thesis-defends28 вересня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Стешенка Сергія Олександровича

Засідання відбудеться в дистанційному режимі

Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/82488475235?pwd=UXcxQ09kYW9tL3hVSm5tWS94VnJ5QT09
Ідентифікатор конференції: 824 8847 5235

Код доступу: 792789

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України
Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

28 вересня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Стешенка Сергія Олександровича

«Узагальнення та розвиток чисельно-аналітичних методів у задачах електродинаміки з
кусково-координатними границями»

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за
спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: доктор технічних наук, професор кафедри теоретичних основ радіотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Ф.Ф. Дубровка

Офіційний опонент: заступник директора Науково-дослідного комплексу “Прискорювач” Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор М.І. Айзацький

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України В.В. Ячин