцінки чутливості методу відкритого кінця коаксіальної лінії при вимірюваннях діелектричних характеристик біологічних тканин у НВЧ діапазоні зондами з різними діаметрами апертури. Показано, що для тканин з високим змістом води прийнятна чутливість методу в діапазоні частот від 2,45 до 10 ГГц забезпечуються коаксіальними зондами з діаметрами апертури від 2 мм до 4 мм. Для тканин з низьким змістом води прийнятна точність на частотах від 5 ГГц до 10 ГГц може бути забезпечена при використанні зонда з діаметром апертури близько 4 мм, а на частотах нижче 5 ГГц – із ще більшим діаметром. (д.ф.-м.н. Іванов В.К., Сілін О.О., к.ф.-м.н. Стадник О.М.)

 1. Виконання конкурсної тематики.

“Моніторинг”

Договір №7/354-2001 от "01 " 10.2001 “Використання радіолокаційних методів для картографування і моніторингу ґрунтів” в якому ІРЕ НАНУ є співвиконавцем по  договору з Науковим Центром “Інститут ґрунтознавства та агрохімії” УААН та ДФФД № Ф7/354-2001 “Сучасна методологія кількісного картографування і моніторингу земель”.

Розглянуто теоретичні і емпіричні особливості розсіяння радіохвиль різноманітними ґрунтами (з різною шорсткістю, гранулометричним складом, вологістю, діелектричною сталою та ін.), рослинністю та лісами різноманітного складу. Проведено аналіз багаточастотної інформації, отриманої с борта літака-лабораторії та отриманої на тестових ділянках при проведені на них польових робіт. ( д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Яцевич С.Є.).


2006

НДР “РАДИКАЛ

Дистанційне зондування Землі

Розроблені на основі фрактальних методів алгоритми і програми дешифрування радіолокаційних зображень (РЛЗ) дозволили: виділяти на РЛЗ характерні типи лісових масивів з різними лісотаксаційними характеристиками, сільськогосподарські поля з різними біометричними характеристиками в різні періоди вегетації, дороги, вододіли, ерозійні особливості місцевості; по дистанційним даним вивчати динаміку зміни границі сніжного покриву і його областей з різним вмістом вологи; виділяти на РЛЗ границю лід-море, області морських течій з різною фрактальною структурою, проводити сегментацію границь забруднення морської поверхні, виділяти зони циклонів з різними енергетичними характеристиками (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Стадник О.М, к.ф.-м.н. Яцевич С.Є.).

Розроблено систему керування розподіленими базами даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), що дозволяє на відміну від існуючих на цей час систем зберігати й обробляти в підтримуваних системою базах даних радіолокаційну інформацію ДЗЗ великих обсягів; забезпечує оперативний доступ до РЛЗ для забезпечення потреб користувачів інформації.

При дослідженні фрактального трафіка в телекомунікаційних системах передачі даних ДЗЗ виконане моделювання фрактального шуму і броуновского руху, що спостерігається в мережних буферах і при передачі великих файлів; досліджений характер побудови черг при мережному проектуванні; побудована модель мережного процесу з урахуванням компенсації втрати пакетів інформації. Розроблено нові методи керування інформаційними потоками в телекомунікаційних мережах обміну й обробки даних ДЗЗ. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.т.н. Кучук Г.А., к.ф.-м.н. Яцевич С.Є.)

Створено розрахункову модель для обчислення комплексної діелектричної проникності води, що забезпечує збіг розрахункових значень із усіма відомими на сьогодні експериментальними даними з погрішністю не більш, ніж 5% як у частотному, так і в температурному ході. Модель призначена для використання на робочих частотах дистанційного зондування від мікрохвильового до ІЧ діапазону, у тому числі заповнила багаторічну прогалину у так називаному “терагерцному” діапазоні. (к.ф.-м.н. Малишенко Ю.І.)

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

Виконано аналіз атмосфериків, що показав можливість моніторингу регулярних змін нижньої іоносфери, обумовлених залежністю від добових варіацій зенітного кута сонця, а також сезонних змін. Зокрема, показано, що зміни висоти нижньої границі іоносфери становлять 4-5 км протягом ночі.

Наведено експериментальні дані з шумановського резонансу: середні за місяці добові варіації пікових частот та інтенсивності електричної та магнітної компонент поля. Показано, що в рамках двокомпонентної моделі можна домогтися гарної згоди між експериментальними й модельними інтенсивностями ННЧ поля. (д.ф.-м.н. Ніколаєнко О.П., к.ф.-м.н. Швець О.В, к.ф.-м.н. Рабинович Л.М., Яцевич О.І, Горишня Ю.В.)

НДР “ ІКАР”

Вивчення ЕМ полів у поглинаючих середовищах з частотною дисперсією

Проведено чисельне моделювання факторів, що впливають на погрішність визначення комплексної діелектричної проникності методом відкритого кінця коаксіальної лінії: збудження вищих мод в апертурі зонда, кінцевість розмірів фланця й зразка, що досліджується. Розглянуто питання чутливості методу стосовно до зондування біологічних тканин, вироблені рекомендації з оптимального вибору розмірів зонда. Запропоновано конструкцію ізольованого коаксіального зонда, для якої розроблена півноволнова модель адмитансу, адаптована методика вимірювання й отримані оцінки чутливості. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Стадник О.М., Сілін О.О.)


2007

НДР “ІРІДІЙ”

Дистанційне зондування рослинних покривів багаточастотними радіофізичними методами і засобами.

Дослідження спрямовані на виявлення особливостей розсіювання від рослинних покривів з метою побудови адекватної моделі розсіювання.

У процесі роботи був проведений аналіз впливу різних типів розсіювачів, що є присутні у рослинних покривах, на характеристики розсіяного випромінювання й оцінений їхній внесок в інтегральні значення потужності розсіювання. Розглянуто вплив поглинання на інтенсивність розсіювання при різних природних станах рослинних покривів. На підставі проведеного аналізу встановлено, що найбільш адекватною моделлю для ідентифікації типів рослинних покривів є модель, що враховує переважне розсіювання від верхнього шару рослинного покриву.

Для побудови вищевказаної моделі розвинута теорія розсіювання від шорсткуватої напівпрозорої границі розподілу: повітря - рослинний покрив у випадку сильної шорсткості поверхні, що викликає сильне розсіювання, і довільне поглинання. Розсіяне поле для довільного профілю шорсткості отримано з використанням методу узагальнених функцій Гріна для обмежених ділянок розсіювання, що відповідає експериментальним ситуаціям.

На основі розвитого підходу були отримані вираження для розсіяного поля у випадку довільного профілю верхньої границі рослинного покриву. Попередній аналіз дозволив зробити висновок про те, що верхній шар біля границі розподілу рослинний покрив - повітря є досить інформативним з погляду  класифікації типів рослинності. (к.ф.-м.н. А.І. Тімченко)

У процесі роботи розглянуті актуальні для математичного моделювання процесів розсіювання радіохвиль від рослинних покривів питання поводження і зміни в часі і погодних умовах параметрів культурної рослинності, що виростає на території України, такий як пшениця, кукурудза, соняшник, цукровий буряк.

Оброблено експериментальні дані по біомасі рослинних покривів, вологості, архітектоніці і густоті посівів, необхідних при рішенні як прямої так і зворотної задачі. Оцінено параметри шорсткості поверхонь сільськогосподарських полів тестового полігона аерокосмічного зондування й оцінені їхні статистичні характеристики. Отримано оцінки впливу структурності і гранулометричного складу ґрунтів полів тестового полігона на радіолокаційні дані дистанційного зондування.

Показано що найкращий зв'язок із щільністю ґрунтів у сантиметровому діапазоні радіохвиль, а також із гранулометричним складом при комбінації сантиметрового і дециметрового діапазонів. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, Єгорова Л.О., к.ф.-м.н. Яцевич С.Є.).

Для експериментальних досліджень рослинних покривів розроблено багаточастотний скатерометр. Проведено його калібрування за новою методикою.  Створено систему введення інформації одержаної за допомогою скатерометра у комп'ютер.

Модернізовано ранцеву РЛС 1Р133 ("Кредо") для проведення досліджень методів  ідентифікації і визначення стану рослинних покривів. Розроблено і виготовлено систему цифрової реєстрації амплітуди, частоти і допплерівського зсуву частоти відбитих сигналів. Розроблено методику проведення досліджень. Проведено виміри різних  покривів, що підстилають, (овес, жито, ячмінь, озима пшениця і т.д.). Здійснено попередню обробку отриманих експериментальних даних. Розроблено метод аналізу сигналів відбитих від рослинних покривів з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності. Запропоновано багатомасштабну модель  сигналу, відбитого від різних поверхонь. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Пащенко Р.Е., Сілін О.О., Фатєєв О.М.).

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

Розв’язано проблему природного глобального електромагнітного резонансу порожнини Земля – іоносфера із гіротропною іоносферою. Доведено, що виродження коливань є повністю знятим завдяки анізотропії іоносферної плазми. Це спостерігається за допомогою вимірювань поляризації вектору горизонтального магнітного поля, яка виявляється круговою біля першої та другої резонансних частот.

За допомогою формального аналізу та чисельного моделювання оцінено внесок від глобальної полярної неоднорідності іоносфери, що посилюється під час сонячних протонних подій (СПП). Дані розрахунків порівняно з записами моніторингу глобального резонансу, що дозволило оцінити глибину модуляції полярної іоносфери: її провідність спадає вдвічі протягом СПП.

Розроблено просту модель світової грозової активності, що враховує існування “подіуму” у резонансному сигналі, який виникає завдяки рівномірно розподіленим вздовж екватору фоновим грозам. Ця фонова активність, що має тенденцію існувати завжди, комбінується із компактним світовим екваторіальним центром на 17 годинах за місцевим часом. Така двокомпонентна модель описує дані спостережень не гірш ніж комплексна модель, що базується на даних оптичних спостережень блискавок із космосу за допомогою супутника Optical Transient Detector – OTD. (д.ф.-м.н. Ніколаєнко О.П., к.ф.-м.н. Швець О.В,  Яцевич О.І.)

Дослідження поширення УКХ у неоднорідних випадково-шаруватих середовищах над шорсткуватою поверхнею.

Проведено аналіз сучасного стану розробок синтезаторів частоти, генераторів та множників частоти вхідних прийомних пристроїв дециметрового діапазону хвиль. Розроблено принципову схему АПЧ датчика рефрактометра, високостабільного гетеродина і прийомного пристрою радіометеорологічного вимірювального комплексу.

Проведено чисельний аналіз поширення радіохвиль сантиметрового діапазону в приповерхньому хвилеводі з урахуванням розсіювання на корельованих турбулентних флуктуаціях коефіцієнта заломлення тропосфери. Показано, що висвітлення енергії з хвилеводу приводить до додаткового ослаблення середньої потужності радіохвиль. Амплітуда випадкових змін потужності над хвилеводом виявляється значно вищою в порівнянні зі змінами у середині хвилеводу. Збільшення вертикального радіуса кореляції неоднорідністей коефіцієнта заломлення приводить до зростання вертикального радіуса кореляції інтенсивності радіохвиль.

Здійснено збір, аналіз і відбракування метеоданих по Світовому океану для розрахунку радіометеорологичних параметрів за розробленими програмами. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Шаляпін В.М., Левадний Ю.В.).

Дослідження взаємодії електромагнітних полів НВЧ діапазону з біологічними об'єктами.

Розроблено методику досліджень діелектричних характеристик рідких речовин ізольованим коаксіальним зондом та проведено її експериментальне опрацювання. Отримано попередні результати чисельного моделювання розподілу електромагнітних полів НВЧ випромінювачів у фантомах біологічних середовищ. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Стадник О.М., Сілін О.О.)


2008

НДР «ІРІДІЙ»

Дистанційне зондування рослинних покривів багаточастотними радіофізичними методами і засобами.

Дослідження, виконані в 2008 році, були направлені на побудову адекватної моделі розсіяння електромагнітного випромінювання від рослинних покривів. Головною особливістю розробленої моделі є можливість опису розсіяння в широкому діапазоні частот.

Проведений аналіз попередніх експериментальних і теоретичних результатів дозволив встановити, якими основними характеристиками повинна володіти теоретична модель. На основі цього аналізу була розроблена модель розсіяння з наступними параметрами середовища що розсіює: розглядався шар довільної товщини, в порівнянні з довжиною хвилі зондуючого випромінювання, з довільним поглинанням; верхня межа шару має шорсткості довільного розміру в порівнянні з довжиною хвилі; площа розсіяння обмежена.

Для побудови вищезгаданої моделі використовувався метод узагальнених дискретних функцій Гріна для обмежених середовищ, модифікований для випадку середовища з шорсткої напівпрозорої межі розділу, що знаходиться усередині неї.

Отримані вирази для розсіяного поля дозволяють: досліджувати широкосмугове розсіяння від верхньої межі рослинного покриву у разі сильного поглинання електромагнітного випромінювання, яке безпосередньо пов'язане з вологістю рослинного покриву, що дозволяє визначати стан цього рослинного покриву; проводити широкосмугові дослідження для рослинних покривів з різною глибиною проникнення електромагнітних хвиль в глиб шару, з метою отримання як характеристик рослинності, так і ґрунтів під нею; проводити адекватне порівняння даних, отриманих для різних площ опромінювання, для зіставлення супутникового/літакового зондування з наземними вимірюваннями.(к.ф.-м.н. А.І. Тімченко)

Оброблено нові багаточастотні радіолокаційні експериментальні дані отримані з борту літака - лабораторії «Марс» для різноманітних рослинних покривів та лісових масивів Центральної та Східної України, необхідних при рішенні як прямої так і зворотної задачі. Проведено вибір параметрів сільськогосподарських полів тестового полігона аерокосмічного зондування, отриманих в час проведення радіолокаційної зйомки, й оцінені їхні статистичні та біометричні характеристики.

Показано що найкращий зв'язок із біометричними характеристиками існує в міліметровому та сантиметровому діапазонах, а з вологістю ґрунтів у сантиметровому та дециметровому діапазонах радіохвиль при різноманітних поляризаційних характеристиках випромененого та прийнятого радіолокаційного сигналу.(д.ф.-м.н. Іванов В.К, Єгорова Л.О., к.ф.-м.н. Яцевич С.Є.).

Згідно плану проведена серія експериментів, що до визначення можливостей 2-х сантиметрової когерентно - імпульсної РЛС у штатному режимі «СРЦ», а також можливостей, реалізуємих за допомогою аналізу форми (структури) сигналів на основі фазових  портретів та фрактальної розмірності. В штатному режимі РЛС дозволяє впевнено розпізнавати людину, що рухається кроком, біжить, здійснює перебігання, а також транспорт, що рухається. Але розпізнавання характеру руху людини чи транспорту, за допомогою звукового сигналу, потребує довгострокового тренування оператора РЛС.

Основою автоматичного розпізнавання і селекції є обробка сигналів з використанням обчислювальних методів фрактального аналізу та фазових портретів.  Застосування цих методів аналізу структури сигналів з виходу фазового детектора дозволяє якісно досліджувати властивості сигналів, що одержані в результаті проведення експерименту. Ці методи дозволили розпізнавати людину, що йде кроком, біжить, перебігає, переповзає, а також, що стоїть і розмахує руками. Обробка дозволяє впевнено виявити групу людей і розпізнавати похідній стрій, шеренгу, неорганізований натовп.

Крім того, дані методи дозволили виділити людей, що рухались у глибині лісу на 20-25 метрів від його краю. Застосування фазових портретів забезпечило впевнене розпізнавання важкої та легкої  техніки, що рухалась. Обробка результатів обмірювань різних поверхонь місцевих нерухомих предметів та будівель  дає можливість розпізнавати окремі будівлі та металеві вежі.

Вказані методи обробки сигналів були перевірені в травні 2008 р. під час проведення навчання війкових підрозділів внутрішніх військ на базі кримського  ТРК ВВ МВС Україні.

Основні методи обробки та результати експериментальних досліджень приведені в Звіті про НДР(договір про співдружність) “Оцінка можливостей переносних РЛС розвідки наземних цілей з виявлення і розпізнавання нерухомих і рухомих об'єктів на фоні підстилаючої поверхні”, шифр “Кредо”, 2008р.(д.ф.-м.н. Іванов В.К, д.ф.-м.н. Пащенко Р.Е., к.ф.-м.н. Сілін О.О., Фатєєв О.С.)

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

Проведено обробку даних моніторингу ШР з метою одержання добових та сезонних варіацій резонансної інтенсивності та пікових частот.

Дані зіставлено з розрахунками, що базуються на класичних та запропонованих нами моделях світової грозової активності. Знайдено параметри світових гроз.

Розрахункові імпульсні форми, які одержані з використанням побудованого нами розв’язку у часі, було зіставлено з унікальними записами ННЧ сплесків, що одержані у Японії з надзвичайно високою частотою квантування при дуже низькому рівні місцевих перешкод. Результати продемонстрували ідентичність експериментальних та розрахункових даних.

Результати роботи склали частину докторської дисертації с.н.с. Швеця О.В., яку було успішно захищено у 2008 р. Завершується робота над кандидатською дисертацією м.н.с. Яцевич О.І., що планується подати у 4-му кварталі поточного року. (д.ф.-м.н. Ніколаєнко О.П., к.ф.-м.н. Швець О.В,  Яцевич О.І.)

Дослідження поширення УКХ  у неоднорідних випадкових-шаруватих середовищах над шорсткуватою поверхнею.

Отримано подальший розвиток методики розрахунку впливу стану морської поверхні на поширення сантиметрових радіохвиль в хвилеводі випаровування. У існуючих стандартних методиках розрахунку коефіцієнт відбиття радіохвиль від морської поверхні обчислюється в рамках наближення Кирхгофа, яке не враховує ефекти затінювань і негаусовості. Отримано чисельні розв'язки параболічного рівняння, які дозволяють врахувати обидва цих чинника. Показано, що затінювання мають істотно більший вплив на поширення сантиметрових радіохвиль в хвилеводі випаровування в порівнянні з урахуванням негаусовості. Отримані результати дозволяють істотно підвищити точність  прогнозування поширення радіохвиль в нижній тропосфері і можуть бути використані в цілому ряду прикладних завдань навігації, радіозв'язку і радіолокації. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Шаляпін В.М., Левадний Ю.В.).

Розвинено сучасні методи спектрального оцінювання, засновані на ряду лінійних і нелінійних інтегральних перетворень. Запропоновано системний спектральний аналіз. Проаналізовано його достоїнства і недоліки. Системний спектральний аналіз застосовано для аналіза реальних експериментальних даних.

Проаналізовано методи генерації, випромінювання, прийому і обробки надширокосмугових радіосигналів. Оцінено можливості, достоїнства і недоліки застосування надширокосмугових радіосигналів при вирішенні завдань радіолокації, дистанційного радіозондування і телекомунікацій.(д.ф.-м.н. Чорногор Л.Ф. )

Дослідження взаємодії електромагнітних полів НВЧ діапазону з біологічними об'єктами.

Розглянуто особливості методу відкритого кінця коаксіальної лінії для визначення електричних характеристик середовищ з негативною ефективною діелектричною і магнітною проникністю. Отримано приклади частотного ходу комплексного коефіцієнта відбиття і вивчено вплив втрат на чутливість методу. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Стадник О.М., к.ф.-м.н. Сілін О.О.)

Одним з перспективних методів лікування після опікових стриктур стравоходу є надвисокочастотна терапія (НВЧ - терапія).

При виконанні роботи набуто середніх значень діелектричної проникності рубцевої тканини. Вибрано частоту випромінювання, розроблено випромінювач ЕМ поля НВЧ коливань, що поміщається у шлунковий зонд. Проведено моделювання розподілу ЕМ поля для різних випадків. Спільно з ІЗНХ АМН України проведено експериментальні дослідження на органах свині, визначено потужність випромінювання і температуру нагріву, вплив експозиції, а також вплив ЕМ поля на інші органи (серце, легені і т.д.). (д.ф.-м.н. Іванов В.К., к.ф.-м.н.  Сілін О.О.)


2009

НДР «ІРІДІЙ»

Дистанційне зондування землі багаточастотними радіофізичними методами і засобами.

На сучасному етапі розвитку засобів дистанційного зондування Землі великий практичний інтерес представляють оцінки поверхні що підстилає (оцінки переходу поверхні з одного стану в інший) і розпізнавання типу поверхні. Останніми роками перспективними напрямами в дослідженні різноманітних структур є використання математичних методів, заснованих на застосуванні нелінійних процедур (реконструкція аттракторів, фрактальний аналіз, вейвлет-аналіз).

Нами була розглянута можливість застосування теорії радіохвиль для розпізнавання типу поверхні при дистанційному зондуванні Землі. Основними елементами експериментальної установки були когерентно імпульсна РЛС (l=1.8 см, τи = 0.4 мкс), цифровий осцилограф і ПЕОМ.

Експериментальні дослідження проводилися на полях Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва.

Для забезпечення різних кутів зондування поверхонь в ході експерименту використовувалася автовежа, на якій розташовувався антенний блок РЛС. Висота підйому антени складала: h1 = 5.8м, h2 =10.2м.

Використовувалися наступні типи поверхонь: озимина, стерня + рілля, рілля, рілля + трава, стерня соняшнику.

Для вирішення завдання розпізнавання типу поверхні використано метод аналізу структури тимчасового ряду з розрахунком фрактальних розмірностей. На основі аналізу отриманих результатів було встановлено:

 • використання фрактальної розмірності при розпізнаванні типу поверхні що підстилає дозволяє виділити приховані закономірності форми сигналу з виходу ППЧ ;
 • за допомогою фрактальних сигнатур добре розділяється рілля і поверхні з рослинністю(озимина, стерня + рілля, стерня).

При проведенні подальших досліджень доцільно розглянути можливість застосування розробленого методу для розпізнавання різних поверхонь великої площі.  (д.ф.-м.н. Іванов В.К, д.т.н. Пащенко Р.Е,Фатєєв О.С).

Оброблено багаточастотні радіолокаційні експериментальні дані що отримані з борту літака-лабораторії «Марс» для різноманітних грунтів: пісків центральних Каракумів, чорноземів та інших ґрунтів  Центральної та Східної України. Необхідність таких даних потрібна для рішення як прямої так і зворотної задачі підповерхневого зондування. Також ці дані було використано для визначення на радіозображеннях проявів геологічних структур на поверхні землі.

Експериментально показано можливість визначення проявів підповерхневих об'єктів, геологічних структур і родовищ корисних копалин, а також визначення їх параметрів з використанням даних багатоканального радіолокаційного зондування, зокрема, багаточастотних і поляризаційних методів. Проведено тематичну інтерпретацію багатоканальних радіозображень отриманих з борту літака лабораторії що дозволила надійно ідентифікувати підземні укриття, трубопроводи та ряд інших об’єктів техногенного та природного характеру. Підтверджено високу проникливість радіохвиль дециметрового та метрового діапазонів, що дозволяє проводити томографію поверхні разом з датчиками сантиметрового та міліметрового діапазонів, найбільш чутливими до шорсткості та вологості поверхні, що підстилає.

Проведено обробку радіолокаційних експериментальних даних отримані з борту літака–лабораторії, що дозволять в майбутньому створити методики аерокосмічного моніторингу підтоплень ґрунтів на великих площах та отримувати  оцінку їх характеристик. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, Єгорова Л.О., к.ф.-м.н. Яцевич С.Є.).

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

Проведено обробку даних, які були одержані у трьох пунктах спостережень Шуманівського резонансу (ШР): Лехта (Карелія, Росія), Мошири (Хоккайдо, Японія) , та Вест Гринвіч (Род Айленд, США). З цією метою О.В. Швеця було командировано до Університету електрозв’язку (Токіо, Японія), де у співробітництві із японськими та американськими колегами було створено базу даних усереднених спектрів ШР для трьох пунктів.

Одержано розв’язки зворотної задачі щодо реконструювання просторового розподілу світової грозової активності за результатами спостережень у трьох вище зазначених пунктах. Проведені дослідження показали перспективність запропонованого авторами методу реконструкції щодо створення карт світової грозової активності за даними аналізу записів ШР. За результатами цих досліджень опубліковано статтю та зроблено доклад на міжнародному симпозіумі у Японії.

Підготовлено кандидатську дисертацію присвячену обробці і аналізу експериментальних даних та розробці ефективних моделей світової грозової активності, що відповідають результатам  довгострокових спостережень глобального електромагнітного резонансу в обсерваторії, розташованій у Карелії (Росія).

Вдосконалено методи дослідження нижньої іоносфери із використанням природних сигналів – атмосфериків, які  відображають властивості поперечного резонансу порожнини Земля – іоносфера. За результатами роботи подано до друку статтю.

Розв’язки, що отримані безпосередньо у часі, були використані для зіставлення із результатами зарубіжних спостережень, що виконані із унікально високим часовим квантуванням в обсерваторії із надзвичайно низьким рівнем індустріальних завад. Це дозволило продемонструвати високу взаємну відповідність даних та водночас уточнити відстань до потужних блискавок, які служили джерелом імпульсних сигналів. Одержано оцінку точності глобальної локації потужних блискавок із одного пункту спостережень без застосування спектральної обробки сигналу. Результати опубліковано у статтях (вітчизняні та міжнародні видання) і доповідях на міжнародних конференціях в Чикаго (США) та Санкт-Петербурзі (Росія).

Було розроблено модель для обчислювання електромагнітного поля в середній атмосфері над блискавкою, що має загнутий канал (Г–канал). Було враховано послідовне випромінювання окремих частин каналу розряду та відбиття радіохвиль від поверхні землі та нижньої іоносфери. Показано, що наявні поля здатні створити структури аналогічні “червоним спрайтам”. Результати було опубліковано у вітчизняних та міжнародних наукових журналах та у доповідях на міжнародних конференціях в Чикаго (США) та Санкт-Петербурзі (Росія). (д.ф.-м.н. Ніколаєнко О.П., д.ф.-м.н. Швець О.В,  Яцевич О.І.)

Дослідження поширення УКХ у неоднорідних випадково-шаруватих середовищах над шорсткуватою поверхнею.

Відомо, що ультракороткі хвилі поширються далеко за горизонт (дальнє тропосферне поширення - ДТП) за рахунок розсіяння випромінювання на флуктуаціях коефіцієнта заломлення, а також за рахунок відбиття від підведених інверсійних шарів.

