Керівник відділу – Апостолов Станіслав Сергійович, 1984 року народження, закінчив у 2006 році механіко-математический факультет Харківського національного университета імені В. Н.Каразіна. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію “Електродинамічні й оптичні явища в нормальних і надпровідних наносистемах” за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика, в 2015 році отримав звання доцента кафедри теоретичної фізики, і в 2019 році захистив докторську дисертацію “Електромагнітний та електронний транспорт в надпровідних структурах” за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

Основні наукові інтереси – Лінійна і нелінійна ТГц електродинаміка шаруватих надпровідників,
електронний транспорт в 1D (кристал Вигнера, топологічні ізолятори) і 2D (графен, сильно корельовані електрони в 2D провідниках), стохастичні системи з далекими кореляціями (випадкові процеси з далекої пам’яттю, адитивні багатокрокові марківські ланцюги).

Має понад 100 наукових публікацій.

Понад 10 років працює за сумісництвом на кафедрі теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшіца на посадах асистента і старшого викладача (2008-2011), доцента (2012-2018) і професора (з 2019 по теперішній час). Читав загальні курси «Класична механіка» та «Квантова механіка», зараз читає спеціальні курси «Математичні методи теоретичної фізики», «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ».