image002

Сергій Іванович Тарапов

Доктор фізіко-математичних наук, Професор, Член-кореспондент НАН України

Народився 2 вересня 1954 р.

Закінчив Харківський держуніверситет – 1976 р., Кандидат фіз.-мат. наук – 1987 р.,
Доктор фіз.-мат. наук – 1994 р., Професор – 2004 р., Член-кореспондент НАН України – 2015 р.

tarapov@ire.kharkov.ua.

tel: 38-057-7203-463, fax: 38-057-3152-105


Основні наукові інтереси – експериментальна радіофізика, а саме:

 • експериментальна радіофізика метаматеріалів і магнітних композитних наноструктур, включаючи їх магнітну спектроскопію надвисокочастотного діапазону;
 • фізика низьких температур, фізика твердого тіла, фотоніка, спінтроніка.

Основні наукові результати
В ході експериментального вивчення фотонних кристалів як різновиду метаматеріалів:

 • - запропоновано метод збудження та реєстрації поверхневих хвиль із використанням фотонного кристалу;
 • - знайдено поверхневі електромагнітні стани у різноманітних типах магнітофотонних кристалів надвисокочастотного діапазону, обмежених плазмоподібним середовищем (разом з колегами з ННЦ ХФТІ НАН України);
 • - знайдено зростання ефекту Фарадея в фотонних кристалах, навантажених гіротропним шаром із плазмоподібним середовищем (разом з колегами з ІТПЕ РАН та МГУ) та розроблено підхід до аналізу матеріальних параметрів і побудови магнітоактивних гіротропних метаматеріалів в міліметровому діапазоні хвиль.

В результаті цілеспрямованих експериментальних досліджень властивостей синтезованих метаматеріалів – манганітів-перовськітів:

 • - доведено існування лівостороннього стану в манганітах-перовськітів в міліметровому діапазоні хвиль (разом з колегами з Імаг НАН України та ІЗНХ НАН України);
 • -розроблено метод і виміряне значення від’ємної діелектричної сприйнятливості манганітів-перовськітів поблизу плазмової частоти;
 • -доведено виникнення невпорядкованої магнітної фази в порошку манганіту-перовськіту при дуже низьких температурах
 • -в ході експериментальних досліджень властивостей лівосторонніх магнітоактивних метаматеріалів, сформованих з природних магнетиків та діелектриків (природних чи штучних):
 • - – показано їх від’ємну рефракцію, що залежить від зовнішнього магнітного поля;
 • - – виявлено частотні області прозорості, керовані зовнішнім магнітним полем.

Продемонстровано наявність спінових хвиль в ансамблях магнітних дисків нанометрового діаметру (нанодотів) при низьких температурах (разом з колегами з Імаг НАН України);
Знайдено явище гігантського (спін-залежного) магнітоімпедансу в магнітних мультишарових та гранулярних наноструктурах (разом з колегами з Імаг НАН України);
Ввиявлено магніторезонансне поглинання у фазі спінового скла в зворотних металевих магнетиках в широкому інтервалі температур та запропонований опис сценарію магнітного фазового переходу в такій структурі;
Виявлено явище взаємодії електромагнітної хвилі міліметрового діапазону із акустичними збудженнями в надтекучому рідкому гелії (разом з колегами з ФТІНТ НАН України);
Знайдено мультистабільні стани в магніторезонансному заповненні квазіоптичних резонаторних структур і з’ясовано природу еволюційних процесів формування цих станів;


Проекти, гранти, премії:

 • міжнародні проекти – 10 (керівник – 6);
 • вітчизняні проекти – 5 (керівник-5);

Лауреат премії ім. С.Я. Брауде НАН України за видатні роботи в галузі радіофізики та радіоастрономії (2014р).

Член наукових рад НАНУ з проблеми “Радіофізика та НВЧ електроніка” і “Фізика низьких температур і кріогенна техніка”, “Фізика магнітних явищ”.


Науково-викладацька діяльність:

 • 2003-по теп. час – професор кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.
 • 1996-1997, 1999-2003 – Запрошений професор кафедри електроніки Технологічного інституту м Гебзе (Туреччина).

Під керівництвом С.І. Тарапова захищено 7 кандидатських дисертацій.


Публікації (на 01.01.2016.):
Більш 330 наукових робіт: 4 монографії, понад 140 статей, 7 винаходів, понад 160 доповідей представлено на міжнародних та вітчизняних наукових конференціях .
Основні публікації 2002-2016 (en)