Відділ дистанційного зондування Землі (№ 34)

image005
Іванов Віктор Кузьмич
керівник відділу № 34
доктор фіз.–мат. н., с. н. с.
тел. раб. +38-057-7203-738
E-mail: ivanov@ire.kharkov.ua

 Портфоліо

Тематика наукових досліджень

 • Розробка моделей розсіювання електромагнітних хвиль різними природними середовищами, такими як грунт, рослинні покриви, ліси, морський та озерний лід, айсберги, шельфові льодовики, дослідження підповерхневих ефектів, забруднення морського поверхні та ін.
 • Розробка радіофізичної апаратури дистанційного зондування Землі з аерокосмічних носіїв.
 • Створення методичного забезпечення тематичної обробки даних дистанційного зондування з аерокосмічних носіїв, робота зі споживачами інформації.
 • Наземний моніторинг місцевої та глобальної грозової активності за допомогою низькочастотного радіовипромінювання блискавок.
 • Вивчення проблеми глобального потепління.
 • Дослідження неоднорідностей нижньої іоносфери.
 • Вивчення електромагнітних провісників землетрусів.
 • Дослідження розсіювання радіохвиль і радіоголографія.
 • Створення моделей джерел природних радіовипромінювань (грозових розрядів).
 • Дослідження умов поширення УКХ над поверхнею розділу. Створення методів і алгоритмів розрахунку параметрів УКХ в випадково-неоднорідних середовищах.
 • Дослідження приграничного шару атмосфери. Розробка контактних і дистанційних методів і засобів оцінки радіометеорологічних параметрів приграничного шару атмосфери.
 • Дослідження поширення радіохвиль 0,5-10 ГГц в сильно поглинаючих середовищах з метою використання електромагнітного випромінювання в медицині та ветеринарії:
 • рішення зворотньої задачі з відновлення параметрів середовища поширення (температурні профілі в фантомах біотканин);
 • розробка та дослідження засобів введення мікрохвильового випромінювання в біотканини для цілей гіпертермії.

  Науково-технічні розробки

  Проектування, виготовлення та авторський супровід аерокосмічної апаратури дистанційного зондування Землі

  Радіолокатори бічного огляду, скануючі НВЧ радіометри

   34-1

  РБО-3 ШСЗ «Космос-1500»

  Літаковий багатоцільовий радіолокаційний комплексМРЛКМРЛК ІЛ-18Д

  • різна проникаюча здатність;
  • оптимальне просторове дозвіл і смуги огляду поверхні;
  • використання даних у природокористуванні, екології, геології, мореплаванні, гляціології, метео-рологии та інших народногосподарських завданнях.

  Параметри радіолокатора бічного огляду і скануючого радіометра ШСЗ «Космос-1500»

  Прибор Параметр (характеристика)
  Наименование Значення
  РЛС БО Довжина хвилі, см 3
  Поляризація ВВ
  Тривалість імпульсу, мкс 3
  Частота повторення, Гц 100
  Ширина смуги огляду, км 450
  Просторовий дозвіл, км 2,5x1,3
  Кут початку огляду, град 20
  РМ 08 Довжина хвилі, мм 8
  Поляризація В
  Діапазони вимірювання, К0 перший другий 110-330 150-250
  Ширина смуги огляду, км 550
  Просторовий дозвіл, км 25х25
  Кут початку огляду, град 20
  Період сканування, с 2

   Параметри радіолокаторів, що входять до складу МРЛК

  Тип радіолокатора
  РБО-0,8
  РБО-3
  РСА-23
  РСА-180
  РМ-0,8
  Довжина хвилі, см 0,8 3 23 180 0,8
  Поляризація
  ВВ,ГГ
  ВВ
  ВВ,ГГ,ВГ,ГВ
  ВВ,ГГ,ВГ,ГВ
  ГГ
  Кут падіння, град 20-60 20-80 20-85 20-85 20-60
  Дозвіл, м2 30-60 30-50 30-50 2,5-50 30-100 2,5-50 500х500
  Обробка борт борт борт земля борт земля борт
  Смуга огляду, км влево 15 2х40 влево 30 30 10

  Бортові антенні системи

  image006

  Антена система РБО Космос-1500, Океан, Січ-1

  image008

  Літакова  антенна система РМ-08

  image010

  Супутникова антенна система радіометра РМ-08

  • - високий коефіцієнт підсилення; -
  • - малий рівень бічних пелюсток;
  • - адаптація до будь-якого носія.

  Прийомо - передавальні пристрої

  image012Приемо-фидерное устройство РБО 3 БПФУ image014 Приемник радиометра РМ-08
  • висока чутливість;
  • велика потужність випромінювання;
  • бортове електроживлення;
  • малі габарити.

  Бортова апаратура обробки радіофізичної інформації

  image016

  Літак - лабораторія ІЛ-18Д МРЛК

  • обробка дистанційної інформації в реальному часі;
  • відображення на дисплеї оператора;
  • передача інформації наземним споживачам за радіолінії зв'язку.

  Наземна інфраструктура прийому і обробки аерокосмічної ін-формації

   image018  image019
  ІСЗ- «Космос-1500» Антена АППІ
  • проектування і створення автономних пунктів прийому космічної інформації АППІ;
  • первинна обробка інформації, впровадження в ГІС;
  • тематична обробка дистанційної інформації, передача споживачам інформації у вигляді тематичних карт.

  Комплекс для вимірювання та реєстрації трьох компонент поля атмосфериками і НДХ станцій призначений для діагностики нижньої іоносфери

      image028  

  Пристрій для впливу КВЧ випромінюванням на внутрішні органи пацієнта при комплексному лікуванні після проведення оперативного втручання.

  Складається з генератора КВЧ на лавино-прольотному діоді (ЛПД) і опромінювача в захисній оболонці з біоінертного матеріалу. Генератор на ЛПД забезпечує необхідну потужність, що під-водиться до випромінювача (не менше 40мВт в безперервному режимі), при малих габаритах і масі всього пристрою. Опромінювач являє собою стрижневу діелектричну антену біжучої хвилі, яка живиться круглим металевим хвилеводом довжиною близько 200 мм з діаметром внутрішнього перерізу 3,6 мм і товщиною стінки 0,2 мм, приєднаним до фланця генератора через плавний хвилевідний перехід з прямокутного перерізу 3,6 мм х 1,8 мм на круглий, що забезпечує збудження в хвилеводі тільки хвилі основного типу H11. Додатково в конструкцію пристрою входять спрямований відгалужувач і детекторна секція для контролю потужності, що підводиться до опромінювача. Захищено патентом: Пристрій для впливу крайвисокочастотним електромагнітним випромінюванням на внутрішні органи, заявл. 5.06.2012, № заявки u2012 06829, 25.02.2013, Бюл. № 4 Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України Бойко В. В.¹, Іванова Ю. В.¹, Мушенко Є. В.¹, Іванов В. К.², Фатєєв О. С.², Сілін О. О.², Стадник О. М.² image030
  • Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України.
  • Інститут радіофізики та електроніки Національної академії наук України.

  Автоматизований стенд для реєстрації розподілів електромагнітного поля в поглинаючих середовищах

  Автоматизований стенд дозволяє реєструвати двовимірний просторовий розподіл амплітуди електричної компоненти НВЧ електромагнітного поля, яке створюється в рідких або гелеобразних середовищах різного роду випромінювачами (аплікаторами), які застосовуються в медицині або ветеринарії. Стенд дозволяє реєструвати розподіл поля в горизонтальній площині на площі до 420х297 мм, забезпечує позиціонування зонду з дискретністю і точністю 0,1 мм. У кожному конкретному випадку розмір досліджуваної області (залежить від розмірів аплікатора і величини питомого поглинання поля в середовищі) і крок переміщення зонда по кожній координаті задається програмою і вибирається в діалоговому режимі. Діапазон частот реєстрованих електромагнітних полів від 900 МГц до 12 ГГц. При вихідної потужності НВЧ генераторів від 50 мВт до 1 Вт динамічний діапазон вимірювань розподілу квадрата напруженості поля, що створюється різними аплікаторами, знаходиться в межах 16 ... 30 дБ. Роздільна здатність по градієнту поля не гірше 1 дБ/мм.

  image032

  Шестиканальний електронний термометр

  Призначений для вимірювання локальної температури різних ділянок тіла і внутрішніх органів пацієнта в медичних установах, а також температури різних зразків в наукових дослідженнях. В якості термодатчиків використовуються термопари, розташовані в кінцях герметично запаяних медичних голок. Діапазон вимірюваних температур (10 ... 55) °С, точність 0,1 °С. Результати вимірювання виводяться на рідкокристалічний індикатор термометра (для обраного каналу), а також можуть бути передані в ПК через послідовний порт RS32.

  image034

  Історія відділу

  image0011 вересня 1979 в ІРЕ АН УРСР був створений відділ дистанційних методів дослідження природного середовища для розвитку нового наукового напрямку - космічної радіоокеанографії та дистанційного зондування Світового океану і морських льодів на замовлення МЗМ СРСР. Основою відділу стала група А.І. Калмикова, яка впритул займалася дистанційними методами радіолокації моря у відділі поширення радіохвиль І.Є. Островського (А.І. Калмиков, О.С. Курекін, В.Б. Єфімов, В.Ю. Левантовський, С.А. Шило, О.П. Пічугін, А. Б. Фетисов, С.Н. Діденко, Ю.В. Захаров, А.І. Губаренко), а також влилися в колектив фахівці з НВЧ радіометрії моря В.А. Комяк, А.С. Левда з лабораторії поглинання радіохвиль І.Х. Ваксера, теоретик Ю.О. Синіцин). Загальна чисельність відділу становила на момент створення 20 осіб, з них 2 кандидати наук (А.І. Калмиков, Ю.О. Синіцин). Відділ очолив А.І. Калмиков. Надалі чисельність відділу зросла. Наприклад при створенні апаратури дистанційного зондування ШСЗ «Космос-1500" брали участь наступні співробітники:

  Найбільший внесок внесли А.І. Калмиков, В.В. Іголкін, О.П. Пічугін, П.М. Торчун, В.Ю. Левантовський, Ю.В. Захаров, В.Б. Єфімов, А.Б. Фетисов, Г.Н. Левчук, С.М. Діденко, В.І. Зельдіс, О.С. Гавриленко, В.М. Цимбал. Скануючий радіометр восьмиміліметрові діапазону створили В.О. Комяк, С.А. Шило, А.П. Євдокимов, П.М. Торчун, А.С. Левда, С.Є. Яцевич, Ю.В. Захаров. У розробці методичних питань обробки та аналізу космічної інформації брали участь А.П. Пічугін, Ю.О. Синіцин, В.М. Цимбал, Л.В. Єленський, О.С. Гавриленко, Д.М. Бичков, С.А. Величко, С.Є. Яцевич.

