2005 р.
 1. НДР «Исследование и разработка моделей влияния природной среды на излучение, распространение и рассеяние электромагнитных волн с целью развития методов дистанционного зондирования». Шифр «Радикал»

Одержано результати стосовно вивчення механізму зворотного розсіяння сантиметрових та міліметрових радіохвиль земною поверхнею. Експериментально встановлено, що вже у короткохвильовій частині сантиметрового та довгохвильової частині міліметрового діапазонів зворотне розсіювання ґрунтами визначається наступними механізмами:

 • для вологих ґрунтів визначальним є поверхневе розсіювання, що збігається з загальноприйнятими поглядами;
 • для сухих ґрунтів конкуруючими є механізми об’ємного і поверхневого розсіювання, причому при формуванні сумарного розсіяного сигналу внесок об’ємного розсіювання у верхньому шарі ґрунту товщиною порядку 1-2 см найчастіше виявляється істотним. Кулємін Г.П.

Розроблено метод підвищення ефективності інтерпретації результатів підповерхневого зондування, в основі якого лежить  сполучення (сочетание) чисельного методу рішення рівнянь Максвелла в обмеженій області підземного простору методом кінцевих елементів у частотній області при наявності різного роду неоднорідностей з даними, одержуваними безпосередньо при проведенні експериментальних досліджень. Розроблений метод модулювання сигналів відбитих підповерхневими неоднорідними об’єктами на підставі метода кінцевих елементів в частотної області дає змогу суттево підвищити якість результатів підповерхневого зондування, що є необхідним елементом для практичного застосування георадара в інженерній геології, гідрогеології та екології. Сугак В.Г.

Встановлено наявність зміни частоти та крутизни електронної перестройки автогенератора на підставі діода Ганна, що стабілізовано частково екранованим квазіоптичним діелектричним резонатором від концентрації бінарних розчинів ацетону та етилового спирту. Показано взаємозв’язок поміж зміною частоти автогенератора та крутизною електронної перестройки з приростом дійсної та мнимої частин діелектричної проникності  речовини.

Обгрунтована принципова можливість використання просторової періодичності відображень від морської поверхні для поліпшення радіолокаційного виявлення надводних об’єктів. Луценко В.І.

 1. «Дослідження електромагнітних полів у середовищах з поглинанням та частотною дисперсією з неявно вираженими границями шарів». Шифр «Ікар»

Виконано цикл польових вимірювань з використанням експериментальної моделі георадара «Скануючий георадар» на об’єктах народного господарства при рішенні практичних задач інженерної геології, гідрогеології та  екології. Показано, що технологія підповерхневого зондування, яка розробляється на базі вказаного георадару може ефективно використовуватися та доповнювати існуючі стандартні методи гідрогеологічних  вишукувань. Сугак В.Г., Овчинкін О.О., Силаєв Ю.С.

 1. НДР «Експериментальна перевірка, доопрацювання та демонстрація можливостей апаратури та метода радіолокаційного моніторингу ділянок місцевості». Шифр «Марка-2»

Здійснено розробку, виготовлення, налагоджування та експериментальне оцінювання характеристик антен планарного типу (з відділом № 15). Розроблено методику вимірювань ступеню когерентності зондуючи сигналів та надвисокочастотного гетеродину. Разсказовський В.Б., Зуйков В.О.

 1. НДР «Розробка експериментального зразка радіолокаційної системи міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об’єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських та охоронних функцій». Шифр «Огляд»

Здійснено виготовлення функціональних складових частин системи міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об’єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських та охоронних функцій. Проведено вимірювання характеристик розроблених варіантів антенних систем, для забезпечення якого були розроблені й виготовлені декілька допоміжних пристроїв та облаштовано стаціонарний приймальний та пересувний передавальний пункти. Разсказовський В.Б., Зуйков В.О., Балан М.Г.

 1. НДР «Створення спеціалізованного георадару “Скануючий георадар” для виявлення у грунті на глибинах до 20-30 м шарів, забруднених зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природнього або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2»

Здійснено виготовлення функціональних складових частин георадару нового покоління призначеного для виявлення у грунті на глибинах до 20…30 м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження. Це дозволяє забезпечити вимір амплітудно-фазової структури сигналів відбитих підповерхневими неоднорідними об’єктами. Проведено вимірювання основних характеристик електронних складових георадару на стенді, що показало його працездатність. Сугак В.Г., Педенко Ю.О., Букін О.В., Сілаєв Ю.С.

2006 р.
 1. НДР «Исследование и разработка моделей влияния природной среды на излучение, распространение и рассеяние электромагнитных волн с целью развития методов дистанционного зондирования». Шифр «Радикал»

Вперше зроблено важливий для правильної інтерпретації результатів зондування висновок що до суттєвої ролі об‘ємного розсіяння радіохвиль на неоднорідностях тонкого під поверхневого шару, властивості котрого схильні до швидких змін що обумовлені випадінням осадків, вітром та умовами освітленості. Сугак В. Г., Разсказовський В. Б., Кулемин Г. П., Педенко Ю. О., Луценко В. І., Логвинов Ю. Ф., Кириченко В. А., Горошко Є. А., Балан М. Г.,Силаев Ю. С.,Букін О. В.,Лабазов С. М.,Тарнавський Є. В.,Овчинкін О. О.

 1. НДР «Дослідження електромагнітних полів у середовищах з поглинанням та частотною дисперсією з неявно вираженими границями шарів». Шифр «Ікар»

На підставі експериментальних досліджень динаміки електричних сталих типових порід грунту при насиченні вологою та рідкими нафтопродуктами та експериментальних зондувань, виконаних за допомогою георадару нового типу показано можливість картографування шарів грунту, що насичені рідкими нафтопродуктами в наслідок аварійних ситуацій. Сугак В. Г., Луценко В. І., Кривенко О. В.

 1. НДР «Розробка експериментального зразка радіолокаційної системи міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об’єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських та охоронних функцій». Шифр «Огляд» 

Мележик П. М., Разсказовський В. Б., Комяк В. О., Андренко С. Д., Сидоренко Ю. Б, Провалов С. О., Зуйков В. О., Клочко Г. И., Воловичев І. М., Єгоров В. О., Гавриленко А. С., Бичков Д. М., Балан М. Г., Резниченко М.Г. 

