Новини

15 листопада 2018 року напередодні 100 річчя від дня заснування Національної академії наук України голова Харківської обласної державної адміністрації Ю.О.Світлична  з робочим візитом відвідала Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України. Вона ознайомилася з роботою інституту і його фундаментальними результатами і прикладними розробками, поспілкувалася з колективом і вручила вченим відзнаки облдержадміністрації.

«Інститут радіофізики та електроніки – це визнаний науковий центр. Він визначає рівень національних наукових досягнень. І мені дуже приємно, що один з 26 об’єктів Національного надбання знаходиться саме в цьому науковому закладі, – сказала Юлія Світлична. – А видатні вчені харківського інституту беруть активну участь в проектах та міжнародних програмах разом з НАТО, європейськими країнами і країнами Азії».

Під час спілкування з колективом Інституту керівник області відзначила наукові досягнення і важливі роботи вчених і запевнила співробітників установи в підтримці його подальшого розвитку з боку обласної влади.

Відзначаючи досягнення вчених ІРЕ ім. О.Я.Усикова НАН України, Юлія Світлична передала державну нагороду – Орден княгині Ольги III ступеня – професору, завідуючої відділом біологічної фізики інституту Ганні Шестопалової і вручила нагороди обласної державної адміністрації науковцям інституту: провідному науковому співробітнику проф. Фісуну А.І., завідувачу відділу проф. Лукіну К.О., старшому науковому співробітнику Іванченку І В.,  старшому науковому співробітнику Сидоренку Ю.Б., науковому співробітнику Попову Д.О., науковому співробітнику Рохмановій Т.М.

Більше фото і інформації:

https://kharkivoda.gov.ua/news/95936

https://kharkivoda.gov.ua/galerei/95940

http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/15.11.2018/svetlichnaya_vstretilas_s_kollektivom_instituta_radiofiziki_i_elektroniki/

https://kh.depo.ua/rus/kh/svitlichna-peredala-orden-knyagini-olgi-spivrobitnici-institutu-radiofiziki-ta-elektroniki-20181115870281

https://vecherniy.kharkov.ua/news/151347/

https://vecherniy.kharkov.ua/news/151327/


Дата: 12.11.2018р.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Назва відділу/лабораторії, № Посада Кількість
Лабораторія мікро- і нанооптики (№ 13/1) Старший науковий співробітник 1
Науковий співробітник 1
Відділ квазіоптики (№ 13) Завідувач відділу 1
Науковий співробітник 1
Лабораторія моніторингу і спектроскопії (№15/1) Старший науковий співробітник 1
Відділ твердотільної електроніки (№ 21) Заступника завідувача відділу 1
Відділ радіофізики твердого тіла (№ 23) Заступника завідувача відділу 1
Науковий співробітник 1
Відділ теоретичної фізики (№ 24) Старший науковий співробітник 2
Відділ фізичних основ радіолокації (№ 31) Завідувач відділу 1
Старший науковий співробітник 1

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, до 12 грудня  2018р. подає особисто або надсилає поштою на адресу 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12 ученому секретарю такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) анкету наукового працівника встановленого зразка з фотокарткою, засвідчену відділом кадрів Інституту;

4) автобіографію (для тих, хто не працює в Інституті);

5) копію трудової книжки (за наявності) для тих, хто не працює в Інституті;

6) копії документів про

  • вищу освіту,
  • підвищення кваліфікації (якщо є),
  • присудження наукового ступеня,
  • присвоєння вченого звання,
  • військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних, які не працюють в Інституті);

7) перелік наукових праць (за весь період наукової діяльності), засвідчений ученим секретарем;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Претенденти на посади завідувача та заступника завідувача відділу подають документи у 2х примірниках.

Претенденти на посади завідувача відділу та старшого наукового співробітника в період з 12 листопада по 12 грудня виступають з науковими доповідями про свою діяльність на засіданні вченої ради Інституту.

Учений секретар Інституту Почаніна І.Є. тел. 315-00-11.


Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

6 грудня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Воловічева Ігоря Миколайовича

«Транспорт нерівноважних носіїв заряду в багатокомпонентних плазмоподібних середовищах»

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю

01.04.04 – фізична електроніка (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Транспорт нерівноважних носіїв заряду в багатокомпонентних плазмоподібних середовищах»

Текст дисертації:

«Транспорт нерівноважних носіїв заряду в багатокомпонентних плазмоподібних середовищах»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: завідувач відділу нелінійної динаміки електронних систем ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор К. О. Лукін

Офіційний опонент: доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу транспортних властивостей провідних та надпровідних систем Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України Ю. О. Колесніченко

Офіційний опонент: доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співр., провід. наук., співр. кафедри фізики металів і напівпровідників Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” М. В. Москалець

Повідомлення про захист дисертації

6 грудня 2018 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Букіна  Олександра Володимировича

«Багаточастотне когерентне радіозондування підповерхневого середовища»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Багаточастотне когерентне радіозондування підповерхневого середовища»

Текст дисертації:

«Багаточастотне когерентне радіозондування підповерхневого середовища»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Горобець М.М.

Офіційний опонент: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, в.о. проректора з наукової роботи Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Павліков В.В.