Для проведення аналізу рівнів сигналів в області ДТП використано дані досліджень 28-ої Радянської Антарктичної експедиції, яка була найповніше забезпечена метеорологічними, радіометеорологічними і радіофізичними дослідженнями.

Радіофізичні дослідження проводилися на 4 частотах: F1 =150 Мгц, F2 =600 Мгц, F3 = 3Ггц і F4 = 10 Ггц. Вимірювання проводилися в основному в області ДТР. Метеорологічні умови були близькі до стандартних, висота приводного хвилеводу не перевищувала 6 м, градієнт коефіцієнта заломлення в нижньому кілометровому шарі мав значення 0,035 ± 0,003 N од./м.

Аналіз результатів показав, що радіометеорологічні умови в літній період над Південним океаном відповідають усередненим стандартним радіометеоумовам над сушею в середніх широтах в зимовий період. В той же час спостерігається відмінність в частотній залежності множника ослаблення, обумовлена повільнішим спадом рівня сигналів на вищих частотах. Це пов'язано з нижчою висотою приграничного шару і, як наслідок, з сильнішими анізотропними флуктуаціями на межі приграничного шару. Результати попереднього аналізу і оцінки впливу висоти і величини Cn на межі приграничного шару на величину ослаблення сигналу в зоні ДТР дають задовільну згоду. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Шаляпін В.М., Левадний Ю.А.)

Дослідження взаємодії електромагнітних полів НВЧ діапазону з біологічними об'єктами.

Досліджено процеси локальної НВЧ гипертермії внутрішніх органів сільськогосподарських тварин, яка представляє істотний інтерес з погляду її впливу на процеси росту.

Для локального нагріву тканин органів електромагнітним полем НВЧ використовувалися компактні випромінювачі контактного типу (аплікатори), які підключалися до генератора НВЧ за допомогою коаксіального кабелю.

Для вибору оптимального режиму опромінювання (частоти, потужності, що підводиться до аплікатору, і тривалості сеансу) необхідно знати створюваний аплікатором розподіл за об'ємом конкретного органу величини питомої поглинаємої потужності і пов'язаний з нею розподіл і динаміку зміни поля температур протягом сеансу.

Безпосередньо контролювати ці величини не видається можливим. Тому була розроблена методика чисельного моделювання процесу НВЧ нагріву внутрішніх органів шляхом сумісного розв'язання методами кінцевого інтегрування електродинамічної і теплової (рівняння біотеплового переносу) задач. (д.ф.-м.н. Іванов В.К, к.ф.-м.н. Стадник О.М., , к.ф.-м.н. Сілін О.О.)


2010

Радіофізичні методи та засоби в задачах моніторингу зовнішнього середовища і в біомедичних застосуваннях» , НДР «ІРІДІЙ»

Дистанційне зондування землі багаточастотними радіофізичними методами і засобами.

Проведено дослідження проявів поверхневої води і підтоплень ґрунту за допомогою даних авіаційного дистанційного зондування та наземних вимірювань, яке переконливо підтвердило ефективність використання для цього комбінованого повітряного радіолокаційно - інфрачервоного дистанційного зондування. При цьому радіолокаційні засоби дозволяють незалежно від умов освітленості, хмарності тощо виявляти і картографувати поширення води на поверхні суші (наприклад, в результаті повені), вирішуючи завдання оперативного моніторингу паводкових процесів. Інфрачервоні дані дистанційного зондування за умов проведення денної та нічної зйомки тих же територій дозволяють виявити і картографувати прояви як поверхневої води, так і підповерхневого зволоження (підтоплень) ґрунтів. Теплові контрасти зображень зон підтоплень на ІЧ зображеннях досягають 4 - 500С щодо незволожених ділянок, що дозволяє з високою надійністю їх відрізняти від інших утворень. За допомогою радіолокаційної інформації РБО (8-мм діапазону радіохвиль, які досить чутливі до польової рослинності) можливо нормувати ІЧ зображення зон підтоплень зменшуючи при цьому маскуючий вплив поверхневої рослинності, яка значно підвищує вірогідність одержуваних даних.

Результати проведеного наземного тестування підтверджують інформацію про ділянки підтоплень, які були виявлені при дистанційному авіаційному зондуванні.

Таким чином, результати роботи переконливо показали ефективність методики сезонного комбінованого повітряного оптико - радіолокаційно - інфрачервоного дистанційного зондування паводкових явищ і підтоплень, а також необхідність проведення подальших досліджень спрямованих не тільки на відпрацювання методів якісного виявлення підтоплень але і на створення та відпрацювання методів кількісного аналізу, тобто оцінювання ступеня поверхневою і підповерхневого зволоженості грунтів на великих площах, що надзвичайно важливо для прогнозування стану озимих посівів і попередження критичних ситуацій і катастроф (що викликані повенями і підтопленнями). (Іванов В.К.,Яцевич С.Є., Єгорова Л. ).

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

Промодельовано динаміку просторово-часового розподілу імпульсного електричного поля в мезосфері над позитивним пробоєм, канал якого зігнуто на зразок літери Г (Гава). Канал пробою містить вертикальну і горизонтальну секції, тому тік блискавки спочатку рухається вертикально вгору, а потім повертає в горизонтальному напрямі. Тому спочатку з'являється випромінювання вертикальної секції, а потім – горизонтальної. Останнє комбінується з хвилею, відбитою|відбивати| від землі, і в атмосфері спостерігається три послідовні імпульси від зігнутого одиночного розряду. Затримка між імпульсами залежить від величини швидкості руху хвилі току по каналу блискавки. Всі три імпульси багато разів відтворюються завдяки послідовним відбиттям від нижньої межі іоносфери і від межі земля – повітря. При цьому виникають структури, подібні М-компоненті, що часто спостережується в негативних пробоях. Взаємне накладення імпульсів створює нестаціонарну тонку структуру в просторовому розподілі електричного поля, яка існує не менше 2 мілісекунд, а амплітуда поля перевищує поріг утворення т.з. «тікаючих електронів». Оцінки вказують на спроможність фокусування електронів в мезосфері імпульсним полем блискавки. При реалістичних швидкостях часток і величинах полів бунчировка електронів відбувається на відстанях близько 10 км. від області взаємодії часток з імпульсним полем і запізнюється від моменту взаємодії на декілька мілісекунд. Таким чином, концепція зігнутого каналу пробою може виявитися продуктивною при інтерпретації формування об'єктів, що світяться, таких як «red - sprite».

Проведено зіставлення розрахункових і спостережуваних експериментально часових форм природних імпульсних наднизькочастотних (ННЧ) випромінювань, джерелами яких служать порівняно рідкісні надпотужні блискавки. Продемонстровано, що форма імпульсів, передбачена теоретично, спостерігається, якщо в досліді використовується широкосмуговий приймач без режекторних фільтрів, а обсерваторія розташована в місці з виключно низьким рівнем індустріальних перешкод. Особливу увагу приділено виділенню сплесків ННЧ випромінювань з-під могутніх індустріальних перешкод 50 Гц, для чого використовується сингулярний спектральний аналіз.

Проаналізовано результати спостережень сигналів передавача ННЧ (обсерваторія Моширі (Японія, Хоккайдо). Після спектральної обробки на добових і сезонних масштабах часу було досліджено наступні характеристики поширення ННЧ радіохвиль: амплітуда штучного сигналу, поляризація сигналу, пеленг джерела. Показано, що виміряна амплітуда радіосигналу близька до опублікованих даних. Радіохвиля, що приходить, виявилася поляризованою лінійно, що полегшило пеленгацію джерела. Виявилось, що не тільки поляризація хвилі на частоті 82 Гц лінійна, але і кут її приходу в точку спостереження збігається з геометричним. Таким чином, анізотропія іоносфери не робить помітного впливу на поширення радіохвиль на робочій частоті передавача. (Ніколаєнко О.П., Швець О.В., Яцевич О.І.)

Дослідження поширення УКХ у неоднорідних випадково-шаруватих середовищах над шорсткуватою поверхнею.

Проведено аналіз масиву експериментальних даних, отриманих в ході експедицій в тропічній і субтропічній областях Атлантичного океану в період з травня по липень 1979 р., з метою з'ясування взаємозв'язку між висотою хвилеводу випаровування, що визначається за стандартними гідрометеорологічними вимірюваннями, і ослабленням сантиметрових радіохвиль в області за обрієм. Підтверджено, що у вище вказаних районах Атлантичного океану для низько розташованих антен основним механізмом поширення трьохсантиметрових радіохвиль на відстані до 100 – 200 км. є хвилевід випаровування. Проведене зіставлення ефективної висоти хвилеводів випаровування, оціненої по виміряних значеннях множників ослаблення використовуючи метод покрокового розбиття для вирішення параболічного рівняння, і висоти, визначеної по стандартних гідрометеорологічних вимірах показало, що вплив додаткових чинників таких як флуктуації коефіцієнта заломлення і так далі, можна врахувати, якщо в середньому зменшувати висоту хвилеводу, що отримується по метеоданим, на 3 м для малих висот, на 2 м для середніх і на 1 м для великих. (Іванов В.К, Шаляпін В.М., Левадний Ю.А..)

Дослідження взаємодії електромагнітних полів НВЧ діапазону з біологічними об'єктами.

Показано, що при навантаженні відкритого кінця коаксіальної лінії на шар середовища, який міститься на тонкій підкладці з метаматеріалу, на частотній залежності коефіцієнта відбиття з'являються резонансні мінімуми, зумовлені ефективним збудженням магнітно-поперечної поверхневої хвилі на межі звичайного середовища і метаматеріалу.

На основі цього явища запропоновано модифікацію методу вимірювання комплексної діелектричної проникності рідин коаксіальним зондом, яка потребує лише амплітудних вимірювань коефіцієнта відбиття і регулювання товщини шару рідини, що зондується з точністю 0,01 мм. При цьому вимірювання в смузі частот близько 10% можуть забезпечити визначення діелектричної проникності одним і тим же зондом в діапазоні її значень не менше декади з погрішністю менше 5%.

Ці результати можуть сприяти розробці перспективних високоточних приладів для вимірювання комплексної діелектричної проникності рідин у медицині,  та інших областях науки і промисловості.

У ході спільних робіт зі співробітниками Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України експериментально доведено ефекти впливу КВЧ електромагнітного випромінювання на мікроорганізми та антигрибкові препарати.

Для КВЧ діапазону виявлена залежність біологічного відгуку на частоти ЕМ опромінення. Встановлено, що опромінення в дискретних смугах частот може бути стимулюючим, нейтральним та пригнічуючим. Спостерігається залежність біологічного відгуку від терміну впливу сигналу. (Іванов В.К, Стадник О.М., Сілін О.О.)


2011

Радіофізичні методи та засоби в задачах моніторингу зовнішнього середовища і в біомедичних застосуваннях. НДР «Ірідій»

Дистанційне зондування землі багаточастотними радіофізичними методами і засобами.

Створено теорію багатокутової (стерео) діагностики нафтових забруднень морської поверхні. Доведено, що при розрахунках теоретичних залежностей радіолокаційних контрастів морської поверхні, що вкрита нафтовою плівкою, необхідно враховувати час і умови розтікання нафтової плівки. Запропоновано радіолокаційний двохкутовий метод оцінки товщини нафтової плівки. За даними зондування під різними кутами акваторії родовища Нафтові Камені у Каспійському морі одночастотними космічними РСА (ERS-1/2, Envisat-1) отримано попередні оцінки товщін нафтової плівки, які співпадають з результатами оцінок іншими радіолокаційними методами.

За результатами теоретичного аналізу впливу сейсмічних явищ на хвилювання морської поверхні установлені характерні радіолокаційні ознаки проявів сейсмічних хвиль на морській поверхні, що підтверджуються на  даними радіолокаційного зондування Чорного та Андоманського морів космічними радіолокаційними системами

На базі аналізу та узагальнення сучасних радіолокаційних даних обґрунтовано можливість моніторингу проявів циклонічної діяльності у вигляді опадів, що тільки що випали, на теренах України, розроблені методичні рекомендації з використання супутникової радіолокаційної інформації при спостереженні зон випадіння опадів у різних погодних умовах; розглянуто подальший розвиток моделі розсіювання радіохвиль земною поверхнею з урахуванням великомасштабного рельєфу місцевості в умовах радіолокаційного космічного моніторингу. (Матвєєв О.Я.,  Цимбал В. М, Боєв А.Г.)

Експериментально доведено реально високу ефективність методу радіолокаційно-радіотеплового моніторингу проявів зволоження грунту внаслідок підйому рівня грунтових вод (проявів процесів підтоплення) шляхом добового денного та нічного зондування в умовах мінімальної вегетації рослинності (осінь, весна); відпрацьовані методи суміщення радіолокаційних та радіо теплових зображень з топографічними мапами та розбудови тематичних карт проявів зволоження поверхневого грунту для інтегрування в сучасні геоінформаційні системи; сформульовані рекомендації з створення комплексних методів та систем моніторингу процесів підтоплення грунтів.  (Цимбал В. М, Бичков Д.М., Єфімов В.Б., Яцевич С.Є., Єгорова Л. ).

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

Протягом 2011 р. продовжено дослідження поширення радіохвиль в діапазоні частот шуманівського резонансу. Основну увагу було приділено інтерпретації успішних результатів спостереження «параметричного» ННЧ сплеску і розробці реалістичної моделі джерела, що узгоджується зі спостереженнями. Параметричний сплеск виник при раптовій модифікації проміжку Земля-іоносфера під час галактичного гамма спалаху 27 грудня 2004. Розроблено модель джерела, що пояснює появу імпульсного випромінювання за рахунок стрибка струму витоку іоносфери. Зміна останнього пов'язана з різким збільшенням провідності повітря під впливом космічного іонізуючого випромінювання. Сам параметричний ННЧ сплеск вдалося виявити в безперервних записах обсерваторій Огава і Моширі (Японія), Каримшино (Росія) і Есранге (Швеція). (Ніколаєнко О.П.)

Розв'язано задачу про моделювання впливу провідних об'єктів, розміщених у районі вертикальної електричної антени, на її діючу висоту. (Ніколаєнко О.П., Яцевич О.І.)

Продовжено розвиток методів локації розподілених у просторі і точкових джерел наднизькочастотних випромінювань - грозових розрядів. Показано, що роздільне використання спектрів шуманівського резонансу, одержаних з горизонтальних ортогональних магнітних антен дозволяє істотно поліпшити результати томографічної реконструкції розподілу світової грозової активності в умовах обмеженої кількості пунктів спостереження. Вдосконалено методику визначення дальності до блискавки і середньої висоти іоносфери вздовж траси поширення твік-атмосферика від блискавки до спостерігача на основі аналізу дисперсійних характеристик сигналів.  (Швець О.В.,Ніколаєнко О.П., Яцевич О.І., Горишня Ю.В.)

Дослідження поширення УКХ у неоднорідних випадково-шаруватих середовищах над шорсткуватою поверхнею.

Проведені розрахунки структури поля сантиметрових і міліметрових радіохвиль методом чисельного рішення параболічного рівняння в області прямої видимості і півтіні по реально виміряними профілям коефіцієнта заломлення показали гарний згоду з експериментальними даними. Показано, що на міліметрових хвилях, навіть при нормальній рефракції, спостерігається спотворення пелюстковій структури, що полягає у звуженні і притисненні до поверхні моря першої пелюстки і зміщення наступних пелюсток вгору. При сильній рефракції і зміні профілю вздовж траси розповсюдження відбувається руйнування пелюсткової структури починаючи з близької відстані.  (Іванов В.К, Шаляпін В.М., Левадний Ю.А.).

Удосконалено методику прогнозування ймовірності безперебійної роботи РЛС на прикладі одного з регіонів України із залученням метеостатістичних відомостей про тривалість випадання дощів в ньому і узагальнені теоретичних даних за коефіцієнтами ослаблення і відбиття від дощів. Для терагерцового діапазону хвиль запропоновано і зіставлено з емпіричними даними новий розподіл дощових крапель за розмірами, який в області дрібних крапель спирається на опубліковані результати вимірювань японських авторів, а в області більших - на один з традиційно використовуваних в мікрохвильовому діапазоні розподілів, зберігаючи при цьому всі його достоїнства. (Малишенко Ю.І)

Дослідження взаємодії електромагнітних полів НВЧ діапазону з біологічними об'єктами.

На основі проведених експериментальних досліджень діелектричних властивостей біологічних тканин в міліметровому діапазоні довжин хвиль запропоновано та методом чисельного моделювання оптимізовано конструкцію випромінювача для низькоенергетичної внутрішньопорожнинної КВЧ терапії. Розроблено та надано Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України рекомендації що до його застосування. Ці результати можуть стати основою при розробці перспективних  приладів і методик для лікування запальних процесів. (Іванов В.К, Стадник О.М., Сілін О.О.)


2012

«Розробка і удосконалення радіофізичних методів зондування поверхні і атмосфери Землі та біологічних об'єктів». Шифр «ІНДЕКС»

Вивчення властивостей довкілля, в тому числі аграрних територій, а також проявів надзвичайних ситуацій на морській поверхні і суходолі дистанційними аерокосмічними методами.

Оброблено та проаналізовано результати радіолокаційно – радіотеплової зйомки тестового полігону, на якому спостерігаються прояви підповерхневого перезволоження ґрунтів внаслідок процесів підтоплення територій, авіаційним комплексом дистанційного зондування АКДЗ-30. Доведено, що на результати радіотеплового моніторингу проявів перезволоження ґрунту суттєвий вплив здійснює шар рослинності. Використання сучасних методів обробки та аналізу сумісно денної, нічної зйомки сканером ІЧ діапазону та радіолокатором бокового огляду у вигляді розбудови «багатовимірного простору ознак» дозволяє в значній мірі компенсувати вплив рослинності (для сухого осіннього періоду) та, на відміну від існуючих методів,  суттєво підвищує достовірність даних моніторингу проявів перезволоження ґрунтів внаслідок підтоплення. (Цимбал В.М, Бичков Д.М., Єфімов В.Б., Яцевич С.Є., Єгорова Л.А, Матвєєв О.Я.).

Проведено дослідження щодо виявлення і розпізнавання руху групи людей на обмежено відкритих ділянках місцевості та руху безпілотного літального апарату вертолітного типу з використанням створеної експериментальної радіолокаційної установки. Обробка отриманих сигналів з використанням методів нелінійної динаміки дозволила створити нову методику розпізнавання руху об’єктів, що покращує якість їх розпізнавання. (Іванов В.К., Пащенко Р.Є., Фатєєв О.С., Цюпак Д.О.)

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

В результаті обробки  даних синхронного моніторингу шумановського резонансу (близько двох років записів) в обсерваторіях в Японії, Росії та США вдалося отримати добову - сезонну динаміку світової грозової активності. Користуючись тими ж даними вдалося розв’язати  зворотну задачу в формально строгій постановці та побудувати карти глобального розподілу гроз для окремих годин доби.

Завершено аналіз параметричного сплеску СНЧ радіовипромінювання, який був викликаний галактичним гамма спалахом від 27 грудня 2004.

Розроблено поліпшену методику обробки сигналів твік-атмосфериків, яка дозволяє не тільки локалізувати блискавки, що породили випромінювання, але й визначити часові зміни ефективної висоти нічної іоносфери із точністю до кількох сот метрів. (Швець О.В., Ніколаєнко О.П., Яцевич О.І., Горишня Ю.В.)

Фокусування електромагнітного випромінювання у середовищах зі штучними матеріалами.

Досліджено фізичні моделі та протестовано алгоритми чисельного моделювання процесів поширення та фокусування електромагнітних полів у шаруватих середовищах, що складаються зі звичайних та штучних матеріалів з поглинанням. (Сілін О.О, Стадник О.М.)

Промодельовано розсіювання та фокусування плоскої електромагнітної хвилі, що падає на металевий циліндр із діелектричним покриттям. У якості останнього розглядалося також і ліве середовище. Показано, що нанесення покриттів не може знизити відбивну здатність об'єкту у скільки-небудь широкому діапазоні НВЧ. (Ніколаєнко О.П.)

Вивчення впливу дощів на поширення зондувальних радіосигналів міліметрового та субміліметрового діапазонів та розробка досконалих дощомірних метеоприладів.

Розраховано індикатриси розсіювання радіохвиль субміліметрового діапазону в дощах різної інтенсивності і температури. Ці нові результати необхідні при теоретичному розгляді рівнянь переносу субміліметрового випромінювання в атмосфері Землі.

Завершено перший етап розробки і виготовлення вузлів установок для вимірювання коефіцієнтів ослаблення радіохвиль мм діапазону в дощах для накопичення даних кумулятивних розподілів з високим тимчасовим дозволом. Ці дані є фундаментальною основою для майбутньої розробки ліній передач широкосмугових радіосигналів мм діапазону.

Для опису характеристик дощів розроблено макети швидкісних дощомірів (з постійною часу менш 10 с). Вони можуть бути впроваджені в практику метеоспостережень для накопичення в різних регіонах України метеостатистичних відомостей про тривалість випадання дощів з високою часовою роздільністю. (Іванов В.К, Малишенко Ю.І, Левадний Ю.В)

У ЛАБОРАТОРІЇ №34/1

При виконанні НДР «Лотос-5» в 2012 р.: на основі аналізу можливостей сучасних супутникових радіолокаційних систем з моніторингу неоднорідності морської поверхні, що виникають при аварійних розливах нафти та сейсмічній активності на морській акваторії; сформульовано вимоги до умов спостереження та параметрам таких систем; виконано теоретичне моделювання процесів розсіювання на вищевказаних неоднорідностях; запропоновано новий метод оцінки кількості розлитої на морській поверхні нафти за даними багатокутового радіолокаційного зондування, що дозволяє реалізувати регулярний моніторинг районів видобування та транспортування нафти за допомогою існуючих супутникових систем ДЗЗ з метою своєчасного виявлення та визначення параметрів забруднення; виявлено особливості проявів морських хвиль сейсмічного походження, атмосферних гравітаційних хвиль та внутрішніх хвиль при радіолокаційному моніторингу поверхні моря. (ЦимбалВ. М, Матвєєв О.Я., Бичков Д.М., Єфімов В.Б)


2013

Розробка і удосконалення радіофізичних методів зондування поверхні і атмосфери Землі та біологічних об'єктів. (Шифр «Індекс»)

Вивчення властивостей довкілля, в тому числі аграрних територій, а також проявів надзвичайних ситуацій на морській поверхні і суходолі дистанційними аерокосмічними методами.

Оброблено та проаналізовано результати радіолокаційно – радіотеплової зйомки тестового полігону попередньо дренованого болота, на якому спостерігаються прояви як підповерхневого перезволоження ґрунтів внаслідок неробочого стану меліоративної системи та процесів підтоплення територій, а також прояви саморозігріву шару торфу, що передує його займанню, авіаційним комплексом дистанційного зондування АКДЗ-30. Доведено, що використання сучасних методів обробки та аналізу сумісної денної, нічної зйомки сканером ІЧ діапазону та радіолокатором бокового огляду (для сухого осіннього періоду) дозволяє виявляти та картографувати ці небезпечні явища. Також виявляються попередні ознаки вірогідності розвитку процесів низькотемпературного саморозігрівання у товщі торф’яників.

Науково-практична значимість отриманих здобутків визначається тим, що значна частина території України вкрита забалотованими ґрунтами.  Показано можливість дистанційного виявлення та ідентифікації проявів під поверхневих теплових аномалій (перезволоження або само-розігрівання) у залежність реальних коефіцієнтів випромінювання та поглинання компонентів системи грунт - рослинний покрив – атмосфера.

Створені методи активно-пасивного (радіолокаційно -  термального ІЧ) послідовного денно-нічного зондування у сухий осінній період дозволяють надійно виявляти, ідентифікувати  та картографувати зони ґрунтів, де розвиваються процеси як перезволоження раніш осушених забалотованих ґрунтів, так і самозаймання торф’яників. (Цимбал В.М, Бичков Д.М., Єфімов В.Б., Яцевич С.Є.).

У роботі розглянуто питання фрактальної обробки даних дистанційного зондування сільськогосподарських полів. Оброблено та проаналізовано результати радіолокаційно – радіотеплової зйомки тестового полігону РБО-08 літаком-лабораторією ІЛ-18Д та ШСЗ SPOT. Отримано тематичні карти на яких виділені зони з різноманітним ґрунтовим покривом. Показано, що в результаті застосування аерокосмічної ІЧ і радіолокаційної зйомки сільськогосподарських полів та використання фрактального апарату для тематичної обробки отриманих зображень, виникає хороша перспектива моніторингу стану ґрунтів для проведення широкомасштабного обстеження гумусного стану чорноземів України. (Іванов В.К., Пащенко Р.Е., Яцевич С.Є., Єгорова Л.А.).

Виконано відбір радіолокаційних зображень ASAR Envisat-1, ERS-1, ERS-2 Каспійського моря, отриманих в межах проекту №11140 з ESA, для подальшого аналізу проявів нафтових забруднень та сейсмічних явищ на морській поверхні. Розроблено методику попередньої обробки РЛЗ з допомогою програми NEST 4B-1.0. Дані, що отримані за методикою, були використані для оцінки товщини нафтової плівки на акваторії родовища Нафтові Камені (Азербайджан) за допомогою багатокутового радіолокаційного методу. Для підвищення вірогідності інтерпретації даних багатокутової радіолокаційної зйомки нафтових забруднень апробовано нову модель розтікання нафти, розроблену колегами з МГІ (м. Севастополь). Розроблені пропозиції з удосконалення моделі. (Матвєєв О.Я. Цимбал В.М., Бичков Д.М., Шеліховський С.В.)

Розглянуто можливість застосування теорії нечітких множин для вирішення завдання визначення характеру паводкових повеней. Введений нечіткий опис чинників впливу на масштаби паводкової повені. На основі такого опису розроблено метод визначення масштабів паводкових повеней, який дозволить підвищити якість ухвалення рішень під час усунення наслідків повеней.

Визначено основні напрями модернізації PЛC 1РЛ133 “Кредо”, яка дозволить підвищити показники якості виявлення і розпізнавання різноманітних об'єктів у різних умовах. (Іванов В.К., Пащенко Р.Е., Фатєєв О.С., Цюпак Д.О.)

