Вітаємо головного наукового співробітника, завідувача лабораторії мікро- і нанооптики, д.ф.-м.н., проф. Олександра Йосиповича НОСИЧА з обранням  його Fellow Міжнародного оптичного товариства (OSA) за розвиток методів аналітичної регуляризації для розв’язку задач випромінювання, розсіяння та пошуку власних значень у мікро- та нано оптиці.

https://www.osa.org/en-us/awards_and_grants/fellow_members/