 1. НДР «Експериментальна перевірка, доробка й демонстрація можливостей апаратури та методу радіолокаційного моніторингу ділянок місцевості». Шифр «Марка-2»

Найбільш вагомі результати по НДР «Огляд» і «Марка-2»: науково обґрунтована та шляхом виготовлення й випробування експериментального зразка доведена технічна можливість та доцільність створення радіолокаційної системи нового типу міліметрового діапазону, яка дозволяє здійснювати контроль за рухом на літовищах та подібних до них ділянках місцевості. Одночасно з забезпеченням сучасних вимог до радіолокаторів такого типу, розроблена система має переваги перед аналогами з тактико-технічних, експлуатаційних та екологічних показників, причому у її складі ключовими є функціональні пристрої, розроблені в Україні. Разсказовський В. Б., Мележик П.М., Зуйков В. О., Андренко С. Д., Сидоренко Ю. Б., Провалов С. А., Клочко Г. І., Балан М. Г., Резниченко Н. Г., Евдокимов А. П., Крыжаноский В. В.

 1. Інноваційний проект «Створення спеціалізованого георадару „Скануючий георадар”для виявлення у ґрунті на глибинах до 20…30м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2»

Науково обґрунтована та шляхом виготовлення й випробування експериментального зразка доведена технічна можливість  створення георадіолокатору нового типу, який дозволяє вирішувати завдання в галузі інженерної геології, гідрогеології та екології. Виконано велику кількість практичних зондувань при виконанні конкретних проектів в інженерної геології, яки підтвердили ефективність георадару Сугак В. Г, Педенко Ю. О., Овчинкін О. О., Силаєв Ю. С., Букин О.В, Клочко Г. І.

2007 р.
 1. НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура»

Вперше розроблено важливий для правильної інтерпретації результатів математичний алгоритм відновлення електричних характеристик, фазової швидкості та погонного загасання радіохвиль у шарах ґрунту безпосередньо за даними георадарного зондування.

Результати проведених досліджень є новим кроком у розвитку фундаментальних подань про можливості вирішення зворотних задач щодо визначення фізичних властивостей неоднорідностей підповерхневої структури ґрунту безпосередньо за даними радіолокаційного зондування. Практична значимість отриманих результатів полягає у розробці практичних рекомендацій що до методів підвищення ефективності роботи різних радіофізичних систем дистанційного вимірювання фізичних характеристик середовища та окремих об‘єктів у них. Сугак В.Г.

Для запропонованої моделі багаторазової дифракції  радіохвиль на верхівках екранів (гребенях морських хвиль) вперше для умов поширення радіохвиль сантиметрового і міліметрового діапазонів над схвильованою поверхнею моря під малими кутами ковзання отримані співпадаючі з експериментом енергетичні характеристики сигналу в пункті прийому, оцінені особливості і граничні умови такої моделі. Для цих умов проведено моделювання роботи основних пеленгаційних методів. Рівень отриманих результатів.

Результати проведених досліджень є новим кроком у розвитку фундаментальних подань щодо поширення радіохвиль сантиметрового та міліметрового діапазонів над морською поверхнею при малих кутах ковзання. Практична цінність отриманих результатів полягає у розробці рекомендацій щодо ефективності роботи радіофізичних систем зв’язку та методів пеленгування об’єктів. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф., Ю.О.Педенко.

 1. «Радіолокаційна система міліметрового діапазону нового типу для спостереження за об‘єктами та їх рухом на територіях аеропортів для забезпечення диспетчерських та охоронних функцій». Шифр «РЛС-АЕРО»

Створена система за своїми тактико-технічними та техніко-економічними характеристиками перевищує існуючі радіолокаційні системи та є на рівні новітніх закордонних пошукових розробок. Унікальні складові системи: напівпроводніковий приймально-передавальний пристрій та антенна система – розроблені та виготовлені в Україні. Мележик П. М.

 1. «Створення спеціалізованого георадару “Скануючий георадар” для виявлення у ґрунті на глибинах до 20…30м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2»

Створено спеціалізований георадар для рішення задач інженерної геології, пов’язаних з моніторингом  структури грунту на глибинах до кілька десятків метрів. Область застосування георадару:

 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту в складних інженерно-геологічних умовах і при підвищеному техногенному навантаженні.
 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту у зонах обвалів.
 • Виявлення і картографування підповерхневих зон скупчень нафтопродуктів у результаті витоків з місць їхнього збереження і транспортування та інших екологічних аварій.
 • Контроль рівня ґрунтових вод у промислових і населених пунктах (стан підтоплення).
 • Виявлення порожнеч, украплень менш щільної речовини ґрунту та ін. у результаті геологічних змін або техногенного впливу.
 • Оцінка горизонтальної неоднорідності і вологості шарів землі.
 • Визначення стану фундаментів і будівельних конструкцій діючих споруджень.
 • Археологічні розкопки й ін.
 • Функціональні переваги над аналогами:
 • Підвищена роздільна здатність по глибині у порівнянні з класичними (імпульсними) радіолокаторами підповерхневого зондування;
 • Компенсація скривлень сигналів в наслідок частотної дисперсії фазової скорості поширення радіохвиль у грунті;
 • Можливість виміру електричних характеристик, швидкості поширення радіохвиль у шарах ґрунту та їх вологості безпосередньо по радіолокаційним даним, що істотно підвищує точність виміру границь цих шарів і об’єктів при зондуванні;
 • Адаптація параметрів зондувального сигналу до типу ґрунту і глибині моніторингу;
 • Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної і гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів моніторингу.

Розробка використана при інженерних вишукувань на території заповідника «Софія – Київська» (Софійський собор та Кирилівська церква) для визначення вологості шарів грунту до глибин 10-14м. Сугак В. Г.

2008 р.
 1. НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура».

Розроблено новий метод вирішення зворотної задачи стосовно оцінювання фізичних властивостей середовища та окремих неоднорідностей як природного, так і штучного походження для підповерхневого зондування з застосуванням зондувального сигналу с покроковою зміною несучої частоти. В основі методу покладено вимірювання фазового спектру відбитих сигналів.

Теоретично та експериментально встановлено, що фазовий спектр дуже чутливий до електричних сталих шарів грунту та окремих неоднорідних об’єктів, особливо до вологості грунту.

