Нагадуємо про можливість публікації результатів Вашої наукової роботи у фаховому журналі “Радіофізика та електроніка” (РФЕ).

Журнал РФЕ включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”), в якому рекомендується публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з фізико-математичних наук, спеціальності 104 – “Фізика та астрономія”, 105 – “Прикладна фізика і наноматеріали” (Наказ Міністерства науки і освіти України № 409 від 17.03.2020).

Статті приймаються завжди, але якщо Ви хочете потрапити у 3-й номер (який вийде у вересні), то поспішайте подати текст до 15 червня!

➡Правила для авторів: http://re-journal.org.ua/uk/author_guidelines

➡Контакти: http://re-journal.org.ua/uk/contacts

➡Робоча мова журналу – українська або англійська (за бажанням авторів).

➡Публікація статей безкоштовна.