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

Проведено розрахунки сплесків ННЧ випромінювань в частотній та часовій формах з метою порівняти дані, що були одержані для різних моделей нижньої іоносфери. Особливу увагу було приділено впливу на дані вимірювань типового ННЧ приймача з режекцією індустріальних сигналів частотою 50 Гц. Продемонстровано, як типовий приймач спотворює імпульсну форму сигналу, що реєструється. Така модифікація ускладнює ідентифікацію полярності джерела поля та визначення відстані до джерела імпульсного випромінювання. Було запропоновано та випробувано компенсацію впливу приймача, що підвищує точність вимірювань.

Подальший розвиток отримала методика одночасної оцінки висоти нижньої іоносфери та відстані до джерела із записів твік–атмосфериків. Ураховується та компенсується дисперсійна характеристика хвильоводу, що значно підвищує точність вимірювань як дистанції, так й ефективної висоти іоносфери. Продемонстровано, що ефективна висота хвильоводу зменшується, якщо номер гармоніки твік–сигналу зростає. Нова методика дозволила оцінити висотну шкалу нижньої іоносфери величинами між 0,4 та 2,5 км.  (Яцевич О.І, Швець О.В., Ніколаєнко О.П., Горишня Ю.В.)

Фокусування електромагнітного випромінювання у середовищах зі штучними матеріалами.

Розв’язано та чисельно промодельовано задачу про випромінювання елементарного електричного диполя, розташованого горизонтально над плоскою межею поділу пасивних звичайного та лівого середовищ. Показано, що електромагнітне поле диполя, що проникає в півпростір з метаматеріала, фокусується в ньому, тобто просторовий розподіл поля має явно виражений максимум зі складною інтерференційної структурою. Досліджено залежність фокусування від положення і орієнтації диполя, а також величини втрат у метаматеріалі. Показано, що здатність фокусувати має саме межа поділу звичайного та лівого середовищ, а не кожне з них окремо.

Отримані результати поглиблюють наші уявлення про фізичні механізми фокусування електромагнітних хвиль на межі звичайного та лівого середовищ та можуть бути базою для розробки пристроїв фокусування електромагнітних полів з використанням метаматеріалів (лівих середовищ). (Сілін О.О, Стадник О.М.)

Розглянуто задачу про розсіяння та дифракцію плоскої радіохвилі на циліндрах із металу та діелектриків із різноманітними покриттями, включаючи метаматеріали. Це дозволило з успіхом застосовувати одержані розв’язки при моделюванні розсіяння терагерцевих хвиль нано-трубками та нано-циліндрами із благородних металів за покриттям та без нього.  (Ніколаєнко О.П.)

Вивчення впливу дощів на поширення зондувальних радіосигналів міліметрового та субміліметрового діапазонів та розробка досконалих дощомірних метеоприладів.

Виконано розрахунки кутових характеристик розсіювання ЕМ хвиль мм та субмм діапазонів (індикатрис розсіювання) у дощах в межах сферичної моделі крапель – для різних температур та інтенсивностей дощів. Такі дані були відсутні для субмм діапазону, у той час коли вони необхідні при вирішенні рівнянь переносу ЕМ випромінювань на терагерцних частотах в середовищах з полідисперсними розсіювачами, а також при оцінці перешкод в роботі РЛС та ліній зв’язку в дощових умовах.

Ведеться підготовка до вимірювань характерних для нашого регіону кумулятивних розподілів інтенсивності дощових опадів і відповідно – послаблення мм та субмм хвиль у них. На цей час зроблена апаратура для двох експериментальних установок, а саме, для частот 33ГГц та 93 ГГц. (Іванов В.К, Малишенко Ю.І, Левадний Ю.В)


2014

Розробка і удосконалення радіофізичних методів зондування поверхні і атмосфери землі та біологічних об'єктів, (ШИФР «ІНДЕКС»)

Вивчення властивостей довкілля, в тому числі аграрних територій, а також проявів надзвичайних ситуацій на морській поверхні і суходолі дистанційними аерокосмічними методами.

Створено та вперше отримано результати відпрацювання методики автоматичної ідентифікації небезпечних підповерхневих явищ на болотах, що були осушені – перезволоження ґрунтів, розігрівання та самозаймання органічних матеріалів (торфу, сіна, соломи тощо). Методика розбудована на комплексному використанні добових даних авіаційного дистанційного зондування термального інфрачервоного діапазону та радіолокаційних даних. Для відпрацювання методики було використано процедуру кластерізації дистанційних даних денної та нічної радіолокаційно-радіотеплової зйомки у трьохвимірному просторі інформаційних ознак. Отримані в режимі автоматичного розподілу результати підтверджують перспективність використання цієї методики для практичного аеро-космічного дистанційного моніторингу, що направлений на попередження великих збитків та екологічної шкоди від підповерхневих пожеж та підтоплень.

Отримано позитивні результати відпрацювання методу виявлення (за даними добового радіолокаційно-радіотеплового дистанційного зондування) та картографування у районах підтоплення та заболочування проявів шляхів міграції ґрунтових вод  по прихованим зонам алювіальних відкладень, пов’язаним з руслами древніх річок. Це дозволяє при сполученні з георадарним зондуванням на практиці оцінювати їх фільтрувальну спроможність та відповідно обчислювати компоненти водного режиму зон підтоплення та заболочування. (Цимбал В.М, Бичков Д.М., Єфімов В.Б., Яцевич С.Є.).

Виконано валідацію супутникового радіолокаційного багатокутового методу діагностики нафтових забруднень морської поверхні за допомогою запропонованої моделі розтікання нафти, що враховує найважливіші фізичні процеси впливу на параметри плям розлитої нафти. Поєднання радіофізичних та гідрофізичних методів дозволило отримати достовірну кількісну картину динаміки розвинення нафтових розливів та вказати на джерела і можливі явища, що їх спричинили. Для аналізу використовувалися супутникові радіолокаційні зображення забрудненої нафтою акваторії родовища Нафтові Камені у Каспійському морі, що надані Європейським космічним агентством, та супутникові альтиметричні і радіометричні дані. (Матвєєв О.Я)

Застосовано фрактальний аналіз для зображень з високою об’єктовою насиченістю, що дозволить удосконалити систему формування еталонних зображень кореляційно-екстремальних систем навігації літальних апаратів. (Пащенко Р.Е., Таршин В.А.)

Низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища.

З використанням сучасної двохкомпонентної моделі світового розподілу блискавок, що базується на даних спостережень штучного супутника ОTD, виконано порівняння з десятирічними записами шумановського резонансу, що отримані на українській антарктичній станції “Академік Вернадський”. Виявлено дрейф світових гроз на південь або на північ залежно від рівня сонячної активності. Досліджено вплив різних факторів на результати спостережень глобального резонансу. Введено в експлуатацію приймальний комплекс трьох компонент поля для безперервного запису ННЧ – ДНЧ атмосфериків та штучних випромінювань. (Швець О.В., Ніколаєнко О.П., Яцевич О.І, Горишня Ю.В., Кривонос О.П.)

Фокусування електромагнітного випромінювання у середовищах зі штучними матеріалами.

Аналітично розв’язано та чисельно промодельовано задачу про випромінювання елементарного електричного диполя, розташованого вертикально над плоским шаром метаматеріалу й досліджено особливості фокусування таким шаром поля диполя. Отримані результати можуть бути базою для розробки пристроїв фокусування електромагнітних полів на основі нових фізичних механізмів.(Сілін О.О, Стадник О.М.) Моделювалося розсіювання радіохвиль на шаруватих циліндричних структурах з мета-матеріалів.(Ніколаєнко О.П.)

Вивчення впливу дощів на поширення зондувальних радіосигналів міліметрового та субміліметрового діапазонів та розробка досконалих дощомірних метеоприладів.

Проведено розрахунково-теоретичні роботи по обчисленню індикатрис розсіювання радіохвиль субміліметрового діапазону в дощах. Розроблені і виготовлені макети для вимірювання ослаблення міліметрових радіохвиль (λ = 3 мм, λ = 8 мм.) в дощах. Виготовлені макети дощомірів. (Іванов В.К, Малишенко Ю.І, Левадний Ю.В)

Основні публікації

 1. Шестопалов В.П., Хмыров Б.Е., Калмыков А.И. Комплексные радиофизические исследования ледовых покровов// Докл. АН СССР. –1983. –272, №3. -С.598-600.
 2. Калмыков А.И., Ефимов В.Б. Кавелин С.С. и др. Радиолокационная система ИСЗ «Космос-1500» // Исследование Земли из космоса. –1984. №5. –С.84-93.
 3. Калмыков А.И., Цымбал В.Н., Ведешин Л.А. и др. Многцелевая система радиолокационного зондирования природной среды Земли из космоса. Обоснование, выбор параметров и предложения по созданию / –М.: ВИНИТИ. –99с.
 4. Калмыков А.И., Цымбал В.Н., Курекин А.С. и др. Многоцелевой радиолокационный комплекс исследования Земли “МАРС” // Радиофизика и радиоастрономия. –1998. –Т3, №2.-С.119-129.
 5. Яцевич С.Е., Курекин А.С., Уваров В.Н., Левда А.С. Автоматическая внутренняя калибровка радиолокационных систем дистанционного зондирования// Космічна наука і технология, Киев, -Т4, N2/3. -С.34-39.
 6. Радиолокация поверхности Земли из космоса. Исследования морской поверхности, ледяного и ледникового покровов с помощью спутниковой радиолокационной станции бокового обзора / под редакцией Л.М. Митника и С.В. Викторова. –Ленинград: Гидрометеоиздат, 1990. –200с.
 7. Бacc Ф.Г., Cиницын Ю.A. O pacceянии paдиoвoлн лeдoвыми пoкpoвaми// Изв.вyзoв.Paдиoфизикa.-1983.-T.26, N6.-C.746-755.
 8. Cиницын Ю.A. K тeopии pacceяния вoлн нeoднopoднoй cлoиcтoй cpeдoй co cтaтиcтичecки нepoвными гpaницaми // Изв.вyзoв. Paдиoфизикa.-1984.-T.27, N10.-c.1256-1266.
 9. Tимчeнкo A.И., Cиницын Ю.A., Eфимoв B.Б. Moдeлиpoвaниe пpoцeccoв pacceяния paдиoвoлн лeдoвыми пoкpoвaми // Изв.вyзoв.Paдиoфизикa.-1985. –T.28, N7. -C.816-822.
 10. Tимчeнкo A.И. Pacceяниe элeктpoмaгнитнoгo излyчeния в нeoднopoднoм лeдoвoм cлoe c шepoxoвaтыми гpaницaми // Изв.вyзoв. Paдиoфизикa.-1986.-T.29, N1.-C.55-61.
 11. Kulemin G. R., Shcherbinin V., Yatsevich S. E. et. al. Physical Principles of Microwave Remote Sensing of Terrains // Proc. of the 6th physics international school “Microwave physics and technique” –Varna(Bulgaria). - World Scientific Publ.Co. Singapore, Utopia Press.-2-7 Oct. 1989, -P.16-33.
 12. Калмыков А.И., Фукс И.М. Модели рассеяния радиоволн подстилающей поверхностью и их учет в системах радиолокационного зондирования // Радиофизика и радиоастрономия. – 1996. –Т.1, №1. –С.31-41.
 13. Калмыков А. И., Тимченко А. И., Щербинин И. В. Возможности исследования подповерхностных объектов с помощью радиолокационного зондирования: Препринт / АН УССР. Институт радиофизики и электроники; №90- – Харьков: 1999. -25с.
 14. Кулемин Г.П., Харченко Т.Н., Яцевич С.Е. Дистанционное зондирование снега радиолокационными методами: Препринт/ НАН Украины, Институт радиофизики и электроники; №92-8. –Харьков: 1992. -36с..
 15. Калмыков А.И., Фукс И.М., Цымбал В.Н. и др. Радиолокационные наблюдения сильных отражателей, расположенных под слоем почвы. Модель подповерхностных отражений: Препринт / АН УССР. Ин-т радиофизики и электроники; №93-6.-Харьков, 1993.-30 с.
 16. Калмыков А.И., Курекин А.С., Ефимов В.Б. и др. Радиолокатор бокового обзора ИСЗ «Космос-1500»//Исслед. Земли из космоса. -1985. -№3. -C.76-83.
 17. Гавриленко А.С., Крижановский В.В., Кулешов Ю.А. и др. Комплекс радиофизической аппаратуры для дистанционного зондирования природной среды: Препринт/АН УССР. Институт радиофизики и электроники; № 321. -Харьков: 1986. -39 с.
 18. Калмыков А.И., А.П. Пичугин, Синицын Ю.А. и др. Особенности обработки радиолокационной информации о земной поверхности с аэрокосмический носителей //Исследование Земли из космоса. – 1983. -№6. –С.91-96.
 19. Kalmykov A.I., Tsymbal V.N., Matveev А.Ya., Gavrilenko A.S., Igolkin V.V. The Two-Frequency Multipolarisation L/VHF Airborne SAR for Subsurface Sensing// AEÜ International Journal of Electronics and Communications. Archiv  für  Electronik  und  Ü -1996.- Vol.50, No 2. - Р. 145-149.
 20. Kalmikov A.I., Blinkov A.N., Sytnik O.V., .Igolkin V.V., Kachanov A.S., Kulemin G.P., Matveev A.I., Charlamov V.I. A multi-purpose radar sistem for remote sensing of the Earth: General concept//Proc.of the 6th physics international school "Microwave physics and technique". - Varna(Bulgaria).- World Scientific Publ.Co.Singapore, Utopia Press. -2-7 Oct. 1989. -Р. 34-50.
 21. Калмыков А.И., Синицын Ю.А., Сытник О.В., Цымбал В.Н. Информативность радиолокационных систем зондирования Земли из космоса // Изв. вузов СССР. Радиофизика. ¾ ¾Т.32, №9. ¾С. 1055¾1062.
 22. Калмыков А.И., Сытник О.В., Цымбал В.Н. Анализ возможностей многоцелевых радиолокационных систем дистанционного зондирования Земли из космоса // Изв. вузов СССР. Радиоэлектроника. ¾ ¾ Т.35,№4. ¾ С.18 ¾ 25.
 23. Кулемин Г.П., Курекин А.С. Влияние условий распространения на точность калибровки РЛС дистанционного зондирования. // Сб.”Радиолокационные системы летательных аппаратов” – ХАИ, Харьков, -1991.-С.86-95.
 24. Пичугин А.П., Пустовойтенко В.В., Фетисов А.Б. и др. Оперативная обработка радиолокационной информации на борту ИСЗ «Космос-1500» // Исслед. Земли из космоса. -1985. -№3. -C. 93 – 102.
 25. Калмыков А. И., Пичугин А. П., Цымбал В. Н. Определение поля приводного ветра радиолокационной системой бокового обзора ИСЗ «Космос-1500»// Исслед. Земли из космоса. -1985. -№ 4. -C. 65—77.
 26. Калмыков А. И., Пичугин А. П., Цымбал В. Н., Шестопалов В. П. Радиофизические наблюдения из космоса мезомасштабных образований на поверхности океана // ДАН СССР. -1984. -T. 279, № C. 860—862.
 27. Kaлмыков А. И., Назиров М, Никитин П. А., Спиридонов Ю. Г. Об упорядоченных мезомасштабных структурах на поверхности океана, выявленных по данным радиолокационных съемок из космоса // Исслед. Земли из космоса. -1985. -№ 3. -C. 41—47.
 28. С.А.Величко, А.И.Калмыков, Ю.А.Синицын и др. Радиолокационные исследования мезомасштабных процессов взаимодействия океана и атмосферы с аэрокосмических носителей // Доклады АН СССР. -1989.-T.308,N2. -C.353—357.
 29. A.I.Kalmykov, S.A.Velichko, V.N.Tsymbal et. al. Observations of the Marine Environment from Spaceborne Side-Looking Real Aperture Radars // Remote sens. Envir. -1993. -Vol.45. -P.193—208.
 30. Калмыков А. И., Цымбал В. Н. Использование радиолокационной спутниковой информации для изучения поля приводного ветра // В кн.: Методические указания по комплексному использованию спутниковой информации для изучения морей. -Л.: Гидрометеоиздат, 1987. -C. 100—136.
 31. Уткин В. Ф., Шестопалов В. П., Калмыков А. И. и др. Возможности определения параметров тропических циклонов по радиолокационным изобра­жениям из космоса // ДАН СССР. -1986. -№ 2. -C.331—333.
 32. Kaлмыкoв A.И., Пичyгин A.П. Ocoбeннocти oбнapyжeния нeoднopoднocтeй мopcкoй пoвepxнocти paдиoлoкaциoнным мeтoдoм // Изв. AH CCCP. Физикa aтмocфepы и oкeaнa.-1981. -T.17, №7. C.754-761.
 33. Eфимoв B.Б., Kaлмыкoв A.И., Koмяк B.A. и дp. Иccлeдoвaниe лeдoвыx пoкpoвoв paдиoфизичecкими cpeдcтвaми c aэpoкocмичecкиx нocитeлeй // Изв.AH CCCP.Физикa aтмocфepы и oкeaнa.- 1985.-T.21,N5.-C.512-520.
 34. Eфимoв B.Б., Koмяк B.A., Kypeкин A.C. и дp Иccлeдoвaниe cocтoяния лeдникoвыx пoкpoвoв Aнтapктиды c пoмoщью paдиoфизичecкoй aппapaтypы // Иccлeд.Зeмли из кocмoca.-1990.- N4.-C.3-11.
 35. Yefimov V.B., Kalmykov I.A., Timchenko A.I., Yacevich S.E.. The features of radar observation of snow cover from the sattellite «Sith-1» // Proc. 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment June-8-12, 1998,Tromso (Norway). -1995. -P.338-342.
 36. EфимБ., Koмяк B.A., Kypeкин A.C. и дp. Применение радиолокации Земли из космоса в гидрометорологии // Космічна наука та технологія. -2000. -T.6, №5/6. - C.16-28.
 37. Boyev A.G., Karvitsky G.E., Matveyev A.Ya. Tsymbal V.N. Evaluation of Oil Film Parameters on the Sea Surface Using Multifrequency Radar Date // Telecommunications and Radio Engineering. - 1997. - Vol.51, №8. - P. 4 - 12.
 38. Белоброва М.В., Боев А.Г., Иванов В.К., Калмыков И.А., Матвеев А.Я., Разсказовский В.Б.,Цымбал В.Н. Результаты многочастотного радиолокационного мониторинга неоднородностей волнения морской поверхности // Космічна наука і технологія – 2002. – Т.8, №2/3. –С.275-278.
 39. Belobrova M.V.,Boyev A.G., Ivanov V.K., Matvyeyev O.Ya., Razskazovsky V.B., Tsymbal V.N. Experimental Multifrequency Investigations into the Sea Surface Roughness Inhomogeneities through the Use of the "MARS" Radar System // Proc. 4th European Conf. on Syntheric Aperture Radar, EUSAR 2002: 4-6 June 2002. - Cologne (Germany). -VDE-VERLAG GMBH *Berlin*Offenbach. - P. 733-736.
 40. Боев Г.А., Матвеев А.Я. Оценка количества разлитой нефти на акватории каспийского промысла "Нефтяные камни" по данным многочастотного радиолокационного зондирования // Радиофизика и Радиоастрономия. -2005. -Т.10, №2.-С.178- 188.
 41. Белоброва М.В., Иванов В.К., Калмыков А.И., Матвеев А.Я., Разсказовский В.Б., Цымбал В.Н. Экспериментальное изучение пространственных неоднородностей рассеяния радиоволн в зоне течения Гольфстрим // Изв. вузов. Радиофизика. – 2001.-Т.XLIV, №12. – С.1031 – 1038.
 42. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Стадник А.М., Яцевич С.Е. Фрактальный анализ изображений лесных массивов // Успехи современной радиоэлектроники. – 2005. – №. 12. – С. 55 – 62.
 43. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Стадник А.М., Яцевич С.Е. Применение фрактального анализа при обработке радиолокационных изображений сельскохозяйственных полей // Успехи современной радиоэлектроники. – 2007. – №.5. - С. – 48–55 .
 44. Кулемин Г.П., Яцевич С.Е. Взаимосвязь обратного рассеяния радиоволн СВЧ диапазона с параметрами растительного покрова и открытых почв при дистанционных методах зондирования// Успехи современной радиоэлектроники. – 2004. – №.3. - С.  – 24–34 .
 45. Фрактальный анализ процессов, структур и сигналов. Коллективная монография / Под ред. Р.Э. Пащенко. – Харьков: ХООО "НЭО "ЭкоПерспектива", 2006. – 348 с.
 46. Радиолокационные методы и средства оперативного дистанционного зондирования Земли с аэрокосмических носителей / Под редакцией С.Н. Конюхова. В.И. Драновского,. В.Н. Цымбала - Киев, ООО НТЦ «Авиадиагностка», изд. «Джулиа принт», - 2007г. - 439с.
 47. Radar Techniques and Facilities for On-Line Remote Sensing of the Earth from Aerospace Carriers / A. G. Boyev, V. B. Yefimov, V. N. Tsymbal et al. Edited by S.N. Konyukhov, V. I. Dranovsky, V. N. Tsymbal. – Kharkov (Ukraine): Publishing house Sheynina O. V. 2010. - 428 p.
 48. Бычков Д.М. Многомерная классификация данных активно-пассивного дистанционного зондирования для мониторинга опасных явлений на осушенных почвах / Д. М. Бычков, В. К. Иванов, В. Н. Цымбал, С. Е. Яцевич // Радиофизика и электроника. – 2014. – 5(19), № 2. –C. 42–48.
 49. Боев Г.А. Спутниковая радиолокационная многоугловая диагностика нефтяных загрязнений морской поверхности / А. Г. Боев, Д. М.Бычков, А.Я.Матвеев, В. Н. Цымбал // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2013. – 10, № 2. –C. 166–173.
 50. Фрактальный анализ процессов, структур и сигналов / В.К. Иванов, Р.Э. Пащенко, А.М. Стадник и др. - 2006. - Харьков: «ЭкоПерспектива». – 348c.
 51. Кучук Г.А., Яцевич С.Е. Моделирование сетевого трафика с использованием свойств масштабной инвариантности // Радиотехника. – Х.: ХТУРЭ. – 2005. – Вып. 142. – С. 219 – 225.
 52. Nickolaenko A. P. Line splitting in the Schumann resonance oscillations / A. P. Nickolaenko and Davis D. Sentman // Radio science. - 2007- 42, RS2S13. doi:10.1029/2006RS003473.
 53. Shvets A.V. Reconstruction of the global lightning distribution from ELF electromagnetic background signals/ A.V. Shvets, M. Hayakawa, M. Sekiguchi, Y. Ando // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. – 2009. – 71. P. 1405-1412.
 54. Nickolaenko A. P. Universal and local time variations deduced from simultaneous Schumann resonance records at three widely separated observatories. / A. P. Nickolaenko, E. I. Yatsevich, A. V. Shvets, M. Hayakawa, and Y. Hobara // Radio science. – 2011. – 46. - RS5003. doi:10.1029/2011RS004663.
 55. Nickolaenko A. P. The effect of a gamma ray flare on Schumann resonances./ A. P. Nickolaenko, I. G. Kudintseva, O. Pechony, M. Hayakawa, Y. Hobara, and Y. T. Tanaka // Ann. Geophys. – 2012. – 30. – P. 1321–1329.
 56. Schumann Resonance For Tyros (Essentials of Global Electromagnetic Resonance in the Earth–Ionosphere Cavity) / Nickolaenko A.P. and M. Hayakawa. – Springer. - Springer Geophysics Series XI. – 2014. - 348 pp.
 57. Ivanov V.K. Errors of determination of complex permittivity by the method of open-ended coaxial line / V.K. Ivanov, O.O. Silin, O.M. Stadnyk // Telecommunications and Radio Engineering. - 2006. - 65, N 6-10. - P. 949-965.
 58. Ivanov V.K. Sensitivity of coaxial probes for measurement of complex permittivity of dissipative media / V.K. Ivanov, O.O. Silin, O.M. Stadnyk // Radio Electronics and Communications Systems. - 2006. - 49, N 6. - P. 28-33.
 59. Ivanov V.K., Determination of dielectric permittivity of materials by an isolated coaxial probe/ K IvanovA.O. Silin and Stadnik A.M. // Radioelectronics and Communications Systems. - 2007. – N 50, N 7. - P. 367-374.
 60. Ivanov V.K. Measurement of complex permittivity of liquids using open-ended coaxial line and metamaterial substrate / V.K. Ivanov, A.O. Silin, O.M. Stadnyk // Telecommunications and Radio Engineering. - 2012. - 71, N 12. - P. 1125-1140.
 61. Бойко В.В. Пристрій для впливу крайвисокочастотним електромагнітним випромінюванням на внутрішні органи / В.В. Бойко, Ю.В. Іванова, Є.В. Мушенко, В.К. Іванов, О.С. Фатєєв, О.О. Сілін, О.М. Стадник // Патент на корисну модель № 77554. Зареєстровано 25.02.2013.  МПК F61N 5/02 (2006.1)
 62. Иванов В. К. Определение высоты волновода испарения по стандартным метеорологическим данным / В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин, Ю. В. Левадный // Известия РАН. Физика Атмосферы и Океана. – 2007. – Т. 43, № 1. – С. 42-51.
 63. Иванов В. К. Развитие методов прогнозирования радиолокационной наблюдаемости над морской поверхностью в ИРЭ НАН Украины. / Ю. В. Левадный, В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин // Радиофизика и электроника: сборник научных трудов / НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2009. – Т. 14, № 3. – С. 299-314.
 64. Иванов В. К.Рассеяние ультракоротких радиоволн на тропосферных флуктуациях в волноводе испарения / В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин, Ю. В. Левадный // Изв. Вузов Радиофизика. – 2009. – Т. 52, № 4. – С. 307-317.
 65. Левадный Ю. В. Моделирование распространения сантиметровых радиоволн в волноводе испарения над взволнованной морской поверхностью / Ю. В. Левадный, В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин // Радиофизика и электроника: сборник научных трудов / НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2009. – Т. 14, № 1. – С. 28-34.
 66. Левадный Ю. В. О связи высоты волновода испарения и ослабления сантиметровых радиоволн в загоризонтной области / Ю. В. Левадный, В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин // Радиофизика и электроника. – 2010. – Т. 1(15), № 4. – С. 45-50.