Розроблено новий математичний алгоритм оцінювання розподілу об’ємної вологості ґрунту по глибині на підставі вимірювання фазового спектру відбитих сигналів та його зрівняння з результатами моделювання процесів розповсюдження радіохвиль у середовищі при використанні моделей, що визначають електричні стали під поверхневого середовища. Сугак В. Г., Сугак О. В.

З застосуванням раніше розроблених авторами моделей поширення міліметрових та сантиметрових радіохвиль над статистичною шорсткуватими поверхнями суші та моря при малих кутах ковзання проведений аналіз ефективності декількох методів вимірювання кута місця, у тому числі у умовах застосування моноімпульсної амплітуднної сумарно-різницевої РЛС одночасно на декількох частотах, та запропоновані рекомендації з їх практичного використання. Разсказовський В. Б., Педенко Ю. О., Логвинов Ю. Ф.

 1. НДР «Створення спеціалізованого георадару Скануючий георадар для виявлення у ґрунті на глибинах до 20…30 м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2»

Створено спеціалізований георадар для рішення задач інженерної геології, пов’язаних з моніторингом  структури грунту на глибинах до кілька десятків метрів. Область застосування:

 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту в складних інженерно-геологічних умовах і при підвищеному техногенному навантаженні.
 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту у зонах обвалів.
 • Виявлення і картографування підповерхневих зон скупчень нафтопродуктів у результаті витоків з місць їхнього збереження і транспортування та інших екологічних аварій.
 • Контроль рівня ґрунтових вод у промислових і населених пунктах (стан підтоплення).
 • Виявлення порожнеч, украплень менш щільної речовини ґрунту та ін. у результаті геологічних змін або техногенного впливу.
 • Оцінка горизонтальної неоднорідності і вологості шарів землі.
 • Визначення стану фундаментів і будівельних конструкцій діючих споруджень.
 • Археологічні розкопки й ін.

Функціональні переваги над аналогами:

 • Вперше у георадарі застосовано вимір фазової структури сигналів, що дає змогу визначати розподіл вологості ґрунту по глибині та фізичні властивості окремих неоднорідностей;
 • Реалізовано вимір електричних сталих і швидкості поширення радіохвиль у шарах ґрунту безпосередньо по радіолокаційним даним, що істотно підвищує точність виміру границь цих шарів і об’єктів при зондуванні;
 • Реалізовано можливість застосування апертурного синтезу антени для підвищення роздільної здатності у горизонтальному напрямку;
 • Знижений рівень випромінювання і прийому відбитих сигналів з верхнього півпростору, що дозволяє працювати в умовах наявності металевих і інших конструкцій;
 • Адаптація параметрів зондувального сигналу до типу ґрунту і глибині моніторингу;
 • Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної і гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів моніторингу.

Роботи, виконані за допомогою георадару:

 • Розробка використана при інженерних вишукувань на території заповідника «Софія – Київська» (Софійський собор та Кирилівська церква) для визначення вологості шарів ґрунту до глибин 10-14м та виявлення підземних тонелей під територією заповідника та головних споруд;
 • За допомогою георадару «Скануючий георадар» виконано інженерні вишукування з метою оцінки ступені обводнення ґрунту греблі пруда «Свідовок», що накопичує шахтні води, у м. Павлоград;
 • Виконано інженерні вишукування у м. Суми, результатом котрих було виявлення та картографування фундаменту булої Покровської церкви. Сугак В. Г.
2009 р.
 1. НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура».

Розроблено новий метод оцінки вологості шарів грунту на підставі застосування радіофізичного підповерхневого зондування з застосуванням зондувального сигналу с покроковою зміною несучої частоти. В основі методу покладено вимірювання фазового спектру відбитих сигналів та застосування нового методу представлення інформації у вигляді ізоліній фазового спектру, відстань між котрими пропорційна вологості шарів грунту. Сугак В.Г., Сугак О. В.

Виконано експериментально зондування площадки біля Кирилівської церкви (заповідник «Софія-Київська»), на підставі результатів якого  встановлено причини деформації будівлі церкви. Сугак В. Г., Васильєва О. М., Бормотов В. Н., Букін О. В., Сілаєв Ю. С.

Розроблено новий експериментальний зразок георадару, у якому застосовано гомодінний метод вимірювання квадратурних компонент сигналу, що дає змогу значно спрощувати його структурну схему без втрати якості результатів зондування. Сугак В. Г., Васильєва О. М., Бормотов В. Н.,Букін О. В.,Сілаєв Ю. С.

Моденізовано з пристосуванням для вимірювань впливу на работу радіолокатору огляду літовищ метеорологічних умов консттрукція та система цифрової обробки сигналів макету «РЛС-АЕРО». Проведено цикл спостережень відбиттів від опадів та почато їх математичну обробку. Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г., Зуйков В. О.

Розроблена математична модель опису впливу поширення радіохвиль над морем при малих кутах ковзання на характеристики систем з багаточастотним сигналом, відзначено можливість підвищення точності вимірювання куту місця при застосуванні такого режиму. Педенко Ю. О.

Розвинуто модельні уявлення про вплив на поле мілліметрових радіохвиль морської поверхні в умовах, коли для математичного опису не може бути застосоване наближення дотичгної площини. Розроблено розрахункові моделі та провадиться чисельний аналіз особливостей вимірювання у таких умовах кутових координат випромінювачей. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

 1. НДР «Створення спеціалізованого георадару «Скануючий георадар» для виявлення у ґрунті на глибинах до 20…30 м шарів, забруднених, зокрема, нафтопродуктами, порожнин та інших утворень природного або антропогенного походження». Шифр «Геосфера-2».

Cтворено cпеціалізований георадар «Скануючий георадар» для рішення задач інженерної геології, пов’язаних з моніторингом  структури ґрунту на глибинах до кілька десятків метрів.

Розробка використана при інженерних вишукувань на території заповідника «Софія – Київська» (Софійський собор та Кирилівська церква) для визначення вологості шарів ґрунту до глибин 10 – 14 м, виявлення причин деформації будівлі Кирилівської церкви та підземних тунелів під територією заповідника та головних споруд.

