Beletski

Микола Миколайович Білецький

Доктор фіз-мат. наук, професор

Народився 1949 р.

Закінчив радіофізичний факультет Харківського держуніверситету – 1971 р.,

beletski@ire.kharkov.ua

tel: 057-720-33-97


Область наукових інтересів – радіофізика твердого тіла. Н.Н.Білецький провів теоретичні дослідження високочастотних електромагнітних явищ у різноманітних твердотільних середовищах – звичайних та напівмагнітних напівпровідниках, двовимірних електронних системах, фотонних кристалах і наноструктурах. М. М. Білецький передбачив існування нових типів поверхневих електромагнітних хвиль, а також цілий ряд нових фізичних ефектів в стаціонарних і нестаціонарних магнітовпорядкованих наноструктурах. До найбільш важливих наукових результатів М. М. Білецького належить передбачення ефекту гігантського магнітоімпедансу нестаціонарних магнітних тунельних переходів.

М. М. Білецький має близько 180 наукових публікацій, з них 2 монографії, 1 глава в монографії, понад 100 статей у провідних наукових журналах. У 1987 р. М. М. Білецький отримав премію НАН України ім. К. Д. Синельникова за цикл робіт “Поверхневі електромагнітні хвилі у напівпровідниках”. З 2009 р. М. М. Білецький на високому рівні читає курс лекцій «Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ» для студентів п’ятого курсу радіофізичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. З 1 жовтня 2000 р. по грудень 2003 р. М. М. Білецький був керівником проекту №1440 “Нові напівмагнітні напівпровідники: технологія, фізика, пристрої” Українського науково-технологічного центру. У 1997 р., 2004 р. і 2005 р. він працював візит-дослідником в Лос-Аламоській національній лабораторії США.