Шановні колеги – автори та читачі журналу «Радіофізика та електроніка»!

У сучасному науковому світі ефективність діяльності науковця визначається наукометричними показниками публікацій його результатів і залежить від рейтингу обраного журналу. У зв’язку з цим у цей складний перехідний період, зумовлений розвитком комп’ютерних технологій з одного боку та реформуванням видавничих стандартів з іншого, багато вітчизняних журналів опинилися у скрутному становищі. Крім того, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та запровадженням в Україні воєнного стану значно ускладнились всі аспекти наукової діяльності, включно з видавництвом фахових наукових журналів. Зокрема, під загрозою зриву періодичності випусків опинились журнали «Радіофізика і радіоастрономія» й «Радіофізика та електроніка», що потенційно могло призвести до порушення умов реєстрації і закриття цих журналів. Ці журнали у період 2017-2021 рр. виконали низку заходів, спрямованих на реформування журналів згідно з міжнародними вимогами сучасної наукової періодики, та проте зазнавали дефіциту якісних наукових статей відповідного профілю.

В зв’язку з цим Наукова рада НАН України з проблеми “Радіофізика та мікрохвильова електроніка” ініціювала об’єднання двох наукових журналів «Радіофізика і радіоастрономія» і «Радіофізика та електроніка», що було підтримано вченими радами їх засновників, а саме Радіоастрономічного інституту НАН України та Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України. Враховуючи, що журнал «Радіофізика і радіоастрономія» вже індексується в науковометричній базі даних Scopus, запропоновано вважати його базовим, зберігши назву, реєстраційні атрибути та профіль. Відповідно, головним редактором об’єднаного видання призначено почесного директора Радіоастрономічного інституту НАН України академіка Л. М. Литвиненка, оновлено склад редакційної колегії та скоригована тематична спрямованість журналу. Таке рішення було обговорено й узгоджено з головою Науково-видавничої ради НАН України академіком Я. С. Яцківим, схвалено Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України та затверджено Постановою Президії НАН України №113 від 13.04.2022.

Оновлений журнал «Радіофізика і радіоастрономія» було перереєстровано в Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкарського засобу масової інформації КВ №25208-15148 ПР від 20.07.2022.
Засновники:

 • Національна академія наук України,
 • Радіоастрономічний інститут НАН України,
 • Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.

Видавець – Видавничий дім “Академперіодика” НАН України.
ISSN 2415-7007 (Online), ISSN 1027-9636 (Print).
З 2014 р. агентство CrossRef надає науковим публікаціям журналу “Радіофізика і радіоастрономія” цифрові ідентифікатори DOI (Digital Object Identifier).
Журналу надано індекс DOI: 10.15407/rpra.
Журнал «Радіофізика і радіоастрономія» індексується в міжнародних наукометричних базах даних:

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals),
 • Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory),
 • Google Scholar,
 • Scopus (з 2021 р.).

Журнал «Радіофізика і радіоастрономія» входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом Міністерства науки та освіти України № 409 від 17.03.2020 (категорія Б), в якому рекомендується публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні науки, спеціальності 104 – “Фізика та астрономія”, 105 – “Прикладна фізика та наноматеріали”). На даний час журнал відповідає всім вимогам, що висуваються до наукових журналів категорії А, та найближчим часом до Міністерства науки та освіти України буде подано пакет документів на його перереєстрацію.
Пропозиція про об’єднання журналів була підтримана Видавничим домом «Академперіодика» НАН України, що дозволило випустити електронні версії всіх чотирьох номерів оновленого журналу відповідно графіку 2022 року.

Шановні колеги, редколегія журналу «Радіофізика і радіоастрономія» сподівається на Вашу підтримку та чекає на подання до редакції Ваших статей для публікації у нашому журналі відповідно до його тематичної спрямованості:

 • Радіоастрономія та астрофізика (Radio astronomy and astrophysics)
 • Розсіювання і дифракція хвиль (Scattering and diffraction of waves)
 • Поширення радіохвиль і дистанційне зондування (Radio wave propagation and remote sensing)
 • Радіосистеми та обробка сигналів (Radio systems and signal processing)
 • Радіотехнічні пристрої (Radio frequency engineering)
 • Електроніка і фотоніка (Electronics and photonics)
 • Радіоспектроскопія (Radio spectroscopy)
 • Люди науки (Men of Science)

Ми будемо раді тісній та плідній співпраці з Вами.

Водночас інформуємо Вас, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 01.08.2022 № 3210/5 прийнято рішення про припинення випуску журналу «Радіофізика та електроніка», що погоджено з його редакцією. Проте доводимо до вашої інформації, що архів журналу «Радіофізика та електроніка» за період 2015-2021 рр. залишається у відкритому доступі на сайті.