Steshenko

Завідуючий лабораторією:

Стешенко Сергій Олександрович

с.н.с., к.ф.-м.н.

Народився 10.07.1974 р. Закінчив механіко-математичний факультет (1996 р.) та аспірантуру (2001 р.) Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Працює в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України з 2002 р. У 2006 р. став кандидатом фіз.-мат. наук за спеціальністю «радіофізика», y 2014 р. – отримав звання старшого наукового співробітника, y 2016 р. очолив лабораторію 11/1, організовану з відділу №12.

Є автором і співавтором понад 70 наукових робіт, в тому числі двох монографій.

Брав участь в міжнародних наукових проектах Metamorphose, Дніпро. Наукові дослідження Стешенка С.О. підтримувалися грантами міжнародних фондів ESF, УНТЦ. С.О. Стешенко – IEEE Member з 2003 р.