30 листопада 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертацій

о 14:00 годині Івженко Любові Ігорівни

о 15:30 годині Слюсаренко Ганни Олександрівни

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

30 листопада 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Івженко Любові Ігорівни

 «Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів  мікрохвильового діапазону довжин хвиль»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів  мікрохвильового діапазону довжин хвиль»

Текст дисертації:

«Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів  мікрохвильового діапазону довжин хвиль»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
зав. відділом теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Просвірнін С.Л.

Офіційний опонент,
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Федорін І.В.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

30 листопада 2017 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Слюсаренко Ганни Олександрівни

«Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періодичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій області»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:

«Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періодичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій області»

Текст дисертації:

«Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періодичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій області»

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент,
провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Сухаревський І.О.

Офіційний опонент,
зав. відділом теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Просвірнін С.Л.

Print Friendly