Повідомлення про захист дисертації

27 квітня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Ячина Володимира Васильовича

«Розсіяння електромагнітних хвиль на тривимірних двоперіодичних багатошарових магнітодіелектричних  структурах»

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю

01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

 Автореферат роботи:

«Розсіяння електромагнітних хвиль на тривимірних двоперіодичних багатошарових магнітодіелектричніх структурах»

Текст дисертації:

«Розсіяння електромагнітних хвиль на тривимірних двоперіодичних багатошарових магнітодіелектричніх структурах»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Сухаревський О. І. 

Офіційний опонент: завідуючий кафедрою вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор Нерух О. Г. 

Офіційний опонент: головний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Кириленко А. О.

Повідомлення про захист дисертації

27 квітня 2018 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Васильєва  Олександра Сергійовича

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»

Текст дисертації:

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»

Відгуки на дисертацію:

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

29 березня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Натарова Михайла Петровича

«Радіаційні втрати та ефективність елементів зв’язку і джерел збудження квазіоптичних відкритих резонаторів»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Радіаційні втрати та еффективність елементів зв’язку і джерел збуждення квазіоптичних відкритих резонаторів»

Текст дисертації:

«Радіаційні втрати та еффективність елементів зв’язку і джерел збуждення квазіоптичних відкритих резонаторів»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Маслов В. О.

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, Грибовський О. В.

Повідомлення про захист дисертації

29 березня 2018 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Кривоноса  Олексія Петровича

«Радіозондування області D нічної іоносфери з використанням випромінювання розрядів блискавок»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Радіозондування області D нічної іоносфери з використанням випромінювання розрядів блискавок»

Текст дисертації:

«Радіозондування області D нічної іоносфери з використанням випромінювання розрядів блискавок»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Лазоренко О. В.

Офіційний опонент,
кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділом фізики іоносфери Інституту іоносфери НАН і МОН України, Панасенко С. В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

 Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 грудня 2017 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Проценко Ірини Олександрівни

«Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних резонаторів із сильнопоглинаючою рідиною»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата

фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних резонаторів із сильнопоглинаючою рідиною»

Текст дисертації:

«Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних резонаторів із сильнопоглинаючою рідиною»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки, Бондаренко І.М.

Офіційний опонент,
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Ніколов О.Т.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 грудня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Косяка Олега Сергійовича

«Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата

фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону»

Текст дисертації:

«Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового діапазону»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Маслов В.О.

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, Грибовський О.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 грудня 2017 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Бичкова Дмитра Михайловича

«Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон підтоплення, підповерхневого саморозігріву грунтів та нафтових забруднень поверхні моря»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата

фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон підтоплення, підповерхневого саморозігріву грунтів та нафтових забруднень поверхні моря»

Текст дисертації:

«Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон підтоплення, підповерхневого саморозігріву грунтів та нафтових забруднень поверхні моря»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Горобець М.М.

Офіційний опонент,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, декан факультету радіотехнічних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Павліков В.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

30 листопада 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Івженко Любові Ігорівни

 «Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів  мікрохвильового діапазону довжин хвиль»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів  мікрохвильового діапазону довжин хвиль»

Текст дисертації:

«Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів  мікрохвильового діапазону довжин хвиль»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
зав. відділом теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Просвірнін С.Л.

Офіційний опонент,
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Федорін І.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

30 листопада 2017 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Слюсаренко Ганни Олександрівни

«Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періодичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій області»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періодичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій області»

Текст дисертації:

«Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періодичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій області»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Сухаревський І.О.

Офіційний опонент,
зав. відділом теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Просвірнін С.Л.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

19 жовтня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Вакули Артура Сергійовича

«Електромагнітні властивості наномагнетиків у сантиметровому та міліметровому діапазонах довжин хвиль»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12).

Автореферат роботи:

«Електромагнітні властивості наномагнетиків у сантиметровому та міліметровому діапазонах довжин хвиль»»

Текст дисертації:

«Електромагнітні властивості наномагнетиків у сантиметровому та міліметровому діапазонах довжин хвиль»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
д.ф-м.н, с.н.с. відділу оптичних і магнітних властивостей твердих тіл Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Фертман О.Л.

Офіційний опонент,
д.ф-м.н, професор, професор кафедри квантової радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Зависляк І.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

19 жовтня 2017 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Бєлоброва Володимира Олександровича

«Електромагнітні поля та пороги самозбудження періодичних резонаторів з кругових діелектричних, металевих та квантових ниток у шаруватому середовищі»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12).

Автореферат роботи:

«Електромагнітні поля та пороги самозбудження періодичних резонаторів з кругових діелектричних, металевих та квантових ниток у шаруватому середовищі»

Текст дисертації:

«Електромагнітні поля та пороги самозбудження періодичних резонаторів з кругових діелектричних, металевих та квантових ниток у шаруватому середовищі»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
д.ф-м.н, професор, зав. каф. квантової радіофізики Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Маслов В.О.

Офіційний опонент,
провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор Сухаревський І.О.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

16 травня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Попова Дмитра Олеговича

«Дистанційне зондування навколишнього середовища з використанням випромінювань глобальних навігаційих супутникових систем»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12).

Автореферат роботи:

«Дистанційне зондування навколишнього середовища з використанням випромінювань глобальних навігаційих супутникових систем»

Текст дисертації:

«Дистанційне зондування навколишнього середовища з використанням випромінювань глобальних навігаційих супутникових систем»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
зав. каф. загальної фізики Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д.ф-м.н, доцент Лазоренко О.В.

Офіційний опонент,
д.т.н, професор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Волосюк В.К.

Print Friendly