10.06.2021 Теорія дифракції та дифракційна електроніка

10 червня 2021 р. о 10-30 в дистанційному режимі відбудеться ZOOM-семінар

 Порядок денний :

 1. Ніколаєв С.В., Пожар В.В., Дзюбенко М.І., Ніколаєв К.С. “Активні середовища на основі поліуретану допованого бінарною сумішшю барвників”.
  Рецензент: д.ф-м н., професор Масалов С.О.
 2. Бровенко А.В. “Дифракція електромагнітних хвиль на плоских неоднорідних ізотропних магтінодіелетричних шарах, що вміщують на границях графенові неоднорідності”.
 3. Перов А.О. “ Ефект підвищеного перетворення поляризації одношаровими фішнет метаповерхнями”.
 4. Деркач В.М. “Настроюваний обертач поляризації з фланцями спеціальної конфігурації”.
 5. Кулєшов О.М. “Моделювання взаємодії стрічкових електронних потоків з електромагнітними хвилями у резонаторах ТГц клинотронів та порівняння з результатами експериментальних досліджень”.

Підключитись до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/7655599789?pwd=WXZ4eWJzZHV1bi92WVFQZk1NSi9Gdz09
Ідентифікатор конференції:  765 559 9789
Код доступу:  108200

07.06.2021 Теорія дифракції та дифракційна електроніка

7 червня 2021 р.  об 11-00  в дистанційному режимі відбудеться ZOOM-семінар

 Порядок денний :

 1. Свіщов Ю.В. “Спектральні характеристики сферичної частинки з довільними величинами матеріальних параметрів”.
 2. Хруслов М.М. “Умови збудження  резонансу  у  структурі  «хвилевід-діелектрик-неоднорідність»  при  зміні  взаємного  розташування  елементів”.
 3. Мосьпан Л.П., Кириленко А.О. “Чисельне моделювання  смуго-пропускних фільтрів  з  внесеними  полюсами  запирання,  реалізованих  на  діафрагмах  з відмінним  типом  зв’язку”  – доповідь  по  статті.
 4. Кузьмічов І.К. “Аналіз підсумовування потужностей  окремих  джерел  у відкритих  резонансних  системах,  в  яких  збуджується  один  з  вищих  типів коливань”.

Підключитись до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/7655599789?pwd=WXZ4eWJzZHV1bi92WVFQZk1NSi9Gdz09
Ідентифікатор конференції:  765 559 9789
Код доступу:  108200

02.06.2021 Теорія дифракції та дифракційна електроніка

2 червня 2021 р. об 11-00 в дистанційному режимі відбудеться ZOOM-семінар

Порядок денний :

1. Стешенко С.А. “Узагальнення чисельно-аналітичних методів в задачах електродинаміки з кусочно-координатними границями” – доповідь по матеріалам докторської дисертації.

Науковий консультант: доктор фіз-мат. наук, професор Кириленко А.О.
Рецензент: Поєдинчук А.Ю.

Підключитись до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/7655599789?pwd=WXZ4eWJzZHV1bi92WVFQZk1NSi9Gdz09
Ідентифікатор конференції: 765 559 9789
Код доступу: 108200

28.05.2021 Теорія дифракції та дифракційна електроніка

28 травня 2021 р. об 11-00 в дистанційному режимі відбудеться ZOOM-семінар

Порядок денний:

1. Мірошниченко В.С. “Особливості збудження та пригнічення режимів поверхневих хвиль в ГДВ з періодичною структурою у вигляді здвоєної гребінки”
2. Попенко Н.О. “Чисельне моделювання 3-см хвилеводу, частково заповненого ізотропним діелектриком з локальною неоднорідністю всередині”
3. Кириленко А.О. Доповідь по статті: A. Kirilenko, S. Steshenko, Y. Ostrizhnyi «Eigen-oscillations and resonances in planar-chiral bilayer objects leading to artificial optical activity»
4. Ільєнко К.В. “Верхньо-гібридні коливання просторового заряду помірно релятивістського пучка у генераторі з магнітною самоізоляцією; уточнення методики розрахунку дисперсійних характеристик сповільнюючої системи типу ‘гребінка’ у вищих смугах пропускання та розробка катодів для магнетронів міліметрового діапазону”.

Підключитись до конференції Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/7655599789?pwd=WXZ4eWJzZHV1bi92WVFQZk1NSi9Gdz09
Ідентифікатор конференції: 765 559 9789
Код доступу: 108200

26.05.2021 Поширення радіохвиль та методи дистанційного зондування

26 травня 2021р. о 10-00 в дистанційному режимі відбудеться ZOOM-семінар:

Доповідь за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія, галузь знань 10 – Природничі науки: «Аналіз взаємодії електромагнітного випромінювання з рухомим БПЛА з використанням методів нелінійної динаміки»
Доповідач: Цюпак Дмитро Олегович
Науковий керівник: Пащенко Р. Е., д.т.н.
Рецензенти: Логвінов Ю. Ф., д.ф.-м.н., Луценко В. I., д.ф.-м.н.

Підключитися до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89967201256?pwd=NGJK V2MvUTIyR0V5Q2IyZ2hqNmlPUT09
Ідентифікатор конференції: 899 6720 1256
Код доступу: 592330