27 квітня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертацій

о 14:00 годині Ячина Володимира Васильовича

о 16:00 годині Васильєва Олександра Сергійовича

Повідомлення про захист дисертації

27 квітня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Ячина Володимира Васильовича

«Розсіяння електромагнітних хвиль на тривимірних двоперіодичних багатошарових магнітодіелектричних  структурах»

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю

01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

 Автореферат роботи:

«Розсіяння електромагнітних хвиль на тривимірних двоперіодичних багатошарових магнітодіелектричніх структурах»

Текст дисертації:

«Розсіяння електромагнітних хвиль на тривимірних двоперіодичних багатошарових магнітодіелектричніх структурах»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Сухаревський О. І. 

Офіційний опонент: завідуючий кафедрою вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор Нерух О. Г. 

Офіційний опонент: головний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України Кириленко А. О.

Повідомлення про захист дисертації

27 квітня 2018 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Васильєва  Олександра Сергійовича

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»

Текст дисертації:

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»

Відгуки на дисертацію:

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»

«Особливості формування та обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації»