ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу нелінійної динаміки електронних систем
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу теорії дифракції та дифракційної електроніки
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу радіоспектроскопії
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу радiофiзики твердого тiла
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективів відділу радiофiзичної iнтроскопiї, лабораторiї монiторингу та спектроскопiї середовищ та лабораторiї теплової та допплерiвської радiолокацiї
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу біологічної фiзики
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу акустичної та електромагнітної спектроскопії
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу теоретичної фізики
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу вакуумної електроніки

ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу дистанційного зондування Землі
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу твердотільної електроніки
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу квазіоптики
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу відділу квантової електроніки та нелінійної оптики
ПРОТОКОЛ №1 зборів колективу лабораторії математичної фізики