image002

  Ганна Вікторівна Шестопалова

 доктор фіз-мат наук, професор, старший науковий співробітник

 Народилася 13 травня 1958. У 1980 р. закінчила ХДУ, в 1983 р. – аспірантуру в університеті

 (кафедра молекулярної та прикладної біофізики радіофізичного факультету).

Наукові інтереси пов’язані з вивченням механізмів взаємодій в молекулярних системах «біомакромолекули (або їх компоненти та похідні) – вода – іони – біологічно активні речовини» і дослідженням механізмів білково-нуклеїнового впізнавання. Основні методи, що використовуються в дослідженнях: квантова хімія, моделювання методом Монте-Карло, молекулярний докинг і молекулярна динаміка, які застосовуються для вивчення асоціатів біомолекул, їх компонентів та біологічно активних сполук (протиракових антибіотиків та їх похідних) в неполярних і полярних розчинниках (особлива увага приділяється водному оточенню); конформаційних змін біополімерів в залежності від відносної вологості; взаємодії нуклеїнових кислот та їх компонентів з лікарськими препаратами і білками; методи структурної біоінформатики.

Тема кандидатської дисертації: «Гідратація кофеїну і його взаємодія з системою ДНК-вода» (спеціальність «Біофізика», захищена в Інституті фізики Академії наук Грузії, Тбілісі, в 1987р.)

Тема докторської дисертації: «Молекулярні механізми гідратації та формування комплексів нуклеїнових кислот з біологічно активними сполуками» (спеціальність «Біофізика», 2007р., ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

Основні наукові результати:

 • експериментальними методами (КВЧ-діелектрометрія, ІЧ-спектроскопія і пьезогравіметрія) і методами комп’ютерного моделювання (метод Монте Карло та молекулярної динаміки) досліджено процеси агрегації у водних розчинах біологічно активних ароматичних сполук;
 • експериментальними методами (УФ-спектроскопія, ІЧ-спектроскопія і пьезогравіметрія) і методами комп’ютерного моделювання (методи Монте Карло, молекулярного докінгу, квантової хімії та молекулярної динаміки) вивчено процеси формування гідратного оточення компонентів та фрагментів нуклеїнових кислот та їх комплексів з біологічно активними речовинами;
 • методами структурної біоінформатики досліджено механізми молекулярного впізнавання в білково-нуклеїнових комплексах.

Є автором і співавтором 126 наукових праць, у тому числі 40 статей і 3 монографій.

Обрані наукові праці:

