konkurssІнститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

назва відділу/лабораторії, № Посада Кільк.
Відділ вакуумної електроніки (№16) Завідувач відділу 1
Відділ радіоспектроскопії (№18) Провідний науковий співробітник 1
Молодший науковий співробітник 1
Відділ твердотільної електроніки (№21) Старший науковий співробітник 2
Відділ радіофізики твердого тіла (№23) Старший науковий співробітник 1
Відділ теоретичної фізики (№24) Завідувач відділу 1
Відділ дистанційного зондування Землі (№34) Молодший науковий співробітник 1
Відділ статистичної радіофізики (№ 35) Старший науковий співробітник 1
Провідний інженер 3

Вимоги до учасників конкурсу


Перелiк учасникiв конкурсу на замiщення вакантних наукових посад


Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі,  до 1 грудня  2019 р. подає особисто або надсилає поштою на адресу 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12 ученому секретарю такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) анкету наукового працівника встановленого зразка з фотокарткою, засвідчену відділом кадрів Інституту;

4) автобіографію (для тих, хто не працює в Інституті);

5) копію трудової книжки (за наявності) для тих, хто не працює в Інституті;

6) копії документів про

  • вищу освіту,
  • підвищення кваліфікації (якщо є),
  • присудження наукового ступеня,
  • присвоєння вченого звання,
  • військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних, які не працюють в Інституті);

7) перелік наукових праць (за весь період наукової діяльності), засвідчений ученим секретарем;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Учений секретар Інституту Почаніна І.Є. тел. 315-00-11.