thesis-defends17 жовтня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Соболяка Олександра Васильовича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

17 жовтня  2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Соболяка Олександра Васильовича

«Моніторинг електромагнітних і акустичних випромінювань антропогенних об’єктів»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Автореферат роботи: «Моніторинг електромагнітних і акустичних випромінювань антропогенних об’єктів»

Print Friendly