  Теоретичне забезпечення робіт цього етапу виконали Ю.О. Синіцин, А.І. Тимченко, С.А. Величко за участю професора Ф.Г. Басса.

  Пункт прийому космічної інформації реалізований під керівництвом В.І. Зельдіса; цілодобовий прийом інформації здійснювався А.Б. Фетисовим, І.А. Калмиков, А.П. Галактіонова, Н.В. Зубенко, С.Є. Яцевич.

  image002

   Відділ 34 - 1983 р.

  Зверху: Г.Н. Левчук, В.Б. Ефимов, О.С. Гавриленко, М.М. Скоробогатов, А.Б. Фетисов, О.С. Курекін, А.І. Калмиков, Ю.А. Кулешов, Ю.В. Захаров, Л.Н. Баташова, О.І. Рюмшіна, В.І. Шалімов, В.О. Комяк, Г.А. Аношко, С.Є. Яцевич, А.С. Левда.
  Знизу: В.Ю. Левантовський, Н.А. Полякова, Л.П. Скворцова, Г.М. Сироватська

  image003С 1995 по 1999 рр. відділом руководила к.ф.м.н., с.н.с. А.І. Тімченко. У цей же період у відділі відкривається новий напрям, який очолив доктор фізико-математичних наук, професор О.П. Ніколаєнко - дистанційне зондування навколишнього середовища пасивними методами. Об'єктами досліджень є світова грозова активність, космічна погода і поширення ННЧ-ДНЧ радіовипромінювання в хвильоводі Земля - іоносфера. До складу групи увійшли старші наукові співробітники, кандидати фізико-математичних  наук Л.М. Рабинович, В.А. Рафальський і О.В. Швець, пізніше до досліджень була залучена молодий співробітник О.І. Яцевич.

  image004

  Група Ніколаєнко

  image005У 1999 році в колектив влилася група співробітників 32 відділу на чолі з доктором фізико-математичних наук В.К. Івановим, який очолив відділ дистанційного зондування Землі і керує їм по теперішній час.

  image006

  Відділ 34 – 2005 р.

  Зверху: к.ф.м.н. О.М. Стадник, О.О. к.ф.м.н. Силін, к.ф.м.н. В.М. Шаляпин, О.С. Фатєєв, О.С. Васильєв, М.Е. Бичков, Ю.А. Васьковський, к.ф.м.н. Ю.В. Левадный, д.ф.м.н. О.В. Швець
  Знизу: Ю.В. Горишня, д.ф.м.н. В.К. Іванов, д.ф.м.н. О.П. Нколаєнко, к.ф.м.н. С.Є. Яцевич, Т.Є. Чистова, к.ф.м.н. Л.М. Рабинович

  Основна тематика відділу не зазнала істотних змін - це в першу чергу дистанційні методи і засоби дослідження природного середовища Землі і ряд нових напрямків, пов'язаних з дистанційними методами діагностики та вивчення дії електромагнітного випромінювання на живі організми і людину.

  У 2011р. у відділ повернулися старі кадри к.т.н. В.М. Цимбал, к.ф.м.н. В.Б. Єфімов, к.ф.м.н. О. Я. Матвєєв, Д.М. Бичков, які підключилися до виконання тематики дистанційного зондування Землі, а також, був прийнятий на роботу д.т.н. Пащенко Р.Е займається вивченням фрактальних структур і сигналів.

  Кількісний склад відділу в даний час: докторів наук - 4, кандидатів - 10, всього наукових співробітників - 28, допоміжних працівників - 3.

  Основні результати відділу за весь час

  Дослідження Землі з космосу

  З початку 1980-х рр. у відділі починається розробка космічного радіолокатора бічного огляду і скануючого радіометра для вивчення океану і льодів.

  Одночасно у відділі створюється літаковий комплекс апаратури, що складається з радіолокатора бічного огляду сантиметрового діапазону (РБО-3) і скануючого восьмиміліметрового радіометра (РМ-08) з оперативною обробкою інформації на борту, аналог космічної системи. У перших же експериментах підтверджена ефективність запропонованої в ІРЕ АН УРСР системи для вивчення океану і льодів [1].

  Спільне використання інформації РБО-3 і РМ-08 принципово мало б забезпечити отримання даних про стан морської поверхні і льодів,  глибших, ніж дані кожного окремо взятого датчика. У ряді ситуацій ці можливості були проілюстровані, проте інформативність радіометричних систем виявилася набагато меншою, ніж очікувалося. У цей період отримано переконливі дані про можливості радіолокаційних спостережень льодів. Результати цих досліджень переконали співробітників відділу в перспективах радіолокаційних спостережень льодів з космосу. Вжиті численні спроби теоретично інтерпретувати дані зондування льодів, на жаль, не привели до створення адекватної моделі і методів розрахунку. Явище розсіювання льодами виявилося багато складнішим, ніж розсіяння морем. Разом з тим виконані дослідження показали перспективи вирішення широкого кола завдань по вивченню океану і льодів з космосу.

  У 1983 р. запущений ШСЗ Космос-1500 (рис.1) з першим вітчизняним оперативним РБО зі смугою огляду близько 500 км і просторовою роздільністю 1-2 км [2].

  Параметри РБО Космос-1500 (див. табл.1) обрано оптимальними для вивчення мезомасштабних процесів в океані і льодах, що забезпечувало можливість контролю основних взаємодій в системі океан-атмосфера, основних процесів льодоутворення і динаміки льодових покривів.

  image001

   Рис 1. Космічний апарат «Космос - 1500» з радіофізичної апаратурою дистанційного зондування Землі на борту (ВДНГ СРСР)

  Таблиця 1
  Параметри РБО-3
  Довжина хвилі, см 3,1
  Поляризація ВВ
  Діапазон кутів спостереження 20°-46°
  Ширина ДС антени: в азимутальній площині в угломестной площині 0,2° 42°
  Просторова роздільна здатність, км: при передачі по М- лінії при передачі по ДМ-лінії 2 х 2,5 0,8 х 2,5
  Чутливість приймача, дБ / Вт -140
  Потужність передавача 100 КВт
  Тривалість імпульсу, мкс 3
  Частота повторення імпульсів, Гц 100
  Висота орбіти ШСЗ, км 650
  Нахил орбіти  82,6°
  Смуга огляду, км 450

  Висока оперативність системи досягалася як вибором параметрів, так і обробкою інформації на борту і передачею її в міжнародному стандарті АРТ на широку мережу споживачів (у тому числі і на автономний пункт прийому та обробки космічної інформації в ІРЕ).

  Розробка РБО і скануючого радіометра була передана НДІ радіовимірюваннь для промислового виготовлення. НДІРВ виготовив системи ШСЗ Космос-1766, 1899, Океан, перших українських національних систем ДЗЗ Січ-1, Січ-1м.

  Починаючи з середини 1980-х рр. відділ приступив до розробки концепції побудови багатоцільових аерокосмічних оперативних радіолокаційних систем (БРЛК), що забезпечували спостереження океану, льодів і суші. Ця система планувалася до установки на ДОС "Мир" [3].

  Пізніше запропоновано вирішення і виконано оцінку інформативності різних ра-діолокаційних систем дистанційного зондування. Було показано, що максимальну інформативність має комплекс, що складається з РБО, РСА і скатерометра. Відповідно до запропонованої концепції в період 1987-1990 рр. відділом спільно з ЦСКБ (Самара) і КБ "Південне" були виконані розробки перспективного варіанта багатоцільового радіолокаційного комплексу. Цю комплектацію було запропоновано до установки на національний супутник дистанційного зондування.

  Багатоцільовий авіаційний радіолокаційний комплекс.

  Паралельно з розробкою космічного варіанту створювався літаковий багатоцільової авіаційний радіолокаційний комплекс (МРЛК - «МАРС») [4]. Він був призначений як для забезпечення наукових досліджень, так і для виконання експлуатаційних робіт. Склад і параметри комплексу вибиралися також на основі запропонованої концепції (рис.2, табл. 2).