Були проведені спільні польові вимірювання із застосуванням георадару фірми «Groundradar Inc.» та «Скануючого георадару» відділу № 35, на підставі яких були обговорені з представником фірми “Groundradar Inc.” Jan Franke можливості подальших спільних досліджень. Сугак В. Г.

2010 р.
НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура»

Розроблено новий метод обробки сигналів та математичний алгоритм реконструкції електричних сталих шарів підповерхневих шарів ґрунту та їх фізичних властивостей, що застосовує їх фазову структуру при використанні георадару з покроковою зміною несучої частоти зондувального сигналу. У алгоритмі застосовується використання інформації щодо швидкості зміни фазо-частотного спектру сигналів, яка пов‘язана з електричними сталими підповерхневого середовища і, як наслідок, його основною фізичною характеристикою – вологістю ґрунту. Метод дозволяє обчислювати розподіл вологості шарів ґрунту по глибині, що є дуже важливим для практичного використання при виконанні реальних проектів у інженерній геології.  Аналогів цього методу обробки за кордоном немає.

Метод було застосовано при виконанні інженерного проекту по зондуванню підповерхневої структури ґрунту греблі дамби Дубосарскої ГЕС з метою перевірки її цілостності. Сугак В. Г., Сугак О. В., Кожан Є.А.

Розроблена нова антена для задач підповерхневого зондування, в якій реалізовано можливість випромінювання та прийом сигналів на ортогональних поляризаціях. Магнітна щілинна антена утворена провідним коробом, що екранує, і провідною поверхнею, у якій прорізані дві вісімкоподібні щілини. При цьому провідна поверхня має чотири однакових трикутних пелюстки, кінці яких відігнуті до центра короба, що екранує,  і закріплені на ньому у вигляді чотирьох вхідних контактів антени. Така конструкція дозволяє використати випромінювання сигналу на одній поляризації та приймати сигнали або на узгодженій, або на кросовій поляризаціях. Подана заявка на патент. Сугак В. Г., Васильєва О. М.

Виконані теоретичні та експериментальні дослідження, що до розробки компактної (розміри антени у десятки раз менші порівняно з полухвильовим диполем) магнітної антени з автоматичною підстройкою  у резонанс на кожному кроці зміни несучої частоти зондувального сигналу при випромінюванні та прийомі сигналів у діапазоні радіохвиль 0,4 – 5 МГц стосовно задач глибинного зондування. Виготовлено експериментальний макет такої антени та виконані польові дослідження, які підтвердили її ефективність порівняно з полу хвильовим диполем. Аналогів цієї антени за кордоном не існує. Сугак В. Г., Бормотов В. Н.

Розроблено новий експериментальний макет георадару у діапазоні радіохвиль 500 – 900 МГц в якому реалізовано можливість випромінювання та прийому сигналів на ортогональних поляризаціях з використанням розробленої магнітної щілинної антени. Це суттєво підвищує придушення прямого просочування випромінюваного сигналу у прийомний тракт та дозволяє застосувати поляризаційну селекцію окремих підповерхневих об‘єктів. Проведено польові вимірювання які підтвердили ефективність застосування поляризаційної розв‘язки між випромінюваним та прийнятим сигналами. Робота виконана на світовому рівні. Сугак В. Г., Педенко Ю. О., Бормотов В. Н., Букін О. В., Силаєв Ю. С., Васильєва О. М.

Дослідження поширення радіохвиль у безпосередній близькості до поверхні розподілу середовищ та розробка методів підвищення ефективності радіосистем в умовах впливу середовища та поверхні розподілу.

У напрямку розвитку методів вивчення впливу особливостей просторово-часової структури мікрохвильового поля на характеристики радіосистем зроблено наступний суттєвий крок: завершено розробку евристичної моделі явищ при поширенні під дуже малими кутами над морською поверхнею та з її застосуванням проведено порівняння декількох сучасних методів вимірювання кутових координат низьковисотних цілей з точки зору складності їх практичної реалізації та очікуваної точності.

Завершено розробку методу розрахунку полів сантиметрових та міліметрових радіохвиль над шорсткуватою поверхнею розподілу середовищ (суші або моря) при малих, включно нульові, кутах ковзання. На відміну від існуючих методів, при яких припускається, що поверхня розподілу є сукупністю квазіплоских елементів та до них правомірно застосовувати наближення Кирхгофа, запропоновано нижче цієї межі описувати вторинні поля як результат відбиття від сильно викривлених поверхонь гребенів жорсткуватостей та дифракції Френеля на них. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю.Ф.

Із застосуванням зазначених вище та існуючих модельних уявлень про поширення радіохвиль поблизу поверхні проведені чисельні розрахунки характеристик кутовимірювальних радіолокаційних систем міліметрового діапазону. Порівняння систем, яки використовують традиційні методи вимірювання (рівносигнальні, позаосьові та інші), з сучасними, у тому числі із застосуванням методів спектрального оцінювання, дають змогу розробникам обґрунтовувати вибір тих чи інших методів при розробці та модернізації радіосистем. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю .Ф., Педенко Ю. О.

Проведено вдосконалене раніше створеного за проектами «РЛС-АЕРО» і «Огляд» радіолокатора  контролю наземного руху в аеропортах, завдяки чому були підвищені його експлуатаційні та технічні характеристики.

З метою пошуку  споживачів була проведена демонстрація  дії експериментального зразка радіолокатора представникам фірм «Propatria» (Угорщина) та «Дельта-Лоцман» (Україна).

Роботи з удосконалення радіолокатора виконувались сумісно з відділом № 11
(зав. відділом чл.-кор. НАН України П. М.Мележик П.М.).

Початковий зразок радіолокатора дороблений для проведення експериментальних досліджень методів придушення завад, що обумовлені  відбиттями від опадів. Проведено два (весняний та осіньо-зимовий) цикли вимірювань. Разсказовський В. Б., Резниченко М .Г., Балан М. Г., Зуйков В. О.

