6 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертацій

о 14:00 годині Воловічева Ігоря Миколайовича

о 16:00 годині Букіна  Олександра Володимировича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

6 грудня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Воловічева Ігоря Миколайовича

«Транспорт нерівноважних носіїв заряду в багатокомпонентних плазмоподібних середовищах»

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю

01.04.04 – фізична електроніка (адреса: вул. Ак. Проскури, 12,  м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:
«Транспорт нерівноважних носіїв заряду в багатокомпонентних плазмоподібних середовищах»
Текст дисертації:
«Транспорт нерівноважних носіїв заряду в багатокомпонентних плазмоподібних середовищах»
Відгуки на дисертацію:
Офіційний опонент: завідувач відділу нелінійної динаміки електронних систем ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор К. О. Лукін
Офіційний опонент: доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу транспортних властивостей провідних та надпровідних систем Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України Ю. О. Колесніченко
Офіційний опонент: доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співр., провід. наук., співр. кафедри фізики металів і напівпровідників Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” М. В. Москалець

Повідомлення про захист дисертації

6 грудня 2018 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Букіна  Олександра Володимировича

«Багаточастотне когерентне радіозондування підповерхневого середовища»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: вул. Ак. Проскури, 12, м. Харків, 61085)

Автореферат роботи:
«Багаточастотне когерентне радіозондування підповерхневого середовища»
Текст дисертації:
«Багаточастотне когерентне радіозондування підповерхневого середовища»
Відгуки на дисертацію:
Офіційний опонент: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Горобець М.М.
Офіційний опонент: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, в.о. проректора з наукової роботи Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Павліков В.В.