image001

Анатолій Семенович Тищенко
Зав. відділом №16
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
Teл . (+ 38-057)720 33 95
E-mail : astis@ire.kharkov.ua
Senior Member of IEEE

Анатолій Семенович Тищенко є завідувачем відділу вакуумної електроніки починаючи з 2001 р.

Народився 04 червня 1945 року. У 1969 році закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «радіофізика та електроніка». У 1989 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «фізична електроніка». Звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1996 році.

Проводив наукові дослідження в галузі оптики заряджених часток, електроніки НВЧ, радіофізики. За його безпосередньої участі було розроблено електронно-оптичні системи нового покоління, застосування яких дозволило отримати якісно нові характеристики вакуумних пристроїв міліметрового та субміліметрового діапазонів. Його дисертацію присвячено проблемам формування інтенсивних електронних потоків для пристроїв О-типу мм та субмм діапазонів. А.С. Тищенко є автором понад сотні наукових публікацій, серед яких 70 статей для журналів, доповіді на міжнародних наукових конференціях. Його оригінальні розробки знайшли відображення в патентах на винаходи, багато з яких було впроваджено в конкретних пристроях НВЧ електроніки.

З 2003 року ˗ старший член організації IEEE.