thesis-defends13 травня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Кулешова Олексія Миколайовича

Засідання відбудеться дистанційно на платформі Zoom.
Підключитися до конференції можна за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/86129884191?pwd=dzVuekpHb0dqbzluODNMOEFU
VjBEZz09

Ідентифікатор конференції: 861 2988 4191
Код доступу: 873786

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертацій

13 травня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Кулешова Олексія Миколайовича

«Нові режими автоколивань у низьковольтних електронно-вакуумних приладах
міліметрового та субміліметрового діапазонів із перестроюванням частоти»

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за

спеціальністю 01.04.04 – фізична електроніка (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: директор навально-наукового інституту “Фізико-технічний факультет” Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор І.О. Гірка

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки Г.І. Чурюмов

Офіційний опонент: начальник лабораторії НДК “Прискорювач” ННЦ “ХФТІ” НАН України, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник В.А. Кушнір