Volodymyr Ivanovych Sukach 057-720-33-14
Nadiia Hryhorivna Savenko 057-720-35-37, 6-11
Ella Yosypivna Narynska 057-720-35-37, 6-11
Zhanneta Petrivna Kravchenko 057-720-35-37, 6-11
Olena Ivanivna Berezovska 057-720-35-37, 6-11
Serhii Oleksandrovych Barchan 057-720-35-37, 6-11
Boryslav Petrovych Nikitin 057-315-00-15, 7-27
Oksana Yaroslavivna Shmulyk 057-720-35-37, 6-11
Viktor Ivanovych Yevtushenko 057-315-00-15, 7-27
Serhii Petrovych Roi 057-720-35-37, 6-11