Розроблений і виготовлений георадар «Скануючий георадар-2» на діапазон частот 500 – 900 МГц. Спеціалізований георадар створено для рішення задач інженерної геології, пов’язаних з моніторингом  структури ґрунту на глибинах до кілька метрів з високою розрізнюванною здатністю. Функціональні переваги над аналогами:

 • Вперше у георадарі застосовано вимір поляризаційної структури сигналів, що дає змогу застосовувати поляризаційну селекцію малих об’єктів.
 • Застосовано вимір фазової структури сигналів, що дає змогу визначати розподіл вологості грунту по глибині та фізичні властивості окремих неоднорідностей та об‘єктів штучного походження;
 • Реалізовано вимір електричних сталих і швидкості поширення радіохвиль у шарах ґрунту безпосередньо по радіолокаційним даним, що істотно підвищує точність виміру меж цих шарів і об’єктів при зондуванні;
 • Реалізовано можливість застосування апертурного синтезу антени для підвищення роздільної здатності у горизонтальному напрямку;
 • Знижено рівень випромінювання та прийому відбитих сигналів з верхнього півпростору, що дозволяє працювати в умовах наявності металевих та інших конструкцій;
 • Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної та гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів зондування.
 • Розробку застосовано при виконанні госпдоговірної роботи «Дубоссарская ГЭС. Радиофизическое обследование откоса плотины радиолокатором подповерхностного зондирования «Сканирующий георадар»». Сугак В. Г.
2011 р.
НДР «Вивчення властивостей та розробка методів опису електромагнітних полів у природних неоднорідних середовищах з межами розподілу із застосуванням до задач дистанційного зондування та радіолокації». Шифр «Сакура»

Розроблено основу нового методу реконструкції електричних сталих підповерхневих шарів ґрунту та їх фізичних властивостей, що застосовує  фазову структуру сигналів при використанні георадару з покроковою зміною несучої частоти зондувального сигналу. Метод застосовує інформацію стосовно швидкості зміни фазо-частотного спектру сигналів, яка пов‘язана з електричними сталими підповерхневого середовища і, як наслідок, його основною фізичною характеристикою – вологістю грунту. Метод дозволяє обчислювати розподіл вологості шарів ґрунту по глибині, що є дуже важливим для практичного використання при виконанні реальних проектів у інженерній геології. Серія експериментальних зондувань довела перспективність цього методу при вирішенні задач інженерної геології, що пов‘язані з виявленням зон підземних вод які мають промислове значення. Сугак В. Г., Сугак О. В.

Розроблена нова антена для задач підповерхневого зондування, в якій реалізовано можливість вимірювання повної поляризаційної матриці розсіяння. Магнітна щілинна антена утворена провідним коробом, що екранує, і провідною поверхнею, у якій прорізані дві вісімкоподібні щілини. При цьому провідна поверхня має чотири однакових трикутних пелюстки, кінці яких відігнуті до центра короба, що екранує,  і закріплені на ньому у вигляді чотирьох вхідних контактів антени. Подана заявка на патент. Сугак В. Г., Букін О. В., Васильєва О. М.

Продовжено розробку компактної (розміри антени у десятки раз менші порівняно з полухвильовим диполем) магнітної антени з автоматичною підстройкою у резонанс на кожному кроці зміни несучої частоти зондувального сигналу при випромінюванні та прийомі сигналів у діапазоні радіохвиль 0,4 – 5 МГц стосовно задач глибинного зондування. Виготовлено експериментальний макет такої антени та пристрій для здійснення підстройки її у резонанс за допомогою електронних ключей та спеціалізованого мікропроцесору. Аналогів цієї антени за кордоном не існує. Сугак В. Г., Бормотов В.М.

Виконано серію експериментів з допомогою експериментального макету георадару у діапазоні радіохвиль 500 – 900 МГц, в якому реалізовано можливість випромінювання та прийому сигналів на ортогональних поляризаціях з використанням розробленої магнітної щілинної антени з метою виявлення фізичних властивостей штучних діелектричних та металевих об‘єктів. Ці вимірювання підтвердили ефективність застосування поляризаційної розв‘язки між випромінюваним та прийнятим сигналами та фазової структури сигналів для ідентифікації малих об‘єктів. Робота виконана на світовому рівні. Сугак В. Г., Педенко Ю. О., Бормотов В. Н., Букін О. В., Силаєв Ю. С., Васильєва , О. М.

Завершено розробку моделі багатопроменевого поширення над поверхнею моря при такому її стані, коли припущення про незначні затінення та похилі нерівності поверхні, які є вихідними для традиційних методів опису розсіяння радіохвиль поверхнею. Запропоновано модель явищ та розроблено алгоритми розрахунку електромагнітного поля над поверхнею при кутах ковзання від близьких до нульових до таких, при яких вже можна застосовувати наближення Кірхгофа, тобто практично охоплено весь діапазон умов дії берегових та корабельних радіолокаційних систем. Проведено моделювання для умов, близьких до реальних для одного з класів радіолокаційних систем. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Із застосуванням раніш розроблених моделей впливу поширення радіохвиль міліметрового та сантиметрового діапазонів проаналізовано шляхи підвищення ефективності систем високоточного вимірювання кута місця точкового вимірювача.

Доведено, що застосування багато частотного режиму пеленгування дозволяє навіть при трьох частотно рознесених каналах з різницею між найвищою, вищою та найнижчою частотами менше, ніж в 16 % від значення несучої частоти суттєво підвищити точність пеленгування. Педенко Ю. О.

Шляхом комп’ютерного моделювання перше оцінено вплив багатопроменевого поширення радіохвиль над морською поверхнею в умовах сильного дифузного відбиття на характеристики вимірювання кута місця одним з методів спектрального оцінювання  «root-MUSIC». Педенко Ю. О.

З метою обґрунтування вибору для практичної реалізації проведено порівняння очікуваної  точності вимірювання кута місця трьома методами: з одного боку добре відомими досить простими у реалізації моноімпульсним та позаосьовим, а з другого – методом «root-MUSIC», призначеним саме для умов дії у багатопроменевій ситуації, але суттєво складніший у технічній реалізації. Одержані результати є першим кроком, який свідчить про необхідність поглиблених цільових досліджень у цьому напрямку. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф., Педенко Ю. О.

