Освіта

Харківський авіаційний інститут ім. Н.Є. Жуковського, диплом з відзнакою, 1984 р Спеціальність – «радіотехніка».
Харківський педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, 1998 г.
Спеціальність – «англійська мова».

Захист кандидатської дисертації за спеціальністю «радіофізика» в 1996 р в Інституті радіофізики та електроніки ім. А.Я Усикова Національної Академії наук України.
Тема дисертації: «Електромагнітні хвилі і коливання в обмежених твердотільних структурах з довільним напрямком кута анізотропії або зовнішнього магнітного поля».

Захист докторської дисертації за спеціальністю «радіофізика» в 2011 р в Інституті радіофізики та електроніки ім. А.Я Усикова Національної Академії наук України.
Тема дисертації: «Електромагнітні НВЧ коливання в структурах c регулярними і випадковими неоднорідностями»

Область наукових інтересів
• Поширення електромагнітних хвиль НВЧ діапазону в шаруватих хвилеводах і резонаторних структурах з сильно поглинаючим середовищем.
• Діелектрометрії сильно поглинаючих рідин.
• Хвильовий хаос в НВЧ резонаторах з регулярними і випадковими неоднорідностями.
• Чисельне моделювання поширення електромагнітних хвиль НВЧ діапазону в резонаторах і хвилеводах з регулярними і випадковими неоднорідностями.

Наукові публікації -  110

Google Academy:

Індекси цитувань – 203
h-індекс – 8
i10-індекс – 6

Премії:
~ Award: Award of National Academy of Sciences of Ukraine named after O.S. Davydova in theoretical and experimental physics for the series of papers “Stochastic Phenomena in Quasi-optical Microwave Systems in Millimeter wave band”, 2004.
~ Grants: from Science & Technology Center in Ukraine:
– Project number 2051, 2003 -2006
– Project number 3870, “TITLE INNOVATIVE MILLIMETER WAVELENGTH DIELECTROMETERS FOR THE DETERMINATION OF WINES AND FRUIT JUICES AUTHENTICITY”, 2007 -2010
– Project number 4114, “A LASER BASED ON SEMICONDUCTOR QUANTUM BILLIARD: MODELING ON MILLIMETER WAVES”, 2007 -2009
~ Grants: International Science Foundation (ISF), 1994-1995.
~ Scholarships: State Committee on Science and Technology of Ukraine, 1995.
~ Grants: American Physical Society, 1994.

Візити:
Visiting scientist, International Institute of Theoretical and Applied Physics, Iowa State University, USA, June- August 1997, 1998.