konkurssІнститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

назва відділу/лабораторії, № Посада Кільк.
Відділ теорії дифракції і дифракційної електроніки (№ 11) Науковий співробітник 1
Відділ вакуумної електроніки (№16) Завідувач відділу 1
Провідний інженер 1
Відділ радіоспектроскопії (№18) Старший науковий співробітник 1
Молодший науковий співробітник 1
Відділ твердотільної електроніки (№21) Науковий співробітник 1
Відділ радіофізики твердого тіла (№23) Головний науковий співробітник 1
Старший науковий співробітник 1
Відділ статистичної радіофізики (№ 35) Старший науковий співробітник 1

Інформація про претендентів на вакансії наукових співробітників

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, до 1 листопада  2020р. подає особисто або надсилає поштою на адресу 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12 ученому секретарю такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) анкету наукового працівника встановленого зразка з фотокарткою, засвідчену відділом кадрів Інституту;

4) автобіографію (для тих, хто не працює в Інституті);

5) копію трудової книжки (за наявності) для тих, хто не працює в Інституті;

6) копії документів про

  • вищу освіту,
  • підвищення кваліфікації (якщо є),
  • присудження наукового ступеня,
  • присвоєння вченого звання,
  • військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних, які не працюють в Інституті);

7) перелік наукових праць (за весь період наукової діяльності), засвідчений ученим секретарем;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Претенденти на посади завідувача відділу, головного наукового сіпвробітника подають документи у 2х примірниках.

Претенденти на посади завідувача відділу та старшого наукового співробітника виступають з науковими доповідями про свою діяльність на засіданні вченої ради Інституту.

Учений секретар Інституту Почаніна І.Є. тел. 315-00-11.