Із глибоким сумом сповіщаємо, що 21 грудня 2019 року на 90-му році життя помер видатний вчений в галузі радіофізики та квантової акустики твердого тіла член-кореспондент НАН України Єль Маркович Ганапольський.

Єль Маркович Ганапольський народився 8 вересня 1930 у м. Хмельницький. У 1953р. закінчив Харківський державний університет. З 1953 по 1956 р.р. працював на Харківському електромеханічному заводі. Від 1956 р. його життя було нерозривно пов’язане з Інститутом радіофізики та електроніки АН УРСР, де він пройшов трудовий шлях від молодшого наукового співробітника – до завідувача відділу акустичної та електромагнітної спектроскопії (з 2001 по 2015р.р. ), головного наукового співробітника (по цей час).
Є.М.Ганапольський – видатний український вчений – експериментатор в галузі радіофізики та квантової акустики твердого тіла. Ним проведено фундаментальні дослідження в галузі квантової акустики і радіоспектроскопії твердого тіла, вперше в світі створені принципово нові методи збудження гіперзвукових хвиль з рекордно високими частотами. Він відкрив цілу низку нових явищ при поширенні гіперзвуку у твердому тілі. Зокрема явище акустичного парамагнітного резонансу (АПР) в діелектричних та напівпровідникових кристалах з парамагнітними центрами з сильною електрон-фононною взаємодією. На основі цього явища Є.М.Ганапольський створив нову галузь в радіоспектроскопії, яка дістала назву гіперзвукової АПР спектроскопії твердого тіла. Є.М.Ганапольським було вперше відкрито явище монохроматичної квантової генерації когерентних фононів і створено квантовий генератор когерентного гіперзвуку (фазер), він відкрив явище нелінійного самофокусування гіперзвуку та явище зворотного розсіювання гіперзвуку в неоднорідних кристалах. Під керівництвом Є.М. Ганапольського створено новий клас запам’ятовуючих пристроїв – гіперзвукових ліній затримки НВЧ сигналів, які знайшли широке застосування в космічній радіолокаційній техніці.
В останні роки наукові інтереси Є.М.Ганапольського був зосереджений на вивченні стохастичних явищ у квазіоптичних НВЧ системах міліметрового діапазону довжин хвиль.
Результати наукової діяльності Є.М. Ганапольського , які узагальнені в понад 250 публікаціях, серед яких оглядові статті в провідних міжнародних наукових журналах, які мають значний індекс цитування, є вагомим внеском у наукове надбання України.
Наукові досягнення Є.М. Ганапольського одержали визнання в нашій країні та за її межами. Є.М. Ганапольський – лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки (1986р.), лауреат премії ім. О.С. Давидова НАН України (2004р), нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України і ЦК профспілки НАН України (2008р.).
Дослідження Є.М. Ганапольського і його учнів були підтримані Міжнародним фондом Сороса (1994 – 1996р), НТЦУ (2007р).
Все своє життя Єль Маркович віддав науці. Він був яскравою особистістю, талановитим дослідником, творчою людиною, яку відрізняло самостійне наукове мислення, величезна працьовитість і допитливість, відповідальність і висока вимогливість до себе.
Світла пам’ять про Єля Марковича Ганапольського збережеться в серцях його рідних, друзів, учнів, колег.

Print Friendly