image25

Масалов Сергій Олександрович
Зав. відділом №15
Доктор фіз.-мат. наук, професор
Teл. (+38-057)315 34 34
E-mail: masalov@ire.kharkov.ua

С.О. Масалов народився у 1937 р. в м. Воронеж. У 1959 р. закінчив фізико-математичний факультет Харківського державного університету. Науковий світогляд С.О. Масалова сформувався під керівництвом видатних вчених академіків В.О. Марченко і В.П. Шестопалова. У 1966 р він захистив кандидатську, а в 1981 р – докторську дисертації в Харківському державному університеті.

У 1966-1987 рр. працював науковим співробітником ІРЕ АН УРСР, а з 1987 р по теперішній час очолює відділ радіофізичної інтроскопії ІРЕ ім. О Я. Усикова НАН України.

С.О. Масалов є організатором і керівником ряду наукових напрямків, які розвиваються зараз його учнями в Україні та СНД. Він є одним із фундаторів створення математично обґрунтованих ефективних методів розв’язання різних класів задач дифракції, збудження і поширення електромагнітних хвиль в резонансної області частот. і пристрої міліметрових хвиль. Створені методи дали змогу отримувати достовірну інформацію про фундаментальні фізичні явища і на цій основі створювати унікальні прилади і пристрої. Ці результати відомі вченим України та зарубіжжя. Ним виконано об’ємний цикл досліджень з розробки фізичних основ технологій типу «Стелс» для створення радіолокаційних невидимок.

Він є автором понад 200 наукових праць, у тому числі 6 монографій і 20 винаходів. Їм сформовано наукову школу в області обчислювальної електродинаміки, з якої вийшло декілька відомих українських вчених.

Активні наукові дослідження С.О. Масалов поєднує з науково-організаційною та педагогічною діяльністю. Більше 10 років був професором кафедри диференціальних рівнянь та керування мех.-мат. факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Він керує роботою аспірантів і здобувачів, його учні захистили 8 кандидатських і 5 докторських дисертацій. С.О. Масалов є членом Спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора фіз.-мат. наук, членом вченої ради ІРЕ, а також членом редколегії журналу “Радіофізика і електроніка”.

Наукові досягнення С.О. Масалова високо оцінені державою. Він є двічі лауреатом Державних премій України в галузі науки і техніки 1972 і 1989 рр., як співавтор циклів робіт “Створення та впровадження комплексу квазіоптичних радіовимірювальних пристроїв міліметрових і субміліметрових хвиль” і “Теорія резонансного розсіювання хвиль і її застосування в радіофізиці”. За особистий внесок у розвиток науки і підготовку наукових кадрів С.О. Масалову присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2008р.) та нагороджено відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2012 р.). У 2006 р. Федерація космонавтики Росії нагородила С.О. Масалова медаллю Ю.А. Гагаріна за заслуги перед космонавтикою.

Результати його наукових досліджень  підтримані грантами міжнародних фондів і організацій МНФ, НТЦУ.

Візит президентів АН СРСР і АН УРСР академіків А.П. Александрова і Б.Є. Патона, Інститут представляють В.П. Шестопалов, С.О. Масалов, П.М. Мележик, 1983 р.

Лауреати Держпремії УРСР 1989 р. Л.А. Рудь, С.О. Масалов, А.А. Кириленко і Ю.К. Сіренко з директором ІРЕ АН УРСР академіком В.П. Шестопаловим.