13-2

Олександр Йосипович Носич

Доктор фіз-мат наук, професор, головний науковий співробітник

IEEE Fellow, OSA Senior Member, DHC de l’Universite de Rennes 1

Народився 20 липня 1953р.

В 1975 р. закінчив радіофізичний факультет ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Професійний досліджувач з досвідом праці понад 35 років в області аналітичного і чисельного моделювання еффектів розповсюдження, розсіяння та випромінювання електромагнітних хвиль. Персональний Н-індекс 33 за Google, 28 за Scopus. Має великий досвід наукової роботи в університетах Європи та Азії, а також викладання англійською мовою. Організатор й доповідач на міжнародних конференціях. Представник України в усіх Європейських професійних асоціаціях, суміжних з електродинамікою. Багаторічний волонтер міжнародного науково-технічного товариства IEEE.

Тема докторської дисертації: «Збудження та розповсюдження хвиль в циліндричних щілинних та смужкових лініях», спеціальність «радіофізика», захищена в Харьківському національному університеті в 1990 р., опоненти Б.З. Каценеленбаум, А.С. Ільїнський та М.А. Хижняк.

Тема кандидатської дисертації: «Електродинамічні характеристики незамкнених кругових циліндричних екранів», спеціальність «радіофізика», захищена в Харьківському національному університеті в 1979 р., опоненти М.А. Хижняк та В.П. Ляпунов.

Наукові інтереси

 • розробка методів аналітичної регуляризації в електродинаміці відкритих структур
 • застосування методів Найстрьома для чисельного розв’язання інтегральних рівнянь електродинаміки
 • математична теорія розповсюдження електромагнітних хвиль в відкритих хвилеводах
 • електродинамічне моделювання лазерів як відкритих резонаторів з активними зонами
 • дослідження відкритих резонаторів, що мають вигляд скінченних та нескінченних граток з суб-хвилевих елементів
 • дослідження резонансних та квазіоптичних еффектів в лінзових та рефлекторних антенах
 • моделювання хвилевих пучків як полів точкових джерел в комплексному просторі
 • моделювання полів в присутності тонких екранів за допомогою узагальнених граничних умов
 • розсіяння та поглинання хвиль тонкими екранами з діелектриків, металів та графену

Нагороди, гранти, стипендії, професійна діяльність:

2015  Обрано почесним доктором (Docteur Honoris Causa) Університету м. Рен 1, Франція
2012 Обрано Senior Member Оптичного товариства Америки (OSA)
2010-2013 Член комітету досліджувальної мережі «Ньюфокус» Європейської наукової ради
2009-2010 Грант Регіону Бретань для керівництва міжнародною науково-досліджувальною кафедрою в Університеті м. Рен 1, Франція (1 рік)научно-исследовательской кафедрой в Университете г. Рен 1, Франция (1 год)
2008-2016 Спостерігач від України та Грузії в Європейській асоціації з антен та розповсюдженню (EurAAP)
2008 Нагороджено Почесною грамотою Президіуму НАНУ за плідну наукову працю
2007-2008  Обрано головою Східно-Українського чаптеру IEEE
2006-2010  Рецензент запитів наукових проектів в Раді з досліджень в області інженерних та фізичних наук (EPSRC), Великобританія
2005-2006 Рецензент запитів наукових проектів в Міжнародній асоціації щодо співробітництва з науковцями минулого СРСР (INTAS)
2004-2005  Грант Ради з досліджень в області інженерних та фізичних наук (EPSRC), Великобританія, для наукової праці в Університеті м. Ноттінгем (3 міс. на рік)
2003 Обрано Fellow IEEE від товариства «Антени та розповсюдження», за внесок в обчислювальну електродинаміку антен та відкритих хвилеводів
2001-2003 Представник України та Польщі в Європейській мікрохвилевій асоціації (EuMA)
1998-2010 Член оргкомитетів міжнародних Харьківських симпозіумовів «Фізика і техніка микрохвиль, міліметрових та суб-міліметрових хвиль»
1997-2000 Грант Міністерства вищої освіти та науки, Франція, для наукової праці в Університеті м. Рен 1 (3 міс. на рік)
1995 Організатор й перший представник Східно-Українського чаптеру IEEE
1994-2015 Робочі візити в університети Великобританії, Франції, Нідерландів, Італії, Швейцарії, Іспанії, Німеччини, Данії, Швеції, Польщі, Чеської республіки, Хорватії, Греції, Турції, Китаю, Японії, Сингапуру на строк від 1 тижня до 3 місяців
1992-1993 Грант Фонду Мацумае та наукова праця в Університеті м. Кумамото, Японія (1.5 роки)
1992 Грант Національного комітету з науки та техніки Турції (TUBITAK) для наукової праці і викладання в Університеті Бількент, Анкара (6 міс.)
1990-2014 Голова програмного комітету серії міжнародних конференцій «Математичні методи в електромагнітній теорії» (MMET)
1990 Грант Университету Чуо для участі в Азіатсько-тихоокеанській мікрохвилевій конференції (APMC-1990), Токіо, Японія
1988 Премія ІРЕ НАНУ за найкращу наукову роботу року – статтю «Умови випромінювання для відкритих хвилеводів», ДАН СРСР, 1987 (представлено акад. А.Н. Тихоновим)

Основі наукові результати

 • Пояснено природу високодобротних граткових резонансів в розсіянні хвиль на періодичних структурах, що складаються з великої кількості суб-хвилевих елементів
 • Виведено оптичну теорему для лазерів, котра пояснює зв’язок порогів самозбудження мод з її добротністю та коефіцієнтом перекриття поля моди з активною зоною
 • Запропоновано нове формулювання задач на власні значення для лазерів, котра дозволяє відшукати пороги самозбудження мод випромінювання
 • Запропоновано використання узагальнених граничних умов для моделювання електромагнітних полів в присутності тонких діелектричних і неідеальних металевих екранів
 • Систематизовано варіанти методу аналітичної регуляризації в задачах електродинаміки
 • Досліджено випромінювання хвиль конформними мікросмугастими антенами на сферичній підкладці
 • Запропоновано використання поля комплексного джерела для моделювання первинного поля при дослідженні рефлекторних і лінзових антен
 • Розроблено метод розв’язання задач дифракції хвиль на незамкнутих кругових циліндричних екранах в пласкошаруватих середовищах, на основі звернення статичної частини оператора, котра пов’язана з функцією Гріна зовнішнього середовища
 • Побудовано основи теорії регулярних відкритих хвилеводів: виведено умову випромінювання і доведено існування розв’язку задачі збудження
 • Досліджено узагальнені власні хвилі відкритих циліндричних щілинних й смугастих ліній
 • Досліджено квазістатичний резонанс Гельмгольця в розсіянні хвиль на суб-хвильовому металевому циліндрі з поздовжньою щілиною

О.Й. Носич є автором й співатором понад 300 наукових праць, в тому числі 6 авторських посвідчень, понад 140 статей в журналах, що рецензуються, та 8 розділів в колективних монографіях.