  Реалізація активної фазованої ґратки (АФАҐ) дозволила вирішити комплекс проблем: компенсація еволюції носія; високий енергетичний потенціал РСА; оперативна обробка інформації на борту. Запропоноване рішення виключило необхідність управління супутником для компенсації траєкторних спотворень. Необхідно зазначити, що застосовані рішення дозволили досягти смуг огляду, перевищуючих смуги більшості космічних РСА, існуючих на тій момент.

  image002

  Рис.2 Літак - лабораторія МРЛК ІЛ-18Д

  Таблиця 2
  Параметри РБО-0.8 РБО-3 РСА-23 РСА-180
  Довжина хвилі, см 0.8 3 23 180
  Тривалість імпульсу, мкс стисненого ЛЧМ імпульсу розтягнутого ЛЧМ імпульсу 0.15 0.15 0.15 7 0.25 28
  Потужність випромінювання імпульсу, кВт 50 100 1.5 0.3
  Ширина спектра, МГц 6.5 6.5 12 6.5
  Частота повторення імп., Гц 1000 1000 1000 1000
  Чутливість приймача, Вт 10-12 10-13 10-14 5х10-14
  Коефіцієнт посилення антени, дБ 33 30 19,4 11
  Ширина ДС антени, град: в азимутальній площині в кутомісцевій площині 0.3 50 0.6 42 3.6 63 35 70
  Тип антени АДИ ХЩ АФАГ ФАГ
  Поляризація ВВ, ГГ, ВГ ВВ ВВ, ГГ, ВГ, ГВ ВВ, ГГ, ВГ, ГВ
  Смуга огляду, км 15 2 х 45 15, 30 30, 60
  Початковий кут огляду, град 20 20 20 20
  Дозвіл, м 30...50* 20...50* 25...50* 2.5...25** 50...100* 10...50**

  * Цифрова бортова обробка

  ** Цифрова наземна обробка

  Застосування оригінальних систем калібрування потенціалу РБО і РСА з використанням ліній затримок на НВЧ дозволило досягти точності вимірювань до 2 дБ, що забезпечувало потреби більшості вимірювань параметрів об'єктів природного середовища [5].

  Створення конформних антен для всіх систем, включаючи РСА 1,8 м, дозволило зберегти льотні якості літака, що має принципове значення для вивчення важкодоступних районів.

  На борту був літака встановлено пункт прийому космічної інформації і створено радіоканал для оперативної передачі одержуваної інформації на Землю споживачам.

  Багатоцільовий літаковий радіолокаційний комплекс розроблено А.І. Калмиковим, В.М. Цимбалом, О.С. Курекіним, О.Я. Матвєєвим, В.В. Іголкіним, М.В. Васильєвим, Г.І. Клочко, В.І. Зельдісом, А.С. Левдою, С.А., Шило, В.Ю. Левантовським, А.І. Логвіненко, В.Б. Єфімовим, О.С. Гавриленко, Л.В. Єленським, С.Є. Яцевичем та ін.

  Практичне використання аерокосмічної інформації.

  За своїми технічними характеристиками космічний РБО-3 не мав аналогів при практичному вивченні океану і льодів. Хоча системи Seasat, Shattle, згодом ЕRS-1, Radarsat та ін. мали високі потенційні характеристики, практичне використання їхньої інформації виявилося ефективним лише для суші. Ефективність РБО «Космос-1500» ґрунтувалася, насамперед, на використанні результатів фундаментальних досліджень і підтверджена на практиці.

  Так, в 1983 р. за даними РБО Космос-1500 врятовано з кризового становища в важких льодах караван суден в Арктиці (протока Лонга) - рис.3.

  У 1984 р. виявлено ураган Diana на узбережжі США, проведено синхронні літакові (США) і космічні (СРСР) експерименти, визначено точністні можливості вимірювання параметрів вітру (рис.4).

  У 1985 р. проведено операцію з порятунку судна "Михайло Сомов", затертого в льодах Антарктики - рис.5.

  У 1986 р. патрулювали відкол шельфового льодовика в Антарктиді зі станцією "Дружна-1".

  У 1988 р. за даними РБО Космос-1766 спостерігався процес танення снігів у Дніпровському каскаді. Велика кількість снігів загрожувала катастрофічною повінню і, побоюючись її, адміністративні органи збиралися спустити водосховища на Східній Україні. Було б завдано величезної матеріальної та екологічний шкоди. Небезпека повені погіршувалася Чорнобильською катастрофою. Інформація РБО оперативно використовувалася в штабі паводкової ситуації і дозволила уникнути подібних втрат у Дніпровському каскаді водосховищ (рис.6).

  У процесі досліджень з космічними РБО отримано ряд фундаментальних результатів. Спільні синхронні спостереження хмарних структур за допомогою оптичного сканера і поверхні океану за допомогою інформації РБО дозволили встановити, що всі основні процеси в системі океан - атмосфера проявляються на поверхні океану в зміні структури поля хвилювання (вітру). Саме цим методом ідентифіковано серпоподібні структури в радіолокаційних зображеннях океану, які проявилися у вигляді конвективних осередків. Одним з яскравих результатів стала розробка методики вимірювання енергетичних параметрів вихороподібних структур в системі океан - атмосфера, зокрема, вимірювання потужності тропічних циклонів (ураганів, тайфунів). Це дозволяє задовго до виходу ураганів на сушу виміряти їх потужність і оцінити їх небезпеку, прийняти необхідні заходи. На підставі проведених досліджень з'явилася принципова можливість виявлення зародження ураганів та їх розвитку.

  Згодом спільно з фахівцями НАСА (США) запропоновано комплексувати інформацію РБО ШСЗ типу Космос-1500 / Океан, яка дозволяє оцінювати параметри ураганів в океані, з даними супутника ТRММ, що вимірює інтенсивність зливових дощів після виходу урагану на сушу. Спільні оптичні та радіолокаційні спостереження дозволили виявити вельми цікаві кільцеві підповерхневі структури в льодовиках Антарктиди і в Сахарі.

  Радіолокаційні зображення РБО ШСЗ Космос-1500 використано для складання першої радіолокаційної карти Антарктиди, на якій виявляються відколи льодовиків, айсберги, розломи, підповерхневі геологічні структури. Цей напрямок являє собою інтерес у зв'язку з участю України в освоєнні Антарктиди.

  image006

  а)

  image007

  а)

  image008

  б)

  image009

  б)

  Рис. 3. Порятунок каравану суден у протоці Лонга (1983р.) Радіолокаційне (а) зображення і тематична карта (б), на якій зазначено місце розташування судів і шлях їх виходу з льодового полону Рис. 5 Порятунок судна «Михайло Сомов» (1985р.), Затертого в льодах Антарктики. Радіолокаційне (а) зображення і тематична карта (б) на якій зазначено місце розташування судна і шлях криголама «Владивосток» при виведенні його по тріщинах в льоду на чисту воду
  image010

  а)

  image011

  б)

  image012

  а)

  image013

  б)

  Рис.4 Радіолокаційне (а) зображення тропічного циклону і тематична карта (б) із зображенням «ока  тайфуну» і умовними позначеннями швидкостей вітру Рис. 6 Розподіл снігового покриву на території України за даними ШСЗ Січ - 1 (а - радіолокаційне зображення, б - тематична карта) image014image015image016image017

  З метою широкомасштабного використання інформації радіолокаторів типу Космос-1500 / Океан було підготовлено методичні матеріали з дешифрування інформації по морю і кригам, а також методичний посібник для країн - учасниць програми «Інтеркосмос», а всі матеріали, що стосуються як створення радіолокатора, так і його експлуатації та обробки даних було узагальнено в монографії [6].

  Використання радіолокаторів різних діапазонів дозволяло вирішувати широке коло наукових і практичних завдань. У вивченні моря це дозволило одночасно аналізувати стан капілярних, гравітаційно-капілярних і гравітаційних хвиль, на підставі чого в сантиметровому діапазоні вимірювалося поле приводного вітру, а в дециметровому - просторовий спектр хвилювання. Багаточастотне зондування дозволило по-новому вирішувати екологічні завдання. Наприклад, у запропонованій технології інформація РБО трисантиметрового діапазону використовується для виявлення факту розливу нафти, а дециметровий РСА дозволяє виділяти найбільш небезпечні ділянки товстих плівок (рис.7).

  Завдання діагностики льодів також ефективно вирішувалися БРЛК. За допомогою дециметрового і метрового РСА виявляються айсберги, визначається стан льодів в літній період, що в сантиметровому діапазоні виявляється скрутним. При вивченні льодовиків багаточастотне зондування дозволяє провести пошарову діагностику їх структури до глибин в кілька кілометрів. Це дозволяє виявляти тріщини, розломи, геологічні структури.

  Що стосується спостережень суші, то багаточастотне зондування дозволяє розділити внесок у зворотнє розсіяння  рослинністі і ґрунта. Так, відбиття на 8 мм формуються верхньою межею рослинності. На 3 см (рис.8) - шаром рослинності і іноді навіть верхнім шаром грунту. На 23 см - шаром грунту товщиною до декількох метрів На 1,8 м - шаром глибиною від декількох метрів до сотні метрів. Таке пошарове спостерігання дозволяє розділити поверхневі і підповерхневі відбиття, що забезпечує можливость вирішення задач підповерхневого зондування. При цьому глибина спостерігання становить від кількох метрів до сотні метрів залежно від вологості ґрунту (рис.9).

  Літак Іл-18Д, обладнаний БРЛК, неодноразово забезпечував навігацію в Арктиці, за його допомогою контролювалися родовища нафти і газу на шельфі, виявлені газоносні соляні куполи в Харківській області, виконувалося екологічне патрулювання морської економічної зони та ін. Коло завдань, що вирішуються БРЛК, досить широке, що робить раціональним його використання в інтересах України і міжнародної співпраці.

  Об'єктами зйомки були різні поверхні  що підстелюють в лісостеповій та степовій зонах України, тайгові зони Забайкалля, деякі райони Далекого Сходу, піски Кара-Кумів, гори Кавказу, Паміру і передгір'я Капет-Дага, заплави великих і малих річок, внутрішні водойми, зрошувальні канали, заболочена місцевість, засніжені райони Заполяр'я, тундра, геологічні об'єкти. Отримано матеріали по районах екологічних катастроф в районі Чорнобильської АЕС, Аральського моря, затоки Кара-Богазгол. Проводилися зйомки забруднень нафтопродуктами в районі Баку («Нафтові камені») з різноманітними товщинами нафтових плівок. На морях Тихого і Північного Льодовитого океанів (Японське, Охотське моря з островами, Баренцове, Карське, Лаптєвих та ін.) Проводились вимірювання параметрів морського хвилювання і льодової обстановки (рис.10). Отримано матеріали по льодовиках на Новій Землі і Землі Франца Йосипа і ряду інших (рис. 11).