 1. Шестопалова А.В., Кашпур В.А., Малеев В.Я. Гидратация кофеина в растворах по данным СВЧ-диэлектрометрии // ДАН УССР. – 1984. – серия Б, №7. – С.79-82.
 2. Шестопалова А.В., Данилов В.И., Малеев В.Я. Природа стопкообразования молекул кофеина в воде: изучение методом Монте Карло // ДАН СССР. – 1985. – 282, №4. – С.1000-1003.
 3. Danilov V.I., Shestopalova A.V. Hydrophobic effect in biological associates: a Monte Carlo simulation of caffeine molecules stacking // Int. J. Quant. Chem.- 1989. – XXXV, N – Р.103-112.
 4. Shestopalova A.V. Interaction of caffeine molecular associates with water: theory and experiment // Croatica Chem.Acta. – 1989. – 62, N 4. – Р.825-834.
 5. Maleev V., Semenov M., Kashpur V., Bolbukh T., Shestopalova A., Anishchenko D. Structure and hydration of polycytidylic acid from the data of infrared spectroscopy, EHF dielectrometry and computer modeling // J. Mol.Structure. – 2002. – 605, N1. – Р.51-61.
 6. Gasan A.I., Virnik K.M, Shestopalova A.V., Maleev V.I. Dynamic properties of water bound to matrices of natural DNA and model complexes // Biofizika. – – 47, №2. – Р.245-252.
 7. Virnik K.M., Gasan A.I., Maleev V.Ia.,Shestopalova A.V. Energetics of hydration of nucleic acids with various nucleotide composition // Biofizika. – – 47, №3. – Р. 420-426.
 8. Shestopalova A.V. Hydration of nucleic acids components in dependence of nucleotide composition and relative humidity: a Monte Carlo simulation // European Phys. J. D. – 2002. – 20, №1. – Р.331-337.
 9. Berezniak E.G., Semenov M.A., Bol’bukh T.V., Dukhopel’nikov E.V., Shestopalova A.V., Maleev V.Ia. Study of effect of water on the interaction of DNA and actinocin derivatives with various aminoalkyl chain length by infrared spectrophotometry and computer modeling // Biofizika. – 2002. – 47, №6. – Р.1005-1014.
 10. Maleev V.Ya., Semenov M.A., Kruglova E.B., Bolbukh T.V, Gasan A.I., Bereznyak E.G., Shestopalova A.V. Spectroscopic and calorimetric study of DNA interaction with a new series of actinocin derivatives // J. Mol. Structure. – 2003. – 645, №1. – Р.145-158.
 11. Miroshnychenko K.V., Shestopalova A.V. Flexible docking of DNA fragments and actinocin derivatives // Molecular Simulation. – 2005. – 31, N – P. 567–574.
 12. Shestopalova A.V. Computer simulation of the association of caffeine and actinocin derivatives in aqueous solutions // Biofizika. – 2006. – 51, № 3. – Р.389-401.
 13. Shestopalova A.V. The investigation of the association of caffeine and actinocin derivatives in aqueous solution: A molecular dynamics simulation // J. Mol. Liquids. – 2006. – 127, N1-3. -113-117.
 14. Miroshnychenko K.V., Shestopalova A.V. Molecular dynamics simulation of different helical forms of polyribocytidilic acids // Biophysical Bulletin. – 2008. – 21 (2). – P.5-18.
 15. Tkachenko M. Y., Boryskina O. P., Shestopalova A. V., Tolstorukov M. Y.ProtNA-ASA: Protein-nucleic acid structural database with information on accessible surface area // Int. J. Quant. Chem. – 2010. – 110, №1. – Р. 230–232.
 16. Miroshnychenko K.V., Shestopalova A.V. The Effect of Drug-DNA Interactions on the Intercalation Site Formation // Int. J. Quant. Chem. – 2010. – 110, №1. – Р.161-176.
 17. Boryskina O.P., Tkachenko M.Yu., Shestopalova A.V. Variability of DNA structure and protein-nucleic acid reconginition // Cell. – 2010. – 26, №5. – Р.360-372.
 18. Boryskina O. P., Tkachenko M. Yu., Shestopalova A. V. Protein-DNA complexes: specificity and DNA readout mechanisms // Cell. – 2011. – 27, №1. – Р.3-16.
 19. Semenov M.A., Blyzniuk Iu.N., Bolbukh T.V., Shestopalova A.V., Evstigneev M.P., Maleev V.Ya. Intermolecular hydrogen bonds in hetero-complexes of biologically active aromatic molecules probed by the methods of vibrational spectroscopy // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – -V. 95. – p. 224–229.
 20. Pesina D. A., Kashpur V. A., Khorunzhaya O. V., Shestopalova A.  Hydration of complexes of chlorophyllin with human and bovine serum albumin investigated by differential EHF dielectrometry // Bioph Bul. 2013. – N. 30(2). – P. 5-14.
 21. Zhitnikova M.Y., Boryskina O.P., Shestopalova A.V. Sequence-specific transitions of the torsion angle gamma change the polar-hydrophobic profile of the DNA grooves: implication for indirect protein-DNA recognition // Biomol. Struct. Dyn. – 2014. – V.32. – N 10. – pp. 1670-1685.
 22. Evstigneev M.P., Shestopalova A.V. Structure, Thermodynamics and Energetics of Drug-DNA Interactions: Computer Modeling and Experiment, pp.21-58, In: Application of Computational Techniques in Pharmacy and Medicine; Series: Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, Vol. 17; Gorb, Leonid, Kuz’min, Victor, Muratov, Eugene (Eds.), 2014, XIII, 550 p.; ISBN: 978-94-017-9256-1 (Print) 978-94-017-9257-8 (Online).
 23. Шестопалова А. В., Житникова М.Ю., Борискина Е.П. Полиморфизм ДНК и проблема белково-нуклеинового узнавания: монография. — LAP: Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2014-03-25, 112 с., ISBN 978-3-659-30140-7.

Нагороди: Грамота Президії Академії наук України, 2013р.

Орден княгині Ольги III ступеня

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня, 2018 р. «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм»

Ганна Вікторівна є професором кафедри молекулярної і медичної біофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем ХНУ ім. В. Н. Каразіна, підготувала і читала курси «Фізика біополімерів», «Біофізика людини», «Геном людини». В даний час читає курси «Загальна біофізика. Молекулярна біофізика »і« Комп’ютерний аналіз структури біомолекул».