thesis-defends16 травня 2019 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Дормідонтова Анатолія Вікторовича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

16 травня 2019 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Дормідонтова Анатолія Вікторовича

«Взаємодія заряджених частинок і електромагнітних хвиль в циліндричних твердотільних структурах»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Автореферат роботи: «Взаємодія заряджених частинок і електромагнітних хвиль в циліндричних твердотільних структурах»

Print Friendly