Публікації

2005

Статті

 1. Hayakava, A. V. Shvets, S. Maekava Subionospheric LF monitoring of ionospheric perturbations prior to the Tokachi-oki earthquake and a possible mechanism of lithosphere-ionosphere coupling // Adv. Polar Upper Atmos. Res., v.19, 42-54, 2005
 2. А.В. Швец, А.П. Николаенко, Г.Г. Беляев, А.Ю. Щекотов Анализ вариаций параметров шумановского резонанса, связанных с солнечными протонными событиями // Радиофизика и Электроника, 10, №1, 2005, с. 85-97
 3. Е.И. Яцевич, А.В. Швец, Л.М. Рабинович, А.П. Николаенко, А.Ю. Щекотов, Г.Г. Беляев Результаты сравнения экспериментальных наблюдений шумановского резонанса с моделью одного компактного мирового грозового центра. // Изв. Вузов, Радиофизика, т.XLVIII, №4, 283-298, 2005
 4. P. Nickolaenko, M. Hayakawa, K. Ohta, Y. Ando Anomalous effect in Schumann resonance phenomena observed in Japan associated with the Chi-Chi earthquake in Taiwan // Annales Geophysicae, 23, 1335 - 1346, 2005.
 5. P. Nickolaenko, M. Hayakawa, M. Sekiguchi Diurnal variations of electric activity of global thunderstorms deduced from OTD data. // J. Atmos. Electricity, 25 No.2, 55 – 68, 2005
 6. Яцевич Е.И., Николаенко А.П., Швец А.В., Рабинович Л.М. Двухкомпонентная модель шумановского резонансного сигнала // Радиофизика и Электроника, 10, № 2, 2005, с. 224-232
 7. P. Nickolaenko, Y. Ando, M. Hayakawa, A.V. Shvets Finite Difference Analyses of Schumann Resonance and Reconstruction of Lightning Distribution. // Radio Science, 40(2), RS2002, doi:10.1029/2004RS003153, 2005.
 8. Бычков Д.М.,Гавриленко А.С., Ганапольский Е.М., Яцевич С.Е. и др. Комбинированная калибровка радиолокаторов бокового обзора с реальной и синтезированной апертурами антенн, используемых для дистанционного зондирования Земли // Успехи современной радиоэлектроники, ИПРЖР. Москва, 2005, №6, С. 31-41.
 9. Иванов В.К., Курекин А.С., Можаев А.А., Яцевич С.Е. и др. Исследования обратного рассеяния радиоволн от малоразмерных объектов при дистанционных методах зондирования Земли // Системи обробки інф-ормації, збірник науко-вих праць, ХУПС, 2005, вип.2(42), С.161-165.
 10. Яцевич С.Е. Исследования лиственных и хвойных лесов радиолокационными методами // Системи обробки інф-ормації, збірник науко-вих праць, ХУПС, 2005, вип.1, С.161-169.
 11. В.К. Иванов, Г.А. Кучук, А.М. Стадник, Яцевич С.Е. Методы многочастотного радиолокационного дистанционного зондирования лесов // Успехи современной радиоэлектроники, ИПРЖР, Москва, 2005, №7, С.57-72.
 12. Г.А. Кучук, Яцевич С.Е. Моделювання мережного трафіка з використанням властивості масштабної інваріантності // Радиотехника, ХНУРЭ, Харьков, 2005, в.142, С.219-225.
 13. В.К. Иванов, А.О. Силин, А.М. Стадник, А.С. Васильев Экспериментальные исследования распределения электромагнитных полей медицинских СВЧ-аппликаторов // Успехи современной радиоэлектроники, ИПРЖР, Москва,2005,№9, C. 30-35
 14. Іванов В.К., Рябоконь Є.О., Сазонов О.З., Сухаревський О.І. Розрахунок двомірної моделі дзеркальної антенної системи із затіненням кромки радіопоглинаючими екранами // Системи обробки інформації. Зб. Наукових праць. - Харків: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2005, вип. 1, с. 126-134
 15. Сухаревский И.О., С.В.Кукобко, А.З.Сазонов Электродинамический метод расчета двумерной модели двухзеркальной антенной системы с носовым диэлектрическим обтекателем // Радиофизика и радиоастрономия, 2005. Т.10, №2. –С. 157-165.
 16. Иванов, В.К., Лановой, В.Н., Шаляпин, В.Н., Егорова, Л.А., Васильев, А.С., Могила, А.А. Распространение УКВ на морских трассах в южных полярных широтах // Изв.ВУЗов. “Радиофизика”, т.48, ?7, с.588 (2005)
 17. Стадник А.М., Можаев А.А., Васильев А.С. Пространственно-частотные функции корреляции волнового поля в случайно-неоднородных средах // Системи обробки інформації. 2005, Вип. 1, с. 135-147.
 18. Шаляпин В.Н., Егорова Л.А., Левадный Ю.В. Об оценке временного запаздывания // Системи обробки інформації, збірник наукових праць, Харківський Військовий Університет, 2005р.,вип. 1, С. 148-155
 19. Фатеев А.С. Исследование квазинепрерывных режимов СВЧ генераторов для РЛС с электрическим обзором пространства // Системы обработки информации. – 2005. – Вып 3(43). – с. 165-174
 20. Ю.И.Малышенко, В.Л.Костина, А.Н.Роенко Частотная и температурная зависимости комплексной диэлектрической проницаемости воды в субмиллиметровом диапазоне волн. // «Радиофизика и радиоастрономия», Том 10, №2, 2005, с.143-149.
 21. Кучук Г.А. Оптимізація базових мережних структур широкосмугової мережі інтегрального обслуговування // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2005. – № 1(9). – С. 75 – 78.
 22. Кучук Г.А., Корольов А.В., Пашнєв А.А. Перераспределение информационных потоков при адаптивной маршрутизации // Электронное моделирование. – 2005. – Т. 27, № 1. – С. 45-60.
 23. Кучук Г.А., Болюбаш О.О. Маршрутизация служебной информации системы контроля и анализа космической обстановки // Авиационно-космическая техника и технология. – 2005. – Вып. 1/17. – С. 71 – 77.
 24. Кучук Г.А. Метод дослідження фрактального мережного трафіка. // Системи обробки інформації. – Х.: ХВУ. – 2005. – Вип. 5(45). – С. 74 – 84.
 25. Кучук Г.А., Іванов В.К., Стаднік О.М., Яцевіч С.Є. Методы многочастотного радиолокационного дистанционного зондирования лесов // Успехи современной радиоэлектроники (М.: Радиотехника). – 2005. – 07. – С. 57 – 72.
 26. Кучук Г.А., Стасєв Ю.В. просторово-часове моделювання мережних процесів // Моделювання та інформаційні технології. – К.: НАНУ, ІПМЕ. – 2005. – Вип. 33. – С. 165 – 173.
 27. Кучук Г.А. Шляхи створення інтегрованого середовища автоматизованої мережі // Збірник наукових праць ХУПС. – Х.: ХУ ПС. – 2005. – Вип. 4(4). – С. 102 – 104.
 28. Кучук Г.А, Стасєв Ю.В. Статистичне мультиплексування часових інтервалів при віртуальному з’єднанні // Збірник наукових праць ХУПС. – Х.: ХУ ПС. – 2005. – Вип. 5(5). – С. 70 – 73.
 29. Г.А. Кучук, В.К. Іванов, В.М. Шаляпін Моделювання еластичного трафіку точкового джерела мультисервісноЇ мережі // Радиотехника. – Х.: ХТУРЭ. – 2005. – Вып. 143. – Прийнята до друку, вийде у світ наприкінці грудня 2005 року.
 30. Николаенко А.П. ТОРРИ – Теоретический Отдел Распространения Радиоволн и Ионосферы // Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины. 50 лет. Харьков ИРЭ НАНУ, 2005, 579 – 585
 31. Іванов В.К., Яцевич С.Е. Отдел дистанционного зондирования Земли (№34) // Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины. 50 лет. Харьков ИРЭ НАНУ, 2005, 99-101
 32. Николаенко А.П. История обнаружения расщепления собственных частот резонатора Земля – ионосфера // Радиофизика и электроника, 10, №4 (спец. выпуск) (в печати), 2005
 33. Кучук Г.А. Ідентифікація структури і параметрів статистичних характеристик трафіка // Системи обробки інформації. – Х.: ХВУ. – 2005. – Вип. 9(49). – Прийнята до друку, вийде у світ наприкінці грудня 2005 року.
 34. В.К. Иванов, Р.Э. Пащенко, А.М. Стадник, Г.А. Кучук, С.Е Яцевич Фрактальный анализ изображений лесных массивов // Успехи современной радиоэлектроники, ИПРЖР, Москва, 2005, №11, с.
 35. В.К. Иванов, Ю.В. Иванова, А.О. Силин, А.С. Васильев Влияние СВЧ облучения на показатели иммунологической резистентности и транспорта кислорода при экспериментальном перитоните // Радиотехника (Москва), 2005, №11, с.
 36. В.К. Иванов, А.О. Силин, А.М. Стадник Погрешности определения комплексной диэлектрической проницаемости методом открытого конца коаксиальной линии // Радиофизика и электроника, 2005, №3, с. 482-489

Тези

 1. A.P. Nickolaenko, Pechony, C. Price, G. Satori. Model variations of global lighting activity derived from optical transient detector data // 16th International Symposium on Electromagnetic Compatibility, February 13-18 2005 Zurich, Switzerland, p.337-340
 2. Hayakawa, K. Ohta, A. Nickolaenko, Y. Ando Anomalous effect in Schumann resonance phenomena observed in Japan, possibly associated with the Chi-chi earthquake in Taiwan // International Workshop on Seismo-Electromagnetics, IWSE2005, March 19-22, 2005, Tokyo, Chofu-city, Japan. Abstracts, , p.199-200
 3. Nickolaenko, M. Hayakawa, K. Ohta Impact of a localized ionospheric disturbance over the earthquake epicenter on Schumann resonance // International Workshop on Seismo-Electromagnetics, IWSE2005, March 19-22, 2005, Tokyo, Chofu-city, Japan. Abstracts, p.201-205
 4. V. Shvets, M. Hayakawa, S. Maekawa Ionospheric precursory signature associated with Tokachi (Hokkaido, September 25, 2003) earthquake observed by LF radio measurements // International Workshop on Seismo-Electromagnetics, IWSE2005, March 19-22, 2005, Tokyo, Chofu-city, Japan. Abstracts, pp. 479-482
 5. V. Shvets, Yu. V. Gorishnya Variations of the lower ionosphere height inferred from “tweek” records // 2nd International Radio Electronic Forum, IREF’2005, Kharkov, Ukraine, September 19-23, 2005, vol. II, pp. 457-459
 6. P. Nickolaenko, M. Hayakawa Recent studies of Schumann resonance and ELF transients // Invited report at XXVIIIth URSI GA, New Delhi, India, October 23 – 29, 2005, E07.1(0262).
 7. P. Nickolaenko,M. Hayakawa, K. Ohta Anomalous effect in Schumann resonance phenomena observed in Japan, possibly associated with the Chi-Chi earthquake in Taiwan // Invited report at XXVIIIth URSI GA, New Delhi, India, October 23 – 29, 2005, EGH.5(0250)
 8. Sekiguchi, M. Hayakava, A. Nickolaenko, S. Nikolayenko, E. Williams, Y. Hobara Variations of global land temperature and intensity of Schumann resonance oscillations // Сборник научных трудов 2-го Международного форума «Прикладная радиоэлектроника и перспективы развития» (МРФ’2005). Харьков, Украина, 19-23 сентября 2005, т.II, стр. 425-428
 9. Е.И. Яцевич Фоновая составляющая шумановского резонансного сигнала // Сборник научных трудов 2-го Международного форума «Прикладная радиоэлектроника и перспективы развития» (МРФ’2005). Харьков, Украина, 19-23 сентября 2005, т.II, стр. 421-424
 10. I.A. Kalmykov, V.B. Yefimov, S. Ye. Yatsevich The features of radar observations of snow cover from space-born carriers // Second World Congress “Safety in Aviation”. Proc. of the international Workshop on Microwaves, Radar and Remote Sensing, Kiev, Ukraine, sept 19-21, 2005, P.103-107.
 11. K. Ivanov, R.E. Paschenko, O.M. Stadnyk, S. Ye. Yatsevich Damaged forests: detection using airborne sar images // Second World Congress “Safety in Aviation”. Proc. of the international Workshop on Microwaves, Radar and Remote Sensing, Kiev, Ukraine, sept 19-21, 2005, P.115-120.
 12. В.К. Иванов, А.М. Стадник, Г.А.Кучук, Яцевич С.Е. Методы дистанционного зондирования лесов в широком диапазоне частот с борта аэрокосмических носителей // Материалы 5-й международной НТК «Проблемы информатики и моделирования», Харьков, НТУ ХПИ, 24-26 ноября, 2005г., С.43.
 13. В.К. Иванов, Р.Э. Пащенко, А.М. Стадник, Яцевич С.Е. Фрактальный анализ радиоизображений лесных массивов // Материалы 5-й международной НТК «Проблемы информатики и моделирования», Харьков, НТУ ХПИ, 24-26 ноября, 2005г., С.44.
 14. В.К. Иванов, Р.Э. Пащенко, В.М. Абраменков, Яцевич С.Е. Обработка радиолокационных изображений сельскохозяйственных полей с использованием фрактального анализа // Материалы 5-й международной НТК «Проблемы информатики и моделирования», Харьков, НТУ ХПИ, 24-26 ноября, 2005г., С.44.
 15. В.К. Иванов, Р.Э. Пащенко, В.М. Абраменков, С.Е Яцевич Изучение распределения снежного покрова по данным ИСЗ Січ-1 с применением аппарата фрактального анализа Материалы 5-й международной НТК «Проблемы информатики и моделирования», Харьков, НТУ ХПИ, 24-26 ноября, 2005г., С.44
 16. В.К. Иванов, А.О. Силин, А.М. Стадник Определение диэлектрических характеристик поглощающих сред методом открытого конца коаксиальной линии: численный анализ погрешностей // Материалы 5-й международной НТК «Проблемы информатики и моделирования», Харьков, НТУ ХПИ, 24-26 ноября, 2005г., С.44.
 17. Ю.В. Левадный, Л.А. Егорова Сравнение расчета высоты волновода испарения с экспериментальными данными // Материалы 5-й международной НТК «Проблемы информатики и моделирования», Харьков, НТУ ХПИ, 24-26 ноября, 2005г., С.45
 18. Сухаревский И.О. Численное решение задачи рассеяния электромагнитной волны антенной системой с остроконечным диэлектрическим обтекателем // Труды XII международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики". - Харьков-Херсон: 2005. -С. 335-339.
 19. Sukharevsky I.O., S.Kukobko, A.Sazonov Mathematical simulation of reflector-type antenna with sharp nose radome scattering (two-dimensional problem) // Proceedings of the 5th international conference on antenna theory and techniques.-Kyiv:2005.-pp.180-183
 20. Shalyapin V.N. Spectral analysis of quasar microlensing // 25 Years After the Discovery: Some Current Topics on Lensed QSOs, ed. L.J.Goicoechea, Dec. 15-17, 2004, Santander, Spain, p.17 (2005)
 21. Иванов В.К., Шаляпин В.Н., Егорова Л.А., Васильев А.С., Левадный Ю.В. Радиоклиматические измерения в Южном океане // XXI Всероссийская конференция "Распространение радиоволн", Йошкар-Ола, 25-27 мая 2005
 22. Shalyapin V.N. Power spectra of quasar microlensing light curves // Joint European and National Astronomy Meeting JENAM-2005. Liege, Belgium, July 4-7, 2005
 23. Timchenko A.I. Studying the Soil Moisture Heterogeneity with Models for Active and Passive Microwave Remote Sensing, in // Proceedings EGU05, Vienna, Austria, 24-29 Apr. 2005.
 24. Timchenko A.I., Zurk L. M. Signal Processing Methods for Detection of Subsurface Objects by Ultra-wideband SAR // Proceedings IEEE IGARSS’05, 5, Seoul, Korea, July, 2005.
 25. Timchenko A.I. A Novel Signal Processing Method for Detecting Subsurface Heterogeneities // Proceedings ICECom 2005, Dubrovnik, Croatia, 12-14 Oct.2005
 26. Кучук Г.А., Болюбаш О.О., Воробйов О.В. Класифікація потоків ін­формації, циркулюючих в інформаційно-обчислювальних мережах // 1 НТК ХУ ПС. – Х.: ХУ ПС. – 16-17.2005. – С. 232
 27. Кучук Г.А. Оценка метода динамического перераспределения виртуальных соединений многослойной сети // Матеріали НТК НАОУ 8.04.05. – К.: НАОУ, 2005. – С. 27
 28. Кучук Г.А., Пашнєв А.А. Подход к выбору стратегии распределения непересекающихся логических фрагментов баз данных снимков дистанционного зондирования Земли // Матеріали НТК НАОУ 8.04.05. – К.: НАОУ, 2005. – С. 25 – 26.
 29. Кучук Г.А., Косенко В.В., Пашнєв А.А. Модель распределения вычислительной нагрузки по квантам времени при распределенной обработке в неоднородной компьютерной сети // 3 Межд. НПК „Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами”. ­ - Х.:Нац. аэрокосм. ун-т „ХАИ”, 2005. – С. 57 – 58.
 30. Кучук Г.А., Косенко В.В. Динамічні процеси у віртуальних мережних з’єднаннях // 3 Межд. НПК „Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами”. ­ - Х.:Нац. аэрокосм. ун-т „ХАИ”, 2005. – С. 74.
 31. Кучук Г.А. Фрактальные свойства интегрированного сетевого трафика // Міжнародна НТК „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні” ІКТМ-2005. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т „ХАІ”. – 2005. – С. 280
 32. Кучук Г.А., Стасєв Ю.В., Шаляпин В.Н Оценка эластичного трафика мультисервисной сети // Материалы 5 междун. НТК «Проблемы информатики и моделирования». – Х: НАНУ, НТУ «ХПИ», ПАНИ, 24-26.11.2005. – С.33.
 33. Кучук Г.А. Масштабна інваріантність мережного трафіка // Материалы 5 междун. НТК «Проблемы информатики и моделирования». – Х: НАНУ, НТУ «ХПИ», ПАНИ, 24-26.11.2005. – С.33.
 34. Архипов А., Булгаков Б., Пасюк А., Фатеев А., Черный Б. Совершенствование приемо-передающих станций СВЧ «Радан-2» на основе современной элементной базы. // Материалы 1 международной конференции «Современные проблемы радиоэлектроники, телекоммуникаций и приборостроения» (СПРТП-2005). Винница: Універсум-Вінніца, 2005. – с.113-114
 35. Botsman, N. Cherny, V. Simonenko, I. Shetinski, A. Zakhar’ev, V. Ivanov, A. Silin Changes in the structure of rabbit’s testicles under different ways of heating // Proceedings XIIth International Congress on Animal Hygenie. ISAH 2005, 4-8 September 2005, Warsaw, Poland, v. 2, p.431-434

Монографії

 1. Кучук Г.А., Бохан К.О., Остроумов Б.В., Сидоренко М.Ф. Програмування методів цифрової обробки сигналів. Частина 1 // Х.: ХУ ПС, 2005. – 100 с.
 2. Кучук Г.А., Грушенко М.В., Григоров М.І., Соколов С.О., Калачова В.В. Методичні вказівки щодо захисту дипломних проектів та дипломних і кваліфікаційних робіт // Х.: ХУ ПС, 2005. – 80 с.
 3. Кучук Г.А., Григоров М.І., Разживін В.П., Соколов С.О., Калачова В.В. Організація захисту дипломних проектів та дипломних і кваліфікаційних робіт // Х.: ХУ ПС, 2005. – 88 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Кучук Г.А., Кавун С.В., Калачова В.В., Шубіна Г.В. Архітектура комп’ютерів. Методичні вказівки до лабораторного практикуму // Х.: ХУ ПС, 2005. – 36 с.
 2. Кучук Г.А., Кавун С.В., Калачова В.В., Пудов В.А. Прикладна теорія цифрових автоматів. Методичні рекомендації, програма та контрольні завдання // Х.: ХУ ПС, 2005. – 28 с.


2006

Статті

 1. P. Nickolaenko, E.I. Yatsevich, A.V. Shvets, L.M. Rabinowicz Two component source model of Schumann resonance signal // J. Atmos. Electricity, 26 No.1, 1 – 10, 2006
 2. P. Nickolaenko, M. Hayakawa, M. Sekiguchi Variations in global thunderstorm activity inferred from the OTD records // Geophysical Research Letters, 33, L06823, doi:10.1029/ 2005GL024884
 3. P. Nickolaenko, M. Hayakawa, M. Sekiguchi, Y. Hobara Intensity of Schumann resonance oscillations and the ground surface temperature // J. Atmos. Electr., 26, No.2, 79 – 93, 2006.
 4. Cevrone, S. Maekawa, R.P. Singh, M. Hayakawa, M. Kafatos, A.V. Shvets Surface latent heat flux and LF anomalies prior to the Mw=8.3 Tokachi-Oki earthquake // Natural Hazards and Earth System Sciences, 6, 109-114, 2006, SRef-ID: 1684-9981/nhess/2006-6-109
 5. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Стадник А.М., Яцевич С.Е., Васильев А.С. Использование теории фракталов для анализа радиолокационных изображений поверхности Земли // Успехи современной радиоэлектроники, 2006, вып. № 5, с. 17-45.
 6. Иванов В.К., Силин А.О., Стадник А.М. Чувствительность коаксиальных зондов для измерения комплексной диэлектрической проницаемости диссипативных сред // Известия ВУЗов, Радиоэлектроника, 2006, т. 49, № 6, с. 39-47
 7. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Стадник А.М., Яцевич С.Е. Применение фрактального анализа при обработке радиолокационных изображений сельскохозяйственных полей // Электромагнитные волны и электронные системы, 2006, т. 11, №7, С. 29-36.
 8. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Егорова Л.А., Яцевич Е.И., Яцевич С.Е. Оценка характеристик снежного покрова по радиолокационным изображениям с использованием фракталов // Системи обробки інформації, збірник наукових праць, ХУПС, 2006, вип.2(51), С.30-36.
 9. Иванов В.К., Иванова Ю.В., Силин А.О., Васильев А.С. Влияние СВЧ-облучения на показатели иммунологическойперистальтики и транспорта кислорода при экспериментальном перитоните. // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2006, №3, с.8-11 (Москва)
 10. Гавриленко А.С., Клочко Г.И., Колисниченко М.В., Яцевич С.Е.и др Перспективы создания бортового радиолокатора бокового обзора 8-ми миллиметрового диапазона // Электромагнитные волны и электронные системы, ИПРЖР, Москва, 2006, т №9, С.
 11. Malyshenko Yu. I., Kostina V.L., Roenko A.N. Frequency and temperature dependencies of water complex permittivity over Microwave and Terahertz ranges. // Telecommunications and Radio Engineering, Vol.63, n9, pp.827-839.
 12. Марыкивский О.Е. Исследование микропроволочных первичных преобразователей проходящего излучения. // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2006. Вип. 3(9). -208 с., с.108...113
 13. Марыкивский О.Е. Применение проволочных первичных преобразователей в квазиоптических трактах миллиметрового диапазона волн. // Системи обробки інформації. - Х.: Харківський університет Повітряних Сил. - 2006. - Вип. 2(51). - 244 с., с.169...172
 14. Марыкивский О.Е. Теоретические и экспериментальные исследования микропроволочных первичных преобразователей проходящего излучения. // Новые решения в современных технологиях. Вестник Национального технического университета «ХПИ», 2006.
 15. Matzner Sh., Zurk L. M., Timchenko A. I. Radar Detection of Subsurface Objects Using Correlation Imaging. // Progress in Electromagnetic Research (PIER), vol.38, pp.237- 259, 2006
 16. Timchenko A.I.,Mardon A. A., Greenspon J. A. New approach in the problem of subsurface objects detection using remote sensing technique // Advances in Space Research, Vol.38, 10, Pp. 2218-2222, 2006.
 17. N.Shalyapin A spectral analysis of microlensing variability of quasars // Astronomy Reports, v.50, p.699-707 (2006)
 18. Gil-Merino, J. Gonzalez-Cadelo, L.J. Goicoechea, V.N. Shalyapin, G.F. Lewis. Is there a causic crossing in the lensed quasar Q2237+0305 observational data record? // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v.371, p.1478-1482 (2006)
 19. C. Popovich, P. Jovanovic, T. Petrovic, V.N. Shalyapin Amplification and variability of the AGN X-ray emission due to microlensing // Astronomische Nachrichten, v.327, p.981-984 (2006)
 20. Кучук Г.А., Можаєв О.О., Воробйов О.В. Метод прогнозування фрактального трафіка // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. - 2006. -№6(18).-С 181-188.
 21. Кучук Г.А., Адаменко М.І., Пашнєв А.А. Імовірнісна модель оцінки надійності систем оповіщення про пожежу // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. - 2006. -№7(19).-С.64-67.
 22. Кучук Г.А., Тупкало В.М., Стасєва Я.Ю. Частотно-часові дослідження телекомунікаційних мереж систем швидкого реагування // Системи озброєння і військова техніка. - 2006. -№ 2(6). - С 92-96.
 23. Кучук Г.А., Пашнєв А.А. Методика оцінки якості функціонування системи передачі і доведення даних до користувачів // Системи обробки інформації. - X.: ХУ ПС, -Вип. 1(50).-С 94-98.
 24. Кучук Г.А. Модель процесу буферізації пакетів в апаратних засобах мультиплексування // Системи обробки інформації. - X.: ХУ ПС, -Вип. 2(51).-С 65-70.
 25. Кучук Г.А., Болюбаш О.О. Структура управляющей подсети сети передачи данных // Системи обробки інформації. - X.: ХУ ПС, -Вип. 3(52). - С 70-74.
 26. Кучук Г.А., Стасєв Ю.В., Харітонов О.Л. Визначення непараметричних статистик фрактального мережного трафіка // Системи обробки інформації. - X.: ХУ ПС, -Вип. 4(53). - С 163-172.
 27. Кучук Г.А., Тупкало В.М. Харитонов О.Л. Поширення математичного апарату сигнатурної алгебри для захисту комп'ютер них мереж // Системи обробки інформації. - X.: ХУ ПС, -Вип. 5(54). - С 109-117.
 28. Кучук Г.А., Стасева Я.Ю., Адаменко С.В. Синтез функціональної структури розподіленої гетерогенної регіональної мережі // Системи обробки інформації. - X.: ХУ ПС, -Вип. 6(55). - С 126-129.
 29. Кучук Г.А., Кочура В.О., Можаєв О.О. Моделювання динамічних процесів у віртуальних з'єднаннях // Збірник наук, праць об'єднаного НДІ Збройних Сил. - 2006. - Вип.. 2(4). - С 217-224.
 30. Кучук Г.А., Можаєв О.О., Воробйов О.В. Аналіз та моделі самоподібного трафіка // Авиационно-космическая техника и технология. - 2006. -Вып. 9/35. -С. 173-180.
 31. Кучук Г.А., Можаєв О.О., Семенов О.В. Исследование мультисервисных телекоммуникационных сетей при передаче информации о воздушной обстановке // Авиационно-космическая техника и технология. - 2006. -Вып. 10/36.-С. 165-167.
 32. Кучук Г.А., Стасєв Ю.В. Медведєв В.К. Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування // Системи озброєння і військова техніка. - 2006. - №3(7).-С. 51-55.
 33. Кучук Г.А., Кіріллов І.Г., Пашнєв А.А. Моделювання трафіка муль-тисервісної розподіленої телекомунікаційної мережі // Системи обробки інформації. - X.: ХУ ПС, -Вип. 9(58). - С 50-59.
 34. Кучук Г.А., Усенко С.О. Метод прискорення обробки запитів автоматизованої довідково-правової системи охорони праці // Вісник Харківського національного техн. університету сільського господарства ім. П. Василенка . - X.: МАПУ, - Вип. 44. - С 250-255.