  Крім цього для ряду тестових полігонів було отримано гідрометеорологічну інформацію і наземні дані, отримані синхронно зі зйомкою з літака. Відбиралися проби ґрунту і рослинності з метою отримати дані про фізикохімічні і геометричні параметри поверхні, що підстелює. Ці додаткові дані дозволили по-новому підійти до створення емпіричних і теоретичних моделей відбиття від різноманітних типів поверхонь, що підстелюють.

  image018

  а)

  image019

  а)

  image020

  б)

  image021

  б)

  image022

  в)

  image023

  в)

  Рис.7. Контроль забруднень морської поверхні нафтопродуктами на Каспійському морі в районі «Нафтові камені».  РБО СМ - (а), РСА ДМ - (б), тематична карта - (в)
  image025

  а)

  image026

  б)

  image024

  г)

  Рис. 8 Сезонні радіозображення с/г територій в Харківській області, отримані РБО СМ в серпні (а) і жовтні Рис.9 Багаточастотні зображення (а - РБО СМ, б - РСА ДМ, в-РСА - М) і тематична карта (г) алмазоносного району в Архан-гельській області
  image027 а)              б)             в)              г) image029

     а)                   б)                      в)

  Рис. 10 Багаточастотні зображення морських льодів різного віку (а -РБО 3, б - РСА 23, в - РСА 180), тематична карта віку льоду виконана за міжнародними гляціологічними стандартами – г Рис.11 Багаточастотні зображення льодовиків на землі Франца - Йосипа (а -РБО 3, б - РСА 23, в - РСА 180)

  Літакові дослідження, забезпечуючи наукові потреби, послужили і для відпрацювання методик обробки і дешифрування інформації для споживачей, дозволили розв'язувати різні народно-господарські завдання.

  Дослідження з борту літака-лабораторії тривали до 1995 р. і були завершені з причин припинення фінансування.

  Основні наукові результати, отримані співробітниками Інституту в процесі роботи над апаратурними комплексами, в області теоретичних досліджень, обробки результатів, впровадження отриманих даних споживачеві представлено в працях [7-46].

  Таким чином, розпочате більше 40 років тому вивчення фізичної природи розсіювання НВЧ радіохвиль морською поверхнею, послужило основою нового наукового напрямку в Академії наук України - радіофізичних досліджень природного середовища Землі з аеро-космічних носіїв. Відмінною особливістю робіт у цьому напрямку стало поєднання фундаментальних досліджень з розробкою на основі їх результатів нової апаратури дистанційного зондування.

  Широке коло наукових і практичних завдань вирішено з використанням розробленого першого вітчизняного космічного радіолокатора бічного огляду ШСЗ Космос-1500,  який впроваджено згодом до Державної космічної оперативної експлуатаційної системи Океан, першого національного Українського супутника дистанційного зондування «Січ-1». Пізніше цю систему запропоновано використовувати для виявлення критичних ситуацій та природних катастроф в інтересах світової спільноти.

  У цей же період у відділі відкривається новий напрям, який очолив доктор фізико-математичних наук, професор О.П. Ніколаєнко - дистанційне зондування навколишнього середовища пасивними методами. Об'єктами досліджень є світова грозова активність, космічна погода і поширення ННЧ-ДНЧ радіовипромінювання в хвильоводі Земля - іоносфера. До складу групи увійшли старші наукові співробітники, кандидати фізико-математичних наук Л.М. Рабинович, В.А. Рафальський і О.В. Швець, пізніше до досліджень була залучена молодий співробітник О.І. Яцевич.

  В рамках роботи гранту ІНТАС проводилися дослідження шуманівськго резонансу спільно з колегами з Росії, Ізраїлю та Швеції. У 1998 р був організований пункт спостережень в Карелії, робота якого продовжується і в даний час, що забезпечує отримання довготривалих рядів експериментальних даних по шуманівському резонансу. У співпраці з японськими і російськими колегами проводяться пошукові роботи з дистанційного виявлення електромагнітних провісників землетрусів.

  Серед фундаментальних наукових результатів, отриманих в той період слід відмітити наступні:
  • було показано, що розщеплення власних частот електромагнітного резонанса під впливом геомагнітного поля дійсно спостерігається експериментально;
  • виявленіо і досліджено зміни в сигналах глобального резонансу, які пов'язані зі змінами «космічної погоди»;
  • вирішено зворотні задачі з відновлення просторового розподілу мірової грозової активності, що використовують як дані шумановского резонансу, так і розподіл кутів приходу ННЧ-НДВ атмосфериків.

  У 1999 році в колектив влилася група співробітників 32 відділу на чолі з доктором фізико-математичних наук В.К. Івановим, який очолює відділ дистанційного зондування Землі і по теперішній час.

  Основна тематика відділу не зазнала істотних змін - це в першу чергу дистанційні методи і засоби дослідження природного середовища Землі і ряд нових напрямків, пов'язаних з дистанційними методами діагностики та вивчення дії електромагнітного випромінювання на живі організми і людину.

  СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

  У 2005-2014 рр. під керівництвом завідувача відділом В.К. Іванова виконувалися роботи за основними, традиційним для відділу, науковими напрямками:

  1. дистанційне зондування поверхні Землі з аерокосмічних носіїв радіофізичними методами (Цимбал В.Н., Яцевич С.Є, Матвєєв О.Я.);
  2. низькочастотні хвилі і природні резонанси як засіб дистанційного зондування навколишнього середовища (О.П. Ніколаєнко, О.В. Швець);
  3. дослідження розповсюдження УКХ в неоднорідних випадково-шаруватих середовищах над шорсткою поверхнею (В.М. Шаляпін, Ю.В. Левадний);
  4. дослідження взаємодії електромагнітних полів НВЧ діапазону з біологічними об'єктами (О.М. Стадник , О.О. Сілін).

  У цей період були розпочаті нові наукові напрямки: вивчення проявів надзвичайних ситуацій на морській поверхні і суші методами ДЗЗ (Матвєєв О.Я). Фокусування електромагнітного випромінювання в середовищах з штучними матеріалами (О.М. Стадник, О.О. Сілін). Вивчення впливу дощів на поширення зондуючих радіосигналів міліметрового і субміліметрового діапазонів і розробка досконалих дождемірних метеоприладів (Ю.І. Малишенко).

  За результатами робіт виконаних з борту літака лабораторії сформовано банк радіолокаційних відбитків та даних контактних вимірювань, на основі якого встановлено взаємозв'язок багаточастотних радіолокаційних зображень з широким спектром ґрунтових характеристик. Розглядаються питання впливу рослинного покриву і лісів при наявності складного рельєфу місцевості, наявності об'ємних розсіювачів, широкого спектра шорсткостей поверхні на розсіяний сигнал при дистанційних методах зондування Землі.

  Триває робота з вивчення можливості застосування природних сверхнизькочастотних ЕМ випромінювань, що порушуються розрядами блискавок в порожнині Земля-іоносфера для діагностики навколишнього середовища.

  При вивченні проблеми діелектричних властивостей різних матеріалів природного походження, в тому числі біологічних тканин, розроблено та апробовано нові технічні рішення, проведено натурні експерименти, накопичено банк нових експериментальних даних про величини діелектричної проникності тканин і органів с/г тварин, експериментально апробовано сучасний більш гуманний і більш оперативний спосіб  стерилізації репродуктивних органів с/г тварин.

  За останні 10 років колективом відділу було отримано ряд фундаментальних ре-зультатів в області створення методів дистанційного моніторингу катастрофічних явищ на суші і морі. Так, результати відпрацювання (за допомогою авіаційного комплексу дистанційного зондування АКДЗ-30) методики комбінованої (в умовах сухого осіннього сезону) добової і сезонної радіолокаційно-радіотеплової (термальної ІК) авіаційної зйомки покритих травостієм меліорованих ґрунтів показали, що з її допомогою може бути вирішена задача виявлення низки небезпечних катастрофічних процесів – поверхневого та підповерхневого перезволоження (в результаті неробочого стану дренажних каналів) ґрунту (раніше осушених заболочених ділянок), а також підземних осередків низькотемпературного окислення і самонагріву органічних речовин (у тому числі торфу), який їх самозайманням на ділянках, що переосушені[47]. (Цимбал В.М., Матвеєв О.Я., Яцевич С.Є. і Бичков Д.М.)

  Експериментальні результати дозволили створити метод виявлення та картографування в районах підтоплення і заболочення шляхів міграції ґрунтових вод по прихованим зонам алювіальних відкладень, пов'язаним з руслами древніх річок, що дозволяє (при поєднанні з підповерхневим георадарним зондуванням) визначати перепіз таких зон міграції та оцінювати їх фільтруючу здатність [48]. (Іванов В.К, Цимбал В.М., Яцевич С.Є., Бичков Д.М.)

  Отримано результати перших експериментів з відпрацювання методики програмної ідентифікації катастрофічних підповерхневих процесів - перезволоження грунту, низькотемпературного саморозігріву і загоряння органічних речовин (торфу, сіна, соломи тощо) на раніше осушених заболочених ґрунтах на основі даних термальної ІК і радіолокаційної зйомки. Результати комп'ютерної процедури тривимірної кластеризації даних комбінованої добової радіолокаційно-радіотеплової авіаційної зйомки свідчать про надійний поділ кластерів і впевнене співвіднесення (для обраниої ділянки) отриманих кластерів з результатами експертних оцінок. (Іванов В.К., Цимбал В.М., Яцевич С.Є., і Бичков Д.М.)

  Співробітниками відділу також запропоновано і обґрунтовано нові супутникові радіолокаційний методи діагностики катастрофічних явищ, пов'язаних з аварійними розливами нафти на морській поверхні і хвилями сейсмічного походження.

