Спеціалізована вчена рада ДФ 64.157.001  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Долі Романа Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія.

Спеціалізовану вчену раду ДФ 64.157.001 утворено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2021 року N 765.

Повідомлення про прийнятя дисертації Долі Р. С. до розгляду

Анотація дисертації Долі Р. С.

Захист дисертації Долі Романа Сергійовича відбудеться 21 вересня 2021 року
о 14.00 годині у залі засідань Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова
НАН України (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Текст дисертації Долі Р. С.

Аудіозапис захисту дисертації Долі Р. С.

Відеозапис захисту дисертації Долі Р. С.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Долі Р.С.

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України В.В. Ячин

Офіційний опонент: кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп`ютерних систем Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки О.М. Думін