Спеціалізована вчена рада ДФ 64.157.002  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Цюпака Дмитра Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 104 – Фізика та  астрономія.
Спеціалізовану вчену раду ДФ 64.157.002 утворено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.07.2021 р. № 859.

Повідомлення про прийнятя дисертації Цюпака Д.О. до розгляду

Анотація дисертації Цюпака Д.О.

Текст дисертації Цюпака Д.О.

Аудіозапис захисту дисертації Цюпака Д.О.

Відеозапис захисту дисертації Цюпака Д.О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Цюпака Д.О.

Відгуки на дисертацію:

Офіційний опонент: завідувач відділу фізики іоносфери Інституту іоносфери НАН і МОН України, кандидат фізико-математичних наук, доцент С.В. Панасенко

Офіційний опонент: завідуючий кафедрою загальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук,  доцент О.В. Лазоренко