thesis-defends24 грудня 2020 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Кочетової Людмили Анатоліївни

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

 Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

24 грудня 2020 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Кочетової Людмили Анатоліївни

«Частотно-селективні властивості нелінійних структур із сильною локалізацією поля»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика

(адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи

Print Friendly