Виконано дослідження впливу на похибки вимірювання азимутального напрямку на випромінювач, що виникають при наявності поблизу від лінії візирування непрозорих перешкод, таких як кути будівель, земляні насипи та ін. Одержано кількісні оцінки впливу при різному взаємному розташуванні межі перешкод та траси поширення радіохвиль. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Проведено вдосконалення системи цифрової обробки радіолокаційних сигналів від цілей, спрямоване на зменшення впливу взаємної нестабільності синхронізації передавача та перетворювача аналог – цифра, а також поліпшено захист антени від впливу опадів. Досліджено мінливість доплерівських спектрів радіолокаційних видбиттів від дощу та снігопадів при зміні метеоумов та висоті імпульсного об’єму над земною поверхнею. Відзначено звуження доплерівського спектру та зменшення  флуктуацій частоти його максимуму при висоті імпульсного об’єму 150…200 м порівняно з тими, що мають місце безпосередньо поблизу поверхні грунту. Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г., Балан М. Г., Зуйков В. О.

Створено спеціалізований георадар «Скануючий георадар-3»  на діапазон частот 100 – 200 МГц для рішення задач інженерної геології, пов’язаних з моніторингом структури ґрунту на глибинах до кілька метрів з високою розрізнюванною здатністю. Функціональні переваги над аналогами:

 • Вперше у георадарі застосовано поляризаційну розв‘язку між передавльною та приймальною антенами, що дає змогу випромінювати значно більшу потужність зондувального сигналу і в наслідок цього зондувати на більшу глибину (до 40 – 45м).
 • Застосовано вимір фазової структури сигналів, що дає змогу визначати розподіл вологості грунту по глибині та фізичні властивості окремих неоднорідностей та об‘єктів штучного походження.
 • Реалізовано можливість застосування апертурного синтезу антени для підвищення роздільної здатності у горизонтальному напрямку.
 • Знижено рівень випромінювання та прийому відбитих сигналів з верхнього півпростору, що дозволяє працювати в умовах наявності металевих та інших конструкцій.
 • Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної та гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів зондування. Сугак В. Г. 
2012 р.
НДР «Розробка нових моделей і методів вивчення тонкої структури електромагнітних полів у діапазонах частот від одиниць мегагерц до десятків гігагерц у природних неоднорідних, анізотропних середовищах та поблизу поверхонь їх розподілу для задач дистанційного зондування і радіолокації». Шифр «Теразонд»

Розроблено нову методику обробці георадарних сигналів на підставі застосування їх фазової структури для виявлення і оцінки параметрів під поверхневих шарів ґрунту, що насичені водою. У методиці передбачається аналіз фазо – частотного спектру георадарних сигналів та використання розробленої моделі залежностей електричних сталих порід ґрунту від декількох параметрів для подальшого застосування у ітераційної процедури, результатом котрої є ідентична з експериментальними даними модельна фазова структура георадарних сигналів. В наслідок цієї процедури оцінюється розподіл об’ємної вологості шарів ґрунту у заданому розтину вдовж георадарного профілю. Серія експериментальних зондувань довела перспективність цій методики при виявленні зон підземних вод які мають промислове значення або пов‘язані з проблемою підтоплення. Аналогів цього методу обробки за кордоном немає. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Силаєв Ю. С., Сугак О. В.

Розроблено блок-схему георадару, в якому планується використання комбінованого імпульсного сигналу з покроковою зміною його несучої частоти від імпульсу до імпульсу. Також розроблено програмне забезпечення стосовно нової технології обробці сигналів на підставі застосування FPGA технології. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Букін О. В.

Розроблено нову модель електричних сталих порід грунту, яка є основою для застосування при вирішенні зворотних задач георадарного зондування. Нова модель є більш адекватною реальним залежностям електричних сталих порід грунту от частоти та декількох параметрів, включно об‘ємної вологості та процентному складу пісочної та гліністної фракцій. Сугак В. Г., Бондаренко І. С., Сугак О. В.

Почато розробку вимірювального стенду для виявлення та оцінки залежностей анізотропних властивостей електричних сталих порід грунту від тиску, що є наявним у реальних породах ґрунту. Стенд передбачає вимір залежностей електричних сталих порід ґрунту від частоти у діапазоні 50-140 МГц у спеціальному металевому циліндру, у якому розташовані датчики коаксіального типу. У циліндрі передбачається застосування зовнішнього тиску з використанням гідравлічного пресу. Бормотов В. М.

Виконано серію зондувань з використанням розробленого георадару на території державного заповідника «Софія-Київська» з метою виявлення підземних тунелів. Сугак В. Г., Сугак О. В.

Завершено розробку моделі багатопроменевого поширення над поверхнею моря при такому її стані, коли припущення про незначні затінення та похилі нерівності поверхні, які є вихідними для традиційних методів опису розсіяння радіохвиль поверхнею. Запропоновано модель явищ та розроблено алгоритми розрахунку електромагнітного поля над поверхнею при кутах ковзання від близьких до нульових до таких, при яких вже можна застосовувати наближення Кірхгофа, тобто практично охоплено весь діапазон умов дії берегових та корабельних радіолокаційних систем. Проведено моделювання для умов, близьких до реальних для одного з класів радіолокаційних систем. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Із застосуванням цієї та раніш розроблених моделей впливу поширення радіохвиль міліметрового та сантиметрового діапазонів проаналізовано шляхи підвищення ефективності систем високоточного вимірювання кута місця точкового вимірювача.

 • Доведено, що застосування багато частотного режиму пеленгування дозволяє навіть при трьох частотно рознесених каналах з різницею між найвищою, вищою та найнижчою частотами менше, ніж в 16 % від значення несучої частоти суттєво підвищити точність пеленгування. Одна публікація. Педенко Ю. О.
 • Вперше оцінено вплив багатопроменевого поширення радіохвиль над морською поверхнею на характеристики вимірювання кута місця одним з методів спектрального оцінювання (“MUSIC”). Одна публікація. Педенко Ю. О.
 • З метою обґрунтування вибору для практичної реалізації проведено порівняння очікуваної точності вимірювання кута місця трьома методами: з одного боку добре відомими досить простими у реалізації моно імпульсним та поза осьовим, а з другого – методом „root-MUSIC”, призначеним саме для умов дії у багато променевій ситуації, але суттєво складніший у технічній реалізації. Одержані результати є першим кроком, який свідчить про необхідність поглиблених цільових досліджень у цьому напрямку. Одна публікація, одна доповідь на конференції. Логвинов Ю. Ф., Педенко Ю. О., Разсказовський В. Б.

