thesis-defends24 грудня 2020 року о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Кочетової Людмили Анатоліївни

Засідання відбудеться дистанційно на платформі Google Meet.
Код доступу wsz-jghm-dps

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

 Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

24 грудня 2020 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Кочетової Людмили Анатоліївни

«Частотно-селективні властивості нелінійних структур із сильною локалізацією поля»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика

(адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи

Текст дисертації

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу радіоспектроскопії Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України С.І. Тарапов

Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник, професор кафедри теоретичної радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна О.Ю. Бутрим