Тези

 1. Gorishnya Yu. V., Shvets A.V. Modal study of “tweek”-atmospherics // 2006 International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, MMET-2006 Kharkov, Ukraine, June 26-29, 2006, pp. 372-374
 2. Ivanov V.K., Paschenko R.E., Stadnyk O.M., Yatsevich S.Ye. Тезисы доклада "Radar Remote Sensing Images Segmentation Using Fractal Dimension Field" // Proceedings of the 3rd European Radar Conference (Manchester, UK. 13-15 September 2006), 217 – 220.
 3. Ivanov V.K., Paschenko R.E., Stadnyk O.M., Yatsevich S.Ye. Radar Remote Sensing Images Segmentation Using Fractal Dimension Field // Тезисы докладов The 3rd European Radar Conference (EuRAD) ,13-15 September 2006 Manchester, UK, European Microwave Week, P.157
 4. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Стадник А.М., Яцевич С.Е. Сегментация аэрокосмических радиоизображений поверхности суши с использованием теории фракталов // 4-я всероссийская открытая конференция, Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса, ИКИ, г. Москва, 13-17 ноября 2006. Сборник тезисов конференции, с.28
 5. Иванов В.К., Яцевич С.Е. Радиолокационное зондирования лесов многочастотными РБО // 4-я всероссийская открытая конференция, Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса, ИКИ, г. Москва, 13-17 ноября 2006. Сборник тезисов конференции, с.216
 6. Levadnyi Iu., Ivanov V., Shalyapin V. Evaporation duct refractivity profile from satellite meteorological data // 36th COSPAR Scientific Assembly. Beijing, China, 16–23 July 2006
 7. Levadnyi Iu., Ivanov V., Shalyapin V. Evaporation Duct Refractivity Profile Models // Proceedings of the 36th European Microwave Conference. Manchester, UK, 10-15 September 2006
 8. Левадный Ю.В. Моделирование распространения СВЧ-радиоволн с учетом флуктуаций коэффициента преломления // Шоста Харківська конференція молодих науковців “Радіофізика та електроніка”. (Харків, 13-14 грудня 2006 року) Програма конференції та збірник анотацій., Харків: ІРЕ НАН України, 2006
 9. Timchenko A.I. Studying the Soil Moisture Heterogeneity with Models for Active and Passive Microwave Remote Sensing // Proceedings EGU05, Vienna, Austria, 24-29 Apr. 2006.
 10. N. Shalyapin Color variations in gravitational lensed quasars as a tool for accretion disk sizes estimation // Black Holes: From Stars to Galaxies - Across the Range of Masses, IAU Symp. 238, S238, #157
 11. Goicoechea, A. Ullan, J. E. Ovaldsen, E. Koptelova, V. N. Shalyapin, R. Gil-Merino. Gravitationally Lensed QSOs: Optical Monitoring with the EOCA and the Liverpool Telescope (LT) // Highlights of Spanish Astrophysics IV, Kluwer Acad. Pub. (Dordrecht) (2006)
 12. Иванов В.К., Кучук Г.А., Васильев А.С. Анализ функционирования распределенной вычислительной сети обработки радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли. // Тез. докл. Другої наукової конференції Харківського університету повітряних сил ім.. І. Кожедуба. Харків, 15-16 лютого 2006. с.85
 13. Иванов В.К., Стадник А.М., Яцевич С.Е. Распознавание малоразмерных объектов при дистанционном зондировании Земли. // "Проблемы информатики и моделирования". Материалы шестой международной научно-технической конференции (Харьков, 23-25 ноября 2006 г.).- Х.: НТУ "ХПИ", 2006. С. 41
 14. Иванов В.К., Стадник А.М., Яцевич С.Е. Исследование характеристик рассеяния малоразмерных объектов при дистанционном зондировании Земли. // Міжнародна науково-технічна конференція "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ'2006). Тези доповідей. - Х.: "ХАІ", 2006. С. 349
 15. Кучук Г.А. Математична модель мереж-ного трафіка з властивостями масштабної інваріантності // 2 наукова конференція ХУ ПС. - X.: ХУ ПС. - 15-2.2006. - С 82-83.
 16. Кучук Г.А., Адаменко М.І. Забезпечення надійності систем визначення початку пожежі // Міжн. НТК «Гарантоспроможні (надійні та безпечні системи, сервіси та технології». - Х.:НАКУ «ХАІ», Полтава: ПВІЗ, 25-28.04.06.
 17. Кучук Г.А., Можаєв О.О., Воробьов О.В. Забезпечення якості обслуговування в телекомунікаційних мережах з фрактальним характером трафіка // Міжн. НТК «Гарантоспро-можні (надійні та безпечні системи, сервіси та технології». - Х.:НАКУ «ХАІ», Полтава: ПВІЗ, 25-04.06.-С.20
 18. Кучук Г.А. Анализ методов моделирования фрактального сетевого трафика // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. 14 Міжнародна НПК. - X.: НТУ „ХПИ", 18-19.05. 2006. -С 64.
 19. Кучук Г.А., Можаєв О.О., Воробйов О.В. Особенности телекоммуникационных сетей с самоподобным трафиком и пути повышения качества их обслуживания // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. 14 Міжнародна НПК. - X.: НТУ „ХПИ", 18-19.05. 2006. -С 64.
 20. Кучук Г.А. Проблема захисту інформації при наданні її у разі виникнення надзвичайної ситуації // Науково-методичні основи оцінки та управління техногенною безпекою при виникненні надзвичайних ситуацій. Науковий семінар. - X.: НДПКТІ мікрографії, 26-27.05.2006
 21. Кучук Г.А., Нечаусов С.М., Борсукова Л.А. Вибір топологічної структури розподіленої гетерогенної регіональної мережі // Материалы 6 междун. НТК «Проблемы информатики и моделирования». - X: МОНУ, НАНУ, НТУ «ХПИ», 23-23.11.2006.-С.34.
 22. Кучук Г.А. Двоетапний метод розрахунку пропускної здатності окремої ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування // Материалы 6 междун. НТК «Проблемы информатики и моделирования». - X: МОНУ, НАНУ, НТУ «ХПИ», 23-25.11.2006.-С.34.
 23. Кучук Г.А., Усенко С.О. Метод прискорення обробки запитів автоматизованої довідково-правової системи охорони праці // Міжн. наук.-практ. конф. «Технічний прогрес в АПК». - Х.:МАПУ, ХНТУ СП,2006.-С39.
 24. Кучук Г.А., Можаєв О.О., Подорожняк А.А. Нейросетевое прогнозирование телекоммуникационного трафика // Міжн. НТК „Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" IКТМ- - X.: НАКУ „ХАІ", 14-16.11.2006. - С. 345.

Монографії

 1. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Стадник А.М., Яцевич С.Е., Кучук Г.А. Фрактальный анализ процессов, структур и сигналов. (коллект. монография) Глава: Фрактальный анализ аэрокосмических изображений и гл.7- Под ред. Р.Э. Пащенко. // Харьков: ЭкоПерспектива, 2006. - 348 c, (С. 210 – 250, С. 288-343)

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Кучук Г.А., Стасєв Ю.В., Рубан І.В. та інш., всього 7 осіб Алгоритмічні мови і програмування: Методичні вказівки до виконання лаб. Робіт // Х.:ХУ ПС, 2006. - 120 с.

Рішення щодо видачі охоронних документів

 1. Корисна модель “Процес обробки гнійних ран”, заявка № u 2006 04528 - 02.10.2006 // Інститут загальної і невідкладної хірургії Академії медичних наук України (UA) / Іванова Ю.В., Криворучко І.А, Бойко В.В., Сілін О.О.


2007

Статті

 1. P. Nickolaenko, O. Pechony, C. Price Relative importance of the day-night asymmetry in Schumann resonance amplitude records // Radio Sci., 42, RS2S06, doi:10.1029/2006RS003456, 2007
 2. A.P. Nickolaenko Влияние неоднородности ионосферы день – ночь на амплитуду СНЧ радиосигнала // Радиофизика и электроника, 12, №2, 345 – 355, 2007
 3. P. Nickolaenko, M. Hayakawa Diurnal variations in Schumann resonance intensity in the local and universal times // J. Atmos. Electricity, 27 No.2, 83 – 93, 2007
 4. P. Nickolaenko, D. D. Sentman Line splitting in the Schumann resonance oscillations // Radio Sci., 42, RS2S13, doi:10.1029/2006RS003473.
 5. P. Nickolaenko, M. Hayakawa Diurnal variations in Schumann resonance intensity in the local and universal times // J. Atmos. Electricity, 27 No.2, 83 – 93, 2007
 6. A.P. Nickolaenko, Л.М. Рабинович, А.В. Швец Полярная неоднородность ионосферы, вызванная солнечными протонными событиями // Радиофизика и электроника, 12, №3, 552 – 557, 2007
 7. Иванов В.К., Силин А.О., Стадник А.М. Измерение комплексной диэлектрической проницаемости веществ методом открытого конца коаксиальной линии // Успехи современной радиоэлектроники, 2007, № 7, с. 66-79.
 8. Иванов В.К., Силин А.О., Стадник А.М. Определение диэлектрической проницаемости материалов изолированным коаксиальным зондом // Известия ВУЗов, Радиоэлектроника, 2007, т. 50, № 7, с. 30 - 40.
 9. Иванов В.К., Силин А.О., Стадник А.М. Особенности определения диэлектрической проницаемости тонких слоев коаксиальными зондами Электромагнитные волны и электронные системы, 2007, т. 12, № 3, с. 38 - 45.
 10. Ivanov V.K., Silin A.O., Stadnik A.M. Determination of dielectric permittivity of materials by an isolated coaxial probe // Radioelectronics and Communications Systems, v. 50, no 7, pp. 367-374 (2007)
 11. Чорний М.В., Бєш М.В., Боцман В.В., Симоненко В.І., Іванов В.К., Сілін О.О. Аналіз впливу біологічно активних речовин на продуктивність бугайців за непрямими ознаками // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького, т.9, № 3(34), ч.2, 2007. С.220-227 (Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім.С.З.Гжицького)
 12. Яцевич С.Е. Влияние метеорологических условий на характеристики подстилающей поверхности // Системи обробки інформації, збірник наукових праць, ХУПС, 2007, вип. 2(60), с. 104–107.
 13. Иванов В.К., Егорова Л.А., Яцевич Е.И., Яцевич С.Е. Влияние пространственного распределения гидрометеорологических характеристик на данные дистанционного зондирования земли // Системи обробки інформації, збірник наукових праць, ХУПС, 2007, вип. 3(61), с. 35–37.
 14. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Стадник А.М., Яцевич С.Е. Применение фрактального анализа при обработке радиолокационных изображений сельскохозяйственных полей // Успехи современной радиоэлектроники, ИПРЖР, Москва, 2007, № 5, с. 48-55.
 15. Иванов В.К., Яцевич С.Е., Егорова Л.А., Яцевич Е.И. Влияние сезонного развития пшеницы на отражательные характеристики в СВЧ диапазоне радиоволн // Системи управління, навігації та звязку, збірник наукових праць, ЦНДІ навігації та управління, Київ 2007, вип3. С35-38
 16. Яцевич С.Е. Влияние динамики пропашных культур на отражательные характеристики в СВЧ диапазоне радиоволн // Системи обробки інформації, збірник наукових праць, ХУПС, 2007, вип.3(15). С. 75-77
 17. Иванов В.К., Яцевич С.Е. Радиолокационное зондирование лесов многочастотными РБО // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса. Сб. научн тр. ИКИ РАН, Москва, ООО «Азбука 2000», 2007, вып.4, т.2. С. 226-236
 18. Яцевич С.Е., Конюхов С.Н., Драновский В.И., Цымбал В.Н. и др. Радиолокационные методы и средства оперативного дистанционного зондирования Земли с аэрокосмических носителей // Киев, ООО НТЦ Авиадиагностка, изд. Джулиа принт, 2007г., 439с.
 19. K. Ivanov, R.E. Paschenko, O.M. Stadnyk, S.E. Yatsevich Damaged forests: detection using airborne SAR images // Telecommunications and Radio Engineering, Volume 66, 2007 Issue 12, 1123-1131 p.
 20. A. Kalmykov, V. B. Yefimov, S.E. Yatsevich The features of radar observations of snow cover from space-born carriers // Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 66, 2007 Issue 12, 1133-1141 p.
 21. Малишенко Ю.І., Костіна В.Л., Роєнко О.М. Модель діелектричної проникності води в мікрохвильовому та терагерцному діапазонах хвиль // Український фізичний журнал, т. 52, 2007, № 2. Стор. (7 сторінок).
 22. Иванов В.К., Пащенко Р.Э, Вовк А.И., Фатеев А.С. Анализ фрактальных характеристик отраженных радиолокационных сигналов // Системы обработки информации, сборник научных трудов ХУПС, Харьков, 2007, с.12.
 23. Иванова Ю.В., Силин А.О., Гусак И.В., Фатеев А.С. Лечение резидуальных внутрибрюшных абсцессов с применением локального СВЧ облучения // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. Москва, 2007. № 11, с.7
 24. Иванов В.К., Пащенко Р.Э, Фатеев А.С., Вовк А.И. Многомасштабная (фрактальная) модель радиолокационных сигналов, отраженных от различных подстилающих поверхностей // Системи управління, навигації та зв'язку, Київ 2007. - Вип. 4. - 6 с.
 25. Марыкивский О.Е., Архипов А.В., Белоус О.И., Плевако А.С., Фисун А.И. Аппаратурно-программный комплекс для исследования электродинамических систем // Вісник Сумського державного університету. Серія фізика, математика, механика, 2007. - Вип. 1. - 201c.
 26. Марыкивский О.Е. Расчет эквивалентного коэффициента теплопроводности конструктивного элемента микропроволочного приемника проходящего излучения – двухслойного цилиндра // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил Випуск імені Івана Кожедуба, 2007. - Вип.1(13). –150 с.
 27. Д.М.Бычков, О.Е.Марыкивский, А.П.Пичугин Интерфейсный блок для подключения персонального компьютера к измерителям коэффициента стоячей волны Р2-68 и Р2-69. // Приборы и техника эксперимента, 2007. - № 4. -173c.
 28. Ivanov V.K., Shalyapin V.N., Levadnyi Iu.V. Determination of the evaporation duct height from standard meteorological data // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, Volume 43, Issue 1, pp. 36-44, 2007
 29. Иванов В.К., Шаляпин В.Н., Левадный Ю.В. Определение высоты волновода испарения по стандартным метеорологическим данным // Известия РАН. Физика Атмосферы и Океана , 2007, т.43, № 1, с.42-51
 30. Иванов В.К., Пащенко Р.Э. Формирование фрактальных сигналов с использованием опорного гармонического колебания // Успехи современной радиоэлектроники, 2007, № 12
 31. Лазоренко О. В., Лазоренко С. В., Черногор Л. Ф. Вейвлет-анализ модельных сигналов с особенностями. 2. Аналитическое и дискретное вейвлет-преобразования // Радиофизика и радиоастрономия, 2007, т. 12, № 3, с. 278 – 294.
 32. Вишнивецкий О. В., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Анализ нелинейных волновых процессов при помощи преобразования Вигнера // Радиофизика и радиоастрономия, 2007, т. 12, № 3, с. 295 – 310.
 33. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Системный спектральный анализ сигналов: теоретические основы и практические применения // Радиофизика и радиоастрономия, 2007, т. 12, № 2, с. 162 – 181.
 34. Лазоренко О. В., Лазоренко С. В., Черногор Л. Ф . Вейвлет-анализ модельных сигналов с особенностями. 1. Непрерывное вейвлет-преобразование // Радиофизика и радиоастрономия, 2007, т. 12, № 2, с. 182 – 204.
 35. Кравченко В. Ф., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Новый класс аналитических вейвлетов Кравченко – Рвачева в задачах анализа сверхширокополосных сигналов и процессов // Успехи современной радиоэлектроники, 2007, № 5, с. 29 – 47.
 36. Черногор Л. Ф. Земля – атмосфера – ионосфера – магнитосфера как открытая динамическая нелинейная физическая система. // Нелинейный мир, 2007, т. 5, № 4, с. 198 – 231.
 37. Кравченко В. Ф., Лазоренко О. В., Пустовойт В. И., Черногор Л. Ф. Новый класс фрактальных сверхширокополосных сигналов // Доклады Академии наук, 2007, т. 413, № 1, с. 31 – 35
 38. Kravchenko V.F., Lazorenko O.V.,Pustovoit V.I., Chernogor L.F. A new class of fractal ultra-wideband signals // Doklady Physics, 2007, vol 52, No 3, pp. 129 – 133.
 39. Черногор Л. Ф. Нелинейность – универсальное, фундаментальное и главное свойство мира // Успехи современной радиоэлектроники, 2007, № 1, с. 3 – 47.
 40. Кравченко В. Ф., Лазоренко О. В., Пустовойт В. И., Черногор Л. Ф. Вейвлет-анализ поведения солитонов при обгонном и обменном взаимодействиях // Доклады Академии наук, 2007, т. 412, № 2, с. 179 – 184.
 41. Kravchenko V.F., Lazorenko O.V., Pustovoit V.I., Chernogor L.F. Wavelet analysis of the behavior of solitons in exchange and overtaking interactions Doklady Physics, 2007, vol 52, No 1, pp. 1 – 6.
 42. Кравченко В. Ф., Лазоренко О. В., Пустовойт В. И., Черногор Л. Ф. Преобразование Чои – Вильямса и атомарные функции в цифровой обработке сигналов // Доклады Академии наук, 2007, т. 413, № 6, с. 750 – 753.
 43. Kravchenko V.F., Lazorenko O.V., Pustovoit V.I., Chernogor L.F. Choi – Williams Transform and Atomic Functions in Digital Signal Processing // Doklady Physics, 2007, vol 52, No 4, pp. 207 – 210.
 44. Бурмака В.П., Панасенко С. В., Черногор Л. Ф. Современные методы спектрального анализа квазипериодических процессов в геокосмосе // Успехи современной радиоэлектроники, 2007, № 11, с. 3 – 24.
 45. Пушин В. Ф., Черногор Л. Ф. Эффект Доплера ионосферных радиосигналов, вызванный распространением нелинейной уединенной волны плотности // Электромагнитные волны и электронные системы, 2007, т. 12, № 11, с.

Тези

 1. Nickolaenko A.P. Intensity of Schumann resonance: universal time and local time variations // 6th Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW’07, Kharkov, Ukraine, 25-30 June 2007, in Proc., vol.2, pp.757-759.
 2. Nickolaenko A.P. Diurnal pattern of ELF radio signal detected at the ‘Bellinshausen’ Antarctic station // 6th Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW’07, Kharkov, Ukraine, 25-30 June 2007, in Proc., vol.2, pp.760-762.
 3. Nickolaenko A.P., Hayakawa M. Electric fields from lightning stokes of complicated geometry // 2007 17th Crimean Conference “Microwave & Telecommunication technology” (CriMiCo’2007). 10–17 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine, vol.2, pp 615 – 616
 4. Швец А.В. Система автоматизированного сбора и анализа низкочастотных сигналов с параллельным синтезом частот дискретизации // Тезисы I Международной научно-практической конференции «Электромагнитная совместимость на железнодорожном транспорте» EMC-R 2007 24-26.05.2007, Днепропетровск, Д.: ДИИТ 2007, 114 с. 50-51.
 5. Gorishnya Y.V., Shvets A.V. Polarization of atmospherics propagating under night-time ionosphere // 6th Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW’07, Kharkov, Ukraine, 25-30 June 2007, in Proc., vol.2, pp.763-765.
 6. Ivanov V.K., Silin O.O., Stadnyk O.M. A nomogram technique for microwave permittivity determination using an open-ended coaxial probe // of the 6th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and SubMillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies (Kharkov, Ukraine, 25-30 June 2007), vol. 2. PP. 910-912.
 7. Яцевич С.Е. Влияние пространственного распределения гидрометеорологических характеристик на радиофизические данные дистанционного зондирования земли // Пятая Юбилейная Открытая Всероссийская конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» Москва, ИКИ РАН, 12-16 ноября 2007 г. С.281
 8. Яцевич С.Е. Вклад рельефа местности в обратное рассеяние радиоволн от лесных массивов при дистанционных методах зондирования поверхности // Пятая Юбилейная Открытая Всероссийская конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва, ИКИ РАН, 12-16 ноября 2007 г. С. 280
 9. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Яцевич С.Е. Обработка радиолокационных изображений сельскохозяйственных полей с использованием фрактального анализа // Пятая Юбилейная Открытая Всероссийская конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва, ИКИ РАН, 12-16 ноября 2007 г. С. 29
 10. Ефимов В.Б., Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Цымбал В.Н., Яцевич С.Е. Фрактальный анализ изображений морских льдов // Пятая Юбилейная Открытая Всероссийская конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва, ИКИ РАН, 12-16 ноября 2007 г. С.25
 11. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Фатеев А.С., Вовк А.И. Анализ фрактальных характеристик отраженных радиолокационных сигналов // Третя наукова конференція Харківського університету повітряних сил ім.Ивана Кожедуба. Матеріали конференії 28-29 березня 2007р., с. 2.
 12. Shalyapin V. N. Color variations in gravitationally lensed quasars as a tool for accretion disk size estimation // Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium #238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007., pp.445-446
 13. Иванов В.К., Шаляпин В.Н., Левадный Ю.В. Моделирование распространения СВЧ - радиоволн в волноводе испарения с учетом рассеяния на флуктуациях коэффициента преломления // 17-я Международная Крымская конференция СВЧ - техника и телекоммуникационные технологии.Материалы конференции, 10-14 сентября 2007 г.Севастополь, Крым, Украина. С.828-829
 14. Ivanov, V.K., Shalyapin N.V. Microwave propagation over the South Ocean // Proceedings of the Conference "European Microwave Week 2007", Munich, Germany, 8-12 October 2007, p.58.
 15. Лазоренко О. В., Лазоренко С. В., Черногор Л. Ф. Линейные интегральные преобразования в задачах физики геокосмоса // Сьома Українська конференція з космічних досліджень. Збірник тез. 3 – 8 вересня 2007 р. Крим, Євпаторія. С. 113.
 16. ВишнивецкийО. В., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Вигнер-анализ и Чои-Вильямс-анализ в задачах физики геокосмоса // Сьома Українська конференція з космічних досліджень. Збірник тез. 3 – 8 вересня 2007 р. Крим, Євпаторія. С. 114.
 17. Черногор Л. Ф. Волновые возмущения в геокосмосе – индикатор состояния атмосферной и космической погоды // Сьома Українська конференція з космічних досліджень. Збірник тез. 3 – 8 вересня 2007 р. Крим, Євпаторія. С. 72.
 18. Черногор Л. Ф. Физика и экология системы “Земля – атмосфера – ионосфера – магнитосфера” // Матеріали Першої наукової конференції “Науки про Землю та Космос – Суспільству”. м. Київ. 25 – 27 червня 2007 р.
 19. Chernogor L. F., Kravchenko V. F., Lazorenko O. V. Analytical Kravchenko – Rvachev wavelets based on the atomic functions // Proceedings of the Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies, Kharkov, Ukraine, June 25 – 30, 2007. – Kharkov, 2007, vol. 2, pp. 983 – 985.
 20. Chernogor L. F., Lazorenko O. V., Lazorenko S. V. Wavelet analysis of the signals with peculiarities // Proceedings of the Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies, Kharkov, Ukraine, June 25 – 30, 2007. – Kharkov, 2007, vol. 2, pp. 950 – 952.
 21. Chernogor L. F., Lazorenko O. V., Vishnivezky O. V. System spectral analysis of the non-linear ultrawideband signals // Proceedings of the Sixth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies, Kharkov, Ukraine, June 25 – 30, 2007. – Kharkov, 2007, vol. 2, pp. 980 – 982.

Монографії

 1. Конюхов С.Н., Драновский В.И., Цымбал В.Н., Яцевич С.Е. и др. Радиолокационные методы и средства оперативного дистанционного зондирования Земли с аэрокосмических носителей // Киев, ООО НТЦ «Авиадиагностика», изд. «Джулиа принт», 2007.- 439 с.
 2. Черногор Л. Ф. Естествознание. Интегрирующий курс. // Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. -536 с.

Дисертації

 1. Силин А.О. Электромагнитные поля излучателей в задачах СВЧ диэлектрометрии поглощающих сред и в биомедицинских приложениях. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03 – радиофизика. Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины, Харьков, - 2007. - 142 с.