До цього напрямку належать дослідження впливу на похибки вимірювання азимутального напрямку на випромінювач, що виникають при наявності поблизу від лінії візирування непрозорих перешкод, таких як кути будівель, земляні насипи та ін. Одержано кількісні оцінки впливу при різному взаємному розташуванні межі перешкод та траси поширення радіохвиль. Одна публікація, одна доповідь на конференції. Логвинов Ю. Ф., Разсказовський В. Б.

Проведено вдосконалення системи цифрової обробки радіолокаційних сигналів від цілей, спрямоване на зменшення впливу взаємної нестабільності синхронізації передавача та перетворювача аналог – цифра, а також поліпшено захист антени від впливу опадів. Досліджено мінливість доплерівських спектрів радіолокаційних видбиттів від дощу та снігопадів при зміні метеоумов та висоті імпульсного об’єму над земною поверхнею. Відзначено звуження доплерівського спектру та зменшення  флуктуацій частоти його максимуму при висоті імпульсного об’єму 150…200 м порівняно з тими, що мають місце безпосередньо поблизу поверхні грунту. Одна публікація, одна доповідь на конференції. Балан М. Г., Зуйков В. О., Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г.

Розробка: «Скануючий георадар-3» на діапазон частот 100 – 200 МГц.

Спеціалізований георадар створено для рішення задач інженерної геології, пов’язаних з моніторингом структури грунту на глибинах до кілька метрів з високою розрізнюванною здатністю.

На підставі застосування виміру фазової структури сигналів розроблено новий метод виявлення, картографування та оцінки вологості підповерхневих шарів грунту, що насичені водою. Метод було впроваджено на реальний ділянці у селі Роговка, Харьківській обл. для пошуку та виявлення водоносних шарів грунту. Вимір фазової структури сигналів дав змогу визначати розподіл вологості грунту по глибині у цих водоносних шарів та визначити потенційних зон, де можливо добича питної води.

Реалізовано можливість застосування апертурного синтезу антени для підвищення роздільної здатності у горизонтальному напрямку.

Використання оригінальних математичних алгоритмів і програмного продукту, комплексної радіофізичної та гідрогеологічної інформації при інтерпретації результатів зондування.

Область застосування:

 • Оцінка і моніторинг стану підповерхневої структури ґрунту в складних інженерно-геологічних умовах на глибинах до 40 – 45 м (виявлення шарів грунту, що насичені водою, контроль структури зсувів грунту та ін.).
 • Виявлення колекторів та окремих об‘єктів на глибинах до 25 м.
 • Виявлення порожнеч, підземних тунелів, що виникли у результаті геологічних змін або техногенного впливу на глибинах до 30 м.
 • Виявлення та картографування рівня ґрунтових вод на глибинах до 30 м, оцінка горизонтальної неоднорідності і вологості шарів землі на глибинах до 30 м.

Розробку планується застосувати при виконанні Програми створення системи інженерного захисту території, будівель і споруд архітектурного ансамблю Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська”, яку було ініційовано президентом України. Термін виконання цієї програми: вересень 2011 р. – грудень 2015 р.

Застосування георадарної технології заплановано для виконання наступного пункту календарного плану робіт сумісно з ІГФ НАН України, НЦРКДЗ НАН України та ІГН НАН України у 2012 р.:

Геофізичні дослідження у гідрогеологічної зоні охорони заповідника з метою виявлення зон зволоження ґрунтів. Сугак В. Г.

2013 р.
НДР «Розробка нових моделей і методів вивчення тонкої структури електромагнітних полів у діапазонах частот від одиниць мегагерц до десятків гігагерц у природних неоднорідних, анізотропних середовищах та поблизу поверхонь їх розподілу для задач дистанційного зондування і радіолокації». Шифр «Теразонд»

Розроблено новий метод георадарного зондування на підставі використання комбінованого імпульсного зондувального сигналу з покроковою зміною його несучої частоти від імпульсу до імпульсу. Метод дозволяє забезпечити випромінювання та прийом відбитих сигналів на одну антену та з однією поляризацією без зниження потужності випромінюваного сигналу за рахунок часового розділення цих сигналів. При цьому роздільна спроможність зондувального сигналу забезпечується як і раніш шириною спектру зондувального сигналу, тобто діапазону сканування його несучої частоти. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Сугак О. В.

Розроблено нову щілинну магнітну антену, яка дозволяє вимірювати повну поляризаційну матрицю георадарних сигналів, що відбиваються під поверхневими об‘єктами. Сполучено патент на винахід: «Щілинна антена для радіолокаторів під поверхневого зондування». Патент № 103381 від 10.10.2013. Сугак В. Г., Букін О.В., Васильєва О. М.

Розроблено вимірювальний стенд для виявлення та оцінки залежностей анізотропних властивостей електричних сталих порід грунту від тиску, що є наявним у реальних породах грунту, у якому вимірюються залежності електричних сталих порід ґрунту від частоти у діапазоні 50 – 140 МГц за допомогою спеціальних датчиків у металевому циліндрі. У циліндрі передбачається застосування зовнішнього тиску з використанням гідравлічного пресу. Сугак В. Г., Бормотов В. Н., Пархоменко В. О.

Набув подальший розвиток новий георадарний метод виявлення водоносних шарів грунту та оцінювання їх об‘емної вологості на підставі застосування їх фазової структури. У методі застосовується аналіз фазової структури георадарних сигналів та використовується розроблена модель залежностей електричних сталих порід грунту. У результаті застосування ітераційної процедури забезпечується ідентична з експериментальними даними модельна фазова структура георадарних сигналів. В наслідок цієї процедури оцінюється розподіл об’ємної вологості шарів ґрунту у заданому перетині вздовж георадарного профілю. Ефективність методу підтверджена серією експериментальних зондувань з метою виявлення зон підземних вод, які мають промислове значення або пов‘язані з проблемами підтоплення. Аналогів цьому методу обробки за кордоном немає. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Бормотов В. Н., Силаєв Ю. С., Сугак О. В.