  При цьому, розроблено методику реалізації та перевірки радіолокаційного багатокутового методу дистанційного зондування, як за даними одночастотного методу, так і з залученням нової моделі розтікання нафти по морській поверхні, що підтверджує можливість використання методу для оперативного вимірювання товщини нафтової плівки на морській поверхні. Для збільшення достовірності верифікації необхідно додавати дані радіометричних і контактних вимірювань [49]. (А. Г. Боєв, О. Я. Матвєєв, В.М. Цимбал)

  Для створення методу дистанційного радіолокаційного виявлення морських сейсмічних хвиль було розв'язано задачу впливу таких хвиль на спектр короткохвильового ветрового хвилювання (вітрової брижі), що розсіює зондуючі радіохвилі. При цьому вираз для радіоконтрасту вітрової брижі, що розвивається на довгій сейсмічної хвилі, було розроблено на основі лінійної, але більш загальної гідродинамічної задачі про взаємодії коротких хвиль з довгою хвилею, з урахуванням тиску вітру, в'язкості, повного поля швидкостей рідини в довгій хвилі. Запропонована гідродинамічна модель впливу сейсмічної хвилі на вітрове хвилювання є найменш інерційною. Дана модель дозволяє пояснити вплив вітрової брижі на сейсмічні хвилі типу цунамі, що швидко розповсюджуються. Отримані експериментальні результати підтверджують можливість радіолокаційної діагностики проявів небезпечних сейсмічних хвиль.

  Проведений аналіз показав, що морські хвилі сейсмічного походження при зондуванні в сантиметровому діапазоні довжин радіохвиль характеризуються позитивними величинами радіоконтрастів на задньому схилі хвилі і негативними - на передньому. Їх величини, і це підтверджено радіолокаційними даними РБО ШСЗ "Січ-1", достатні для впевненого виявлення навіть відносно слабких проявів сейсмічних хвиль з аерокосмічних носіїв. (А. Г. Боєв, О. Я. Матвєєв, В.М. Цимбал)

  Для вирішення завдань дистанційного зондування Землі у відділі з участю Іванова В.К., Пащенко Р.Е., Cтадніка О.М., Яцевича С.Є. використано методи фрактальної обробки інформації. На основі побудови поля фрактальних розмірностей радіолокаційнихних зображень показано можливість відокремлення різних типів природних об'єктів. Для аналізу використано багаточастотну інформацію, отриману літаковими і супутниковими радіолокаторами в міліметровому, сантиметровому, дециметровому і метровому діапазонах довжин хвиль.

  Проведений аналіз дозволив виділити характерні типи лісових масивів, сіль-скогосподарчих угідь, дороги, ерозійні особливості місцевості, межі снігового покриву і його області з різним вмістом вологи, визначити кордон лід-море і області течій з різною фрактальної структурою, а також здійснити сегментацію меж областей забруднення морської поверхні і виділити зони циклону, що мають різні енергетичні характеристики [50].

  У відділі розроблено систему управління розподіленими базами даних дистанційно-ного зондування землі, яка: дозволяє на відміну від існуючих в даний час систем, зберігати й обробляти в підтримуваних системою базах даних радіолокаційну інформацію дистанційного зондування землі великих обсягів; забезпечує доступ до радіолокаційних зображень в реальному масштабі часу для забезпечення користувачів інформаціїєю дистанційного зондування Землі.

  При дослідженні фрактального трафіку в телекоммунікацііонних системах передачі даних ДЗЗ виконано: моделювання фрактального шуму і броунівського руху, що спостерігається в мережевих буферах і при передачі великих файлів; досліджено характер побудови черг при мережевому проектуванні; побудовано модель мережевого процесу з урахуванням компенсації втрати пакетів інформації. Розроблено нові методи управління інформаційними потоками в телекомунікаційних мережах обміну та обробки даних ДЗЗ [51]. (Кучук Г.А.)

  У результаті порівняння даних вимірювань і обчислень доведено розщеплення ліній глобальних електромагнітних (шуманівських) резонансів [52]. Зняття резонансного виродження, як правило, не видно в звичайному спектрі потужності електричного або магнітного поля, так як розщеплення мало в порівнянні з природною шириною резонансних ліній. Розділення може бути виявлено шляхом використання просторової структури полів і/або еліптичної поляризації магнітного поля. Просторові властивості було використано в синхронних і послідовних вимірах вертикального електричного поля в двох обсерваторіях. Зняття виродження також проявляється в якості частотно-залежної еліптичної поляризації горизонтальній компоненти вектора магнітного поля, яка була виявлена експериментально.

  Вперше глобальний розподіл блискавок було отримано в результаті рішення зворотної задачі для природного електромагнітного фонового поля наднизької частоти (ННЧ), виміряного одночасно на трьох станціях: Лехта (Карелія, Росія), Моширі (Хоккайдо, Японія) і Вест Гринвіч (Род-Айленд , США) [53]. Ми використовували двоетапний метод, що складається з: (1) інверсії спектрів ННЧ поля в розподіл джерел по дальності для кожної станції мережі і (2) обробки отриманих розподілів в якості проекцій в методі томографічної реконструкції. Структура вихідних розподілів по дальності, отриманих з експериментальних спектрів поля, змінюється протягом дня характерним чином для кожної станції, що може бути пояснено перерозподілом активності джерел в тропічних континентальних районах, так званих світових грозових центрах. Порівняння отриманих розподілів джерел і супутникових даних показало задовільну згоду, яка підтверджує працездатність методики інверсії для картування глобального розподілу блискавок по поверхні Землі.

  Для аналізу даних, отриманих в трьох обсерваторіях, було також застосовано роба-стну методику, яка відокремлює варіації інтенсивності поля в універсальному та місцевому часі [54]. Середньодобові варіації було отримано для кожного місяця за період з серпня 1999 по грудень 2001 для кожної обсерваторії. Добові варіації для окремих місяців повторюються з року в рік, що свідчить про те, що просторово-часовий розподіл глобальних гроз щорічно відтворюється з незначними відхиленнями. Інший метод, заснований на геометричному усередненні записів, було використано для отримання альтернативних оцінок глобальної інтенсивності гроз. Результати, отримані в обох методах, показують виняткову подібність.

  За спостереженнями глобального електромагнітного (шуманівського) резонансу виявлено модифікацію іоносфери в результаті гамма спалаху від SGR 1806-20 (27 грудня 2004) [55]. Гамма-промені знизили іоносферу на денній стороні земної кулі і модифікували спектри шуманівською резонансу. Гамма-спалах модифікував ток глобального електричного кола і, таким чином, став причиною "параметричного" ННЧ перехідного процесу. Результати моделювання порівнювалися зі спостереженнями і дозволили оцінити зміни в глобальному електричному колі. (Ніколаєнко О.П., Швець О.В., Яцевич О.І.)

  У 2014-му році у видавництві Springer опубліковано монографію [56] в якій подано як теоретичні основи, так і результати новітніх досліджень шуманівського резонансу. Розглянуто такі проблеми: методи експериментальних спостережень шуманівських резонансів; виявлення іоносферних збурень, пов'язаних з сонячними протонними подіями, надпотужним гамма-спалахом, а також викликаних сейсмічною активністю; розв'язок зворотних задач з використанням результатів однопозиційних і багатопозіційних вимірювань для визначення характеристик світових гроз і властивостей нижньої іоносфери; зв'язок варіацій природного ННЧ поля з глобальною температурою.

  Під керівництвом В.К. Іванова в цей період у відділі отримав подальший розвиток науковий напрямок, пов'язаний з діелектрометрією біологічних тканин і об'єктів. У співавторстві з О.О. Силіним і О.М. Стадником було проведено теоретичні дослідження, чисельне моделювання та експериментальне відпрацювання питань, пов'язаних з застосуванням методу відкритого кінця коаксіальної лінії.

  В роботі [57] досліджено похибки визначення комплексної діелектричної проникності диссипативного середовища методом відкритого кінця коаксіальної лінії. Показано, що додаткові похибки у визначенні діелектричної проникності 2-міліметровим коаксіальним зондом в діапазоні частот від 2 до 18 ГГц, що виникають в результаті того, що застосовувані моделі не враховують особливостей реальної геометрії задачі (відсутності фланця у зонда і близькості апертури до поверхні середовища), менші за похибки через неврахування вищих мод на апертурі зонда.

  Досліджено чутливість зондів і розраховано помилки визначення діелектрічних параметрів різних біологічних тканин, зумовлені похибками вимірювання комплексного коефіцієнта відбиття в НВЧ діапазоні [58]. Визначено критерії вибору оптимального діаметра зонда в залежності від частоти і типу біологічної тканини (з високим або низьким вмістом води).

  Було розроблено модель адмітанса ізольованого коаксіального зонда і на її базі адаптовано методику вимірювання комплексної діелектричної проникності відкритим кінцем коаксіальної лінії [59]. Отримані оцінки чутливості показали можливість використання ізольованого зонда для вимірювання діелектричних характеристик рідких середовищ і біологічних тканин в НВЧ діапазоні. Незважаючи на деяку втрату чутливості в порівнянні з традиційним методом, ізольований зонд має забезпечити більш високу відтворюваність результатів вимірювань. Розглянута в роботі задача примикає до проблеми зондування шарів кінцевої товщини, що має самі різні практичні застосування: від визначення товщини емульсійних шарів і пакувальних матеріалів до діагностики раку шкіри в медицині.