2008

Статті

 1. P. Nickolaenko Определение СНЧ затухания по дистанционной зависимости амплитуды радиоволны, возбужденной искусственным источником // Радиофизика и электроника, 13, №1, 40 – 45, 2008
 2. P. Nickolaenko, И.Г. Кудинцева, М. Хайакава Расчетные электрические импульсные поля в мезосфере над изогнутым грозовым разрядом. // Радиофизика и электроника, 13, №2, 45 – 50, 2008
 3. P. Nickolaenko, I.G. Kudintseva, M. Hayakawa Model Transient Electric Pulses in Mesosphere above the Bent Stroke of Lightning // Telecommunications and Radio Engineering, 67(18): 1691 – 1699, 2008
 4. А.П.Николаенко, Е. И. Яцевич, О. Б. Печеная Суточные и сезонные вариации интенсивностей и пиковых частот трёх первых модов шумановского резонанса // Известия вузов. Радиофизика, LI, № 7, 2008, 12с.
 5. P. Nickolaenko, L.M. Rabinowicz, A.V. Shvets Polar non-uniformity of ionosphere related to solar proton events // Telecommunications and Radio Engineering, 67, No.5, 413 – 435, 2008.
 6. P. Nickolaenko Impact of ionosphere day – night non-uniformity on amplitude of ELF radio signal // Telecommunications and Radio Engineering, 67, No.5, 437 – 455, 2008.
 7. P. Nickolaenko ELF attenuation factor derived from distance dependence of radio wave amplitude propagating from an artificial source // Telecommunications and Radio Engineering, 67(18): 1621 – 1629, 2008
 8. Яцевич С.Е., Егорова Л.А., Яцевич Е.И. Статистические характеристики почвенного покрова и их влияние на отраженный сигнал при радиолокационном зондировании земли // Збірник наукових праць, ХУПС, 200 - Вип.1(16). - С.59-61.
 9. Яцевич С.Е., Курекин А.С., Калмыков И.А. Исследования вторич­ного излучения радио­волн взволнованной поверхностью моря при разнесении в простран­стве приемника и пере­датчика РЛС // Электромагнитные волны и электронные системы, ИПРЖР, Москва, 2008. - Т.13. - №7. - С.4-22
 10. Яцевич С.Е., Малышенко Ю.И., Егорова Л.А., Яцевич Е.И. Спектральные характеристики почвенного покрова и их влияние на отраженный сигнал при радиолокационном зондировании земли // Системи управління, навігації та зв’язку, Мін.пром політики України, ЦНДІ Навігації та управління, Київ, 200 - Вип.1(5). - С.38-40.
 11. Яцевич С.Е., Иванов В.К, Пащенко Р.Э. Обработка радиолокационных изображений сельскохозяйственных полей с использованием фрактального анализа // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса. Сб. научн. тр. ИКИ РАН, Москва, ООО «Азбука 2000», 2008. - Вып.5. - Т.1. - С.194-203
 12. Яцевич С.Е., Ефимов В.Б., Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Цымбал В.Н. Фрактальный анализ изображений морских льдов // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса. Сб. научн. тр. ИКИ РАН, Москва, ООО «Азбука 2000», 2008. -Вып. 5. -Т.1. -С.189-194.
 13. Иванов В.К., Яцевич С.Е. Развитие методов дистанционного зондирования Земли в ИРЭ НАН Украины // Радиофизика и электроника, 2008. -Т.13. - Спец. выпуск. -С.333-344
 14. Яцевич С.Е., Егорова Л.А., Марыкивский О.Е. Структурность почвенного покрова и ее влияние на отраженный сигнал при радиолокационном зондировании земли // Системи обробки інформації, збірник наукових праць, ХУПС, 200 - Вип.3(18). - С.52-54.
 15. Goicoechea L.J., Shalyapin V.N., Koptelova E., Gil-Merino R., Zheleznyak A.P., Ullan A. First robotic monitoring of a lensed quasar: Intrinsic variability of SBS 0909+532 // New Astronomy, vol.13, p.182 (2008)
 16. N. Shalyapin, L. J. Goicoechea, E. Koptelova, A. Ullan, R.Gil-Merino New two-colour light curves of Q0957+561: time delays and the origin of intrinsic variations // Astronomy & Astrophysics, vol. 492, p. 401-410 (2008)
 17. J. Goicoechea, V. N. Shalyapin, R. Gil-Merino, A. Ullan. Structure function of the UV variability of Q0957+561 // Astronomy & Astrophysics, vol. 492, p. 411-417 (2008)
 18. Chernogor L. F. Advanced Methods of Spectral Analysis of Quasiperiodic Wave_Like Processes in the Ionosphere: Specific Features and Experimental Results // Geomagnetism and Aeronomy, 2008, v. 48, No 5, pp. 652 – 673
 19. Лазоренко О.В., Черногор Л. Ф. Сверхширокополосные сигналы и физические процессы. 1. Основные понятия, модели и методы описания // Радиофизика и радиоастрономия, 2008, т. 13, № 2, с. 166 – 194.
 20. Лазоренко О.В., Черногор Л. Ф. Сверхширокополосные сигналы и физические процессы. 2. Методы анализа и применение // Радиофизика и радиоастрономия, 2008, т. 13, № 4, с. 270 – 322.
 21. Chernogor L. F., Rozumenko V. Т. Earth – Atmosphere – Geospace as an Open Nonlinear Dynamical System // Radio Physics and Radio Astronomy, 2008, vol. 13, № 2, pp. 120 – 137.
 22. Величко С.А., Величко Д.А., Роенко А.Н., Левантовский В.Ю., Одноволик Е.В. Влияние размера и положения плоского рефлектора на отраженный сигнал при дистанционном контроле в зоне Френеля // Радиотехника. – 2008. – Вып. 153. – С. 19 – 27
 23. Величко С.А., Величко Д.А. Зависимости запаздывания сигнала ретрансляционного измерителя от условий формирования ответного излучения // Радиотехника. – 2008. – Вып. 154. – С. 24 – 31
 24. I.Timchenco, A.A.Mardon, J.A.Greenspon New approach in the problem of surface objects detection using remote sensing technique // Advances in Space Research, 2008, vol.38, n10, Pp.2208-2222

Тези

 1. Яцевич С.Е., Ефимов В.Б., Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Цымбал В.Н. Фрактальный анализ радиолокационных изображений тропических циклонов // Доклады 18й международной Крымской конференции КрыМиКо- 2008 «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», 8-12 сентября 2008г., Севастополь, Крым, Украина, С. 901-902
 2. Яцевич Е.И., Печеная О.Б. Результаты сравнения экспериментальных данных по шумановскому резонансу с ОИД-моделью мировой грозовой активности // Доклады 18й международной Крымской конференции КрыМиКо - 2008 «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», 8-12 сентября 2008г., Севастополь, Крым, Украина, С. 901-902
 3. A.P. Nickolaenko, M. Hayakawa, T. Ogawa, M. Komatsu Comparison of experimental and model Q–bursts in time domain // 7-th Int. conf. "Problems of Geocosmos, Saint-Petersburg State University (SPBU), Saint-Petersburg, Russia, May 26-30, 2008
 4. P. Nickolaenko, I.G. Kudintseva, M. Hayakawa Fine structure of electric pulsed field observed above the bent stroke of lightning // 7-th Int. conf. "Problems of Geocosmos, Saint-Petersburg State University (SPBU), Saint-Petersburg, Russia, May 26-30, 2008
 5. A.P. Nickolaenko, M. Hayakawa, T. Ogawa, M. Komatsu Q-burst waveforms: model and experiment // XXIX URSI General Assembly, Chicago, Illinois, USA, August 07-16, 2008
 6. P. Nickolaenko, I.G. Kudintseva, M. Hayakawa Spatial distribution of model transient electric field in the mesosphere above a bent stroke of lightning // XXIX URSI General Assembly, Chicago, Illinois, USA, August 07-16, 2008
 7. Ivanov V.K., Silin O.O., Stadnyk O.M. Determination of Electromagnetic Properties of Metamaterials with Open-Ended Coaxial Lines 18th Int. Crimean Conference "Microwave & Telecommunication Technology" (CriMiCo’2008). 8-12 September 2008, Sevastopol, Crimea, Ukraine, pp.763-764.
 8. Левадный Ю.В.,Иванов В.К., Шаляпин В.Н. Влияние негауссовости морского волнения и затенений на распространение СВЧ - радиоволн в волноводе испарения // Восьма конференція молодих науковців “Радіофізика та електроніка, біофізика”. (Харків, 25-27 листопада 2008р.) Програма конференції та збірник анотацій., Харків: ІРЕ НАН України, 2008. – С.45
 9. Chernogor L. F., Lazorenko O. V. System spectral analysis of the ultrawideband signals. // The Fourth International Conference on Ultrawideband and Ultrashort impulse signals. September 15 – 19, 2008. Sevastopol, Ukraine. Proceedings. Pp. 45 – 50.
 10. Chernogor L. F., Shamota M. A. Modern spectral analysis of the UWB magnitometric signals. // The Fourth International Conference on Ultrawideband and Ultrashort impulse signals. September 15 – 19, 2008. Sevastopol, Ukraine. Proceedings. Pp. 108 – 110.
 11. Chernogor L. F., Lazorenko O. V., Lazorenko S. V. Wavelet analysis of the ultrawideband signals. // The Fourth International Conference on Ultrawideband and Ultrashort impulse signals. September 15 – 19, 2008. Sevastopol, Ukraine. Proceedings. Pp. 210 – 212
 12. Chernogor L. F., Lazorenko O. V., Vishnivetskiy O. V. Choi-Williams analysis of the non-linear ultrawideband signals. // The Fourth International Conference on Ultrawideband and Ultrashort impulse signals. September 15 – 19, 2008. Sevastopol, Ukraine. Proceedings. Pp. 235 – 237.
 13. Chernogor L. F. Earth – Atmosphere – Geospace As an Open Dynamical Nonlinear System // 7-th International Conference “Problems of Geocosmos”. May 26 – 30, St. Petersburg, Petrodvorets. Book of Abstracts. Pp. 47 – 48
 14. Величко С.А., Величко Д.А. Влияние диаметра рефлектора на запаздывание сигнала ретрансляционного измерителя, работающего в зоне Френеля // Труды 18-й международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 8–12 сентября 2008г., Севастополь, Украина. –С.720– 721.
 15. Величко С.А., Величко Д.А. Влияние фазовых характеристик каналов ретранслятора на запаздывание сигнала измерителя дальности // Труды 18-й международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 8–12 сентября 2008г., Севастополь, Украина. –С.736– 737.
 16. Величко С.А., Зубков О.В., Сидоров Г.И. Радиоакустический измеритель скорости и сдвига ветра в атмосферном пограничном слое // 3-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2008. Т.1 «Современные и перспективные системы радиолокации, радиоастрономии и спутниковой навигации» часть 2, сб. науч. трудов. – С. 199 – 201.
 17. Величко С.А., Величко Д.А., Роенко А.Н., Левантовский В.Ю., Одноволик Е.В. Экспериментальные исследования влияния плоского рефлектора на характеристики отраженного сигнала в зоне Френеля // Труды 18-й международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 8–12 сентября 2008г., Севастополь, Украина. – С. 734 – 735.

Монографії

 1. Л. Ф. Чорногор Природознавство. Інтегруючий курс. // Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. - 545 с.

Дисертації

 1. Швец А.В. СНЧ - ОНЧ радиозондирование полости Земля — ионосфера. Рукопись. // Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.


2009

Статті

 1. Nickolaenko A.P., Kudintseva, I.G., M. Hayakawa Spatial fine structure of model electric pulses in the mesosphere above a G-shaped stroke of lightning // J. Atmos and Solar-Terrestrial Phys., 71, 603–608, 2009
 2. Николаенко А.П., Величко Е. А. Моделирование рассеяния плоской электромагнитной волны на металлическом цилиндре // Радиофизика и электроника, 14(1), 2009, с. 11-18
 3. Nickolaenko A.P. Concept of planetary thermal balance and global warming J. Geophysical Res., 114, A04310, doi:10.1029/2008JA013753, 2009
 4. Николаенко А.П. Забытая модель грозового разряда // Радиофизика и электроника, 14(2), 159-164, 2009
 5. V. Shvets, M. Hayakawa, M. Sekiguchi, Y. Ando Reconstruction of the global lightning distribution from ELF electromagnetic background signals // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 71, 2009, p. 1405-1412.
 6. С.Е. Яцевич, А.С. Курекин, И.А. Калмыков Вторичное излучение радиоволн взволнованной поверхностью моря при разнесении в пространстве приемника и передатчика РЛС // Электромагнитные волны и электронные системы, ИПРЖР, Москва, 2009, т.14 № 1, С.60-69
 7. Яцевич С.Е., Гавриленко А.С., Ефимов В.Б., Курекин А.С. и др. Дистанционное зондирование подповерхностных объектов радиофизическими методами и средствами // Космічна наука і технологія, Київ, 2009г. т15 , № 4, С.35-45
 8. Яцевич С.Е., Гавриленко А.С., Ефимов В.Б., Курекин А.С. и др. Изучение подповерхностных объектов, геологических структур и месторождений полезных ископаемых при помощи многочастотного радиолокационного дистанционного зондирования // Успехи современной радиоэлектроники, ИПРЖР, 2009, Москва, №9, С.61-73.
 9. Бондур В.Г., Доброзраков А.Д., Курекин А.С., Курекин А.А., Пичугин А.П., Яцевич С.Е. Бистатическая радиолокация морской поверхности Исследование Земли из космоса, Москва, 2009, № 6, С.
 10. N. Shalyapin, L. J. Goicoechea, E. Koptelova, B. P. Artamonov, A. V. Sergeyev, A. P. Zheleznyak, T. A. Akhunov, O. A. Burkhonov, S. N. Nuritdinov, A. Ullan. Microlensing variability in FBQ 0951+2635: short-timescale events or a long-timescale fluctuation? // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2009. Volume 397, Issue 4, pp.1982-1989.
 11. Иванов В.К., Шаляпин В.Н., Левадный Ю.В. Рассеяние ультракоротких радиоволн на тропосферных флуктуациях в волноводе испарения // Известия вузов. Радиофизика, 2009, том 52, № 4, с.307-317
 12. Левадный Ю.В., Иванов В.К., Шаляпин В.Н. Распространение сантиметровых радиоволн в волноводе испарения над взволнованной морской поверхностью // Радиофизика и электроника, 2009, том 14, № 1, с.28-34
 13. K. Ivanov, V. N. Shalyapin, Yu. V. Levadny Microwave scattering by tropospheric fluctuations in an evaporation duct // Radiophysics and Quantum Electronics, 2009, vol.52,# 4, P. 277-286
 14. Иванов В.К. Шаляпин В.Н. Левадный Ю.В. Развитие методов прогнозирования радиолокационной наблюдаемости над морской поверхностью в ИРЭ НАН Украины // Радиофизика и электроника, 2009, том 14, № 3, с.
 15. Вовк А.И., Фатеев А.С., Пащенко Р.Э. Метод анализа сигналов выхода канала фазового детектирования когерентно-импульсной РЛС на фазовой плоскости с использованием сигнатур метрического порядка, при распознавании типа движущихся целей // Системи обробки інформації, збірник наукових праць, -Х.: ХУПС, 2009. - Вип.2(76). - С.19-30.
 16. Малышенко Ю.И., Роенко А.Н. Функция распределения дождевых капель по размерам для миллиметрового и терагерцового диапазонов радиоволн // Системи обробки інформації, збірник наукових праць, -Х.: ХУПС, 2009. - Вип.1(75). - С.78-84.
 17. Савви С.А., Иванова Ю.И., Силин А.О. Разработка излучателя и обоснование оптимальных режимов СВЧ - терапии в комплексном лечении послеожоговых стриктур пищевода // Український Журнал Хірургії. – 2009. - №4. – С.121-124
 18. Иванов В.К., Марыкивский О.Е., Силин А.О. Мобильный комплекс для исследования радиолокационных характеристик полей сельскохозяйственных культур // Системи обробки інформації, збірник наукових праць, -Х.: ХУПС, 2009. - Вип.1(75). - С.39-44.
 19. Иванов В.К., Силин А.О., Стадник А.М., Боцман В.В. Численное моделирование СВЧ нагрева семенников бычков // Бюллетень научных работ. - Белгород: Белгородская ГСХА, 2009. - Вып. 18. - С. 59-66.
 20. Марыкивский О.Е. Математическая модель проволочного первичного преобразователя проходящего излучения // Радiоелектроннi i комп’ютернi системи. –Х.: Науково-технiчний журнал, Нацiональный аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є. Жуковського ”Харкiвський авiацiйний iнститут”, 2009. - Вип.3(37). – 160с
 21. Бережна Н.Д., Бусигін Ю.Г., Горішняя Ю.В. Багатокритеріальна оптимізація у задачах проектування радіоелектронних систем літальних апаратів // Системи управління, навігації та зв’язку, 2009. - Вип.3(11). - С.77-79.
 22. Косенко В.В., Бережная Н.Д., Горишняя Ю.В. Распределение однородных транзакций в мультисервисных сетях // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2009. - Вип.3(21). - С.91-93.
 23. Величко А.Ф., Величко Д.А., Величко C.А. Характеристики запаздывания сигнала ретрансляционного измерителя, работающего в зоне Френеля // К.: Известия вузов. Радиоэлектроника, – 2009. – №2. – С.35-49
 24. Зубков О.В., Сидоров Г.И., Величко C.А. Определение сдвига горизонтальных составляющих скорости ветра при вертикальном радиоакустическом зондировании // Радиотехника. – 2009. – Вып. 156. – С. 209 – 215
 25. Величко Д.А., Величко С.А. Зависимость фазы отраженного сигнала ретрансляционного измерителя от угла падения волны и диаметра рефлектора // Радиотехника. – 2009. – Вып. 156. – С. 191 – 198

Тези

 1. Иванов В.К., Стадник А.М., Боцман В.В., Силин А.О. Численное моделирование СВЧ нагрева семенников бычков // "Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения".XIII международная научно-производственная конференция (19-22 мая 2009г).- Белгород, 2009. - Изд-во Белгородской ГСХА.- с.195.
 2. Вовк А.И., Фатеев А.С., Пащенко Р.Э. Модель сигналов на когерентно-импульсных РЛС при распознавании движущихся целей // П’ята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору», 15-16 квітня 2009р.: тези доповідей. -Х.: ХУПС ім..І.Кожедуба, 2009. - С.169-170.
 3. V. Shvets, M. Hayakawa Reconstruction of the global lightning distribution from ELF electromagnetic background signals // TriSAI2009, Proceedings of Triangle Symposium Advanced ICT 2009, October 28-30, 2009, The University of Electro-Communications, Tokyo, Japan, p. 60-66.
 4. Швец А.В., Николаенко А.П., Щекотов А.Ю., Беляев Г.Г. Вариации параметров шумановского резонанса во время мощных солнечных протонных событий // Cosmos&Biosphere, VIII International Crimea Conference, September 28 – October 3, 2009, Sudak, Crimea, Ukraine.
 5. О.Е.Марыкивский, А.А.Галькевич, В.К.Иванов, Т.Е.Чистова Исследование и разработка синтезатора частоты дециметрового диапазона // Мiжнародна науково-технiчна конференцiя «Iнтегрованi комп'ютернi технологiї в машинобудуваннi IКТМ-2009”: Тези доповiдей. – Харкiв: Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Є.Жуковського ”Харкiвський авiацiйний iнститут”, 2009. – Том 2. -272 с.
 6. О.Е.Марыкивский, А.А.Галькевич, В.К.Иванов, Т.Е.Чистова Многоточечный медицинский термометр для измерения температур биологических объектов и сред // Мiжнародна науково-технiчна конференцiя «Iнтегрованi комп'ютернi технологiї в машинобудуваннi IКТМ-2009”: Тези доповiдей. – Харкiв: Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.Жуковського ”Харкiвський авiацiйний iнститут”, 2009. – Том 2. -272 с.
 7. Цымбал В.Н., Яцевич С.Е., Ефимов В.Б., Курекин А.С., Матвеев А.Я., Бычков Д.М., Гавриленко А.С. Применение радиофизических методов и средств для дистанционного обнаружения подповерхностных объектов с борта самолета-лаборатории // Седьмая всероссийская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» Москва, ИКИ РАН, 16-20 ноября 2009 г. Сб. тезисов конференции. C.265
 8. Цымбал В.Н., Яцевич С.Е., Ефимов В.Б., Курекин А.С., Матвеев А.Я., Бычков Д.М., Гавриленко А.С. Использование многочастотных радиолокационных данных для изучения проявлений геологических структур и месторождений полезных ископаемых дистанционными методами // Седьмая всероссийская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» Москва, ИКИ РАН, 16-20 ноября 2009 г. Сб. тезисов конференции. C.264.

Рішення щодо видачі охоронних документів

 1. Спосіб вимірювання швидкості поширення ультразвукових коливань. № 64 (порядковий № визначений заявником) / Дата подання заяві 5.01.09 № а200900108 // Сидоров Г.И., Величко Д.А., Величко С.А.


2010

Статті

 1. P. Nickolaenko, I.G. Kudintseva, M. Hayakawa Transient electric field in the mesosphere above a G – shape lightning stroke // Survey in Geophys., 2010, 31, 427 –448, 2010, doi: 10.1007/s10712-010-9095-x.
 2. Николаенко А.П. Временные формы естественных СНЧ радиосигналов // Радиофизика и электроника, 15 , №2, 52 – 62, 2010
 3. P. Nickolaenko, M. Yano, Y. Ida, Y. Hobara, M. Hayakawa Reception of ELF transmitter signals at Moshiri, Japan and their propagation characteristics // Radio Sci., 45, RS1009, doi:10.2009RS004224, 2010
 4. P. Nickolaenko, A.A. Ostapenko, E.E. Titova, T. Turunen, J. Manninen, T. Raita Characteristics of VLF atmospherics near the resonance frequency of Earth-ionosphere waveguide 1.6-2.3kHz by observations in the auroral zone // Annals of Geophys., 28, 193–202, 2010
 5. М. Хайакава, А.П.Николаенко Модель возмущений глобального электромагнитного резонанса во время всплеска внегалактического гамма излучения 27 декабря 2004 г. // Радиофизика и электроника, 15, №1, 78 – 85, 2010
 6. Hayakawa, A.P. Nickolaenko Model disturbance of Schumann resonance by the SGR 1806–20 g –ray flare on December 27, 2004. // Journal of Atmospheric Electricity, 30 (1), 1 – 11, 2010
 7. А.П.Николаенко, О. Печеная Грозы Южной Америки и Южно-Атлантическая геомагнитная аномалия // Радиофизика и электроника, 15, №1, 42 –51, 2010
 8. P. Nickolaenko, E.A. Velichko Model of the plane electromagnetic wave scattering by a dielectric and metamaterial cylinder // MSMW – 2010
 9. P. Nickolaenko, I.G. Kudintseva, M. Hayakawa Middle atmosphere electric fields above a G–shaped stroke // MSMW – 2010
 10. P. Nickolaenko, M. Hayakawa, Y. Hobara Q–bursts: natural ELF transients // Survey in Geophys., 31, 409 –425, 2010, doi: 10.1007/s10712-010-9096-9
 11. P. Nickolaenko, M. Hayakawa, K. Ohta, V.M. Sorokin, A.K. Yaschenko, J. Izutsu, Y. Hobara Interpretation in terms of gyrotropic waves of Schumann-resonance-like line emissions observed at Nakatsugawa in possible association with nearby Japanese earthquakes // J. Atmos and Solar-Terrestrial Phys., 72, 1292–1298, 2010
 12. Николаенко А.П. Параметрическое возбуждение сверхнизкочастотного радиоимпульса всплеском внегалактического гамма-излучения 27 декабря 2004 г. // Изв. ВУЗов. Радиофизика, 53, №4, 235 – 245, 2010
 13. P. Nickolaenko Parametric excitation of an extremely low-frequency radio pulse by an extragalactic gamma-ray burst on December 27, 2004. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2010, doi:10.1007/s11141-010-9219-7
 14. Швец А.В., Горишняя Ю.В. Метод локации молний и оценки параметров нижней ионосферы с помощью твик-атмосфериков // Радиофизика и электроника, 2010. – Т.15. - №2. - С. 63-70.
 15. Сердюк Т.Н., Швец А.В., Иванов В.К. Выделение импульсных сигналов на фоне мощных помех от силовых сетей // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2010. - Вип. 32. - С. 218-223.
 16. Курекин А.С., Курекин А.А., Яцевич С.Е., Горобец В.Н., Гончаренко Ю.В., Гутник В.Г. Поляризационные особенности рассеяния радиоволн морской поверхностью при разнесенной радиолокации // Прикладная радиоэлектроника, 2010. – Т.9. - № 2. – с.9.
 17. Курекин А.С., Курекин А.А., Яцевич С.Е., Горобец В.Н., Гончаренко Ю.В., Гутник В.Г. Особенности расчета дальности действия разнесенных РЛС по морским целям. // Прикладная радиоэлектроника, 2010. - Т.9. - № 2. - c.7.
 18. Яцевич С.Е., Цымбал В.Н., Ефимов В.Б., Курекин А.С., Матвеев А.Я и др. Использование многочастотных радиолокационных данных для изучения проявлений геологических структур и месторождений полезных ископаемых дистанционными методами // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Сб. научн. cт. ИКИ РАН. Т.7. №2. - М.: ООО «ДоМира», 2010. - С.354-363
 19. Яцевич С.Е., Цымбал В.Н., Ефимов В.Б., Курекин А.С., Матвеев А.Я и др. Применение радиофизических методов и средств для дистанционного обнаружения подповерхностных объектов с борта самолета-лаборатории // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Сб. научн. cт. ИКИ РАН. Т.7. №4. - М.: ООО «ДоМира», 2010. - С.274-286
 20. Radar Techniques and Facilities for On-line Remote Sensing of the Earth from Aerospace Carriers // ed. by N. Konyukhov, V.I. Dranovsky, V.N.Tsymbal, Publishing house Sheynina O.V.,Kharkov 2010
 21. Иванов В.К., Силин А.О, Стадник А.М. Часть I. Модели и методики определения электрических характеристик биологических тканей в СВЧ диапазоне // Радиофизические основы и опыт применения СВЧ электромагнитных полей в хирургии / Под ред. проф. Бойко В.В. - Харьков: Издательство "Новое слово", 2009. - 166 с. – C.7-84.
 22. Goicoechea L. J., Shalyapin V. N. Time Delays in the Gravitationally Lensed Quasar H1413+117 (Cloverleaf) // Astrophysical Journal, vol.708, p.996 (2010)

Тези

 1. Яцевич С.Е. Мониторинг подтопления земель авиационным комплексом дистанционного зондирования АКДЗ-30 // Восьмая всероссийская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва, ИКИ РАН, 15-19 ноября 2010г. http://d902.iki.rssi. ru/ theses-cgi/thesis.pl?id =2045
 2. Яцевич С.Е. Индикация подповерхностных объектов радиофизическими методами и средствами с борта самолета-лаборатории // Іформаційні технології в навігації і управлінні: стан та перспективи розвитку. Матеріали першої міжнародної науково-технічної конференції. - К.:ДП "ЦНДІ НіУ", 2010.-С.16.
 3. Величко С.А. Использование отражений от совокупности объектов искусственного происхождения в анализе данных двухчастотных поляризационных РСА применительно к задаче распознавания типов подстилающей поверхности // Восьмая всероссийская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» Москва, ИКИ РАН, 15-19 ноября 2010 г. Сборник тезисов конференции
 4. Gorishnya, Y.V., Shvets, A.V. Statistical study of multimodal tweek-atmospherics // Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET), 2010 International Conference on 6-8 Sept. 2010, 10.1109/MMET.2010.5611445
 5. Швец А.В., Сердюк Т.Н., Иванов В.К. Выделение импульсных сигналов на фоне мощных помех от силовых сетей // Тезис, III Международная научно-практическая конференция «Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте», EMC-R 2010, Днепропетровск, 2010, с. 51-52.
 6. Левадный Ю.В., Иванов В.К. Распространение сантиметровых радиоволн в волноводе испарения: сопоставление теории и эксперимента // Материалы 6-й международной молодежной научно-технической конференции "Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций "РТ-2010" (19-24 апреля 2010 г. Севастополь, Украина) с. 497
 7. Ullán A., Shalyapin V. N., Goicoechea L. J., Gil-Merino R. Robotic Optical Monitoring of a Compact Lens System: FBQ 0951+2635 in the i Sloan Filter // In "Highlights of Spanish Astrophysics V, Astrophysics and Space Science Proceedings", Springer - Verlag: Berlin, Heidelberg, p. 363 (2010)
 8. Фатеев А.С., Вовк А.И., Безверхий С.А. Методы распознавания малоскоростных цепей в станциях радиолокационной разведки с использованием фазовых портретов и сигнатур метрического порядка // Шоста наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору», 14-15 квітня 2010р.: тези доповідей. -Х.: ХУПС ім..І.Кожедуба, 2010. - С.200.

