ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу твердотільної електроніки

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу фізичних основ радіолокації

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу акустичної та електромагнітної спектроскопії

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу статастичної радіофізики

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу поширення радіохвиль у природних середовищах

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу лабораторії математичної фізики

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу дистанційного зондування Землі

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу радіофізики твердого тіла

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу вакуумної електроніки

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу теорії дифракції і дифракційної електроніки та лабораторії обчислювальної електродинаміки

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу обробки радіосигналів

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу квазіоптики

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу теоретичної фізики

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу радіоспектроскопії

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу біологічної фізики

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу лабораторії радіотеплової і доплерівської радіолокації

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу відділу квантової електроніки й нелінійної оптики

ПРОТОКОЛ №1 зборів коллективу лабораторії моніторингу і спектроскопії