  Вперше показано, що тонка підкладка з метаматериала з одночасно негативною діелектричною та магнітною проникностями може призводити до появи резонансних мінімумів на частотної залежності коефіцієнта відбиття коаксіального зонда від шару середовища, що зондується [60]. Фізично це пояснювалося ефективним збудженням поперечно-магнітної поверхневої хвилі на межі середовища, що зондується, та метаматеріалу. На основі цього явища запропоновано модифікацію методу вимірювання комплексної діелектричної проникності рідин коаксіальним зондом, яка вимагає тільки амплітудних вимірювань коефіцієнта відбиття і можливості регулювати і вимірювати товщину шару рідини, що зондується з точністю 0,01 мм. При цьому вимірювання в смузі частот порядку 10% можуть забезпечити визначення діелектричної проникності одним і тим самим зондом в діапазоні її значень не менше декади з похибкою менше 5%. Такий метод також зручний для безперервного моніторингу малих відносних змін діелектричних параметрів досліджуваної рідини в технологічних процесах або наукових експериментах.

  Практична реалізація наукових результатів групи здійснювалася за участю О.С. Фатєєва. Спільно зі співробітниками Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України були проведені дослідження можливості застосування електромагнітного випромінювання вкрай високої частоти (ЕМВ КВЧ) в лікуванні різних захворювань. На їх основі була розроблена конструкція компактного пристрою для опромінення ЕМВ КВЧ оперативно відкритих внутрішніх органів, ефективність якого досягається безпосереднім контактом опромінювача з органом [61]. За допомогою комп'ютерного моделювання було оптимізовано конструкцію опромінювача і підібрані режими опромінення, виготовлено макет пристрою і проведено його лабораторні випробування.

  У відділі досліджено умови поширення радіохвиль сантиметрового і міліметрового діапазонів в приводному шарі атмосфери над морем, включаючи прибережні райони; вплив флуктуацій коефіцієнта заломлення і морського хвилювання на усереднені та флуктуаційнї характеристики радіосигналів; найбільш використовувані математичні моделі приводного шару атмосфери.

  Труднощі, що виникають при побудові адекватної моделі приводного шару атмо-сфери, пов'язані з уточненнями емпіричних залежностей і подальшою перевіркою моделі на експериментальному матеріалі. Для перевірки обрані найбільш відомі моделі LKB (США), РДГМУ (РФ), ECMWF (ЄС), COARE (США). Розроблено алгоритми і програми оцінки радіометеорологічних параметрів за даними СГМВ, проведено зіставлення розрахованих параметрів з синхронно обмірюваними рефрактометром параметрами приводного хвилеводу випаровування. Показано, що точність вимірювання висоти хвилеводу вища для нестійкої атмосфери і складає близько 2,5 м. Всі моделі занижують величину висоти хвилеводу випаровування в області великих значень (10 - 20 м). Проведено оцінки чутливості моделей до точності СГМВ. Показано, що модель РДГМУ більш чутлива до точності СГМВ, ніж LKB.

  Проведено дослідження структури поля см і мм радіохвиль в прибережних районах над морем чисельним методом розв'язку параболічного рівняння з покроковим розбиттям і перетворенням Фур'є. Проведено дослідження впливу аномально високих градієнтів поблизу поверхні моря. Показано, що при стандартній атмосфері в міліметровому діапазоні радіохвиль спостерігається спотворення пелюсткової структури (звуження і притиснення до поверхні моря першої пелюстки, а також зсув наступних пелюсток вгору), в сантиметровому діапазоні спотворення відсутні. При збільшенні рівня рефракції спостерігається збільшення кількості притиснутих пелюсток. Подальше збільшення висоти хвилеводу і її зміна з відстанню призводить до руйнування пелюсткової структури з близької відстані. Цей ефект проявляється сильніше для випадку низько розташованих антен. Для сантиметрових радіохвиль перехід від звичайної інтерференційної структури до неправильної відбувається безперервно. При повільних змінах розподілу коефіцієнта заломлення структура поля на хвилі 3 см залишається більш стійкою.

  Виконано дослідження впливу дощів на роботу РЛС в діапазоні (1- 100 ГГц), обчислені коефіцієнти ослаблення і питомої відбиваності з використанням метеорологічної статистики випадання дощів і їх інтенсивності в одному з регіонів України для оцінки збою роботи РЛС.

  Удосконалено метод чисельного розв'язку параболічного рівняння для оцінки рівня поля НВЧ радіохвиль, декремента затухання за рахунок регулярної рефракції і до-додаткового декремента загасання, обумовленого розсіюванням на неоднорідностях ко-коефіцієнта заломлення і висвічуванням енергії з хвилеводу для різних профілів. Проведено моделювання структури поля для хвилеводів з різними параметрами. Отримано гарний збіг з експериментальними даними, відзначено неодноріднийність висвічування енергії з хвилеводу випаровування уздовж дистанції поширення.

  В результаті зіставлення ефективної висоти хвилеводу випаровування, оціненої за виміряними дистанційними залежностями множника ослаблення і відновленої по СГМВ, показано, що вплив флуктуацій коефіцієнта заломлення, що обумовлює додаткове зменшення множника ослаблення, можна врахувати за допомогою зниження реальної висоти хвилеводу в середньому на 2 м без шкоди для практичного застосування. Результати опубліковано в роботах [62-66]. (Ю. В. Левадний, В. К. Іванов, В. М. Шаляпін, Ю.І. Малишенко).