Дисертації

 1. Яцевич Е.И. Мониторинг шумановского резонанса и модели источников Диссертация на соискание научной степени кандидата физ-мат наук, Харьков, 2009, ИРЭ НАНУ, 148с.


2011

Статті

 1. А.П.Николаенко, А.Ю. Щекотов СНЧ-импульс в Карымшино, связанный с гамма-вспышкой 27/12/04 // Радиофизика и электроника. – – Т. 2 (16), № 2. – С. 21–26.
 2. А.Ю Николаенко, А.Ю. Щекотов Экспериментальное обнаружение СНЧ радиоимпульса, связанного с гамма–вспышкой 27 декабря 2004 г. // Изв. вузов. Радиофизика. – – Т. 54,№1. – С.16–25.
 3. P. Nickolaenko, E. I. Yatsevich, A. V. Shvets, M. Hayakawa, Y. Hobara Schumann-resonance records at three observatories and ULF universal- and local-time variations // Radiophysics and Quantum Electronics. – 2011. – Vol. 53, №12. – P. 706–716. doi:10.1007/s11141-011-9263-y
 4. P. Nickolaenko, Y.T. Tanaka, M. Hayakawa, Y. Hobara, K. Yamashita, M. Sato, Y. Takahashi, T. Terasawa, and T. Takahashi Detection of transient ELF emission caused by the extremely intense cosmic gamma-ray flare of 27 December 2004 // Geophysical Research Letters. – 2011. – Vol. 38, L08805. doi:10.1029/2011GL047008
 5. P. Nickolaenko Source models for “parametric” Q–burst // Journal of Atmospheric Electricity. – 2011. – Vol. 31, №2. – P. 95–110.
 6. P. Nickolaenko, M Hayakawa, Y. Hobara, K. Ohta, J. Izutsu, V. Sorokin Seismogenic effects in the ELF Schumann resonance band // IEEJ Trans. Fundamental materials. – 2011. – Vol. 131, № 9. – P. 684–690. doi: 10.1541/ieejfms.131.684
 7. P. Nickolaenko, E. I. Yatsevich, A.V. Shvets, M. Hayakawa, and Y. Hobara Universal and local time variations deduced from simultaneous Schumann resonance records at three widely separated observatories // Radio Science. – 2011. – Vol.46, RS5003. – 12pp. doi:10.1029/2011RS004663
 8. V. Shvets, Yu.V. Gorishnya Technique for Lightning Location and Estimation of the Lower Ionosphere Parameters Using Tweek-Atmospherics // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – Vol. 70, №11. – P. 1013–1026.
 9. V. Shvets, M. Hayakawa Global Lightning Activity on the Basis of Inversions of Natural ELF Electromagnetic Data Observed at Multiple Stations around the World Surveys in Geophysics. – 2011.– Vol.32, – P.705–732. DOI: 10.1007/s10712-011-9135-1
 10. Швец А.В., Горишняя Ю.В. Локация молний и оценка высоты нижней ионосферы с использованием дисперсионных характеристик твик-атмосфериков // Радиофизика и электроника. – – Т. 2(16),№4. – С.53–59.
 11. Сердюк Т. Н., Швец А. В., Иванов В. К. Выделение импульсных сигналов на фоне мощных помех от силовых сетей // Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте. – – № 1. – Д.: Изд-во ДНУЖТ, 2011. – С. 77–83.
 12. Shvets A. V., Serdyuk T. N. Tomography technique for global lightning imaging from ambient ELF electromagnetic noise // Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте. – –№ 2. – Д.: Изд-во ДНУЖТ, 2011. – С. 56–60
 13. В.К. Иванов, А.О. Силин, А.М. Стадник Определение комплексной диэлектрической проницаемости жидкостей коаксиальными зондами с использованием подложек из метаматериала // Радиофизика и электроника. – – Т. 16, №1. – C. 92–99.
 14. Пащенко Э.И., Канцевич В.А. Формирование КФМ фрактальных сигналов на основе последовательности Морса-Туэ с использованием множества Кантора. // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. – Х.: ХУ ПС, Вип 4(94). – С. 56–59.
 15. Ю. И. Малышенко, Ю. В. Левадный Оценка воздействия дождей на параметры радиолокационных станций микроволнового диапазона с учетом метеостатистических сведений о продолжительности выпадения дождей. // Радиофизика и электроника. – – Т. 2(16), № 3. – С. 67–77.
 16. В.К. Иванов, Ю.В. Левадный, В.Н. Шаляпин Распространение радиоволн миллиметрового диапазона в прибрежной зоне. // Радиофизика и электроника. – – Т. 2(16), № 4. – С. 46–52.
 17. Belobrova , D. Bychkov , A. Boev , A. Gavrilenko, V. Efimov , A. Kabanov, Ivan Kalmykov, Alexandre Matveev and Valery Tsymbal Aero-space radar on-line monitoring of disasters in Ukraine. // Use of Satellite and In-Situ Data to Improve Sustainability/ Edited by Felix Kogan, Alfred Powell and Oleg Fedorov. NATO Science for Peace and Security Series – C:Environmental Security, Springer, Netherlands. – 2011. – P. 257–265.
 18. В.Н.Цымбал, С.Е. Яцевич, Д.М. Бычков, А.Я. Матвеев, А.В. Кабанов Комплексный мониторинг проявлений подтопления земель авиационным комплексом дистанционного зондирования АКДЗ-30 // Электромагнитные волны и электронные системы. – М.: ИПРЖР, – Т.16, № 1. – С.15–26.
 19. В.Н. Цымбал, С.Е. Яцевич, А.Я. Матвеев, А.C. Гавриленко, Д.М. Бычков. Мониторинг подтопления земель авиационным комплексом дистанционного зондирования АКДЗ-30 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Сборник научных статей/ ИКИ РАН (М.). – М.: ДоМира, – Т.8, №3, С.199–208.
 20. А.Г.Боев, А.Я.Матвеев, А.А.Боева, Д.М.Бычков, В.Б.Ефимов, В.Н.Цымбал Радиолокационный контраст ветровой ряби на волне сейсмического происхождения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Сборник научных статей/ ИКИ РАН (М.). – М.: ДоМира, – Т.8, №4, С.177–189.
 21. А.Я. Матвеев В.Н. Цымбал, С.Е. Яцевич Влияние растительного покрова на мониторинг переувлажнения почв радиолокационно-радиотепловым методом // Системи управління, навігації та зв’язку, ЦНДІ Навігації та управління. - Київ. – – Вип.2(18). – С.25–28.

Тези

 1. А.П. Николаенко, А.Ю. Щекотов ELF Q-burst caused by galactic gamma ray burst // XXX URSI General Istambul, Turkey, August 13-20, 2011. Abstract EGH-3.
 2. В.К. Иванов, А.О. Силин, А.М. Стадник Подложки из метаматериалов при определении диэлектрической проницаемости жидких сред коаксиальными зондами // 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2011). Севастополь, 12 – 16 сентября 2011 г.: Материалы конф. – Севастополь: Вебер, – С. 910–911.
 3. Сердюк Т.Н., Швец А.В. Определение параметров периодических сигналов на основе уточненной интерполяции коэффициентов дискретного преобразования Фурье // IV Международная научно-практическая конференция "Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте": Материалы конф. – Д.: ДИИТ. – 2011. – С.75–
 4. Boev G., Matveyev O.Y., Bychkov D.M., Yefimov V.B., Tsymbal V.N., Boeva A.A. Radar Detection of Seismic Origin Waves on the Black Sea Surface. 2011 MICROWAVES, RADAR AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM Proceedings, August 25-27, 2011, SPC “Slavutich-Dolphin” Kiev, Ukraine, P. 145–148.
 5. Цымбал В. Н., Яцевич С. Е., Матвеев А. Я., Гавриленко А. С., Бычков Д. М. Исследования подтопления земель авиационным комплексом ДЗЗ АКДЗ-30 // 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2011). Севастополь, 12 – 16 сентября 2011 г.: Материалы конф. – Севастополь: Вебер, – С.1055–1056.
 6. Пащенко Э.И. Анализ характеристик сигналов радиолокационных средств с использованием отображений (сечений) Пуанкаре // 4-а Всеукраїнська науково-технічна конференція ЛІСВ НУ «ЛП»: Збірка тез доповідей. – Львів: ЛІСВ, – С. 152, 153.
 7. Пащенко Э.И., Щаблика А.В. Влияние отношения сигнал/помеха на форму фазового портрета // Сьома наукова конференція ХУПС: Тези доповідей. – Х.: ХУПС, 2011. – С. 96–
 8. Пащенко Э.И., Иванов В.К. Фрактальный анализ цифровых изображений поверхности Земли. // 10-а Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових праць. – К. – Х. – АР Крим: ХНАУ, – С. 111–113.
 9. Levadnyi, V. Ivanov, V. Shalyapin Assessment of Evaporation Duct Propagation Simulation. // URSI General Assembly and Scientific Symposium 2011 (13-20 august 2011 Istanbul, Turkey). – 2011. P. FP2-3-1 - FP2-3-4.
 10. Величко А.Ф., Величко Д.А., Величко С.А. Аномальные погрешности измерения фазового набега и сдвига частоты СВЧ сигнала и способы их ослабления. // 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2011). Севастополь, 12 – 16 сентября 2011 г.: Материалы конф. – Севастополь: Вебер, – С. 881–882.
 11. Величко Д.А., Величко С.А., Вдовиченко Е.И. Статистические характеристики погрешностей измерения фазового набега и сдвига частоты сигнала ретрансляционного измерителя. // 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2011). Севастополь, 12 – 16 сентября 2011 г.: Материалы конф. – Севастополь: Вебер, – С. 875–876.

Рішення щодо видачі охоронних документів

 1. Пат. UA на КМ 59597 МПК А61N 1/06 (2006) Процес лікування відморожень. Заявл. 22.10.2010. № заявки u 2010 12496 /25.05.2011, Бюл. № 10 // Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України Бойко В.В, Іванова Ю.В., Ісаєв Ю.І., Мосейко Н.Ю., Іванов В.К., Лихман В.М.


2012

Статті

 1. P. Nickolaenko Comment on “Worldwide extremely low frequency magnetic field sensor network for sprite studies” by Toby Whitley et al. Radio Science. – 2012. – Vol.47, RS2007. doi:10.1029/2011RS00490
 2. P. Nickolaenko, E.I. Yatsevich Impact of trees and bushes on the effective height of a vertical electric ELF antenna // Journal of Atmospheric Electricity. – 2012. – Vol.32, No.2. – P.65–70.
 3. P. Nickolaenko, I. G. Kudintseva, O. Pechony, M. Hayakawa, Y. Hobara, Y. T. Tanaka The effect of a gamma ray flare on Schumann resonances // Annales Geophysicae. – 2012. – Vol.30, No.9. – P.1321–1329. doi:10.5194/angeo-30-1321-2012
 4. Николаенко А.П., Яцевич Е.И. Оценка влияния растительностина действующую высоту вертикальной электрической сверх низкочастотной антенны // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т. 3(17), №1. – С.45–48.
 5. I. Yatsevich, A. P. Nickolaenko Evaluation of the impact of vegetation on the effective height of the vertical electric elf antenna // Telecommunications and Radio Engineering. – 2012. – Vol. 71, is. 11.40, – P. 997–1003. DOI: 10.1615
 6. Andriy Kurekin, Aleksandr Kurekin, Ken Lever, S.Ye.Yatsevich Site-Specific Land Clutter Modelling by Fusion of Radar Remote Sensing Images and Digital Terrain Data // Физические основы приборостроения. – 2012. – Т. 1, № – C. 42-54
 7. K. Ivanov, A.O. Silin, O.M. Stadnyk Measurement of Complex Permittivity of Liquids Using Open-Ended Coaxial-Line and Metamaterial Substrate // Telecommunications and Radio Engineering, vol. 71, no 12, pp. 1125-1140 (2012) DOI: 10.1615/TelecomRadEng. V. 71. i12.60
 8. Пащенко Э.И. Бутенко О.С., Иванов В.К. Синтез решающего правила селекции антропогенных объектов с использованием фрактальной размерности. // Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”, вип. 3(101), т 1. – Х.: ХУ ПС, – С.8– 11.
 9. Пащенко Э.И. Бутенко О.С., Иванов В.К. Метод селекции антропогенных объектов при анализе сигналов со всего интервала дальности. // Системи управління, навігації та зв’язку, вип. 1(21), т 2. – К.: ЦНДІ НіУ, – С. 41 – 45.
 10. Пащенко Э.И., Полторак С.Т., Сутюшев Т.А. Вирішення завдання з розпізнавання характеру руху групи людей з використанням можливостей вітчизняних засобів розвідки. // Честь і закон, 2012, № 2 (41). – С. 47 –
 11. Пащенко Э.И., Бутенко О.С., Иванов В.К. Классификация движущихся объектов с использованием методов нелинейной динамики. // Системи управління, навігації та зв’язку, вип. 2(22). – К.: ЦНДІ НіУ, – С. 46 – 50.
 12. Shalyapin, , Goicoechea, L., Gil-Merino R. A 5.5-year robotic optical monitoring of Q0957+561: substructure in a non-local cD galaxy // Astronomy & Astrophysics, v.540, p.132 (2012)
 13. Gil-Merino, , Goicoechea, L., Shalyapin, V., Braga, V. Accretion onto the supermassive black hole in the high-redshift radio-loud AGN 0957+561 // Astrophysical Journal, v.744, p.47 (2012)
 14. А.Г.Боев, А.Я.Матвеев, В.Н.Цымбал Радиолокационные исследования катастрофических явлений на морской поверхности // UNIVERSITATES, Харьков, 2012,№1(48), С.32-42.
 15. В.К. Иванов, А.Я. Матвеев, В.Н. Цымбал, С.Е. Яцевич Эффекты влияния растительного покрова на дистанционный мониторинг переувлажнения почв радиолокационным и радиолокационно-радиотепловым методом // Системи управління, навігації та зв’язку, ЦНДІ Навігації та управління, Київ, 2012, Випуск 1(21), том 1,С.23-28.
 16. Иванов В.К., Матвеев А.Я., Цымбал В.Н., Яцевич С.Е. Авиационная дистанционная радиолокационно-радиотепловая диагностика переувлажнения почв // Физические основы приборостроения, Том 1. № 2. М: Научно-технологический центр уникального приборостроения, С.91-106.
 17. В.К. Иванов, А.Я. Матвеев, В.Н. Цымбал, С.Е. Яцевич Определение проявлений переувлажнения почв при радиолокационно - радиотепловом авиационном мониторинге // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2012 г. Т.9- №4, 235-.243.
 18. Ю.И. Малышенко, А. Н. Роенко Частотный ход коэффициента ослабления радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов в дождях при учете мелкокапельной фракции в функции распределения дождевых капель по размерам // Радиофизика и электроника. – – Т. 17, № 1. – С. 36–40.
 19. В.В. Бойко, Ю.В. Иванова, В.К. Иванов, Е.В. Мушенко, А.С. Фатеев, Л.Г. Белоусова, А.С. Лавриненко Изучение особенностей репаративного остеогенеза под воздействием крайне высокочастотного электромагнитного облучения в эксперименте // Харківська хірургічна школа. – – №1. – С. 35–38.
 20. Иванов В.К., Матвеев А.Я., Цымбал В.Н., Яцевич С.Е. Авиационная дистанционная радиолокационно-радиотепловая диагностика переувлажнения почв // Физические основы приборостроения, Том 1. № 2. М: Научно-технологический центр уникального приборостроения, С.91-106.
 21. В.К. Иванов, А.Я. Матвеев, В.Н. Цымбал, С.Е. Яцевич Определение проявлений переувлажнения почв при радиолокационно - радиотепловом авиационном мониторинге // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2012 г. Т.9- №4, 235-.243.
 22. Andriy Kurekin, Aleksandr Kurekin, Ken Lever, S.Ye.Yatsevich Site-Specific Land Clutter Modelling by Fusion of Radar Remote Sensing Images and Digital Terrain Data // Физические основы приборостроения. – 2012. – Т. 1, № – C. 42-54
 23. Пащенко Э.И., Бутенко О.С., Иванов В.К. Синтез решающего правила селекции антропогенных объектов с использованием фрактальной размерности. // Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”, вип. 3(101), т 1. – Х.: ХУ ПС, – С.8– 11.
 24. Пащенко Э.И., Бутенко О.С., Иванов В.К. Метод селекции антропогенных объектов при анализе сигналов со всего интервала дальности. // Системи управління, навігації та зв’язку, вип. 1(21), т 2. – К.: ЦНДІ НіУ, – С. 41 – 45.
 25. Пащенко Э.И., Полторак С.Т., Сутюшев Т.А. Вирішення завдання з розпізнавання характеру руху групи людей з використанням можливостей вітчизняних засобів розвідки // Честь і закон, 2012, № 2 (41). – С. 47 –
 26. Пащенко Э.И., Бутенко О.С., Иванов В.К. Классификация движущихся объектов с использованием методов нелинейной динамики. // Системи управління, навігації та зв’язку, вип. 2(22). – К.: ЦНДІ НіУ, – С. 46 – 50.

Тези

 1. P. Nickolaenko Pavel Victorovich Bliokh and studies of natural electromagnetic resonators // Reports on the 1st Ukrainian Conference “Electromagnetic Methods in Environmental Studies” (EMES’12), Kharkov, Sept. 25 – 27, 2012, pp. 27 – 30
 2. P. Nickolaenko, E.I. Yatsevich, A.V. Shvets Analysis of annual and semiannual components of the Schumann resonance intensity based on data of three observatories // Reports on the 1st Ukrainian Conference “Electromagnetic Methods in Environmental Studies” (EMES’12), Kharkov, Sept. 25 – 27, 2012, pp. 112–114
 3. P. Nickolaenko, I.G. Kudintseva, M. Hayakawa, Y. Hobara, Y. T. Tanaka, O. Pechony Galactic gamma ray flare of 2004 in the Schumann resonance records: 1. Modulation of resonance spectra // Reports on the 1st Ukrainian Conference “Electromagnetic Methods in Environmental Studies” (EMES’12), Kharkov, Sept. 25 – 27, 2012, pp. 115–117
 4. P. Nickolaenko, A.Yu. Schekotov, M. Hayakawa, Y. Hobara, Y. T. Tanaka, M. Sato, Y. Takahashi, G. Sátori, J. Bor, M. Neska Galactic gamma ray flare of 2004 in the Schumann resonance records: 2. Parametric radio pulse // Reports on the 1st Ukrainian Conference “Electromagnetic Methods in Environmental Studies” (EMES’12), Kharkov, Sept. 25 – 27, 2012, pp.118–121
 5. V. Shvets, T. N. Serdyuk Tomography technique for global lightning imaging from ambient ELF electromagnetic noise // Материалы V Международной научно-практической конференции "Безопасность и электромагнитная совместимость на железнодорожном транспорте". – Д.:ДИИТ. – 14 – 17 февраля 2012. – С.79-80
 6. Швец А.В., Горишняя Ю.В. Использование дисперсионных свойств сигналов твик-атмосфериков для локации молний и оценки высоты нижней ионосферы // Материалы V Международной научно-практической конференции "Безопасность и электромагнитная совместимость на железнодорожном транспорте". – Д.:ДИИТ. – 14 – 17 февраля – С.77-78
 7. Earle Williams, Vadim Mushtak, Anirban Guha, Sasha Shvets, Masashi Hayakawa and Yasu Hobara Comparison of ELF Inversion Methods for Global Lightning Activity // JPGU Meeting Atmospheric Electricity Session Tokyo, Japan, May 22, 2012
 8. V. Shvets, Y. Hobara, and M. Hayakawa Variations of the global lightning distribution deduced from three-station Schumann resonance measurements // Материалы первой украинской конференции Электромагнитные Методы Исследования Окружающего Пространства (Electromagnetic Methods of Environmental Studies – EMES’2012) 25-27 сентября 2012, p.109 – 111
 9. Е.И. Яцевич, А.П. Николаенко, А.В. Швец Анализ годовых и полугодовых составляющих интенсивности Шумановского резонанса, проведенный по данным трех обсерваторий // Материалы 1-й Украинской конференции «Электромагнитные методы исследования окружающего пространства» (Electromagnetic Methods of Environmental Studies – EMES’2012) 25-27 сентября 2012, 112 – 114
 10. Ю.В. Горишняя, А.В.Швец Использование многомодовых "твик"-атмосфериков для диагностики параметров нижней ионосферы и локации молний // Материалы первой украинской конференции Электромагнитные Методы Исследования Окружающего Пространства (Electromagnetic Methods of Environmental Studies – EMES’2012) 25-27 сентября 2012, 289 – 291
 11. V. Shvets, T.M. Serdiuk, Y. Hobara, M. Hayakawa, Y.V. Gorishnyaya The using of multi-mode "tweek"-atmospherics for the diagnostics of lower ionosphere parameters and lightning location // Electromagnetic Methods of Environmental Studies – EMES’2012, 25-27 September, 2012, p.138 – 140
 12. Пащенко Э.И., Бутенко О.С., Иванов В.К. Решающее правило селекции антропогенных объектов с использованием фрактальной размерности // Тези доповідей восьмої НК ХУПС. – Х.: ХУ ПС, – С. 316
 13. Пащенко Э.И., Иванов В.К., Левадный Ю.В., Шаляпин В.Н. Распространение радиоволн миллиметрового диапазона в прибрежной зоне // Сборник тезисов докладов Первой украинской конференции “Электромагнитные методы исследования окружающего пространства” (EMES’2012). – Х.: ХНУ, – С. 245 – 247.
 14. Пащенко Э.И., Иванов В.К., Яцевич С.Е., Яцевич Е.И., Егорова Л.А. Исследование почвенных особенностей с помощью фрактальных методов обработки аэрокосмических изображений // Тез. докл. 10-й Всероссийской конференции “Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса”(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов / Москва, 12-16 ноября 2012 г. ). – М.: ИКИ РАН, – С. 383.
 15. Матвеев А. Я., Пустовойтенко В. В., Цымбал В. Н. , Яцевич С. Е. Определение зон переувлажнения почв с помощью авиационного наблюдения в ИК- и СВЧ- диапазоне // Proceedengs of 22nd Int. Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2012). 2012,10—14 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine, 1007-1008.
 16. K.Ivanov, A.Ya.Matveev, V.N.Tsymbal, S.Ye.Yatsevich Airborne radar – thermal infrared diagnosing of overwatering soils // Proceedings of the fifth world congress “aviation in the xxi-st century” “Safety in Aviation and Space Technologies”, V.2, September 25 – 27, 2012. Kyiv, Ukraine, pp.3.7.134 – 3.7.138.
 17. Боев А.Г., Бычков Д.М., Кубряков А.А., Матвеев А.Я., Станичный С.В., Цымбал В.Н., Шелиховский С.В. Моделирование распространения нефтяных загрязнений в задаче радиолокционной многоугловой диагностики состояния морской поверхности // Десятая всероссийская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов) Москва, ИКИ РАН, 12-16 ноября 2012 г. – C.243.

Рішення щодо видачі охоронних документів

 1. Пат. UA на КМ 70632 МПК А61В 17/00 (2012.01) Спосіб лікування панкреанекрозу та його гнійних ускладнень заявл. 18.10.2011 № заявки u 2011 12188 / 25.06.2012, Бюл. № 12 // Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України / Бойко В.В., Іванова Ю.В., Мушенко Є.В., Іванов В.К., Фатєєв О.С., Сілін О.О.


