Specialised Council

Спеціалізовану вчену раду з захисту докторських дисертацій в Інституті було створено у 1990 році. З того часу у спецраді було захищено більше 30 докторських і понад 145 кандидатських дисертацій. Наказом МОН України № 515 від 16.05.2016 р. в ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.157.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.04.03 – радіофізика; 01.04.04 – фізична електроніка; 04.00.22 – геофізика строком на два роки.

Серед здобувачів – аспіранти, докторанти і співробітники ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України та інших наукових установ і вищих навчальних закладів Харкова, Києва та Львова.

Слід відзначити, що спецрада ІРЕ є єдиною в Україні, якій було надано право проводити захист докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 04.00.22 – геофізика з фізико-математичних наук в частині: фізика атмосфери, іоносфери та магнітного поля Землі.

До складу спецради введено провідних спеціалістів, докторів фізико-математичних і технічних наук (в тому числі один академік і п’ять членів-кореспондентів НАН України) з радіофізики, фізичної електроніки та геофізики, що працюють в ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, Радіоастрономічному інституті НАН України, ННЦ «ХФТІ» НАН України, Інституті іоносфери НАН України та МОН України, Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Харківському національному університеті радіоелектроніки і кваліфіковано можуть оцінити дисертаційні роботи за всіма вказаними спеціальностями.

Print Friendly