4 квітня 2019 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації
Натарова Дениса Михайловича

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України

Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації

4 квітня 2019 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Натарова Дениса Михайловича

«Плазмонні та граткові моди в розсіянні, поглинанні та випромінюванні світлових хвиль скінченними решітками з нанониток»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (адреса: 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12)

Автореферат роботи: «Плазмонні та граткові моди в розсіянні, поглинанні та випромінюванні світлових хвиль скінченними решітками з нанониток»

Текст дисертації:
«Плазмонні та граткові моди в розсіянні, поглинанні та випромінюванні світлових хвиль скінченними решітками з нанониток»
Відгуки на дисертацію:
Офіційний опонент: лауреат премії ім. І.П. Пулюя Президії НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фотоніки Національного університету “Лвівська політехніка” В.М. Фітьо
Офіційний опонент: доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики Національного фармацевтичного університету М.Г. Кокодій