Проведено доопрацювання моделі багатопроменевого поширення радіохвиль над поверхнею моря при сильних затіненнях нерівностей, що існують при малих кутах ковзання. Проаналізовано декілька варіантів умов наближених для практичного застосування радіолокаційних систем спостереження маловисотних випромінювачів. Результат узагальнення матеріалів досліджень викладені, зокрема, у монографії: Особенности распространения радиоволн над морской поверхностью /[Еремка В.Д., Кабанов В.А., Логвинов Ю.Ф. и др.]; под ред. Разсказовского В.Б. – Севастополь: Вебер, 2013 -212 с. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Продовжено дослідження методу високої спектральної роздільності root-MUSIC як засобу для вимірювання кута місця маловисотних цілей над збуреною поверхнею моря.

Встановлено, що для досягнення високої точності вимірювань слід відмовитися від зазвичай використовуваної розмірності підпростору сигналів, що дорівнює двом, обумовленої урахуванням лише прямого сигналу від цілі і сигналу, дзеркального відбитого від поверхні моря. Збільшення розмірності підпростору до значень п’яти – семи дозволяє підвищити точність вимірювань в кілька разів порівняно з випадком розмірності, що дорівнює двом.

Також досліджувалися різні ознаки, за допомогою яких можна ідентифікувати сигнал від цілі, в тому числі енергетичні та просторові. Отримано оцінки похибок пеленгування при різних способах вибору рішення. Педенко Ю.О.

Вдосконалено радіолокаційний вимірювач відбиттів міліметрових радіохвиль від опадів. До складу когерентного приймача введено другий квадратурний канал, що дозволило приймати та реєструвати обидві квадратурні компоненти. Це дозволило виключити накладання спектрів відбитих сигналів. Присутність якого заважала аналізу спектрів поблизу нульових частот допплерівського зсуву в тій частині простору спостереження, де траєкторії падіння дощових крапель утворюють близький до π/2 кут відносно напрямку опромінювання. У другій половині цього року проведені відповідні експериментальні спостереження з записами сигналів, які на даний час обробляються на ПЄОМ. Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г.

2014 р.
НДР «Розробка нових моделей і методів вивчення тонкої структури електромагнітних полів у діапазонах частот від одиниць мегагерц до десятків гігагерц у природних неоднорідних, анізотропних середовищах та поблизу поверхонь їх розподілу для задач дистанційного зондування і радіолокації». Шифр «Теразонд»

Розроблено принципіальні схеми окремих вузлів георадару (строб каскади, демодулятор та ін.), в якому планується використовувати комбінований імпульсний зондувальний сигнал з покроковою зміною несучої частоти від імпульсу до імпульсу для здійснювання розв‘язки передавального та приймального каналів. Такий сигнал дозволяє забезпечити випромінювання та прийом відбитих сигналів на одну антену та з однією поляризацією без зниження потужності випромінюваного сигналу за рахунок часового розділення цих сигналів. При цьому роздільна здатність зондувального сигналу забезпечується як і раніш шириною спектру зондувального сигналу, тобто діапазону сканування його несучої частоти. Сугак В. Г., Овчинкін О. О.

Виконано дослідження залежностей анізотропних властивостей електричних сталих порід грунту від тиску, що є наявним у реальних породах Ґрунту, у якому вимірюються залежності електричних сталих порід ґрунту від частоти у діапазоні 50-140 МГц за допомогою спеціальних датчиків у металевому циліндру. Дослідження виконані на розробленому вимірювальному стенді для виявлення та оцінки У циліндрі застосовується зовнішній тиск з використанням гідравлічного пресу для імітації тиску верхніх шарів ґрунту. Сугак В. Г., Бормотов В. Н., Пархоменко В. О.

Набуло подальший розвиток нового георадарного методу виявлення водоносних шарів Ґрунту та оцінювання їх об’ємної вологості на підставі застосування їх фазової структури. У методі застосовується аналіз фазової структури георадарних сигналів та використовується розроблена модель залежностей електричних сталих порід Ґрунту. У результаті застосування ітераційної процедури забезпечується ідентична з експериментальними даними модельна фазова структура георадарних сигналів. В наслідок цієї процедури оцінюється розподіл об’ємної вологості шарів ґрунту у заданому перетині вдовж георадарного профілю. Ефективність методу підтверджена серією експериментальних зондувань з метою виявлення зон підземних вод які мають промислове значення або пов‘язані з проблемою підтоплення. Аналогів цього методу обробки за кордоном немає. Сугак В. Г., Овчинкін О. О., Силаєв Ю. С., Сугак О. В.

Проведено доопрацювання моделі багатопроменевого поширення радіохвиль над поверхнею моря при сильних затіненнях нерівностей, що існують при малих кутах ковзання. Проаналізовано декілька варіантів умов наближених для практичного застосування радіолокаційних систем спостереження маловисотних випромінювачів. Результат узагальнення матеріалів досліджень викладені, зокрема, у монографії. Разсказовський В. Б., Логвінов Ю. Ф.

Продовжено дослідження методу високої спектральної роздільності root-MUSIC як засобу для вимірювання кута місця маловисотних цілей над збуреною поверхнею моря. У першу чергу вивчалися питання практичного використання даного методу.

Основна увага була приділена проблемі вибору правильного рішення із сукупності рішень, приналежних до підпростору сигналів. Досліджувалися різні ознаки, за допомогою яких можна ідентифікувати сигнал від цілі, в тому числі енергетичні та просторові.

Отримано оцінки похибок пеленгування при різних способах вибору рішення. Показано, що оптимальним способом можна вважати спосіб, при якому цілі присвоюється кут місця, який найбільш близький до напрямку, рівному половині ширини діаграми спрямованості формованої апертурою приймальної антенної решітки. Не поступаючись в точності іншим способам вибору рішення, він відрізняється відносною простотою реалізації. Педенко Ю. О.

Вдосконалено радіолокаційний вимірювач відбиттів міліметрових радіохвиль від опадів. До складу когерентного приймача введено другий квадратурний канал, що дозволило приймати та реєструвати обидві квадратурні компоненти. Це дозволило виключити накладання спектрів відбитих сигналів. Присутність якого заважала аналізу спектрів поблизу нульових частот допплерівського зсуву в тій частині простору спостереження, де траєкторії падіння дощових крапель утворюють близький до π/2 кут відносно напрямку опромінювання. У другій половині цього року проведені відповідні експериментальні спостереження з записами сигналів, які на даний час обробляються на ПЄОМ. Разсказовський В. Б., Резниченко М. Г.