Поединчук

Поєдинчук Анатолій Юхимович

кандидат  фіз.- мат. наук, ст. н. сп.

Народився 11 січня 1953 року.

У 1975 р. закінчив механіко-математичний факультет ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю ” Механіка”.

У грудні 1985 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук.

Область наукових інтересів:

  • електродинаміка відкритих резонансних структур;
  • дифракція хвиль на періодичних структурах із композитними матеріалами;
  • чисельно-аналітичні методи розв’язання прямих і зворотних задач дифракції хвиль в неоднорідних середовищах.

А.Ю. Поєдинчук – автор і співавтор більше ніж 100 наукових робіт, у тому числі і двох монографій.