13-2

Сергій Вікторович Мізрахі

Кандидат фіз.-мат. наук

Народився 1 березня 1981 р. м. Харків, УРСР.

У 2003 р. закінчив радіофізичний факультет ХНУ ім. В. Н. Каразіна з відзнакою, отримав диплом магістра по спеціальності радіофізика та електроніка. Також отримав додаткову спеціалізацію викладача фізики.

Наукові інтереси пов’язані з квазіоптикою і терагерцевими технологіями та дослідженням процесів розсіяння електромагнітних хвиль різноманітними структурами природного та штучного походження. Розробка методів досліджень, приладів та систем для вирішення задач радіолокації, неруйнівного контролю, спектроскопії, біомедицини та інше.

Тема кандидатської дисертації: “Моделювання розсіяння радіохвиль у порожнистому діелектричному променеводі” (спеціальність “радіофізика”, захищена в ІРЕ НАН України у 2015 р.)

Нагороди, гранти, стипендії, проекти, професійна діяльність:

2004 премія от IEEE East Ukraine Joint Chapter за творчий підхід у рішенні теоретичної задачі розсіяння
2006 почесна грамота за перемогу в конкурсі «Найкращий молодий науковець ІРЕ НАН України»
2007 грамота за найкращу наукову роботу, 17 міжнародна Кримська конференція “НВЧ-техніка і телекомунікаційні технології”, Севастополь, Крим, Україна
2010 приймав участь в STCU Project P378, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany
2011 приймав участь в STCU Project P398, COMPAS-D, Institute of Plasma Physics, Prague, Czech Academy of Sciences
2011-2013 приймав участь в ENCOMB Project, 7-th Frame Work Program
2012 грамота за найкращу наукову роботу, 22 міжнародна Кримська конференція “НВЧ-техніка і телекомунікаційні технології”, Севастополь, Крим, Україна
2014 грант для участі в 20th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications (MIKON 2014), Гданськ, Poland
2016 IEEE Associate Member
2016 Team Leader STCU+NASU Project №5958
2016 грант для участі в 16th International Conference on Electromagnetic Theory (MMET*16), Львів, Україна

Основні наукові результати

  1. Отримавподальший розвитокметод квазіоптичного хвилеводного моделювання який заснований на використанні порожнистого діелектричного променеводу.
  2. Показано можливістьодночасного вимірюваннякомплекснихкоефіцієнтів відбиттята проходження хвиль від розсіювачів.
  3. Проведено експериментальну оцінкупохибки вимірюваннядіаграмзворотного та прямого розсіяння хвиль від фізичних моделей.
  4. Показано що можливе вимірювання коефіцієнтів відбиття хвиль від розсіювачів як функції частоти випромінювання та ракурсу розсіювача у субтерагерцовому діапазоні частот.

С. В. Мізрахі є автором і співавтором більше 30 наукових робіт, в тому числі 20 статей.