  Основні публікації

  1. Шестопалов В.П., Хмыров Б.Е., Калмыков А.И. Комплексные радиофизические исследования ледовых покровов// Докл. АН СССР. –1983. –272, №3. -С.598-600.
  2. Калмыков А.И., Ефимов В.Б. Кавелин С.С. и др. Радиолокационная система ИСЗ «Космос-1500» // Исследование Земли из космоса. –1984. №5. –С.84-93.
  3. Калмыков А.И., Цымбал В.Н., Ведешин Л.А. и др. Многцелевая система радиолокационного зондирования природной среды Земли из космоса. Обоснование, выбор параметров и предложения по созданию / –М.: ВИНИТИ. –99с.
  4. Калмыков А.И., Цымбал В.Н., Курекин А.С. и др. Многоцелевой радиолокационный комплекс исследования Земли “МАРС” // Радиофизика и радиоастрономия. –1998. –Т3, №2.-С.119-129.
  5. Яцевич С.Е., Курекин А.С., Уваров В.Н., Левда А.С. Автоматическая внутренняя калибровка радиолокационных систем дистанционного зондирования// Космічна наука і технология, Киев, -Т4, N2/3. -С.34-39.
  6. Радиолокация поверхности Земли из космоса. Исследования морской поверхности, ледяного и ледникового покровов с помощью спутниковой радиолокационной станции бокового обзора / под редакцией Л.М. Митника и С.В. Викторова. –Ленинград: Гидрометеоиздат, 1990. –200с.
  7. Бacc Ф.Г., Cиницын Ю.A. O pacceянии paдиoвoлн лeдoвыми пoкpoвaми// Изв.вyзoв.Paдиoфизикa.-1983.-T.26, N6.-C.746-755.
  8. Cиницын Ю.A. K тeopии pacceяния вoлн нeoднopoднoй cлoиcтoй cpeдoй co cтaтиcтичecки нepoвными гpaницaми // Изв.вyзoв. Paдиoфизикa.-1984.-T.27, N10.-c.1256-1266.
  9. Tимчeнкo A.И., Cиницын Ю.A., Eфимoв B.Б. Moдeлиpoвaниe пpoцeccoв pacceяния paдиoвoлн лeдoвыми пoкpoвaми // Изв.вyзoв.Paдиoфизикa.-1985. –T.28, N7. -C.816-822.
  10. Tимчeнкo A.И. Pacceяниe элeктpoмaгнитнoгo излyчeния в нeoднopoднoм лeдoвoм cлoe c шepoxoвaтыми гpaницaми // Изв.вyзoв. Paдиoфизикa.-1986.-T.29, N1.-C.55-61.
  11. Kulemin G. R., Shcherbinin V., Yatsevich S. E. et. al. Physical Principles of Microwave Remote Sensing of Terrains // Proc. of the 6th physics international school “Microwave physics and technique” –Varna(Bulgaria). - World Scientific Publ.Co. Singapore, Utopia Press.-2-7 Oct. 1989, -P.16-33.
  12. Калмыков А.И., Фукс И.М. Модели рассеяния радиоволн подстилающей поверхностью и их учет в системах радиолокационного зондирования // Радиофизика и радиоастрономия. – 1996. –Т.1, №1. –С.31-41.
  13. Калмыков А. И., Тимченко А. И., Щербинин И. В. Возможности исследования подповерхностных объектов с помощью радиолокационного зондирования: Препринт / АН УССР. Институт радиофизики и электроники; №90- – Харьков: 1999. -25с.
  14. Кулемин Г.П., Харченко Т.Н., Яцевич С.Е. Дистанционное зондирование снега радиолокационными методами: Препринт/ НАН Украины, Институт радиофизики и электроники; №92-8. –Харьков: 1992. -36с..
  15. Калмыков А.И., Фукс И.М., Цымбал В.Н. и др. Радиолокационные наблюдения сильных отражателей, расположенных под слоем почвы. Модель подповерхностных отражений: Препринт / АН УССР. Ин-т радиофизики и электроники; №93-6.-Харьков, 1993.-30 с.
  16. Калмыков А.И., Курекин А.С., Ефимов В.Б. и др. Радиолокатор бокового обзора ИСЗ «Космос-1500»//Исслед. Земли из космоса. -1985. -№3. -C.76-83.
  17. Гавриленко А.С., Крижановский В.В., Кулешов Ю.А. и др. Комплекс радиофизической аппаратуры для дистанционного зондирования природной среды: Препринт/АН УССР. Институт радиофизики и электроники; № 321. -Харьков: 1986. -39 с.
  18. Калмыков А.И., А.П. Пичугин, Синицын Ю.А. и др. Особенности обработки радиолокационной информации о земной поверхности с аэрокосмический носителей //Исследование Земли из космоса. – 1983. -№6. –С.91-96.
  19. Kalmykov A.I., Tsymbal V.N., Matveev А.Ya., Gavrilenko A.S., Igolkin V.V. The Two-Frequency Multipolarisation L/VHF Airborne SAR for Subsurface Sensing// AEÜ International Journal of Electronics and Communications. Archiv  für  Electronik  und  Ü -1996.- Vol.50, No 2. - Р. 145-149.
  20. Kalmikov A.I., Blinkov A.N., Sytnik O.V., .Igolkin V.V., Kachanov A.S., Kulemin G.P., Matveev A.I., Charlamov V.I. A multi-purpose radar sistem for remote sensing of the Earth: General concept//Proc.of the 6th physics international school "Microwave physics and technique". - Varna(Bulgaria).- World Scientific Publ.Co.Singapore, Utopia Press. -2-7 Oct. 1989. -Р. 34-50.
  21. Калмыков А.И., Синицын Ю.А., Сытник О.В., Цымбал В.Н. Информативность радиолокационных систем зондирования Земли из космоса // Изв. вузов СССР. Радиофизика. ¾ ¾Т.32, №9. ¾С. 1055¾1062.
  22. Калмыков А.И., Сытник О.В., Цымбал В.Н. Анализ возможностей многоцелевых радиолокационных систем дистанционного зондирования Земли из космоса // Изв. вузов СССР. Радиоэлектроника. ¾ ¾ Т.35,№4. ¾ С.18 ¾ 25.
  23. Кулемин Г.П., Курекин А.С. Влияние условий распространения на точность калибровки РЛС дистанционного зондирования. // Сб.”Радиолокационные системы летательных аппаратов” – ХАИ, Харьков, -1991.-С.86-95.
  24. Пичугин А.П., Пустовойтенко В.В., Фетисов А.Б. и др. Оперативная обработка радиолокационной информации на борту ИСЗ «Космос-1500» // Исслед. Земли из космоса. -1985. -№3. -C. 93 – 102.
  25. Калмыков А. И., Пичугин А. П., Цымбал В. Н. Определение поля приводного ветра радиолокационной системой бокового обзора ИСЗ «Космос-1500»// Исслед. Земли из космоса. -1985. -№ 4. -C. 65—77.
  26. Калмыков А. И., Пичугин А. П., Цымбал В. Н., Шестопалов В. П. Радиофизические наблюдения из космоса мезомасштабных образований на поверхности океана // ДАН СССР. -1984. -T. 279, № C. 860—862.
  27. Kaлмыков А. И., Назиров М, Никитин П. А., Спиридонов Ю. Г. Об упорядоченных мезомасштабных структурах на поверхности океана, выявленных по данным радиолокационных съемок из космоса // Исслед. Земли из космоса. -1985. -№ 3. -C. 41—47.
  28. С.А.Величко, А.И.Калмыков, Ю.А.Синицын и др. Радиолокационные исследования мезомасштабных процессов взаимодействия океана и атмосферы с аэрокосмических носителей // Доклады АН СССР. -1989.-T.308,N2. -C.353—357.
  29. A.I.Kalmykov, S.A.Velichko, V.N.Tsymbal et. al. Observations of the Marine Environment from Spaceborne Side-Looking Real Aperture Radars // Remote sens. Envir. -1993. -Vol.45. -P.193—208.
  30. Калмыков А. И., Цымбал В. Н. Использование радиолокационной спутниковой информации для изучения поля приводного ветра // В кн.: Методические указания по комплексному использованию спутниковой информации для изучения морей. -Л.: Гидрометеоиздат, 1987. -C. 100—136.
  31. Уткин В. Ф., Шестопалов В. П., Калмыков А. И. и др. Возможности определения параметров тропических циклонов по радиолокационным изобра­жениям из космоса // ДАН СССР. -1986. -№ 2. -C.331—333.
  32. Kaлмыкoв A.И., Пичyгин A.П. Ocoбeннocти oбнapyжeния нeoднopoднocтeй мopcкoй пoвepxнocти paдиoлoкaциoнным мeтoдoм // Изв. AH CCCP. Физикa aтмocфepы и oкeaнa.-1981. -T.17, №7. C.754-761.
  33. Eфимoв B.Б., Kaлмыкoв A.И., Koмяк B.A. и дp. Иccлeдoвaниe лeдoвыx пoкpoвoв paдиoфизичecкими cpeдcтвaми c aэpoкocмичecкиx нocитeлeй // Изв.AH CCCP.Физикa aтмocфepы и oкeaнa.- 1985.-T.21,N5.-C.512-520.
  34. Eфимoв B.Б., Koмяк B.A., Kypeкин A.C. и дp Иccлeдoвaниe cocтoяния лeдникoвыx пoкpoвoв Aнтapктиды c пoмoщью paдиoфизичecкoй aппapaтypы // Иccлeд.Зeмли из кocмoca.-1990.- N4.-C.3-11.
  35. Yefimov V.B., Kalmykov I.A., Timchenko A.I., Yacevich S.E.. The features of radar observation of snow cover from the sattellite «Sith-1» // Proc. 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment June-8-12, 1998,Tromso (Norway). -1995. -P.338-342.
  36. EфимБ., Koмяк B.A., Kypeкин A.C. и дp. Применение радиолокации Земли из космоса в гидрометорологии // Космічна наука та технологія. -2000. -T.6, №5/6. - C.16-28.
  37. Boyev A.G., Karvitsky G.E., Matveyev A.Ya. Tsymbal V.N. Evaluation of Oil Film Parameters on the Sea Surface Using Multifrequency Radar Date // Telecommunications and Radio Engineering. - 1997. - Vol.51, №8. - P. 4 - 12.
  38. Белоброва М.В., Боев А.Г., Иванов В.К., Калмыков И.А., Матвеев А.Я., Разсказовский В.Б.,Цымбал В.Н. Результаты многочастотного радиолокационного мониторинга неоднородностей волнения морской поверхности // Космічна наука і технологія – 2002. – Т.8, №2/3. –С.275-278.
  39. Belobrova M.V.,Boyev A.G., Ivanov V.K., Matvyeyev O.Ya., Razskazovsky V.B., Tsymbal V.N. Experimental Multifrequency Investigations into the Sea Surface Roughness Inhomogeneities through the Use of the "MARS" Radar System // Proc. 4th European Conf. on Syntheric Aperture Radar, EUSAR 2002: 4-6 June 2002. - Cologne (Germany). -VDE-VERLAG GMBH *Berlin*Offenbach. - P. 733-736.
  40. Боев Г.А., Матвеев А.Я. Оценка количества разлитой нефти на акватории каспийского промысла "Нефтяные камни" по данным многочастотного радиолокационного зондирования // Радиофизика и Радиоастрономия. -2005. -Т.10, №2.-С.178- 188.
  41. Белоброва М.В., Иванов В.К., Калмыков А.И., Матвеев А.Я., Разсказовский В.Б., Цымбал В.Н. Экспериментальное изучение пространственных неоднородностей рассеяния радиоволн в зоне течения Гольфстрим // Изв. вузов. Радиофизика. – 2001.-Т.XLIV, №12. – С.1031 – 1038.
  42. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Стадник А.М., Яцевич С.Е. Фрактальный анализ изображений лесных массивов // Успехи современной радиоэлектроники. – 2005. – №. 12. – С. 55 – 62.
  43. Иванов В.К., Пащенко Р.Э., Стадник А.М., Яцевич С.Е. Применение фрактального анализа при обработке радиолокационных изображений сельскохозяйственных полей // Успехи современной радиоэлектроники. – 2007. – №.5. - С. – 48–55 .
  44. Кулемин Г.П., Яцевич С.Е. Взаимосвязь обратного рассеяния радиоволн СВЧ диапазона с параметрами растительного покрова и открытых почв при дистанционных методах зондирования// Успехи современной радиоэлектроники. – 2004. – №.3. - С.  – 24–34 .
  45. Фрактальный анализ процессов, структур и сигналов. Коллективная монография / Под ред. Р.Э. Пащенко. – Харьков: ХООО "НЭО "ЭкоПерспектива", 2006. – 348 с.
  46. Радиолокационные методы и средства оперативного дистанционного зондирования Земли с аэрокосмических носителей / Под редакцией С.Н. Конюхова. В.И. Драновского,. В.Н. Цымбала - Киев, ООО НТЦ «Авиадиагностка», изд. «Джулиа принт», - 2007г. - 439с.
  47. Radar Techniques and Facilities for On-Line Remote Sensing of the Earth from Aerospace Carriers / A. G. Boyev, V. B. Yefimov, V. N. Tsymbal et al. Edited by S.N. Konyukhov, V. I. Dranovsky, V. N. Tsymbal. – Kharkov (Ukraine): Publishing house Sheynina O. V. 2010. - 428 p.
  48. Бычков Д.М. Многомерная классификация данных активно-пассивного дистанционного зондирования для мониторинга опасных явлений на осушенных почвах / Д. М. Бычков, В. К. Иванов, В. Н. Цымбал, С. Е. Яцевич // Радиофизика и электроника. – 2014. – 5(19), № 2. –C. 42–48.
  49. Боев Г.А. Спутниковая радиолокационная многоугловая диагностика нефтяных загрязнений морской поверхности / А. Г. Боев, Д. М.Бычков, А.Я.Матвеев, В. Н. Цымбал // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2013. – 10, № 2. –C. 166–173.
  50. Фрактальный анализ процессов, структур и сигналов / В.К. Иванов, Р.Э. Пащенко, А.М. Стадник и др. - 2006. - Харьков: «ЭкоПерспектива». – 348c.
  51. Кучук Г.А., Яцевич С.Е. Моделирование сетевого трафика с использованием свойств масштабной инвариантности // Радиотехника. – Х.: ХТУРЭ. – 2005. – Вып. 142. – С. 219 – 225.
  52. Nickolaenko A. P. Line splitting in the Schumann resonance oscillations / A. P. Nickolaenko and Davis D. Sentman // Radio science. - 2007- 42, RS2S13. doi:10.1029/2006RS003473.
  53. Shvets A.V. Reconstruction of the global lightning distribution from ELF electromagnetic background signals/ A.V. Shvets, M. Hayakawa, M. Sekiguchi, Y. Ando // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. – 2009. – 71. P. 1405-1412.
  54. Nickolaenko A. P. Universal and local time variations deduced from simultaneous Schumann resonance records at three widely separated observatories. / A. P. Nickolaenko, E. I. Yatsevich, A. V. Shvets, M. Hayakawa, and Y. Hobara // Radio science. – 2011. – 46. - RS5003. doi:10.1029/2011RS004663.
  55. Nickolaenko A. P. The effect of a gamma ray flare on Schumann resonances./ A. P. Nickolaenko, I. G. Kudintseva, O. Pechony, M. Hayakawa, Y. Hobara, and Y. T. Tanaka // Ann. Geophys. – 2012. – 30. – P. 1321–1329.
  56. Schumann Resonance For Tyros (Essentials of Global Electromagnetic Resonance in the Earth–Ionosphere Cavity) / Nickolaenko A.P. and M. Hayakawa. – Springer. - Springer Geophysics Series XI. – 2014. - 348 pp.
  57. Ivanov V.K. Errors of determination of complex permittivity by the method of open-ended coaxial line / V.K. Ivanov, O.O. Silin, O.M. Stadnyk // Telecommunications and Radio Engineering. - 2006. - 65, N 6-10. - P. 949-965.
  58. Ivanov V.K. Sensitivity of coaxial probes for measurement of complex permittivity of dissipative media / V.K. Ivanov, O.O. Silin, O.M. Stadnyk // Radio Electronics and Communications Systems. - 2006. - 49, N 6. - P. 28-33.
  59. Ivanov V.K., Determination of dielectric permittivity of materials by an isolated coaxial probe/ K IvanovA.O. Silin and Stadnik A.M. // Radioelectronics and Communications Systems. - 2007. – N 50, N 7. - P. 367-374.
  60. Ivanov V.K. Measurement of complex permittivity of liquids using open-ended coaxial line and metamaterial substrate / V.K. Ivanov, A.O. Silin, O.M. Stadnyk // Telecommunications and Radio Engineering. - 2012. - 71, N 12. - P. 1125-1140.
  61. Бойко В.В. Пристрій для впливу крайвисокочастотним електромагнітним випромінюванням на внутрішні органи / В.В. Бойко, Ю.В. Іванова, Є.В. Мушенко, В.К. Іванов, О.С. Фатєєв, О.О. Сілін, О.М. Стадник // Патент на корисну модель № 77554. Зареєстровано 25.02.2013.  МПК F61N 5/02 (2006.1)
  62. Иванов В. К. Определение высоты волновода испарения по стандартным метеорологическим данным / В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин, Ю. В. Левадный // Известия РАН. Физика Атмосферы и Океана. – 2007. – Т. 43, № 1. – С. 42-51.
  63. Иванов В. К. Развитие методов прогнозирования радиолокационной наблюдаемости над морской поверхностью в ИРЭ НАН Украины. / Ю. В. Левадный, В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин // Радиофизика и электроника: сборник научных трудов / НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2009. – Т. 14, № 3. – С. 299-314.
  64. Иванов В. К.Рассеяние ультракоротких радиоволн на тропосферных флуктуациях в волноводе испарения / В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин, Ю. В. Левадный // Изв. Вузов Радиофизика. – 2009. – Т. 52, № 4. – С. 307-317.
  65. Левадный Ю. В. Моделирование распространения сантиметровых радиоволн в волноводе испарения над взволнованной морской поверхностью / Ю. В. Левадный, В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин // Радиофизика и электроника: сборник научных трудов / НАН Украины. Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2009. – Т. 14, № 1. – С. 28-34.
  66. Левадный Ю. В. О связи высоты волновода испарения и ослабления сантиметровых радиоволн в загоризонтной области / Ю. В. Левадный, В. К. Иванов, В. Н. Шаляпин // Радиофизика и электроника. – 2010. – Т. 1(15), № 4. – С. 45-50.

  Нагороди

  Урядові і наукові нагороди

  За виконання циклу робіт «Створення радіолокаційних методів дистанційного зондування природного середовища Землі з аерокосмічних носіїв та їх впровадження», пов'язаних з розробкою і впровадженням у серійне виробництво апаратури дистанційного зондування космічного базування, наступним співробітникам відділу була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 1987 г: (А.І. Калмиков, О.С. Курекін, В.А. Комяк, Ю.В. Захаров, В.Б Єфімов, В.І Зельдіс., В.В Іголкін., О.П..Пічугін, П.М Торчун, В.М Цимбал).

  image002 А.І. Калмиков image004 В.О. Комяк image006 В.В. Іголкін image008 В.Б. ЕЄфимов image010 О.П. Пічугин
  image012 В.М. Цимбал image014 Ю.В. Захаров image016 П.М. Торчун image018 А.С. Курекин image020 В.І. Зельдіс

  Ряд співробітників відділу за створення апаратного комплексу ШСЗ «Космос-1500» був відзначен високими урядовими нагородами:

  • орден «Дружби Народів»: А.І. Калмиків, В.М. Цимбал;
  • орден «Знак Пошани»: О.С. Курекін, Ю.В. Захаров, С.М. Діденко, В.В. Іголкін;
  • медаль За трудову доблесть »: В.Ю. Левантовський, П.М. Торчун.

  image022

   П.М. Торчун, В.Ю. Левантовський, О.О. Сосюрка, Д.І. Безвесільний, В.П. Шестопалов,

  А.І. Калмиков, О.С. Курекін, С.М. Діденко, Ю.В. Зхаров

  За проведення циклу робіт з дистанційного зондування Землі на лабораторії ІЛ-18 «Аналог» молодим вченим була присуджена премія ім. Ленінського комсомолу в галузі науки і техніки за 1985 р: О.С. Гавриленко, В.В. Крижанівський, Ю.А. Кулешов, С.А. Провалов, Г.А. Торопов, В.С. Лазебний, С.А. Шило, А.Б. Фетисов, С.Є. Яцевич.

   image024

   Лауреати премії ім. Ленінського комсомолу в галузі науки і техніки за 1985 р

  Верхний ряд: С.Є., Яцевич, Г.А. Торопов, С.А. Шило,С.А. Провалов

  Нижній: О.С. Гавриленко, Ю.А. Кулешов.

  Технічна розробка апаратного комплексу РФА «Космос - 1500» була удостоєна високих нагород Всесоюзних та республіканських виставок досягнення народного господарства (1985, 1987 рр.). Золотими нагородами ВДНГ СРСР були нагороджені А.І. Калмиков, О.П. Пічугін, Ю.В. Захаров, П.М. Торчун; срібними - О.С. Курекін, О.П. Пічугін, В.Ю. Левантовський, В.М. Цимбал; бронзовими - В.О. Комяк, А.Б. Фетисов, П.М. Торчун.

  Підготовка кадрів

  За час існування відділу у відділі за матеріалами проведених досліджень було за-хищено 3 докторських (А.І. Калмиков, Ю.О. Синіцин, О.В. Швець) і 13 кандидатських діссертацій (О.С. Курекін, О. П. Пічугін, В.М. Цимбал, В.О. Комяк, В.Б. Єфімов, А.І. Тимченко, С.А. Шило, Ю.А. Кулешов, С.А. Величко, С.Є. Яцевич, О.О. Сілін, О.І. Яцевич, Ю.В. Левадний).

  Співробітники

  Прізвище Им’я По батькові пос. ступ. звання. телефон № ком корпус
  1 Іванов Віктор Кузьмич зав.отд. д.ф.-м.н. cнс 720-37-38 11
  2 Пащенко Руслан Едуардович снс д.т.н. проф 4-29 18 4
  3 Ніколаенко Олександр Павлович cнс д.ф.-м.н. проф 720-33-69 22 4 гараж
  4 Швець Олександр В’ячеславович снс д.ф.-м.н. cнс 4-96 57 4
  5 Величко Сергій Анатольович снс к.ф.-м.н. cнс 720-36-50 12
  6 Стадник Олександр Михайлович снс к.ф.-м.н. cнс 720-35-15 50 4
  7 Яцевич Сергій Євгенович снс к.ф.-м.н. cнс 720-35-15 50 4
  8 Шаляпін Вячеслав Миколайович снс к.ф.-м.н. cнс 720-36-50 14
  9 Сілін Олександр Олегович снс к.ф.-м.н. 720-35-15 12 4
  10 Цимбал Валерій Миколайович снс ктн снс 720-34-12 55 4
  11 Матвеев Олександр Якович снс к.ф.-м.н. cнс 720-34-12 83 4
  12 Єфімов Валентин Борисович снс к.ф.-м.н. cнс 720-34-12 82 4
  13 Малишенко Юрій Ігоревич нс к.ф.-м.н. cнс 720-36-50 12 4
  14 Яцевич Олена Ігорівна нс к.ф.-м.н. 7-81 68 4
  15 Бичков Дмитро Михайлович нс 720-34-12 82 4
  16 Фатєєв Олександр Степанович нс 5-35 12
  17 Єгорова Любов Олексіївна мнс 720-35-15 12
  18 Горишня Юлія Вікторівна мнс 720-36-50 14
  19 Кривонос Алексій Петрович мнс 7-81 68
  20 Левадний Юрій Володимирович мнс 720-36-50 14
  21 Цюпак Дмитро Олегович мнс 4-29 18
  22 Бычков Михаил Юхимович в.инж.рф. 720-36-50 12
  23 Чистова Тетяна Євгенівна инж.1кат. 720-36-50 12
  24 Шаталов Володимир Філіпович тех.1кат. 6-20 21,26 плауэн
  25 Батожний Алексій Дмитрович слесарь 7-35 19 4
  26 Шаталова Людмила Іванівна лаборант 4-29 18 4

Print Friendly