Портфоліо

Народився 11 січня 1953 року.

У 1975 році закінчив механіко-математичний факультет ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю ” Механіка”.

У грудні 1985 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук.

Область наукових інтересів: електродинаміка відкритих резонансних структур; дифракція хвиль на періодичних структурах  із  композитними матеріалами; чисельно-аналітичні методи розв’язання  прямих і зворотних задач  дифракції хвиль в неоднорідних середовищах.

А.Ю. Поєдинчук – автор і співавтор більше ніж 100 наукових робіт, у тому числі і двох монографій.