Теорія дифракції та взаємодія між хвилями різної природи в розсіювачів резонансного розміру. Розробка нових методів аналітичної регуляризації крайових задач теорії дифракції хвиль на криволінійних екранів відкритим металів, локально неоднорідного діелектрика, плазмові, як і хіральних розсіювачів,Дослідження явищ взаємодії, трансформації, перетворення і біфуркації режимів електромагнітного поля в складних відкритих електромагнітних структур, в тому числі при параметрі, розташованого поблизу критичної точки дисперсійного рівняння,розвиток нестаціонарних нелінійних динаміки дуже