Sugak35
Сугак Владимир Григорьевич
Зав. отделом №35
Доктор физ.-мат. наук
Старший научный сотрудник
Teл. (+ 38-057)720-33-33
E-mail: sugakvg@mail.ru

Сугак В.Г. поступив на роботу в СКТБ ІРЕ АН УРСР у 1975р., де на різних посадах відпрацював до квітня 1981. З 1979р. по 1981р. навчався в аспірантурі при ІРЕ АН УРСР. З квітня 1981р. по листопад 1984р. В.Г.Сугак працював ІРЕ АН УРСР спочатку на посаді старшого інженера, а потім молодшого наукового співробітника виконуючи ряд НДР «Чинара»(1980-1983), «Берег»(1980-1983), «Кортик-3М87»(1981-1984).

З листопада 1984р. по лютий 1987р. В.Г.Сугак працював в СКТБ ІРЕ АН УРСР на чолі сектора по розробці антен см і мм діапазонів. З 21.02.87 він працює в ІРЕ НАН України спочатку на посаді наукового співробітника, а після захисту дисертації канд.. ф.-м. наук у 1992р. на посаді старшого наукового співробітника. У період з 02.10.95 по 1.10 98 навчався у докторантурі при ІРЕ НАН України.

З 01.10.98 по 2005 В. Г. Сугак був відповідальним виконавцем НДР «Радуга» (1992-1996), «Ранчо»(1997-2001), «Равелин» (2001-2003), «Радикал» (2004-2006), «Икар» (2002-2006), керівником НДР «Геосфера» (2004-2005), затвердженою постановою Бюро Президії НАН України та робіт за договором з Сумською філією УкрНИИНТИЗ. За цей час було опубліковано більше ніж 20 статей, зроблено 5 доповідей на конференціях та отримано патент на винахід «Спосіб геоелектророзвідки».

З 2005р. і до цього часу В. Г. Сугак є зав. відділом №35 «Статистична радіофізика», він є членом спец. Ради Д 64.062.07 по захисту дисертацій ХАІ. У 2007р. Сугаком В.Г. була захищена докторська дисертація з георадарного зондування зони аерації.

Область наукової діяльності:

  • Розробка принципів побудови РЛС, включно з радарами під поверхневого зондування.
  • Розробка нових методів обробки сигналів, , спрямованих на розв’язання обернених задач оцінювання фізичних характеристик структури ґрунту і окремих об’єктів.
  • Розробка нових антенних систем георадарів.
  • Розробка комплексних методів інтерпретації результатів під поверхневого зондування, включно з моделюванням гідрогеологічних процесів фільтрації вологи в зоні аерації.