2013

Статті

 1. Николаенко А. П., Величко Е. А. Влияние диэлектрического покрытия на рассеяние плоской эдектромагнитной волны металлическим цилиндром // Радиофизика и радиоастрономия. – – Т. 18, № 1. – С.65-74.
 2. Nickolaenko A. P., Kudintseva I. On the urban heat islands and their possible impact on climate // Journal of Atmospheric Electricity. – – Vol. 33, No. 2. – P. 81-89.
 3. Nickolaenko A. P., Hayakawa M. Localized ionospheric disturbance over the earthquake epicentre and modifications of Schumann resonance electromagnetic fields // Geomatics, Natural Hazards and Risk. – DOI: 10.1080/19475705. 2013.809557, http://dx.doi.org/10.1080/19475705.2013.809557
 4. Nickolaenko A. P., Schekotov A. Yu., Hayakawa M., Hobara Y., Sátori G., Bor J., Neska M. Worldwide detection of elf transient associated with the gamma flare of December 27, 2004 Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – Vol. 72, is. 18, – 1695-1718. doi:10.1615/ TelecomRadEng.v72.i18.60, 2013
 5. Hayakawa M., Shvets A. V. The integrated effect of an earthquake swarm in the generation of subionospheric VLF ionospheric perturbations // NCGT Journal, v. 1, no. 2, June 2013. ncgt.org, P. 96 – 101.
 6. Швец А. В., Кривонос А. П., Сердюк Т. Н., Горишняя Ю. В. Обратная задача восстановления параметров волновода Земля-ионосфера, возбуждаемого разрядом молнии // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – – Вип. 3 (36). – С. 84 – 90.
 7. Иванов В. К., Иванова Ю. В., Силин А. О., Стадник А. М., Фатеев А. С. Устройство для воздействия КВЧ электромагнитным излучением на внутренние органы // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Х.: ХУ ПС, 2013. – Вип. 6(113). – С. 272-276.
 8. Иванов В. К., Силин А. О., Стадник А. М. Фокусировка электромагнитного поля точечного электрического диполя границей раздела обычной и левой сред // Радиофизика и электроника. – – Т. 4(18), № 4. – С. 40-48.
 9. Иванов В. К., Пащенко Р. Э., Яцевич С. Е., Яцевич Е. И., Егорова Л. А. Исследование почвенных особенностей с помощью фрактальных методов обработки аэрокосмических изображений // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. науч. ст./ ИКИ РАН (М.). – М.: До Мира, 2013. – Т. 10, № 2. – С. 98-104.
 10. Бутенко О. С., Буряченко М. В., Весельская Л. С., Пащенко Р. Э. Определение характера (масштабов) паводковых наводнений при нечетком описании факторов влияния // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Х.: ХУ ПС, 2013. – Вип. 8(115). – С. 278-287.
 11. Полярус А. В., Поляков Е. А., Бровко Я., Пащенко Р. Э. Определение режима нагрузки автогрейдера с использованием фазовых портретов // Строительство, материаловедение, машиностроение: зб. науч. тр. – Д.: ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – Вып. 72. – С. 160-169.
 12. Пащенко Р. Э., Кортунов В. В, Цюпак Д. О., Барданова О. А. Распознавание БПЛА мультироторного типа с использованием фазовых портретов // Наука і техніка повітряних сил України. – Х.: ХУ ПС, 2013. – Вип. 4(13). – С. 68-72.
 13. Бычков Д. М., Иванов В. К., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. Изучение проявлений подтоплений и предвестников самовозгораний на осушенных почвах активными и пассивными методами // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. науч. ст./ ИКИ РАН (М.). – М.: До Мира, 2013. – Т. 10, № 2. – С. 105-114.
 14. Бычков Д. М., Иванов В. К., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. Экспериментальные исследования подтопления почв, покрытых растительностью, в ИК и СВЧ диапазонах // Физические основы приборостроения. – М: Научно-технологический центр уникального приборостроения, 2013. – Т. 2, № 3. – C. 104-113.
 15. Боев А. Г., Матвеев А. Я., Бычков Д. М., Цымбал В. Н. Спутниковая радиолокационная многоугловая диагностика нефтяных загрязнений морской поверхности // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. науч. ст./ ИКИ РАН (М.). – М.: До Мира, 2013. – Т. 10, № 2. – С. 166-172.
 16. Пустовойтенко В. В., Терехин Ю. В., Станичный С. В., Запевалов А. С., Цымбал В. Н., Ефимов В. Б., Курекин А. С., Ермолов П. П. Спутниковый радиолокационный мониторинг морских акваторий. (К 30-летию запуска океанографического космического аппарата «Космос-1500»). Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: сб. научн. тр. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ – Гидрофизика», 2013. – Вып. 27. – С. 65-70.
 17. Кириллов А. Г., Руденко М. Н., Чаплин Г. В., Бережная Н. Д., Егорова Л. А. Статистический анализ максимально правдоподобных оценок частных коэффициентов корреляции адаптивных решетчатых фильтров // Системи обробки інформації :зб. наук. пр. – Х.: ХУ ПС , 2013. – Вип. 6. – С. 77-85.
 18. Hainline L. J., Morgan C. W., MacLeod C. L., Shalyapin V. N. et al. Time Delay and Accretion Disk Size Measurements in the Lensed Quasar SBS 0909+532 from Multiwavelength Microlensing Analysis // Astrophysical Journal. – – Vol.774. – Issue 1, article id. 69, 11 pp.

Тези

 1. Ivanov V. K., Silin A. O., Stadnyk O. M. Horizontal electric dipole above a metamaterial half-space: analytical solution and numerical simulation // The Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'2013). Proceedings MSMW13 Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013. – 467-469. DOI:10.1109/MSMW.2013.6622090
 2. Gorishnya Y. V Variations of the lower ionosphere height deduced from measurements of tweek-atmospherics // The Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'2013). Proceedings MSMW13 Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013. – 331-333. doi: 10.1109/MSMW.2013.6622045
 3. Бычков Д. М., Пустовойтенко В. В., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. Диагностика подтоплений и предвестников самовозгораний на осушенных почвах активными и пассивными методами // 23-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо 2013), 8-13 сентября, 2013 г. Севастополь, Крым, Украина: материалы конф. – Севастополь, 2013. – С. 1190-1191.
 4. Bychkov D. M., Ivanov V. K., Tsymbal V. N., Yatsevich S. Ye. Diagnosing of hazardous processes on drained-out wetlands by radar, thermal ir and optic airborne remote sensing methods // The Eighth International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'2013). Proceedings MSMW13 Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013. – 318-320. DOI:10.1109/MSMW.2013.6622040
 5. Shalyapin V. N., Goicoechea L. J. Spectroscopy of lensing galaxies in the GTC era // Fourth Science Meeting with the GTC, Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Serie de Conferencias) Volume 42, pp. 66-67 (2013)
 6. Пустовойтенко В. В., Терехин Ю. В., Станичный С.В., Цымбал В. Н., Ефимов В. Б., Курекин А. С., Ермолов П. П. «Космический лоцман атомоходов». (к 30-летию запуска космического аппарата «Космос-1500») // 23-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо 2013), 8-13 сентября, 2013 г. Севастополь, Крым, Украина: материалы конф. – Севастополь, 2013. – С. 19-22
 7. Матвеев А.Я. Боев А. Г., Бычков Д. М., Кубряков А. А., Станичный С. В., Цымбал В. Н., Шелиховский С. В. Апробация модели растекания нефти в задаче радиолокационной многоугловой диагностики загрязнений морской поверхности // ХI Всероссийская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва, 11-15 ноября 2013 г.: сб. тез. конф. – М.: ИКИ РАН, 2013 г. – C.
 8. Сытник О.В., Ефимов В. Б., Бычков Д. М., Пустовойтенко В. В. Объединение многочастотных данных систем Дистанционного зондирования земли // 23-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо 2013), 8-13 сентября, 2013 г. Севастополь, Крым, Украина: материалы конф. – Севастополь, 2013. – С. 1192-1193.
 9. Sytnik O.V., Yefimov V. B., Pustovoytenko V. V. Adaptive correction algorithm for radar-tracking images // 23-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо 2013), 8-13 сентября, 2013 г. Севастополь, Крым, Украина: материалы конф. – Севастополь, 2013. – С. 1194-1195.
 10. Пащенко Р. Э., Бутенко О. С., Кучук Г. А. Логические основы применения параллактического метода для построения 3-D моделей по данным БПЛА // 13-а науково-технічна конференція НВК ДНВЦ ЗСУ : тези доповідей – Феодосія: НВК ДНВЦ ЗСУ, 2013. – С. 122 – 123.

Рішення щодо видачі охоронних документів

 1. Патент UA на КМ 77554 МПК А61N 5/02 (2006.1). Пристрій для впливу крайвисокочастотним електромагнітним випромінюванням на внутрішні органи заявл. 05.06.2012 № заявки u 2012 06829 /25.02.2013, Бюл. № 4 // Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України Бойко В. В., Іванова Ю. В., Мушенко Є. В., Іванов В. К., Фатєєв О. С., Сілін О. О., Стадник О. М.

Монографії

 1. Пащенко Р. Е., Радчук В. В., Красовський Г. Я. та ін. під ред. С. О. Довгого Моніторинг навколишнього середовища з використанням космічних знімків супутника NOAA // Київ: ФОП Пономаренко Є. В., 2013. – 316 с.


2014

Статті

 1. Николаенко А. П. Спектры и волновые формы СНЧ-импульсов в резонаторе Земля–ионосфера при малых потерях // Радиофизика и электроника. – – Т. 5(19), № 2. – С.23-32.
 2. Nickolaenko A. P., Hayakawa M. Spectra and waveforms of ELF transients in the Earth-ionosphere cavity with small losses // Radio Science. – – Vol. 49, doi:10.1002/2013RS005281.
 3. Николаенко А. П. Определение параметров мировых гроз по записям шумановского резонанса (еще раз о точечном источнике в исследованиях шумановского резонанса) Радиофизика и электроника. – – Т. 5(19), № 2. – С.33-41.
 4. Величко Е. А., Николаенко А. П. Рассеяние плоской электромагнитной волны на металлическом цилиндре с покрытием из диэлектрика или метаматериала Изв. вузов. Радиофизика. - 2014. - Т. 57, № 1. - С. 48-158
 5. Velichko E. A., Nickolaenko A. P. Scattering of a Plane Electromagnetic Wave by a Metal Cylinder with Dielectric or Metamaterial Coating // Radiophysics and Quantum Electronics, Vol. 57, No.1, pp 43–51
 6. Николаенко А. П., Щекотов А. Ю., Хайакава М., Хобара Я., Шатори Г., Бор Й., Нешка М. Многопунктовое обнаружение СНЧ-всплеска, вызванного космической вспышкой гамма излучения 27 декабря 2004 года // Изв. вузов. Радиофизика. - 2014. - Т. 57, № 2. - С. 137-153
 7. Nickolaenko A. P., Schekotov A. Yu., Hayakawa M., HobaraY., Sátori G., Bor J., Neska M. Multi-Point Detection of the ELF Transient Caused by the Gamma Flare of December 27, 2004 // Radiophysics and Quantum – 2014. – Vol. 57, №2. – P. 125–140.
 8. Яцевич Е. И., Швец А. В., Николаенко А. П. Влияние приемника на регистрируемые характеристики всплесков сверхнизкочастотного излучения // Изв. вузов. Радиофизика. - 2014. - Т. 57, № 3. - С. 194-205
 9. Yatsevich E. I., Shvets A. V., Nickolaenko A. P. Impact of the Elf Receiver on Characteristics of the Observed Q-bursts // Radiophysics and Quantum – 2014. – Vol. 57, №3. – P. 176–186. DOI: 10.1007/s11141-014-9502-0)
 10. Shvets A. V., Serdiuk T. M., Gorishnyaya Y. V., Hobara Y., Hayakawa M. Estimating the lower ionosphere height and lightning location using multimode "tweek"-atmospherics // JASTP, 2014.– 108. – P. 1–9.
 11. Горишняя Ю. В. Оценка концентрации электронов и высоты нижней границы ионосферы по данным анализа многомодовых твик-атмосфериков // Радиофизика и электроника. – – Т. 5(19), № 1. – С.20-28.
 12. Пащенко Р. Э., Яцевич Е. И., Егорова Л. А., Яцевич С. Е. Распознавание типов почв с помощью фрактальных методов обработки космических изображений // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Х.: ХУ ПС, 2014. – Вип. 6(122). – С. 74-76.
 13. Бычков Д. М., Иванов В. К., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. Многомерная классификация данных активно-пассивного дистанционного зондирования для мониторинга опасных явлений на осушенных почвах // Радиофизика и электроника. – – Т. 5(19), № 2. – С.42-48.
 14. Бычков Д. М., Иванов В. К., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. Идентификация опасных явлений на осушенных почвах по данным активно-пассивного дистанционного зондирования // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. науч. ст./ ИКИ РАН (М.). – М.: До Мира, 2014. – Т. 11, № 2. – С. 208-216.
 15. Бычков Д. М., Иванов В. К., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. Определение путей миграции грунтовых вод в зонах подтопления и заболачивания при активно-пассивном авиационном дистанционном зондировании // Физические основы приборостроения. – М: Научно-технологический центр уникального приборостроения, 2014. – Т. 3, № 2. – C. 58-65.
 16. Пустовойтенко В. В., Терехин Ю. В., Запевалов А. С., Станичный С. В., Цымбал В. Н., Ефимов В. Б., Курекин А. С., Драновский В. И., Кавелин С. С., Салтыков Ю.Д., Емельянов О. Л. Видовые космические системы // в кн.: "Мониторинг прибрежной зоны на Черноморском экспериментальном подспутниковом полигоне".(под ред. В.А. Иванова, В.А. Дулова), НАН Украины, Морской гидрофизический институт. – Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2014. - С. 43 – 103
 17. Malyshenko Yu. I., Roenko A. N. Terahertz Radio Waves Specific Attenuation due to Rain with Small Raindrops // Journal of Atmospheric – 2014. – Vol. 34, No. 1. – P. 9-19.
 18. К. Ivanov., А.О. Silin, & А.М. Stadnyk Electromagnetic Field of the Elementary Electrical Dipole by the Interface between Ordinary and Left-Handed Media // Telecommunications and Radio Engineering, vol. 73, no 16, pp. 1417-1431 (2014)
 19. Вендин С. В., Боцман В. В., Походня Г. С., Иванова Ю. В., Стадник А. М., Черный Н. В. Стимулирующее влияние излучения СВЧ-диапазона на сельскохозяйственных животных // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – – Вып. 2. – С. 50-52.
 20. Пащенко Р. Э., Илюшко В. М., Цюпак Д. О., Фатеев А. С. Распознавание БПЛА мультироторного типа с использованием фрактальных размерностей // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – №1(14). – С. 156 – 160.
 21. Пащенко Р. Э., Сотников А. М., ТаршинВ. А. Обоснование применения методов фрактального анализа для оперативной подготовки эталонных изображений // Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”. – Х.: ХУ ПС. – 2014. – вип. 1(117). – С. 62 – 66.
 22. Shalyapin V. N., Goicoechea L. J. Deep optical imaging and spectroscopy of the lens system SDSS J1339+1310 // Astronomy & Astrophysics. – – Vol. 568, p.AA116 DOI http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201323360
 23. Shalyapin V. N., Goicoechea L. J. Spectra of faint sources in crowded fields with FRODOSpec on the Liverpool Robotic Telescope // Astronomische Nachrichten. – – Vol. 335. – Issue 4, p.428.

Надіслані статті

 1. Nickolaenko A. P., Tanaka Y. T., Hayakawa M., Hobara Y., Yamashita K., Sato M., et Transient ELF emission caused by an extremely intense gamma-ray flare from the magnetar SRG1806 – 20 // GRL, (submitted)
 2. Иванова Ю. В., Иванов В. К. , Головина О. А., Силин А. О., Стадник А. М. Влияние КВ-излучения на культуры микроорганимов // В печати
 3. Пащенко Р. Э., Барданова О. А., Ратайчук И. А, Цюпак Д. О. Анализ формы фазовых портретов при изменении времени задержки для распознавания БПЛА мультироторного типа // У друці
 4. Швец А. В., Сердюк Т. А., Кривонос А. П., Горишняя Ю. В. Оценка параметров профиля проводимости нижней ионосферы // В печати
 5. Боев А.Г., Кабанов А. В., Матвеев А. Я., Бычков Д. М., Цымбал В. Н. Спутниковая радиолокационная многоугловая диагностика нефтяных загрязнений морской поверхности // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. науч. ст./ ИКИ РАН (М.). – М.: До Мира, – Т.9, №4. – С.
 6. Боев А.Г., Бычков Д. М., Матвеев А. Я., Цымбал В. Н. Оперативная радиолокаци-онная диагностика аварийных разливов нефти на морской поверхности с аэрокосмических носителей // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. науч. ст./ ИКИ РАН (М.). – М.: До Мира, – Т.9, №4. – С.
 7. Иванов В. К. Цымбал В. Н. Матвеев А. Я. Яцевич С. Е. Космический радиолокационный мониторинг проявлений эоловой транспортировки песка и пыли в пустынных районах. // Радиофизика
 8. Матвеев А. Я., Кубряков А. А., Боев А. Г., Бычков Д. М., Иванов В. К., Станичный С. В., Цымбал В. Н. Апробация модели растекания нефти FOTS в задаче радиолокационной многоугловой диагностики загрязнений морской поверхности // Исследование Земли из космоса. 2014 г.
 9. Матвеев А. Я., Кубряков А. А., Боев А. Г., Бычков Д. М., Иванов В. К., Станичный С. В., Цымбал В. Н. Валидация метода спутниковой радиолокационной многоугловой диагностики нефтяных загрязнений морской поверхности // Радиофизика и электроника. 2014 г.

Тези

 1. Пащенко Р. Э., Бутенко О. С., Кучук Г. А. Логические основы применения параллактического метода для построения 3-D моделей по данным БПЛА // Тези доповідей 13 науково-технічної конференції НВК ДНВЦ ЗСУ. – Феодосія: НВК ДНВЦ ЗСУ, 2013. – С. 122 – 123.
 2. Пащенко Р. Э., Сотников А. М., Таршин В. А. Синтез эталонных изображений для корреляционно-экстремальных систем навигации фрактальным методом // Сборник тезисов докладов НТК “Техническое зрение в системах управления - 2014”. – М.: ИКИ РАН, 2014. – С. 127 – 130.
 3. Пащенко Р. Э., Сотников А. М., Таршин В. А. Оперативна підготовка еталонів для корреляційно-екстремальних систем навігації літальних апаратів // Тези доповідей десятої НК ХУПС. – Х.: ХУ ПС, 2014. – С. 225.
 4. Бычков Д. М., Пустовойтенко В. В., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. Определение проявлений подтопления почв по данным радиолокационно-радиотепловой авиационной съемки // 24-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо 2014), 10-14 сентября, 2014г. Севастополь, Крым, Украина: материалы конф. – Севастополь, 2014. – С. 1157-1158.
 5. Shalyapin V. N., Goicoechea L. J. Crowded-field image simulator for WSO-UV/ISSIS: first functional version developed by the Glendama team // Astrophysics and Space Science, v.354, p.187
 6. Sytnik O.V., Yefimov V. B., Pustovoytenko V. V. Модель спекл-шума для обработки РСА изображений // 24-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии". Материалы конференции. 7-13 сентября 2014 г. Севастополь, Крым. с.1169-1170

Монографії

 1. Nickolaenko A. M., Hayakawa M. Schumann Resonance for Tyros (Essentials of Global Electromagnetic Resonance in the Earth–Ionosphere Cavity // Springer, Springer Geophysics Series XI, 2014, 348 p.
 2. Пащенко Р. Е., Радчук В. В., Красовський Г. Я. та ін. // Під ред. С. О. Довгого Моніторинг навколишнього середовища з використанням космічних знімків супутника NOAA // Київ: ФОП Пономаренко Є.В., 2013. – 316 с.

Дисертації

 1. Левадный Ю. В. Распространение миллиметровых и субмиллиметровых волн в приводном слое атмосферы // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03 – радиофизика. Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины, Харьков, - 2014. - 176 с.

Рішення щодо видачі охоронних документів

 1. Патент UA на КМ 93034 МПК G01S 1/00 (2014.01) Спосіб фрактального аналізу зображень з високою об’єктовою насиченістю для синтезу еталонних зображень кореляційно-екстремальних систем навігації літальних апаратів заявл. 12.05.2014 № заявки u 2014 04979 / Таршин В. А., Сидоренко Р. Г., Сотников А. М., Пащенко Р. Э., Лупандін В. А.; Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба 10.09.2014, Бюл. № 17.

Нагороди

Урядові і наукові нагороди

За виконання циклу робіт «Створення радіолокаційних методів дистанційного зондування природного середовища Землі з аерокосмічних носіїв та їх впровадження», пов'язаних з розробкою і впровадженням у серійне виробництво апаратури дистанційного зондування космічного базування, наступним співробітникам відділу була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 1987 г: (А.І. Калмиков, О.С. Курекін, В.А. Комяк, Ю.В. Захаров, В.Б Єфімов, В.І Зельдіс., В.В Іголкін., О.П..Пічугін, П.М Торчун, В.М Цимбал).

image002 А.І. Калмиков image004 В.О. Комяк image006 В.В. Іголкін image008 В.Б. ЕЄфимов image010 О.П. Пічугин
image012 В.М. Цимбал image014 Ю.В. Захаров image016 П.М. Торчун image018 А.С. Курекин image020 В.І. Зельдіс

Ряд співробітників відділу за створення апаратного комплексу ШСЗ «Космос-1500» був відзначен високими урядовими нагородами:

 • орден «Дружби Народів»: А.І. Калмиків, В.М. Цимбал;
 • орден «Знак Пошани»: О.С. Курекін, Ю.В. Захаров, С.М. Діденко, В.В. Іголкін;
 • медаль За трудову доблесть »: В.Ю. Левантовський, П.М. Торчун.

image022

 П.М. Торчун, В.Ю. Левантовський, О.О. Сосюрка, Д.І. Безвесільний, В.П. Шестопалов,

А.І. Калмиков, О.С. Курекін, С.М. Діденко, Ю.В. Зхаров

За проведення циклу робіт з дистанційного зондування Землі на лабораторії ІЛ-18 «Аналог» молодим вченим була присуджена премія ім. Ленінського комсомолу в галузі науки і техніки за 1985 р: О.С. Гавриленко, В.В. Крижанівський, Ю.А. Кулешов, С.А. Провалов, Г.А. Торопов, В.С. Лазебний, С.А. Шило, А.Б. Фетисов, С.Є. Яцевич.

 image024

 Лауреати премії ім. Ленінського комсомолу в галузі науки і техніки за 1985 р

Верхний ряд: С.Є., Яцевич, Г.А. Торопов, С.А. Шило,С.А. Провалов

Нижній: О.С. Гавриленко, Ю.А. Кулешов.

Технічна розробка апаратного комплексу РФА «Космос - 1500» була удостоєна високих нагород Всесоюзних та республіканських виставок досягнення народного господарства (1985, 1987 рр.). Золотими нагородами ВДНГ СРСР були нагороджені А.І. Калмиков, О.П. Пічугін, Ю.В. Захаров, П.М. Торчун; срібними - О.С. Курекін, О.П. Пічугін, В.Ю. Левантовський, В.М. Цимбал; бронзовими - В.О. Комяк, А.Б. Фетисов, П.М. Торчун.

Підготовка кадрів

За час існування відділу у відділі за матеріалами проведених досліджень було за-хищено 3 докторських (А.І. Калмиков, Ю.О. Синіцин, О.В. Швець) і 13 кандидатських діссертацій (О.С. Курекін, О. П. Пічугін, В.М. Цимбал, В.О. Комяк, В.Б. Єфімов, А.І. Тимченко, С.А. Шило, Ю.А. Кулешов, С.А. Величко, С.Є. Яцевич, О.О. Сілін, О.І. Яцевич, Ю.В. Левадний).

Співробітники

Прізвище Им’я По батькові пос. ступ. звання. телефон № ком корпус
1 Іванов Віктор Кузьмич зав.отд. д.ф.-м.н. cнс 720-37-38 11
2 Пащенко Руслан Едуардович снс д.т.н. проф 4-29 18 4
3 Ніколаенко Олександр Павлович cнс д.ф.-м.н. проф 720-33-69 22 4 гараж
4 Швець Олександр В’ячеславович снс д.ф.-м.н. cнс 4-96 57 4
5 Величко Сергій Анатольович снс к.ф.-м.н. cнс 720-36-50 12
6 Стадник Олександр Михайлович снс к.ф.-м.н. cнс 720-35-15 50 4
7 Яцевич Сергій Євгенович снс к.ф.-м.н. cнс 720-35-15 50 4
8 Шаляпін Вячеслав Миколайович снс к.ф.-м.н. cнс 720-36-50 14
9 Сілін Олександр Олегович снс к.ф.-м.н. 720-35-15 12 4
10 Цимбал Валерій Миколайович снс ктн снс 720-34-12 55 4
11 Матвеев Олександр Якович снс к.ф.-м.н. cнс 720-34-12 83 4
12 Єфімов Валентин Борисович снс к.ф.-м.н. cнс 720-34-12 82 4
13 Малишенко Юрій Ігоревич нс к.ф.-м.н. cнс 720-36-50 12 4
14 Яцевич Олена Ігорівна нс к.ф.-м.н. 7-81 68 4
15 Бичков Дмитро Михайлович нс 720-34-12 82 4
16 Фатєєв Олександр Степанович нс 5-35 12
17 Єгорова Любов Олексіївна мнс 720-35-15 12
18 Горишня Юлія Вікторівна мнс 720-36-50 14
19 Кривонос Алексій Петрович мнс 7-81 68
20 Левадний Юрій Володимирович мнс 720-36-50 14
21 Цюпак Дмитро Олегович мнс 4-29 18
22 Бычков Михаил Юхимович в.инж.рф. 720-36-50 12
23 Чистова Тетяна Євгенівна инж.1кат. 720-36-50 12
24 Шаталов Володимир Філіпович тех.1кат. 6-20 21,26 плауэн
25 Батожний Алексій Дмитрович слесарь 7-35 19 4
26 Шаталова Людмила Іванівна лаборант 4-29 18 4